Loitsukääröt

Taulukko: Loitsukäärötyypit

n%            

Loitsukäärön tyyppi   

01–70

Oppiloitsu

71–100

Jumalloitsu


Taulukko: Loitsujen lukumäärä käärössä

Loitsukäärön voimakkuus   

Loitsujen lukumäärä   

Vähäinen loitsukäärö

1n3 loitsua

Keskiverto loitsukäärö

1n4 loitsua

Voimallinen loitsukäärö      

1n6 loitsua


Taulukko: Käärön loitsujen tasot

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Loitsun taso   

Loitsun langettajataso1   

01–05

0

1.

06–50

1.

1.

51–95

01–05

2.

3.

96–100

06–65

3.

5.

66–95

01–05

4.

7.

96–100

06–50

5.

9.

51–70

6.

11.

71–85

7.

13.

86–95

8.

15.

95–100

9.

17.

  1. Luvut perustuvat siihen oletukseen, että käärön valmistaja on pappi, druidi tai velho.

Loitsukäärö on loitsu (tai loitsukokoelma), joka on tallennettu kirjalliseen muotoon. Loitsukääröön kirjoitettua loitsua voidaan käyttää vain kerran. Kun loitsu aktivoituu, kirjoitus katoaa kääröstä. Loitsukäärön käyttö on jokseenkin samanlainen toimitus kuin loitsun langetus.

Ulkoiset tunnusmerkit

Loitsukäärö on tukevaa pergamenttia tai laadukasta paperia. Yksi loitsu vie kääröstä noin 8½ tuuman levyisen ja 11 tuuman korkuisen alueen. Käärön ylä- ja alareunat on vahvistettu nahansuikaleilla, jotka ovat hieman pitempiä kuin käärö on leveä. Loitsukäärö, jossa on useampia kuin yksi loitsu, on yhtä leveä (noin 8½ tuumaa), mutta sen pituus kasvaa jokaisesta loitsusta noin yhdellä jalalla. Loitsukäärö, jossa on vähintään kolme loitsua, on yleensä vahvistettu päistään tangoilla eikä nahansuikaleilla. Loitsukäärön PL on 9, sillä on 1 kestopiste, sen lujuus on 0, ja sen murtamisen vaikeusaste on 8.

Jotta loitsukäärö ei rypistyisi tai repeilisi, se on rullattu molemmista päistään kaksoislieriöksi. (Tämän ansiosta se on myös helppo avata nopeasti.) Kääröä säilytetään norsunluusta, jadesta, nahasta, metallista tai puusta valmistetussa putkessa. Loitsukäärökoteloon on usein kaiverrettu taikamerkkejä, jotka ilmoittavat joko käärön omistajan tai käärössä olevat loitsut. Taikamerkkeihin on monesti kätketty taika-ansoja.

Aktivointi

Jotta loitsija voisi aktivoida loitsukäärön, hänen on luettava kääröön kirjoitettu loitsu. Lukemiseen sisältyy useita vaiheita ja ehtoja.

Kirjoituksen tulkitseminen

Hahmon on tulkittava loitsukäärön sisältämä kirjoitus ennen kuin hän voi käyttää kääröä tai selvittää, minkä loitsun se sisältää. Tämä vaatii taianluku-loitsun tai onnistuneen Loitsutuntemus-testin (VA 20 + loitsutaso).

Loitsukäärön sisällön tulkitseminen ei aktivoi sen taikuutta, ellei kyseessä ole erikseen tätä tarkoitusta varten valmistettu kirottu loitsukäärö. Hahmo voi tulkita loitsukäärön sisällön etukäteen ja siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen sitten, kun kääröä on aika käyttää.

Loitsun aktivointi

Loitsukäärön aktivointi vaatii loitsun lukemisen kääröstä. Hahmon on kyettävä näkemään ja lukemaan käärössä oleva kirjoitus. Loitsukäärössä olevan loitsun aktivointi ei vaadi ainesosatekijöitä eikä kanavoijia. (Käärön valmistaja on huolehtinut niistä kääröä kirjoittaessaan.) Huomaa, että jotkin loitsut tehoavat vain, kun ne langetetaan johonkin esineeseen tai esineisiin. Tällöin loitsukäärön käyttäjän on vastattava itse siitä, että tarvittava esine on käsillä loitsua aktivoitaessa. Loitsukäärössä olevan loitsun aktivointia voidaan häiritä samalla tavoin kuin normaalisti alustetun loitsun langetusta. Loitsukäärön käyttö katsotaan samanlaiseksi toimitukseksi kuin loitsun langetus, kun selvitetään oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuutta.

Jotta loitsukäärössä olevan loitsun aktivointi olisi ylipäätään mahdollista, käärön käyttäjän on täytettävä seuraavat vaatimukset.

Jos käyttäjä täyttää yllä mainitut vaatimukset ja hänen langettajatasonsa on vähintään sama kuin loitsun langettajataso, hän voi langettaa loitsun automaattisesti ilman testiä. Jos hän täyttää yllä mainitut vaatimukset mutta hänen oma langettajatasonsa on alhaisempi kuin loitsukäärön loitsun langettajataso, hänen on onnistuttava langettajatasotestissä (VA = loitsukäärön loitsun langettajataso + 1), jotta hän voisi langettaa loitsun turvallisesti. Jos langettajatasotesti epäonnistuu, hänen on onnistuttava Viisaus-testissä (VA 5) välttyäkseen haaverilta (ks. alla Loitsukääröhaaverit). Puhdas 1 merkitsee aina epäonnistumista, ovatpa testien muuntimet mitkä hyvänsä.

