Loitsukuvaukset

Loitsukuvaus noudattaa aina samaa kaavaa. Alla selitetään loitsukuvauksen antamat tiedot rivi riviltä.


Nimi

Loitsukuvaus alkaa aina sillä nimellä, jolla loitsu tavallisimmin tunnetaan.


Koulukunta (koulukuntahaara)

Loitsun nimen alla mainitaan se taikuuden koulukunta (ja tarvittaessa suluissa koulukuntahaara), johon loitsu kuuluu.

Miltei kaikki loitsut kuuluvat johonkin taikuuden kahdeksasta koulukunnasta. Koulukunta on joukko samanhenkisiä loitsuja, jotka vaikuttavat toisiaan muistuttavin tavoin. Eräät harvat loitsut (loihtomerkki, pysyvyys, rajattu toivomus, taikatemppu ja toivomus) ovat yleisloitsuja eivätkä kuulu mihinkään koulukuntaan.

Estäntä

Estännät ovat suojaavia loitsuja. Ne luovat aineellisia tai taikaenergiasta muodostettuja esteitä, mitätöivät taikavoimia tai ruumiillisia kykyjä, vahingoittavat tunkeilijoita tai jopa karkottavat kohteensa toiseen sfääriin.

Jos kaksi estäntäloitsua on voimassa 10 jalan säteellä toisistaan vähintään 24 tuntia, niiden taikakentät sekoittuvat toisiinsa ja nostattavat heikosti erottuvia energiaväreitä. Etsintä-taitotestin vaikeusaste laskee 4:llä, kun etsittävänä on tällaisia loitsuja.

Jos estäntä luo suojakuvun, joka pitää loitolla tietynlaiset olennot, kupua ei voida käyttää tällaisten olentojen sysimiseen. Jos suojakupu pakotetaan olentoa vasten, langettaja aistii, että kupuun kohdistuu painetta. Jos kuvun työntämistä silti jatketaan, loitsu päättyy.

Harhanta

Harhantaloitsut huiputtavat aisteja tai mieltä. Ne saavat kohteensa näkemään olemattomia, ummistamaan silmänsä tietyiltä asioilta, kuulemaan aaveääniä tai muistamaan asioita, joita ei ole tapahtunutkaan.

Houre

Houreloitsu tuottaa mielikuvan, jonka näkevät yleensä vain langettaja ja loitsittu (tai loitsitut). Houre on olemassa pelkästään loitsittujen ajatuksissa, ja kukin heistä näkee siitä oman versionsa. Koska houre ei ole mitään silmillä nähtävää, tilanteen sivustakatsojat eivät havaitse sitä millään tavoin. Kaikki houreet ovat mieleen kohdistuvia loitsuja.

Joukkoharha

Joukkoharhaloitsu saa aikaan jonkin valeaistimuksen. Kaikki joukkoharhan havaitsevat olennot aistivat saman asian eivätkä omaa versiotaan siitä. Joukkoharhoja ei voida käyttää minkään todellisen kohteen naamiointiin. Ääniä sisältävä joukkoharha ei voi tuottaa ymmärrettävää puhetta, ellei loitsukuvauksessa erikseen toisin mainita. Jos ymmärrettävää puhetta on mahdollista tuottaa, sen on oltava langettajan osaamaa kieltä. Jos loitsussa yritetään tuottaa kieltä, jota langettaja ei osaa, tuloksena on siansaksaa. Joukkoharha ei myöskään voi esittää asioita, joiden ulkonäöstä langettajalla ei ole tietoa.

Toisin kuin muilla harhantaloitsuilla, joukkoharhoilla ja lumeilla (ks. alla) ei voi koskaan olla todellisia vaikutuksia. Ne eivät voi tuottaa vaurioita esineille tai olennoille, kannatella painoja, ravita olentoja eivätkä suojata luonnonvoimilta. Ne ovat siten omiaan vihollisten hämmentämiseen ja viivyttämiseen mutta eivät suoriin hyökkäyksiin.

Joukkoharhan PL on yhtä kuin 10 + sen kokomuunnin.

Kirjokuvio

Kirjokuvioloitsu luo joukkoharhan tapaan kuvajaisen, jonka kaikki näkevät, mutta lisäksi kirjokuvio vaikuttaa katsojiensa ajatusratoihin. Kaikki kirjokuviot ovat mieleen kohdistuvia loitsuja.

Lume

Lumeloitsu muuttaa kohteensa aistittavia ominaisuuksia: kohde näyttää, tuntuu, maistuu, tuoksuu tai kuulostaa toiselta kuin todellisuudessa tai jopa katoaa näkyvistä.

Varjo

Varjoloitsu muovaa ulottuvuudenulkoisesta energiasta jotakin osittain todellista. Tällaisilla harhoilla voi olla todellisia vaikutuksia. Niiden tuottamat vauriot ovat todellisia.

Harhantaloitsut ja laistoheitot (harhaksi tunnistaminen)

Harhantaloitsulle altistuva hahmo ei yleensä saa laistoheittoa harhasta vapautumiseksi ennen kuin hän on tutkinut harhaa huolellisesti tai ollut sen kanssa vuorovaikutuksessa (hyökännyt sitä vastaan, koskettanut sitä, puhunut sille, tökännyt sitä kepillä, langettanut siihen loitsun tai tehnyt sille jotakin muuta, mitä hän tekisi vastaavalle oikealle olennolle tai esineelle).

Onnistunut laistoheitto paljastaa harhantaloitsun olemassaolon, mutta houreet ja joukkoharhat jäävät silti näkyviin läpikuultavina ääriviivakuvina.

Epäonnistunut laistoheitto tarkoittaa, ettei hahmo huomaa minkään olevan vialla. Jos hahmo hankkii pitävät todisteet siitä, ettei harha ole totta (esimerkiksi työntämällä kätensä seinän läpi tai "osumalla" olentoon), hän ei tarvitse laistoheittoa. Jos joku harhan näkijöistä tunnistaa sen harhaksi ja kertoo tietonsa muille näkijöille, nämä saavat laistoheittoonsa hyvitystä +4.

