Taikasuu

Harhanta (lume)

Taso

Brd 1, Tkr/Vel 2

Osatekijät

P, E, A

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohde

Yksi olento tai esine

Kestoaika   

Pysyvä kunnes laukaistaan   

Laistoheitto

Tahto mitätöi (esine)

Loitsunsieto

Pätee (esine)

Tämä loitsu antaa valitsemallesi esineelle tai olennolle lumotun suun, joka tulee näkyviin ja lausuu viestin, kun jokin ennalta määrätty ehto täyttyy. Viesti voi olla enintään 25 sanan pituinen, se voidaan lausua millä tahansa osaamallasi kielellä, ja sen lausumiseen voi kulua enintään 10 minuuttia. Suu ei voi lausua loitsujen puheosatekijöitä tai taikaesineiden käskysanoja eikä aktivoida taikavaikutuksia. Se muodostaa viestin sanat huulillaan; jos se langetetaan esimerkiksi patsaaseen, patsaan suu liikkuu siten, että näyttää kuin patsas puhuisi. Taikasuu voidaan toki langettaa myös puuhun, kiveen tai mihin tahansa muuhun esineeseen tai olentoon.

Loitsu käynnistyy, kun langetushetkellä asettamasi ehdot täyttyvät. Ehdot voivat olla niin yleisluonteiset tai yksityiskohtaiset kuin tahdot, joskin loitsu voi käynnistyä vain näkö- tai kuulohavaintojen pohjalta. Loitsu reagoi siihen, miten asia vaikuttaa olevan; naamioituminen ja harhantaloitsut voivat hämätä sitä. Normaali pimeys ei estä näköhavaintoon perustuvaa käynnistymistä, mutta taikakeinoin tuotettu pimeys ja näkymättömyys estävät. Äänetön liikkuminen ja taikakeinoin tuotettu hiljaisuus estävät loitsun käynnistymisen kuulohavainnon perusteella. Loitsu voidaan asettaa käynnistymään joko kaikista tietyntyyppisistä äänistä tai jostakin tarkkaan määritellystä yksittäisestä äänestä tai lausutusta sanasta. Myös jokin teko voi käynnistää loitsun, kunhan se on nähtävissä tai kuultavissa. Taikasuu ei voi tunnistaa hengenlaatua, tasoa, kestonoppamäärää tai hahmoluokkaa, ellei se käy ilmi olennon ulkoasusta.

Käynnistävien tekijöiden kantamaraja on 15 jalkaa langettajatasoa kohden, joten 6. tason langettaja voi käskeä taikasuun käynnistymään asioista, jotka tapahtuvat enintään 90 jalan päässä. Onpa kantama mikä hyvänsä, suu voi reagoida vain nähtävissä tai kuultavissa oleviin seikkoihin, jotka ovat sen näkymälinjalla tai kuuloetäisyydellä.

Taikasuu voidaan muuttaa pysyväksi pysyvyys-loitsulla.

Ainesosatekijä

Pieni pala hunajakennoa ja 10 kr:n arvosta jadetomua.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.