Vaikutuksen määrittäminen

Loitsukääröstä onnistuneesti aktivoitu loitsu vaikuttaa täsmälleen samoin kuin normaalilla tavalla alustettu ja langetettu loitsu. Loitsukäärön loitsun langettajatasoksi katsotaan aina alin taso, joka loitsukäärön valmistajalta vaaditaan loitsun langettamiseen (yleensä kaksi kertaa loitsutaso miinus 1), ellei valmistaja erikseen toisin halua. Niinpä esimerkiksi tulipallo-loitsukäärön (3. tason loitsu) langettajataso on yleensä 5, jos sen valmistaja on velho.

Kun loitsu on aktivoitu, sen kirjoitus katoaa loitsukääröstä.

Loitsukääröhaaverit

Haaverin sattuessa loitsukäärön loitsulla on jokin nurinkurinen tai vahingollinen vaikutus. Alla on esitelty mahdollisia haavereita:


Oppiloitsujen taso on usein taikureilla ja velhoilla toinen kuin bardeilla. Tällainen loitsu esiintyy alla olevassa taulukossa taikurien ja velhojen mukaisella tasollaan (näitä luokkia käytetään perusoletuksena, koska bardit eivät yleensä kirjoita loitsukääröjä).

Samoin joidenkin jumalloitsujen taso on papeilla ja druideilla toinen kuin paladiineilla ja samoojilla. Tällaiset loitsut esiintyvät alla olevassa taulukossa pappien ja druidien mukaisella tasollaan (näitä luokkia käytetään perusoletuksena, koska paladiinit ja samoojat eivät yleensä kirjoita loitsukääröjä).

Jos papit langettavat jonkin jumalloitsun eri tasolla kuin druidit, tasoksi ilmoitetaan papilta vaadittu taso (pappeja käytetään perusoletuksena, kun on valittava pappien ja druidien väliltä).

Moni loitsu on joko oppiloitsu tai jumalloitsu sen mukaan, minkä luokan hahmo sen langettaa. Tällaiset loitsut esiintyvät alla sekä oppiloitsu- että jumalloitsuluettelossa oppiloitsijan tai jumalloitsijan luokan mukaisella tasollaan.