Kiehdonta

Kiehdontaloitsu vaikuttaa kohdeolennon ajatuksiin ja käyttäytymiseen.

Kaikki kiehdonnat ovat mieleen kohdistuvia loitsuja. Kiehdontaloitsuja on kahta eri tyyppiä.

Lumous

Lumousloitsu muuttaa loitsitun käsitystä langettajasta, yleensä siten, että hän alkaa pitää langettajaa hyvänä ystävänään. Ks. Lumous ja pakotus osiossa Erikoiskyvyt.

Pakotus

Pakotusloitsu pakottaa loitsitun käyttäytymään tietyllä tavoin tai muokkaa hänen ajatusratojaan. Joissakin pakotusloitsuissa loitsitun teot tai häneen kohdistuvat vaikutukset ovat aina samat. Toisissa loitsuissa langettaja päättää teoista tai vaikutuksista langetushetkellä. On myös pakotusloitsuja, joissa langettaja ohjailee loitsittua itse koko loitsun kestoajan. Ks. myös Lumous ja pakotus osiossa Erikoiskyvyt.

Lietsonta

Lietsonnat muovaavat energiaa tai hyödyntävät jotakin näkymätöntä voimanlähdettä. Käytännössä ne luovat jotakin tyhjästä. Moni lietsonta tuottaa näyttäviä ilmiöitä ja runsaasti vaurioita.

Loihdinta

Loihdintakoulukunnalla on viisi eri haaraa. Loihdintaloitsu voi tuoda luoksesi esineiden, olentojen tai energiakeskittymien ilmentymiä (esiinloihdinta), siirtää olentoja toisesta sfääristä omaan sfääriisi (sfääriintuonti), parantaa (parannus), kuljettaa esineitä tai olentoja pitkiäkin matkoja (kaukosiirto) tai luoda esineitä tai ilmiöitä tyhjästä (luonti). Luoksesi ilmestyvät olennot tottelevat käskyjäsi yleensä, mutta eivät aina.

Loihdintaloitsulla luotu tai paikalle tuotettu olento tai esine ei voi ilmaantua toisen olennon tai esineen sisälle eikä tyhjän päälle. Se voi ilmaantua vain vapaaseen tilaan ja sellaiselle alustalle, joka pystyy kannattelemaan sitä.

Olennon tai esineen pitää ilmestyä loitsun kantaman sisäpuolelle, mutta ilmestyttyään se voi liikkua myös kantaman ulkopuolelle.

Esiinloihdinta

Esiinloihdintaloitsu saa jonkin olennon tai esineen ilmestymään välittömästi paikkaan, jonka osoitat sille. Kun loitsu päättyy tai rauetetaan, olennot lähettyvät välittömästi takaisin lähtöpaikkaansa mutta esineet jäävät luoksesi, ellei loitsukuvauksessa toisin mainita. Esiinloihditut olennot katoavat myös silloin, kun ne tapetaan tai kun niiden kestopisteet hupenevat 0:aan tai sen alle. Ne eivät varsinaisesti kuole tällöin. Niiden uudelleen muovautumiseen kuluu kuitenkin 24 tuntia, minä aikana niitä ei voida loihtia esiin uudestaan.

Kun esiinloihdintaloitsu päättyy ja olento katoaa, kaikki olennon langettamat loitsut päättyvät. Esiinloihdittu olento ei voi käyttää mahdollisia luontaisia esiinloihdintakykyjään, eikä se suostu käyttämään loitsuja, jotka verottaisivat sen kokemuspisteitä, tai loitsunomaisia kykyjä, joiden loitsuvastineet verottavat kokemuspisteitä.

Kaukosiirto

Kaukosiirtoloitsu kuljettaa yhden tai useampia olentoja tai esineitä pitkienkin matkojen päähän. Väkevimmät näistä loitsuista voivat ylittää sfäärien rajoja. Toisin kuin esiinloihdintaloitsuissa, matka on yksisuuntainen (ellei toisin mainita) eikä sitä voida rauettaa.

Kaukosiirtyminen on silmänräpäyksellinen matka halki Astraalisfäärin. Kaikki astraalimatkailun tielle asetetut esteet estävät myös kaukosiirtymisen.

Luonti

Luontiloitsu muovaa materiasta jonkin esineen tai olennon, joka ilmestyy loitsijan osoittamaan paikkaan (ks. yllä paikan rajoitukset). Jos loitsulla on jokin muu kuin silmänräpäyksellinen kestoaika, taikuus pitää luomusta koossa kunnes loitsu päättyy, jolloin loihdittu olento tai esine katoaa jäljettömiin. Jos loitsun kestoaika on silmänräpäyksellinen, vain esineen tai olennon ilmaantuminen on taikuuden ansiota. Sen jälkeen luomus on pysyvä eikä sen olemassaolo riipu enää taikuudesta.

Parannus

Tähän koulukuntahaaraan kuuluvat jumalloihdintaloitsut parantavat olentoja ja jopa herättävät niitä henkiin.

Sfääriintuonti

Sfääriintuontiloitsu kuljettaa olennon jostakin toisesta sfääristä omaan sfääriisi. Loitsu antaa olennolle kertamahdollisuuden omaan sfääriinsä palaamiseen, joskin paluu saattaa järjestyä vain tietyissä olosuhteissa. Sfääriintuotu olento kuolee lopullisesti, jos se tapetaan – se ei katoa muotoutumaan uudestaan niin kuin esiinloihdintaloitsuilla tuodut olennot (ks. yllä). Sfääriintuontiloitsun kestoaika on silmänräpäyksellinen, joten sfääriintuotua olentoa ei voida rauettaa.