Taulukko: Oppiloitsukääröt

0-tason oppiloitsut

n%      

Loitsu                                                               

Markkinahinta   

01–04

happoroiske

12 kr 5 hr

05–08

loihtomerkki

12 kr 5 hr

09–13

tanssivat valot

12 kr 5 hr

14–17

huumaus

12 kr 5 hr

18–24

taikuuden paljastus

12 kr 5 hr

25–28

myrkyn paljastus

12 kr 5 hr

29–32

epäkuolleen heikennys

12 kr 5 hr

33–37

leimahdus

12 kr 5 hr

38–42

aaveääni

12 kr 5 hr

43–44

suuntavaisto

12 kr 5 hr

45–50

valo

12 kr 5 hr

51–52

kehtolaulu

12 kr 5 hr

53–57

maaginkäsi

12 kr 5 hr

58–62

parsinta

12 kr 5 hr

63–67

sanoma

12 kr 5 hr

68–72

aukaisu/sulku

12 kr 5 hr

73–77

taikatemppu

12 kr 5 hr

78–81

kuurasäde

12 kr 5 hr

82–87

taianluku

12 kr 5 hr

88–94

sieto

12 kr 5 hr

95–96

soittimen esiinloihdinta

12 kr 5 hr

97–100

uuvuttava kosketus

12 kr 5 hr

1. tason oppiloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–03

hälytys

25 kr

04–05

köyden elävöitys

25 kr

06–07

korventavat kädet

25 kr

08–09

pelon herätys

25 kr

10–12

ihmisolion lumous

25 kr

13–14

kylmä käsi

25 kr

15–16

värisuihku

25 kr

17–19

kieltenymmärrys

25 kr

20

sekavoitus, vähäinen

50 kr

21

lievien haavojen hoito

50 kr

22–24

salaovien paljastus

25 kr

25–26

epäkuolleiden paljastus

25 kr

27–29

valeasu

25 kr

30–32

luonnonvoimien sieto

25 kr

33–35

ihmisolion suurennus

25 kr

36–37

poispyyhintä

25 kr

38–40

joutuisa pako

25 kr

41

höyhenenkeveys

25 kr

42–43

rasvaus

25 kr

44–45

salpaus

25 kr

46–47

hypnoosi

25 kr

48–49

tunnistus

125 kr

50–51

loikkaus

25 kr

52–54

maaginhaarniska

25 kr

55–56

taikavasama

25 kr

57–59

taika-ase

25 kr

60–62

ratsu

25 kr

63–64

taikuusaura

25 kr

65–66

hämärtävä usva

25 kr

67–74

suoja hyvyydeltä/kaaokselta/lailta/pahuudelta

25 kr

75–76

voimattomuussäde

25 kr

77–78

ihmisolion kutistus

25 kr

79–80

pelon hälvennys

50 kr

81–82

kilpi

25 kr

83–84

kipinäkoura

25 kr

85–86

mykkä kuvajainen

25 kr

87–88

nukutus

25 kr

89–90

hirviön esiinloihdinta I

25 kr

91–93

leijuva kiekko

25 kr

94–95

iskun johdatus

25 kr

96

tutkimaton hengenlaatu

50 kr

97–98

näkymätön palvelija

25 kr

99–100

vatsastapuhunta

25 kr

2. tason oppiloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01

eläinlähetti

200 kr

02

eläinten haltioitus

200 kr

03

loihtolukko

175 kr

04–06

karhunsitkeys

150 kr

07–08

sokaisu/kuuroutus

150 kr

09–10

sumennus

150 kr

11–13

häränvoima

150 kr

14

tunteiden tasoitus

200 kr

15–17

kissannotkeus

150 kr

18–19

epäkuolleen käskytys

150 kr

20

ikiliekki

200 kr

21

tuntuvien haavojen hoito

200 kr

22

pimeys

150 kr

23–25

pimeänäkö

150 kr

26

hirviön huumaus

150 kr

27

myrkyn viivytys

200 kr

28–29

ajatusten paljastus

150 kr

30–31

valeasu

150 kr

32–34

kotkanloisto

150 kr

35

tenhovoima

200 kr

36–37

vale-elämä

150 kr

38–39

leimuava kuula

150 kr

40

sumupilvi

150 kr

41–43

ketunviekkaus

150 kr

44

kalmohisen kosketus

150 kr

45–46

kimalle

150 kr

47

tuulenvihuri

150 kr

48–49

hypnoosikuvio

150 kr

50–52

näkymättömyys

150 kr

53–55

kolkutus

150 kr

56

lumeansa

200 kr

57–58

keijunta

150 kr

59

esineen paikannus

150 kr

60

taikasuu

160 kr

61–62

happonuoli

150 kr

63

suppea kuvajainen

150 kr

64–65

kaksoskuvajainen

150 kr

66

harhaanjohto

150 kr

67

esineen hämärrys

150 kr

68–70

pöllönviisaus

150 kr

71–73

suoja nuolilta

150 kr

74–75

tulitehoste

150 kr

76–78

energiankestävyys

150 kr

79

köysitemppu

150 kr

80

kauhistus

150 kr

81–82

korventava säde

150 kr

83–85

näkymättömän näentä

150 kr

86

pirstonta

150 kr

87

hiljaisuus

200 kr

88

äänipurkaus

200 kr

89

aavekäsi

150 kr

90–91

hämähäkkikosketus

150 kr

92–93

hirviön esiinloihdinta II

150 kr

94–95

parven esiinloihdinta

150 kr

96

karmiva nauru

150 kr

97

tylsistävä kosketus

150 kr

98–99

seitti

150 kr

100

tuulenkuiske

150 kr

3. tason oppiloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–02

loihtonäkö

375 kr

03–04

väikyntä

375 kr

05–06

selväkuulo/selvänäkö

375 kr

07

vaikeiden haavojen hoito

525 kr

08–10

päivänvalo

375 kr

11–12

sikiuni

375 kr

13–15

taikuuden rauetus

375 kr

16–17

siirros

375 kr

18

räjähtävät riimut

375 kr

19–20

tulipallo

375 kr

21–22

tulinuoli

375 kr

23–25

lento

375 kr

26–27

huurumuoto

375 kr

28–29

armelias lepo

375 kr

30

kielevyys

525 kr

31

vahva toivo

525 kr

32–33

epäkuolleen pysäytys

375 kr

34–36

nopeutus

375 kr

37–38

sankaruus

375 kr

39–40

ihmisolion seisautus

375 kr

41

harhakirjoitus

425 kr

42–44

näkymättömyyskupu

375 kr

45–47

pureva terä

375 kr

48–49

pienoispirtti

375 kr

50–51

salamanisku

375 kr

52–59

taikapiiri hyvyyttä/kaaosta/lakia/pahuutta vastaan   

375 kr

60–62

taika-ase, väkevä

375 kr

63–64

kattava kuvajainen

375 kr

65–66

paljastussuoja

425 kr

67–68

haamuratsu

375 kr

69–71

suoja energialta

375 kr

72–73

taisteluvimma

375 kr

74–75

näännytyssäde

375 kr

76

äänenmuovaus

525 kr

77

piilosivu

375 kr

78

mustekäärmemerkki

875 kr

79

esineen kutistus

375 kr

80–81

räntämyrsky

375 kr

82–83

hidastus

375 kr

84

eläinten puhutus

525 kr

85–86

löyhkäpilvi

375 kr

87–88

salaisvaikutus

375 kr

89–90

hirviön esiinloihdinta III

375 kr

91–93

kielten lahja

375 kr

94–95

vampyyrikosketus

375 kr

96–98

vedessähengitys

375 kr

99–100

tuuliseinämä

375 kr

4. tason oppiloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–02

vainajien elävöitys

1 050 kr

03–05

loihtosilmä

700 kr

06–07

kirouksen julistus

700 kr

08–10

hirviön lumous

700 kr

11–13

sekavoitus

700 kr

14–15

taudintartutus

700 kr

16–17

musertava epätoivo

700 kr

18

kriittisten haavojen hoito

1 000 kr

19

kaukotarkkailun paljastus

700 kr

20–23

ulottuvuusovi

700 kr

24–26

ulottuvuusankkuri

700 kr

27–28

voivutus

700 kr

29–30

ihmisolion suurennus, ryhmittäinen

700 kr

31–32

mustat lonkerot

700 kr

33–34

kammo

700 kr

35–37

tulikilpi

700 kr

38–39

tuliansa

725 kr

40–42

esteetön liike

1 000 kr

43

ies, vähäinen

700 kr

44–46

koskemattomuuskupu, vähäinen

700 kr

47–48

kangastus

700 kr

49–50

jäämyrsky

700 kr

51–52

valeseinä

700 kr

53–55

näkymättömyys, väkevä

700 kr

56–57

turvatupa

700 kr

58

olennon paikannus

700 kr

59–60

suppea luomus

700 kr

61

muistin muuntelu

1 000 kr

62

myrkyn mitätöinti

1 000 kr

63–64

kestävä kupu

700 kr

65–66

houretappaja

700 kr

67–68

muodonmuutos

700 kr

69–70

sateenkaarikuvio

700 kr

71

muistinvahvike

700 kr

72–73

ihmisolion kutistus, ryhmittäinen

700 kr

74–76

kirouksen purku

700 kr

77

alkeiseläinten kilpistys

1 000 kr

78–79

kaukotarkkailu

700 kr

80–81

varjoloihdinta

700 kr

82–83

huuto

700 kr

84–85

jähmeä sumu

700 kr

86

kasvien puhutus

1 000 kr

87–88

kiven muovaus

700 kr

89–91

kivinahka

950 kr

92–93

hirviön esiinloihdinta IV

700 kr

94–96

tuliseinämä

700 kr

97–99

jääseinämä

700 kr

100

vaitiolovyöhyke

1 000 kr

5. tason oppiloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–02

eläinten suurennus

1 125 kr

03–05

turmiollinen muodonmuutos

1 125 kr

06–07

torjuva käsi

1 125 kr

08–09

kasvirutto

1 125 kr

10–12

lumouksen purku

1 125 kr

13–14

myrkkypilvi

1 125 kr

15–17

kylmyyskeila

1 125 kr

18–19

sfääriyhteys

1 125 kr

20

lievien haavojen hoito, ryhmittäinen

1 625 kr

21–23

karkotus

1 125 kr

24–26

taikuuden rauetus, väkevä

1 625 kr

27–28

ylivalta ihmisolioon

1 125 kr

29

uni

1 125 kr

30–31

valmistus

1 125 kr

32–33

näynväärennys

1 375 kr

34–35

vähämielisyys

1 125 kr

36–39

hirviön seisautus

1 125 kr

40

piilokirstu

1 125 kr

41

taikaruukku

1 125 kr

42–43

kattava luomus

1 125 kr

44–45

ajatussumu

1 125 kr

46–47

arkkikangastus

1 125 kr

48–49

maagin uskollinen hurtta

1 125 kr

50–51

maagin suojaisa soppi

1 125 kr

52–53

painajainen

1 125 kr

54–57

vaelluslento

1 125 kr

58–60

seinänläpäisy

1 125 kr

61

pysyvyys

10 125 kr1

62–63

kestävä kuvajainen

1 125 kr

64–65

sfäärivanki, vähäinen

1 125 kr

66–67

uteliaat silmät

1 125 kr

68–69

ajatuskytky

1 125 kr

70–71

näennäisyys

1 125 kr

72–74

viestitys

1 125 kr

75–76

varjolietsonta

1 125 kr

77

riitasointu

1 625 kr

78–79

hirviön esiinloihdinta V

1 125 kr

80

tuskan tunnusmerkki

2 125 kr

81

nukutuksen tunnusmerkki

2 125 kr

82–83

kaukoliikuttelu

1 125 kr

84–88

kaukosiirto

1 125 kr

89–90

lieju kiveksi

1 125 kr

91–92

kivi liejuksi

1 125 kr

93–95

voimaseinämä

1 125 kr

96–98

kiviseinämä

1 125 kr

99–100

uupumuksen aallot

1 125 kr

6. tason oppiloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–02

happousva

1 650 kr

03–05

taianerittely

1 650 kr

06

esineiden elävöitys

2 400 kr

07–09

taianestokenttä