Mananta

Manantaloitsut muovaavat kuoleman, elämän ja epäelämän voimia. Moni tämän koulukunnan loitsuista liittyy epäkuolleisiin olentoihin.

Muutanta

Muutantaloitsut muuttavat jonkin olennon, esineen tai paikan ominaisuuksia.

Näentä

Näentäloitsut tuovat ilmi ammoin unohdettuja salaisuuksia, ennustavat tulevaa, paljastavat kätköjä tai tekevät tyhjiksi hämäysloitsuja.

Monilla näentäloitsuilla on keilanmuotoinen alue, joka liikkuu myötäsi ja levittäytyy aina siihen suuntaan, johon katsot. Et voi tutkia yhden kierroksen aikana keilan alaa laajempaa aluetta. Jos tarkkailet samaa aluetta useiden kierrosten ajan, saatat saada selville jotakin lisätietoa. Lisätiedon luonteesta kerrotaan loitsujen kuvausteksteissä.

Kaukotarkkailu

Kaukotarkkailuloitsu luo näkymättömän taika-aistimen, joka lähettää sinulle tietoa ympäristöstään. Ellei toisin mainita, aistimella on juuri samat havaintokyvyt kuin sinullakin. Näihin havaintokykyihin kuuluvat kaikki sellaiset loitsut tai vaikutukset, joiden kohteena olet sinä itse (kuten pimeänäkö), mutta eivät sellaiset loitsut tai vaikutukset, jotka suuntautuvat sinusta poispäin ja kohdistuvat johonkin alueeseen (kuten pahuuden paljastus). Aistin on silti erillinen ja itsenäinen elin, joten sen toiminta ei häiriydy, vaikka sokaistuisit, kuuroutuisit tai kärsisit muita aistivammoja.

Olento, jonka Älykkyys-arvo on vähintään 12, voi huomata aistimen, jos hän onnistuu Älykkyys-testissä (VA 20). Aistin voidaan rauettaa niin kuin se olisi voimassa oleva loitsu.

Lyijylevyt ja jotkin taikakeinot pysäyttävät kaukotarkkailuloitsun. Langettaja aistii, jos loitsu pysäytetään tällä tavoin.


[Lisämäärite]

Koulukunnan ja koulukuntahaaran kanssa samalla rivillä on tarvittaessa lisämääritteitä, jotka tarkentavat loitsun luokittelua. Joillakin loitsuilla on useampia kuin yksi lisämäärite.

Lisämääritteet ovat: happo, hyvä, ilma, kaoottinen, kielisidonnainen, kylmyys, lainkuuliainen, maa, mieleen kohdistuva, paha, pelko, pimeys, surma, sähkö, tuli, valo, vesi, voima ja ääni.

Lisämääritteet kertovat useimmiten loitsun vaikutuksista suhteessa muihin loitsuihin, erikoiskykyihin, hengenlaatuihin, epätavallisiin olentoihin tms.

Kielisidonnainen loitsu tarvitsee viestintävälineekseen jonkin ymmärrettävän kielen. Jos kohde ei ymmärrä tai kuule, mitä kielisidonnaisen loitsun langettaja sanoo, loitsu menee hukkaan.

Mieleen kohdistuva loitsu tehoaa vain sellaisiin olentoihin, joiden Älykkyys-arvo on vähintään 1.


Taso

Loitsukuvauksen seuraava rivi kertoo loitsun tason, joka on lukuarvo väliltä 0–9 ja ilmaisee loitsun voimakkuuden suhteessa muihin loitsuihin. Lukuarvon edessä on lyhenne siitä luokasta, jonka edustajat voivat langettaa kyseisen loitsun. Taso-rivi kertoo myös, onko kyseessä valtapiiriloitsu. Jos on, rivillä mainitaan valtapiiri ja valtapiiriloitsun taso. Loitsun taso vaikuttaa loitsua vastaan suoritettujen laistoheittojen vaikeusasteeseen.

Loitsijaluokkien nimet lyhennetään seuraavasti: bardi Brd, druidi Dru, paladiini Pal, pappi Pap, samooja Sam, taikuri Tkr ja velho Vel.

Loitsu voi kuulua johonkin valtapiiriin, jotka ovat: Aurinko, Eläimet, Hyvyys, Hävitys, Ilma, Juonikkuus, Kaaos, Kasvit, Kuolema, Laki, Maa, Matkaaminen, Onnekkuus, Pahuus, Parannus, Sota, Taikuus, Tieto, Tuli, Varjelus, Vesi ja Voimakkuus.


Osatekijät

Loitsun osatekijät ovat ne tehtävät tai esineet, jotka loitsun langettaminen vaatii. Loitsukuvauksen Osatekijät-rivi sisältää lyhenteet loitsun vaatimista osatekijätyypeistä. Aines-, kanavoija- ja KoP-osatekijöistä annetaan tarkemmat tiedot kunkin loitsun kuvaustekstin lopussa. Osatekijöillä on merkitystä lähinnä silloin, kun jotakin osatekijää ei jostakin syystä ole mahdollista käyttää tai kun loitsun aines tai kanavoija on hyvin kallis.

Puhe (P)

Puheosatekijä on jokin ääneen lausuttu sanakaava. Puheosatekijän tuottamiseksi on kyettävä puhumaan voimakkaalla äänellä. Hiljaisuus-loitsu tai suukapula estää sanakaavan lausumisen (ja siten koko loitsun). Kuuroutuneella loitsijalla on 20 %:n mahdollisuus epäonnistua kaikissa puheosatekijän vaativissa loitsuissaan.

Ele (E)

Eleosatekijä on jokin vakaa ja tarkka kädenliike. Eleosatekijän tuottamiseksi tarvitaan ainakin yksi vapaa käsi.