1 650 kr

10–12

karhunsitkeys, ryhmittäinen

1 650 kr

13–14

sysivä käsi

1 650 kr

15–17

häränvoima, ryhmittäinen

1 650 kr

18–20

kissannotkeus, ryhmittäinen

1 650 kr

21–23

salamaketju

1 650 kr

24–25

surmanpiiri

2 150 kr

26

varmuusvara

1 650 kr

27–28

veden hallinta

1 650 kr

29

epäkuolleen luonti

2 350 kr

30

tuntuvien haavojen hoito, ryhmittäinen

2 400 kr

31–33

hajautus

1 650 kr

34–37

taikuuden rauetus, väkevä

1 650 kr

38–40

kotkanloisto, ryhmittäinen

1 650 kr

41–42

paha katse

1 650 kr

43

polunlöytö

2 400 kr

44–45

liha kiveksi

1 650 kr

46–48

ketunviekkaus, ryhmittäinen

1 650 kr

49

ies/täyttämys

1 650 kr

50–52

koskemattomuuskupu

1 650 kr

53

vartiokeinot

1 650 kr

54

sankarien pidot

2 400 kr

55–56

sankaruus, väkevä

1 650 kr

57

taruntieto

1 900 kr

58–59

karistus

1 650 kr

60

maagin opinkertaus

1 650 kr

61–62

maansiirto

1 650 kr

63–64

pakkaspallo

1 650 kr

65–67

pöllönviisaus, ryhmittäinen

1 650 kr

68–69

pysyvä kuvajainen

1 650 kr

70–71

sfäärivanki

1 650 kr

72–73

viritetty kuvajainen

1 675 kr

74–75

luoksepääsemättömyys

1 650 kr

76–78

varjotaival

1 650 kr

79–81

kivi lihaksi

1 650 kr

82–83

salaisvaikutus, ryhmittäinen

1 650 kr

84–85

hirviön esiinloihdinta VI

1 650 kr

86

pelon tunnusmerkki

2 650 kr

87

suostuttelun tunnusmerkki

6 650 kr

88

myötävärähtely

2 400 kr

89–90

soturius

1 950 kr

91–93

tosinäkö

1 900 kr

94–95

epäkuolema kuolemaksi

2 150 kr

96–97

verho

1 650 kr

98–100

rautaseinämä

1 700 kr

7. tason oppiloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–03

loihtonäkö, väkevä

2 275 kr

04–07

häätökäsky

2 275 kr

08–10

tarttuva koura

2 275 kr

11–13

epäkuolleiden hallinta

2 275 kr

14–16

säiden hallinta

2 275 kr

17–19

ajastettu tulipallo

2 275 kr

20–21

äkkinouto

3 275 kr

22–25

eetterivierailu

2 275 kr

26–28

kuolemansormi

2 275 kr

29–31

voimahäkki

3 775 kr

32–35

ihmisolion seisautus, ryhmittäinen

2 275 kr

36–38

hulluus

2 275 kr

39–42

näkymättömyys, ryhmittäinen

2 275 kr

43

rajattu toivomus

3 775 kr2

44–45

maagin mahtava moisio

2 275 kr

46–48

maagin miekka

2 275 kr

49–51

häilyovi

2 275 kr

52–54

sfäärinvaihto

2 275 kr

55–57

sokaiseva mahtisana

2 275 kr

58–61

kirjosuihku

2 275 kr

62–64

heijastettu kuvajainen

2 280 kr

65–67

käänteispainovoima

2 275 kr

68–70

kaukotarkkailu, väkevä

2 275 kr

71–73

eristys

2 275 kr

74–76

varjoloihdinta, väkevä

2 275 kr

77

jäljitelmä

7 275 kr3

78–80

loitsunkääntö

2 275 kr

81–82

patsas

2 275 kr

83–85

hirviön esiinloihdinta VII

2 275 kr

86

lamautuksen tunnusmerkki

7 275 kr

87

heikkouden tunnusmerkki

7 275 kr

88–90

esineen kaukosiirto

2 275 kr

91–95

kaukosiirto, väkevä

2 275 kr

96–97

ilmestys

2 775 kr

98–100

nääntymyksen aallot

2 275 kr

8. tason oppiloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–02

vastenmielisyys

3 000 kr

03–05

huitova nyrkki

3 000 kr

06–08

vanginta

8 500 kr1

09–12

hirviön lumous, ryhmittäinen

3 000 kr

13

kaksoiskappale

4 000 kr

14–16

epäkuolleen luonti, väkevän

3 000 kr

17–19

vaatimus

3 600 kr

20–22

ulottuvuuslukko

3 000 kr

23–26

selko sijainnista

3 000 kr

27–29

hengiltä kuihdutus

3 000 kr

30–32

kekälepilvi

3 000 kr

33–35

rautaruumis

3 000 kr

36–38

sokkelo

3 000 kr

39–41

mielenhäivytys

3 000 kr

42–44

ennaltanäkemisen hetki

3 000 kr

45–48

kantava kupu

3 000 kr

49–51

tanssitauti

3 000 kr

52–54

sfäärivanki, väkevä

3 000 kr

55–57

pakkassäde

3 000 kr

58–60

kaiken muodonmuutos

3 000 kr

61–63

lamauttava mahtisana

3 000 kr

64–66

kirjoseinämä

3 000 kr

67–70

suoja loitsuilta

3 500 kr

71–73

uteliaat silmät, väkevät

3 000 kr

74–76

säkenöivä kuvio

3 000 kr

77–78

peite

3 000 kr

79–81

varjolietsonta, väkevä

3 000 kr

82–84

huuto, väkevä

3 000 kr

85–87

hirviön esiinloihdinta VIII

3 000 kr

88–90

aurinkopurkaus

3 000 kr

91

kuoleman tunnusmerkki

8 000 kr

92

hulluuden tunnusmerkki

8 000 kr

93–94

viehtymys

4 500 kr

95–98

elonsalpaus

3 500 kr

99–100

hengenvankila

13 000 kr4

9. tason oppiloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–03

astraaliheijastus

4 870 kr

04–07

rusentava koura

3 825 kr

08–12

ylivalta hirviöön

3 825 kr

13–16

energianriisto

3 825 kr

17–21

eteerisyys

3 825 kr

22–25

ennaltanäkemisen lahja

3 825 kr

26–31

vapautus

3 825 kr

32–36

portti

8 825 kr

37–40

hirviön seisautus, ryhmittäinen

3 825 kr

41–44

vapaudenriisto

3 825 kr

45–49

meteoriparvi

3 825 kr

50–53

maagin osittelu

3 825 kr

54–58

tappava mahtisana

3 825 kr

59–62

kirjokupu

3 825 kr

63–66

pakopaikka

3 825 kr

67–70

todenhäivä

3 825 kr

71–76

hahmonvaihto

3 825 kr

77–79

sielupyydys

3 825 kr

80–83

hirviön esiinloihdinta IX

3 825 kr

84–86

kaukosiirtokehä

4 825 kr

87–91

aikaseisaus

3 825 kr

92–95

tuonenhuuto

3 825 kr

96–99

kohtalontuojat

3 825 kr

100

toivomus

28 825 kr5

  1. Kattaa KoP-maksun 2 000 kokemuspisteeseen asti.

  2. Hinta perustuu oletukseen, ettei ainesosatekijä ole yli 1 000 kr:n arvoinen eikä KoP-maksu ole yli 300 KoP.

  3. Hinta perustuu oletukseen, ettei KoP-maksu ole yli 1 000 KoP.

  4. Hinta perustuu oletukseen, että olennolla on enintään 10 KN.

  5. Hinta perustuu oletukseen, ettei ainesosatekijä ole yli 10 000 kr:n arvoinen eikä KoP-maksu ole yli 5 000 KoP.


Taulukko: Jumalloitsukääröt

0-tason jumalloitsut

n%            

Loitsu                                                               

Markkinahinta   

01–07

veden luonti

12 kr 5 hr

08–14

pikkuhaavojen hoito

12 kr 5 hr

15–22

taikuuden paljastus

12 kr 5 hr

23–29

myrkyn paljastus

12 kr 5 hr

30–36

leimahdus

12 kr 5 hr

37–43

johdatus

12 kr 5 hr

44–50

pikkuhaavojen aiheutus

12 kr 5 hr

51–57

suuntavaisto

12 kr 5 hr

58–65

valo

12 kr 5 hr

66–72

parsinta

12 kr 5 hr

73–79

ruoan ja veden puhdistus

12 kr 5 hr

80–86

taianluku

12 kr 5 hr

87–93

sieto

12 kr 5 hr

94–100

kuntoisuus

12 kr 5 hr

1. tason jumalloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01

hälytys

100 kr

02–03

kiro

25 kr

04–06

siunaus

25 kr

07–09

vedensiunaus

50 kr

10

aseensiunaus

100 kr

11–12

eläinten lepytys

25 kr

13–14

pelon herätys

25 kr

15–16

eläimen lumous

25 kr

17–19

komento

25 kr

20–21

kieltenymmärrys

25 kr

22–26

lievien haavojen hoito

25 kr

27–28

vedenkirous

50 kr

29–30

vainajavahti

25 kr

31–32

eläinten ja kasvien paljastus

25 kr

33–35

hyvyyden/kaaoksen/lain/pahuuden paljastus

25 kr

36–37

loukkujen ja ansakuoppien paljastus

25 kr

38–39

epäkuolleiden paljastus

25 kr

40–41

jumalsuosio

25 kr

42–43

tuomio

25 kr

44–48

luonnonvoimien sieto

25 kr

49–50

takerrutus

25 kr

51–52

hajekilpi

25 kr

53–54

virvaliekki

25 kr

55–56

makeamarja

25 kr

57–58

eläimiltä kätkeytyminen

25 kr

59–60

epäkuolleilta kätkeytyminen

25 kr

61–62

lievien haavojen aiheutus

25 kr

63–64

loikkaus

25 kr

65–66

konkarinaskel

25 kr

67–68

taikatorahammas

25 kr

69–72

taikakivi

25 kr

73–74

taika-ase

25 kr

75–78

hämärtävä usva

25 kr

79–80

jäljetön kulku

25 kr

81–82

liekinluonti

25 kr

83–86

suoja hyvyydeltä/kaaokselta/lailta/pahuudelta

25 kr

87–88

pelon hälvennys

25 kr

89–90

turva

25 kr

91–92

uskonkilpi

25 kr

93–94

druidinsauva

25 kr

95–96

eläinten puhutus

25 kr

97–98

hirviön esiinloihdinta I

25 kr

99–100

luontokappaleen esiinloihdinta I

25 kr

2. tason jumalloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01

eläinlähetti

150 kr

02

eläinten haltioitus

150 kr

03–04

ennustus

175 kr

05–06

parkkinahka

150 kr

07–09

karhunsitkeys

150 kr

10–12

häränvoima

150 kr

13–14

tunteiden tasoitus

150 kr

15–17

kissannotkeus

150 kr

18

kylmä metalli

150 kr

19–20

pyhitys

200 kr

21–24

tuntuvien haavojen hoito

150 kr

25–26

pimeys

150 kr

27

kuolinkellot

150 kr

28–30

myrkyn viivytys

150 kr

31–32

häpäisy

200 kr

33–35

kotkanloisto

150 kr

36–37

tenhovoima

150 kr

38–39

ansanlöytö

150 kr

40

tuliansa

175 kr

41–42

lieskamiekka

150 kr

43–44

leimuava kuula

150 kr

45–46

sumupilvi

150 kr

47

armelias lepo

150 kr

48

tuulenvihuri

150 kr

49

kuuma metalli

150 kr

50–51

eläimen seisautus

150 kr

52–54

ihmisolion seisautus

150 kr

55–56

tuntuvien haavojen aiheutus

150 kr

57–58

ehjäksiteko

150 kr

59–61

pöllönviisaus

150 kr

62

eläimen kutistus

150 kr

63–64

jähmetyksen poisto

150 kr

65–67

energiankestävyys

150 kr

68–70

kunnonpalautus, vähäinen

150 kr

71–72

pirstonta

150 kr

73–74

toverin varjelu

150 kr

75–76

hiljaisuus

150 kr

77

jalkanaru

150 kr

78

maan ja kiven pehmitys

150 kr

79–80

äänipurkaus

150 kr

81

kasvien puhutus

150 kr

82–83

hämähäkkikosketus

150 kr

84–85

henkimaailman ase

150 kr

86

asiaintila

150 kr

87–88