Aines (A)

Ainesosatekijään kuuluu yksi tai useampia aineita tai esineitä, jotka tuhoutuvat loitsuenergian voimasta langetuksen yhteydessä. Jos ainesosatekijän hintaa ei erikseen mainita, se on käytännössä ilmainen. Näistä ilmaisista ainesosatekijöistä on turha pitää kirjaa. Sinulla katsotaan olevan niitä aina tarpeeksi, kunhan sinulla vain on loitsuaineskukkaro mukanasi.

Kanavoija (K)

Kanavoija on jonkinlainen taikakalu. Toisin kuin ainesosatekijä, kanavoija ei tuhoudu langetuksen yhteydessä vaan sitä voidaan käyttää yhä uudestaan. Kuten ainesosatekijätkin, kanavoija on käytännössä ilmainen ellei toisin mainita. Sinulla on aina käytettävissäsi mikä tahansa ilmainen kanavoija, kunhan sinulla on loitsuaineskukkaro mukanasi.

Jumalkanavoija (JK)

Jumalkanavoija on jokin uskonnolliselta kannalta merkityksellinen esine. Pappien ja paladiinien jumalkanavoija on heidän uskontonsa mukainen pyhä tunnusmerkki.

Jos Osatekijät-rivillä on lyhenne K/JK tai A/JK, loitsun oppitaikuusversion osatekijänä on kanavoija tai aines (vinoviivaa edeltävä lyhenne) ja jumaltaikuusversion osatekijänä on jumalkanavoija (vinoviivan jälkeinen lyhenne).

KoP-maksu (KoP)

Eräät voimalliset loitsut verottavat langettajan kokemuspisteitä. Langetettaessa menetettyjä pisteitä ei voida palauttaa millään loitsulla. Kokemuspisteet eivät saa huveta niin paljon, että putoat alemmalle tasolle, joten et voi langettaa loitsua, ellei sinulla ole riittävästi pisteitä varastossa. Kun saat tarpeeksi pisteitä noustaksesi uudelle tasolle, voit kuitenkin käyttää nuo pisteet tasonnoston sijasta loitsun langetukseen. Kokemuspisteet käyttäytyvät kuten ainesosatekijät – kun langetat loitsun, pisteet katoavat riippumatta siitä, onnistuuko langetus.


Langetusaika

Useimpien loitsujen langetusaika on 1 perustoiminto. Jotkin loitsut vaativat 1 kierroksen tai sitä pitemmän ajan, toiset pelkän välittömän toiminnon.

Loitsu, jonka langetusaika on 1 kierros, vaatii langettajalta ensin täyskierrostoiminnon. Loitsu astuu voimaan vasta juuri ennen langettajan vuoron alkua langetuksen aloittamista seuraavalla kierroksella. Sen jälkeen kun loitsu on astunut voimaan, langettaja voi toimia normaalisti.

Loitsu, jonka langetusaika on 1 minuutti, astuu voimaan juuri ennen langettajan vuoron alkua 1 minuutin kuluttua (langettajan pitää suorittaa jokaisella tähän minuuttiin sisältyvällä 10 kierroksella samanlainen täyskierrostoiminto kuin 1 kierroksen langetusajan yhteydessä). Jos nämä toiminnot eivät ole perättäisiä ja keskeytyksettömiä, loitsu epäonnistuu automaattisesti.

Kun aloitat loitsun, jonka langetus kestää (vähintään) 1 kierroksen, sinun on jatkettava keskittymistäsi kuluvalta kierrokselta (vähintään) seuraavan kierroksen vuorosi alkua edeltävään hetkeen. Jos keskittymisesi herpaantuu ennen langetuksen loppuunsaattamista, loitsu epäonnistuu.

Jos langetusaika on 1 vapaatoiminto, loitsu ei verota normaalia "1 loitsu per kierros" -kiintiötä. Voit kuitenkin langettaa vain yhden tällaisen loitsun kierrosta kohden. Kun langetat loitsun, jonka langetusaika on 1 vapaatoiminto, et altistu ilmaishyökkäyksille.

Teet kaikki loitsua (sen kantamaa, kohdetta, aluetta, ilmiötä, versiota jne.) koskevat päätökset vasta sillä hetkellä, kun loitsu astuu voimaan.


Kantama

Loitsukuvauksen Kantama-rivi kertoo, miten kauas loitsun vaikutus ulottuu langettajastaan. Loitsun kantama on yhtä kuin loitsun vaikutuksen, ilmiön tai alkupisteen suurin sallittu etäisyys langettajasta. Jos osa loitsun alueesta ulottuu kantaman ulkopuolelle, tämä osa menee hukkaan. Alla on lueteltu vakiokantamat:

Oma olemus

Loitsu vaikuttaa vain langettajaan itseensä.

Kosketus

Langettajan pitää koskettaa olentoa tai esinettä, jotta hän voisi vaikuttaa siihen. Jos kosketusloitsu tuottaa vaurioita, se voi aiheuttaa kriittisen osuman aivan kuten aseet. Kosketusloitsu uhkaa kriittisellä osumalla, jos kosketushyökkäysheiton tulos on puhdas 20, ja onnistunut kriittinen osuma tuottaa kaksinkertaiset vauriot. Jotkin kosketusloitsut sallivat useiden kohteiden koskettamisen. Tällöin voit koskettaa langetuksen yhteydessä kaikkia niitä vapaaehtoisia kohteita, joihin yletät, mutta kaikkia kohteita on kosketettava sillä kierroksella, jolla loitsun langetus päättyy.

Lyhyt

Loitsu ulottuu enintään 25 jalan päähän loitsijasta. Kantama kasvaa 5 jalalla jokaisesta kahdesta täydestä langettajatasosta.

Keskipitkä

Loitsu ulottuu enintään 100 jalan päähän + 10 jalkaa/langettajataso.

Pitkä

Loitsu ulottuu enintään 400 jalan päähän + 40 jalkaa/langettajataso.

Rajaton

Loitsu ulottuu minne tahansa siinä olevaisuuden sfäärissä, jossa langettaja on.

Kantama ilmoitettu jalkoina

Jotkin loitsut eivät kuulu mihinkään vakiokantamaluokkaan, vaan niiden kantama ilmoitetaan pelkästään jalkoina. (Kun loitsukuvauksen Alue- tai Ilmiö-rivillä lukee, että loitsun "keskellä" on jokin olento, esine tai tyhjä tila, jalkoina ilmoitettu kantama ei tarkoita alkupisteen etäisyyttä langettajasta vaan loitsun vaikutusalan sädettä.)


Loitsun tähtäys

Loitsun langetuksen yhteydessä on päätettävä, keneen loitsu vaikuttaa tai mistä paikasta sen vaikutus saa alkunsa. Loitsukuvauksen seuraava rivi ilmoittaa joko loitsun kohteen (tai kohteet), ilmiön tai alueen.

Kohde tai kohteet

Joillakin loitsuilla on kohde tai kohteita. Nämä loitsut langetetaan olentoihin, esineisiin tai molempiin. Langettajan on nähtävä kohde tai voitava koskettaa sitä, ja kohteen täytyy olla määritelty. Kohdetta ei kuitenkaan tarvitse määritellä ennen kuin langetus on lopussa.

Jos loitsun kohteena on langettaja itse (eli loitsukuvauksessa on rivi, jolla lukee: "Kohde – Langettaja"), hän ei saa laistoheittoa eikä hänen mahdollinen loitsunsietonsa vaikuta. Tällaisten loitsujen kuvauksissa ei ole Laistoheitto- tai Loitsunsieto-riviä.

Jotkin loitsut tehoavat vain vapaaehtoisiin kohteisiin. Kohde voi julistaa itsensä vapaaehtoiseksi milloin vain (myös valmistautumattomana ja muulloin kuin omalla vuorollaan). Tajuton olento katsotaan aina vapaaehtoiseksi, mutta tajuissaan olevaa mutta liikunta- tai puolustuskyvytöntä (esimerkiksi jähmetettyä, kauhun kangistamaa, köytettyä, lamaantunutta tai painissa tai sidonnassa olevaa) olentoa ei.

Joidenkin loitsujen vaikutus voidaan suunnata uuteen kohteeseen tai uudelle alueelle loitsun langetuksen jälkeen. Loitsun uudelleensuuntaus on liikkumistoiminto, joka ei altista ilmaishyökkäyksille.

Ilmiö

Jotkin loitsut eivät vaikuta suoraan läsnäolijoihin vaan luovat tai kutsuvat paikalle jonkin uuden ilmiön.

Langettajan pitää kyetä joko näkemään tai määrittelemään ilmiön ilmestymispaikka. Loitsun kantama sanelee sen, miten kaukana ilmestymispaikka voi enintään olla, mutta jos ilmiö pystyy liikkumaan, kantama ei rajoita sen liikkeitä.

Kun loitsukuvauksen Ilmiö-rivillä lukee, että langettaja on ilmiön "keskellä", alkupiste on aina jossakin langettajan tilan kulmassa, jos hän on enintään Keskikokoinen, tilan keskipisteessä, jos hän on Iso, Suunnaton tai Giganttinen, ja jossakin tilan keskimmäisen ruudun kulmassa, jos hän on Valtava. Sama pätee, jos ilmiön "keskellä" on jokin muu olento tai esine.

Leviämä

Jotkin ilmiöt, lähinnä pilvet, usvat ja sumut, leviävät alkupisteestään, jonka pitää sijaita ruudukkoviivojen risteyskohdassa. Ilmiö voi levitä kulmien ympäri ja alueille, joita et itse näe. Etäisyyden mittauksessa otetaan huomioon kaikki ilmiön levitessään tekemät mutkat. Kun lasket leviämäilmiöiden etenemää matkaa, laske seinien ympäri äläkä läpi. Olentojen tapaan leviämäkään ei voi edetä vinottain kulman ympäri. Sinulla on oltava katkeamaton vaikutuslinja leviämän alkupisteeseen mutta ei välttämättä kaikkiin leviämän osiin.

Säde

Jotkin ilmiöt ovat säteitä. Säteellä tähdätään kuten kantama-aseella, joskin suoritat yleensä kantamakosketushyökkäyksen etkä normaalia kantamahyökkäystä. Voit ampua säteellä kantama-aseen tavoin pimeyteen tai näkymättömän olennon suuntaan siinä toivossa, että osut johonkin. Toisin kuin kohteellisissa loitsuissa, sinun ei tarvitse nähdä olentoa, johon yrität osua. Välissänne olevat olennot tai esteet voivat kuitenkin antaa suojaa tai näkösuojaa olennolle, johon tähtäät.

Jos sädeloitsulla on kestoaika, sillä tarkoitetaan säteen tuottaman vaikutuksen kestoa eikä säteen itsensä olemassaoloaikaa.

Jos sädeloitsu tuottaa vaurioita, voit aiheuttaa sillä kriittisen osuman aivan kuten aseilla. Sädeloitsu uhkaa kriittisellä osumalla, jos heiton tulos on puhdas 20, ja onnistunut kriittinen osuma tuottaa kaksinkertaiset vauriot.

Alue

Osa loitsuista vaikuttaa valittuun alueeseen. Suurin osa alueista kuuluu johonkin alla määritellyistä kategorioista, joskin poikkeuksiakin on.

Onpa alueen muoto mikä hyvänsä, valitset aina pisteen, josta loitsu saa alkunsa, mutta et voi säädellä sitä, mihin alueellaan oleviin olentoihin tai esineisiin loitsu vaikuttaa. Tämä alkupiste on aina jokin ruudukko­viivojen risteyskohta.

Kun loitsukuvauksen Alue-rivillä lukee, että langettaja on alueen "keskellä", alkupiste on aina jossakin langettajan tilan kulmassa, jos hän on enintään Keskikokoinen, tilan keskipisteessä, jos hän on Iso, Suunnaton tai Giganttinen, ja jossakin tilan keskimmäisen ruudun kulmassa, jos hän on Valtava. Sama pätee, jos alueen "keskellä" on jokin muu olento tai esine.