hirviön esiinloihdinta II

150 kr

89–90

luontokappaleen esiinloihdinta II

150 kr

91–92

parven esiinloihdinta

150 kr

93

puuhahmo

150 kr

94–95

tutkimaton hengenlaatu

150 kr

96–97

puun käpristys

150 kr

98

puun muovaus

150 kr

99–100

valheeton vyöhyke

150 kr

3. tason jumalloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–02

vainajien elävöitys

625 kr

03–04

kirouksen julistus

375 kr

05–06

sokaisu/kuuroutus

375 kr

07–08

johdatettu ukkonen

375 kr

09–10

taudintartutus

375 kr

11–12

ikiliekki

425 kr

13–14

ruoan ja veden luonti

375 kr

15–18

vaikeiden haavojen hoito

375 kr

19

pimeänäkö

375 kr

20–21

päivänvalo

375 kr

22–23

syvä pimeys

375 kr

24–25

kasvien kutistus

375 kr

26–27

taikuuden rauetus

375 kr

28–29

ylivalta eläimeen

375 kr

30–31

vartiokuvio

575 kr

32

ratsun terveytys

375 kr

33–34

auttava käsi

375 kr

35–36

vaikeiden haavojen aiheutus

375 kr

37–38

näkyväksiteko

375 kr

39–40

esineen paikannus

375 kr

41–46

taikapiiri hyvyyttä/kaaosta/lakia/pahuutta vastaan   

375 kr

47–48

taikatorahammas, väkevä

375 kr

49–50

taikasotisopa

375 kr

51–52

kiveen sulautuminen

375 kr

53–55

myrkyn mitätöinti

375 kr

56–57

esineen hämärrys

375 kr

58–59

kasvien suurennus

375 kr

60–62

rukous

375 kr

63–64

suoja energialta

375 kr

65–66

sammutus

375 kr

67–69

sokeuden/kuurouden poisto

375 kr

70–71

kirouksen purku

375 kr

72–73

taudinkarkotus

375 kr

74–76

polttava valo

375 kr

77–78

räntämyrsky

375 kr

79–80

jalkanaru

375 kr

81–83

vainajan puhutus

375 kr

84–85

kasvien puhutus

375 kr

86–87

piikkikasvit

375 kr

88–89

kiven muovaus

375 kr

90–91

hirviön esiinloihdinta III

375 kr

92–93

luontokappaleen esiinloihdinta III

375 kr

94–96

vedessähengitys

375 kr

97–98

vesikävely

375 kr

99–100

tuuliseinämä

375 kr

4. tason jumalloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–05

taivaskävely

700 kr

06–07

kasvien kilpistys

700 kr

08–09

kasvirutto

700 kr

10–11

lumouksen purku

700 kr

12–13

kasvien käskytys

700 kr

14–15

veden hallinta

700 kr

16–21

kriittisten haavojen hoito

700 kr

22–26

surmalta suojelu

700 kr

27–31

ulottuvuusankkuri

700 kr

32–34

valheentunnistus

700 kr

35–37

karkotus

700 kr

38–39

näentä

725 kr

40–42

jumalvoima

700 kr

43–47

esteetön liike

700 kr

48–49

jättimäinen alkeiseläin

700 kr

50–51

pyhä miekka

700 kr

52–54

loitsijuuden välitys

700 kr

55–57

kriittisten haavojen aiheutus

700 kr

58–60

taika-ase, väkevä

700 kr

61–62

paljastussuoja

750 kr

63–64

sfääriapuri, vähäinen

1 200 kr

65–67

myrkky

700 kr

68–69

uudestisyntymä

1 700 kr

70–71

alkeiseläinten kilpistys

700 kr

72–76

kunnonpalautus

800 kr

77–78

ruostekoura

700 kr

79–81

viestitys

700 kr

82–85

immuunius loitsulle

700 kr

86–87

piikkikivet

700 kr

88–90

hirviön esiinloihdinta IV

700 kr

91–93

luontokappaleen esiinloihdinta IV

700 kr

94–98

kielten lahja

700 kr

99–100

puukulku

700 kr

5. tason jumalloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–03

eläinten suurennus

1 125 kr

04–05

sovitus

3 625 kr

06

herääminen

2 375 kr

07–09

turmiollinen muodonmuutos

1 125 kr

10–13

lumouksen purku

1 125 kr

14–16

johdatettu ukkosmyrsky

1 125 kr

17–20

komento, väkevä

1 125 kr

21

jumalyhteys

1 625 kr

22

luontoyhteys

1 125 kr

23–24

tuulten hallinta

1 125 kr

25–30

lievien haavojen hoito, ryhmittäinen

1 125 kr

31–34

hyvyyden/kaaoksen/lain/pahuuden rauetus

1 125 kr

35–38

tyhjäksitekevä ase

1 125 kr

39–41

liekkipatsas

1 125 kr

42–43

vihkiminen

6 125 kr1

44–46

jäämyrsky

1 125 kr

47–49

lievien haavojen aiheutus, ryhmittäinen

1 125 kr

50–52

hyönteisvitsaus

1 125 kr

53

kurimerkki

1 125 kr

54–56

sfäärinvaihto

1 125 kr

57–58

kuolleista nostatus

6 125 kr

59–61

oikeamielisen mahti

1 125 kr

62–63

kaukotarkkailu

1 125 kr

64–66

elävän surma

1 125 kr

67–69

loitsunsieto

1 125 kr

70–71

kivinahka

1 375 kr

72–74

hirviön esiinloihdinta V

1 125 kr

75–77

luontokappaleen esiinloihdinta V

1 125 kr

78

tuskan tunnusmerkki

2 125 kr

79

nukutuksen tunnusmerkki

2 125 kr

80–82

lieju kiveksi

1 125 kr

83–85

kivi liejuksi

1 125 kr

86–89

tosinäkö

1 375 kr

90–91

saastutus

6 125 kr1

92–94

tuliseinämä

1 125 kr

95–97

kiviseinämä

1 125 kr

98–100

okaseinämä

1 125 kr

6. tason jumalloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–03