Kun selvität, onko olento loitsun alueella, laske etäisyys alkupisteestä ruutuina aivan samalla tavoin kuin liikutellessasi hahmoa tai laskiessasi kantamahyökkäyksen etäisyyttä. Ainoa ero on, että nyt et laske ruudun keskipisteestä toiseen vaan ruudukkoviivojen risteyskohdasta toiseen.

Voit laskea ruudun yli vinottain, mutta muista, että joka toinen vinottaisruutu lasketaan 2 ruuduksi. Jos ruudun takareuna on loitsun alueella, kaikki ruudussa oleva on loitsun alueella. Jos alue pelkästään koskettaa ruudun etureunaa, loitsu ei vaikuta mihinkään ruudussa olevaan.

Purkaus, huoku tai leviämä

Useimmat alueeseen vaikuttavat loitsut ovat joko purkauksia, huokuja tai leviämiä. Valitset kussakin tapauksessa aina loitsun alkupisteen ja mittaat loitsun alueen tästä pisteestä lähtien.

Purkausloitsu vaikuttaa kaikkeen, mitä sen alueelle jää, myös niihin olentoihin, joita et näe. Se ei vaikuta olentoihin, jotka ovat täydellisessä suojassa alkupisteeseen nähden (toisin sanoen purkaus ei voi kääntyä kulmien ympäri). Purkauksen oletusmuoto on pallo, mutta eräät erikseen mainittavat purkausloitsut ovat keilanmuotoisia. Purkauksen alue kertoo sen, miten kauas loitsun vaikutus ulottuu alkupisteestä.

Huokuloitsu toimii muutoin kuten purkausloitsu, mutta sen vaikutus säteilee alkupisteestään koko loitsun kestoajan. Useimmat huout ovat muodoltaan joko keiloja tai palloja.

Leviämäloitsu etenee muutoin kuten purkaus, mutta se voi kääntyä kulmien ympäri. Loitsu leviää valitusta alkupisteestään saman matkan joka suuntaan. Matkan mittauksessa otetaan huomioon kaikki loitsun levitessään tekemät mutkat.

Keila, lieriö, juova tai pallo

Useimmilla alueeseen vaikuttavilla loitsuilla on jokin muoto – joko keila, lieriö, juova tai pallo.

Keilanmuotoinen loitsu etenee neljännesympyrän muotoisena loitsijasta poispäin. Se lähtee liikkeelle valitsemastasi ruutusi kulmasta ja levenee edetessään. Useimmat keilat ovat joko purkauksia tai huokuja (ks. yllä), joten ne eivät voi kääntyä kulmien ympäri.

Kun langetat lieriönmuotoisen loitsun, valitse sen alkupiste. Tämä piste on vaakasuuntaisen ympyrän keskipiste, ja loitsuvaikutus etenee ympyrästä alaspäin täyttäen lieriön. Lieriönmuotoinen loitsu kiertää kaikki esteet, jotka eivät peitä ympyrän koko pinta-alaa.

Juovanmuotoinen loitsu etenee osoittamaasi suuntaan sinusta poispäin suorassa linjassa. Se lähtee liikkeelle valitsemastasi ruutusi kulmasta ja etenee joko kantamansa päähän tai kunnes se osuu johonkin vaikutuslinjan katkaisevaan esteeseen. Juovanmuotoinen loitsu vaikuttaa kaikkiin olentoihin, jotka ovat viivan leikkaamissa ruuduissa.

Pallonmuotoinen loitsu laajenee alkupisteestään täyttämään pallonmuotoisen tilan. Pallo voi olla joko purkaus, huoku tai leviämä.

Olennot

Loitsu, jolla on tällainen alue, vaikuttaa suoraan olentoihin (kuten kohteellinen loitsu). Et voi kuitenkaan valikoida kohteitasi, vaan loitsu vaikuttaa kaikkiin alueellaan oleviin olentoihin. Loitsun alue on usein pallonmuotoinen tai keilanmuotoinen purkaus, mutta muutkin muodot ovat mahdollisia.

Moni loitsu vaikuttaa "elollisiin olentoihin" eli kaikkiin muihin olentoihin paitsi rakentoihin ja epäkuolleisiin. Ne loitsun alueella olevat olennot, jotka eivät ole loitsulle sopivaa tyyppiä, eivät verota loitsun olentokiintiötä.

Esineet

Loitsu, jolla on tällainen alue, vaikuttaa valitsemallasi alueella oleviin esineisiin (kuten Olennot, mutta esineisiin).

Muu

Loitsulla voi olla jokin yksilöllinen, loitsukuvauksessa selitetty alue.

(M) Muovattavissa

Jos Alue- tai Ilmiö-rivi päättyy merkintään "(M)", voit muovata loitsua. Muovatun alueen tai ilmiön kaikkien ulottuvuusmittojen on oltava vähintään 10 jalkaa. Alue tai ilmiö ilmoitetaan usein kuutiona, jotta siitä olisi helppo muovata epäsäännöllisiä kolmiulotteisia muotoja. Kolmiulotteisuutta tarvitaan lähinnä vedenalaisten tai maanpinnan yläpuolelle langetettujen alueiden ja ilmiöiden määrittelyyn.

Vaikutuslinja

Vaikutuslinja on suora, esteetön viiva, joka määrittää, mihin kaikkeen loitsu voi vaikuttaa. Mikä tahansa kiinteä este katkaisee vaikutuslinjan. Se on muutoin kuten kantama-aseiden näkymälinja, mutta sumu, pimeys ja muut näkyvyyttä rajoittavat tekijät eivät katkaise sitä.