esineiden elävöitys

1 650 kr

04–06

elollisten kilpistys

1 650 kr

07–09

häätökäsky

1 650 kr

10–13

karhunsitkeys, ryhmittäinen

1 650 kr

14–16

miekkamuuri

1 650 kr

17–20

häränvoima, ryhmittäinen

1 650 kr

21–24

kissannotkeus, ryhmittäinen

1 650 kr

25

epäkuolleen luonti

1 650 kr

26–29

tuntuvien haavojen hoito, ryhmittäinen

1 650 kr

30–33

taikuuden rauetus, väkevä

1 650 kr

34–37

kotkanloisto, ryhmittäinen

1 650 kr

38–40

polunlöytö

1 650 kr

41–43

tulensiemenet

1 650 kr

44

tulokielto

4 650 kr2

45

ies/täyttämys

1 650 kr

46

vartiokuvio, väkevä

1 650 kr

47–49

haavoitus

1 650 kr

50–52

terveytys

1 650 kr

53–55

sankarien pidot

1 650 kr

56–58

tuntuvien haavojen aiheutus, ryhmittäinen

1 650 kr

59–61

rautapuu

1 650 kr

62

elotammi

1 650 kr

63–65

maansiirto

1 650 kr

66–69

pöllönviisaus, ryhmittäinen

1 650 kr

70–71

sfääriapuri

2 400 kr

72–74

puun karkotus

1 650 kr

75–77

loitsusauva

1 650 kr

78–80

kivien puhutus

1 650 kr

81–83

hirviön esiinloihdinta VI

1 650 kr

84–86

luontokappaleen esiinloihdinta VI

1 650 kr

87

pelon tunnusmerkki

2 650 kr

88

suostuttelun tunnusmerkki

6 650 kr

89–91

kasvitaival

1 650 kr

92–94

epäkuolema kuolemaksi

2 150 kr

95–97

tuulitaival

1 650 kr

98–100

paluusana

1 650 kr

7. tason jumalloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–05

kasvien elävöitys

2 275 kr

06–09

rienaus

2 275 kr

10–14

puusauva

2 275 kr

15–16

säiden hallinta

2 275 kr

17–21

kuhiseva kuolema

2 275 kr

22–27

vaikeiden haavojen hoito, ryhmittäinen

2 275 kr

28–32

hävitys

2 275 kr

33–36

mahtikäsky

2 275 kr

37–41

eetterivierailu

2 275 kr

42–45

pyhä sana

2 275 kr

46–50

vaikeiden haavojen aiheutus, ryhmittäinen

2 275 kr

51–55

pakopaikka

3 775 kr

56–60

uudennus

2 275 kr

61–65

luoksepääsemättömyys

2 275 kr

66–69

kunnonpalautus, väkevä

4 775 kr

70–71

ylösnousemus

12 275 kr

72–76

kaukotarkkailu, väkevä

2 275 kr

77–81

hirviön esiinloihdinta VII

2 275 kr

82–85

luontokappaleen esiinloihdinta VII

2 275 kr

86–90

auringonsäde

2 275 kr

91

lamautuksen tunnusmerkki

7 275 kr

92

heikkouden tunnusmerkki

7 275 kr

93–97

metalli puuksi

2 275 kr

98–100

kaaossana

2 275 kr

8. tason jumalloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–04

eläinhahmot

3 000 kr

05–10

taianestokenttä

3 000 kr

11–13

kaaosviitta

3 000 kr

14–17

kasvien hallinta

3 000 kr

18–20

epäkuolleen luonti, väkevän

3 600 kr

21–27

kriittisten haavojen hoito, ryhmittäinen

3 000 kr

28–32

ulottuvuuslukko

3 000 kr

33–36

selko sijainnista

3 000 kr

37–41

maanjäristys

3 000 kr

42–45

kuolemansormi

3 000 kr

46–49

tulimyrsky

3 000 kr

50–52

pyhä aura

3 000 kr

53–56

kriittisten haavojen aiheutus, ryhmittäinen

3 000 kr

57–60

sfääriapuri, väkevä

5 500 kr

61–65

metallin ja kiven karkotus

3 000 kr

66–69

käänteispainovoima

3 000 kr

70–72

esivallan kilpi

3 000 kr

73–76

immuunius loitsulle, väkevä

3 000 kr

77–80

hirviön esiinloihdinta VIII

3 000 kr

81–84

luontokappaleen esiinloihdinta VIII

3 000 kr

85–89

aurinkopurkaus

3 000 kr

90–91

kuoleman tunnusmerkki

8 000 kr

92–93

hulluuden tunnusmerkki

8 000 kr

94–96

epäpyhä aura

3 000 kr

97–100

tuulenpyörre

3 000 kr

9. tason jumalloitsut

n%            

Loitsu

Markkinahinta   

01–04

vastenmielisyys

3 825 kr

05–07

astraaliheijastus

4 870 kr

08–13

elementaaliparvi

3 825 kr

14–19

energianriisto

3 825 kr

20–25

eteerisyys

3 825 kr

26–31

ennaltanäkemisen lahja

3 825 kr

32–37

portti

8 825 kr

38–46

terveytys, ryhmittäinen

3 825 kr

47–53

luhistus

3 825 kr

54–55

ihme

28 825 kr3

56–61

uudennus

3 825 kr

62–66

tappajakeot

3 825 kr

67–72

hahmonvaihto

3 825 kr

73–77

sielupyydys

3 825 kr

78–83

rankaisumyrsky

3 825 kr

84–89

hirviön esiinloihdinta IX

3 825 kr

90–95

luontokappaleen esiinloihdinta IX

3 825 kr

96–99

viehtymys

5 325 kr

100

tosi ylösnousemus

28 825 kr

  1. Vihittyyn tai saastutettuun alueeseen voidaan kytkeä tällä hinnalla enintään 4. tason loitsu.

  2. Hinta perustuu oletukseen, että loitsun alue on yksi 60 × 60 × 60 j:n kuutio.

  3. Hinta perustuu oletukseen, että loitsulla voidaan esittää väkevä pyyntö mutta mahdollisen tuotettavan loitsun ainesosatekijä ei maksa yli 100 kr eikä sillä ole omaa KoP-maksua.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.