Sinulla on oltava katkeamaton vaikutuslinja kaikkiin loitsusi kohteisiin ja kaikkiin niihin tiloihin, joihin aiot luoda ilmiön. Sinulla on oltava katkeamaton vaikutuslinja myös loitsusi alkupisteeseen.

Keila-, lieriö-, purkaus- ja huokuloitsut vaikuttavat vain sellaisiin alueisiin, olentoihin tai esineisiin, joihin voidaan vetää vaikutuslinja loitsun alkupisteestä (huoun tai keilan- tai pallonmuotoisen purkauksen alkupisteestä tai lieriön vaakaympyrästä).

Kiinteä este, jossa on vähintään 1 j2:n kokoinen läpimentävä reikä, ei katkaise loitsun vaikutuslinjaa. Niinpä esimerkiksi 5 jalan seinänkaistale, jossa on tällainen reikä, ei ole loitsun vaikutuslinjan kannalta este.


Kestoaika

Loitsukuvauksen Kestoaika-rivi kertoo, miten pitkään loitsun taikaenergia säilyy.

Numeromääräinen kestoaika

Kestoaika ilmoitetaan usein kierroksina, minuutteina, tunteina tai muina ajan yksikköinä. Kun ilmoitettu aika on kulunut, loitsuenergia haihtuu ja loitsu päättyy. Jos loitsun kestoaika voi vaihdella, kestoaika heitetään salassa (eli langettaja ei tiedä, miten pitkään loitsu kestää).

Silmänräpäyksellinen

Tällaisen loitsun seuraukset voivat olla pitkäaikaisiakin, mutta itse loitsuenergia haihtuu langetushetkellä.

Pysyvä

Pysyvän loitsun taikaenergia säilyy yhtä kauan kuin itse loitsuvaikutuskin, joten pysyvä loitsu voidaan rauettaa taikuuden rauetuksella.

Keskittyminen

Loitsu on voimassa vain niin kauan kuin langettaja keskittyy siihen. Loitsun ylläpitoon keskittyminen on perustoiminto, joka ei altista ilmaishyökkäyksille. Mikä tahansa, mikä sotkee keskittymisen loitsua langetettaessa, sotkee keskittymisen myös loitsua ylläpidettäessä ja aiheuttaa siten loitsun päättymisen.

Kun keskityt loitsun ylläpitoon, et voi langettaa toista loitsua. Eräät loitsut ovat voimassa jonkin aikaa senkin jälkeen, kun olet herennyt keskittymästä niihin.

Loitsitut, ilmiöt ja alueet

Jos loitsu vaikuttaa suoraan olentoihin, sen vaikutus kulkee loitsittujen mukana koko loitsun kestoajan.

Jos loitsu luo ilmiön, ilmiö on voimassa koko loitsun kestoajan. Ilmiö voi olla liikkuva tai paikoillaan pysyvä. Ilmiö voidaan tuhota ennen sen kestoajan päättymistä.

Jos loitsu vaikuttaa alueeseen, se pysyy alueellaan koko loitsun kestoajan. Olennot tulevat alueloitsun vaikutuksen alaisiksi alueelle saapuessaan ja vapautuvat sen vaikutuksesta alueelta poistuessaan.

Kosketusloitsut ja latauksen pidättely

Jos et laukaise kosketusloitsua sillä kierroksella, jolla langetat sen, voit yleensä pidätellä loitsun latausta (viivyttää sen laukaisua) niin kauan kuin haluat. Voit suorittaa kosketushyökkäyksiä kierros toisensa jälkeen, kunnes osut. Kosketusloitsu kuitenkin haihtuu heti, kun langetat jonkin toisen loitsun.

Eräät kosketusloitsut sallivat useiden kohteiden koskettamisen. Tällaisen loitsun latausta ei voida pidätellä, ja sinun on kosketettava kaikkia kohteita sillä kierroksella, jolla saatat loitsun langetuksen loppuun.

Laukaisu

Eräät loitsut kestävät jonkin ilmoitetun määräajan tai kunnes ne laukaistaan.

(P) Pyörrettävissä

Jos Kestoaika-rivi päättyy merkintään "(P)", loitsun langettaja voi pyörtää eli lakkauttaa loitsunsa milloin haluaa. Hänen on oltava loitsun vaikutuksen kantamalla ja lausuttava pyörtämissanat, jotka ovat yleensä muunnelma loitsun puheosatekijästä. Jos loitsulla ei ole puheosatekijää, sen voi pyörtää eleellä. Loitsun pyörtäminen on perustoiminto, joka ei altista ilmaishyökkäyksille.

Keskittymistä vaativa loitsu on aina pyörrettävissä, eikä sen lakkauttaminen ole toiminto, koska riittää, että herkeät keskittymästä siihen omalla vuorollasi.


Laistoheitto

Haittoja tuottavan loitsun kohde saa yleensä yrittää laistoheittoa välttyäkseen loitsun vaikutukselta kokonaan tai osittain. Loitsukuvauksen Laistoheitto-rivi kertoo, millaisen laistoheiton loitsu sallii ja mitä vaikutuksia onnistuneella laistoheitolla on.

Mitätöi

Loitsu ei vaikuta laistoheitossa onnistuneeseen kohteeseen mitenkään.

Rajoittaa

Loitsu vaikuttaa kohteeseensa aina jollakin tavoin. Jos laistoheitto onnistuu, vaikutus on tavallista vähäisempi.

Puolittaa

Loitsu tuottaa vaurioita, mutta onnistunut laistoheitto puolittaa ne (pyöristetään alaspäin).

Ei ole

Laistoheittoa ei sallita.

Harhaksi tunnistaminen

Laistossa onnistuneen kohteen ei tarvitse piitata loitsun vaikutuksesta.

(esine)

Loitsun voi langettaa esineeseen. Esine saa laistoheiton vain, jos se on taikaesine tai jonkin loitsua vastustavan olennon hallussa (kädessä, ylle puettuna tms.). Jälkimmäisessä tapauksessa esine käyttää haltijansa laistoheittohyvitystä, ellei se ole taikaesine, jonka oma hyvitys on suurempi. (Tämä merkintä ei välttämättä tarkoita, että loitsu voidaan langettaa vain esineisiin. Joitakin tällaisia loitsuja voidaan langettaa sekä olentoihin että esineisiin.)

Taikaesineen laistoheittohyvitys on aina 2 + puolet esineen langettajatasosta. Jos taika-aseella, -haarniskalla tai -kilvellä on vain tehostushyvitys eikä muita kykyjä, langettajataso on kolme kertaa tehostushyvityksen verran. Jos esineellä on sekä tehostushyvitys että jokin erikoiskyky, langettajataso on joko hyvityksen tai erikoiskyvyn mukainen, kumpi vain on suurempi.

(vaaraton)

Loitsulla on yleensä vain myönteisiä vaikutuksia, mutta kohdeolento voi silti halutessaan yrittää laistoheittoa.

Laistoheiton vaikeusaste

Loitsua vastaan suoritettavan laistoheiton vaikeusaste on 10 + loitsun taso + langettajan hyvitys asiaankuuluvasta kyvystään (joka on velhoilla Älykkyys, taikureilla ja bardeilla Karisma ja papeilla, druideilla, paladiineilla ja samoojilla Viisaus). Loitsun taso voi vaihdella langettajan hahmoluokan mukaan. Käytä aina sitä tasoa, joka loitsulla on langettajan omassa luokassa.

Onnistunut laistoheitto

Kun olento laistaa loitsun, jolla ei ole mitään havaittavia aineellisia vaikutuksia, hän aistii vihamielisyyttä tai kihelmöintiä mutta ei pysty päättelemään hyökkäyksen tarkkaa luonnetta. Kun olento onnistuu laistoheitossa kohteellista loitsua vastaan, langettaja aistii, että loitsu epäonnistui. Langettaja ei aisti mitään silloin, kun olento onnistuu laistossa ilmiö- tai alueloitsua vastaan.

Automaattinen onnistuminen ja epäonnistuminen

Puhdas 1 (n20:n silmäluku on 1) tarkoittaa laistoheitossa aina epäonnistumista, ja loitsu saattaa tällöin vaurioittaa sille altistuneita esineitä (ks. alla Esineiden selviäminen laistoheitosta). Puhdas 20 (n20:n silmäluku on 20) tarkoittaa aina onnistumista.

Laistoheitosta kieltäytyminen

Olento voi halutessaan kieltäytyä laistoheitosta ja ottaa vastaan loitsun vaikutukset. Jopa hahmo, jolla on erityinen kyky vastustaa taikuutta, voi tukahduttaa tämän kykynsä väliaikaisesti.

Esineiden selviäminen laistoheitosta

Ellei loitsun kuvaustekstissä toisin mainita, kaikki olennon kantamat tai yllään pitämät esineet selviävät taikahyökkäyksestä ehjinä. Jos kuitenkin olennon laistoheiton tulos on puhdas 1, yksi loitsulle altistuva esine vahingoittuu (sikäli kuin hyökkäys voi vaurioittaa esineitä). Selvitä taulukosta Taikahyökkäyksille altistuvat esineet, mitkä neljä olennon kantamaa tai yllään pitämää esinettä altistuvat vaurioille todennäköisimmin, ja valitse niistä arpomalla yksi. Arvotun esineen on suoritettava laistoheitto hyökkäystä vastaan ja kärsittävä kaikki hyökkäyksen mahdollisesti tuottamat vauriot.

Jos esine ei ole kenenkään hallussa eikä siinä ole taikaa, se ei saa laistoheittoa vaan kärsii asiaankuuluvat vauriot suoraan.

Taulukko: Taikahyökkäyksille altistuvat esineet

Järjestys1   

Esine

1.

Kilpi

2.

Haarniska

3.

Taikakypärä, -hattu tai -otsapanta

4.

Kädessä oleva esine (myös ase, taikasauva tai vastaava)   

5.

Taikaviitta

6.

Vaatteissa, kantamuksissa tai tupessa oleva ase

7.

Taikarannesuojukset

8.

Taikavaate

9.

Taikakoru (myös sormukset)

10.

Mikä tahansa muu

  1. Altistumisjärjestys todennäköisimmästä epätodennäköisimpään.


Loitsunsieto

Loitsunsieto on loitsuilta suojaava erikoiskyky. Jos yrität langettaa loitsun olentoon, jolla on loitsunsietoa, sinun on suoritettava langettajatasotesti (1n20 + langettajatasosi) ja saatava siitä tulos, joka on vähintään yhtä suuri kuin olennon loitsunsietolukema. Olennon loitsunsieto on ikään kuin sen panssariluokka taikahyökkäyksiä vastaan. Ota langettajatasotestissä huomioon kaikki langettajatasoosi mahdollisesti vaikuttavat tekijät.

Loitsunsieto-rivillä ja kuvaustekstissä kerrotaan, päteekö loitsunsieto kyseistä loitsua vastaan vai ei. Loitsunsieto pätee usein vain silloin, kun olento on loitsun kohde, ei silloin, kun olento päätyy jo aiemmin voimaan tulleen loitsun vaikutuspiiriin.

Ilmaukset "(esine)" ja "(vaaraton)" tarkoittavat loitsunsiedon yhteydessä samaa kuin Laistoheitto-rivillä. Jos loitsunsiedolla varustettu olento haluaa ottaa vastaan vaarattomaksi merkityn loitsun, olennon on alennettava vapaaehtoisesti sietokykyään (perustoiminto). Langettajan ei tällöin tarvitse suorittaa yllä kuvattua langettajatasotestiä.


Kuvausteksti

Loitsukuvauksen tässä osassa kerrotaan laajemmin, miten loitsu toimii ja vaikuttaa. Jos jollakin kuvauksen aiemmalla rivillä on viittaus "ks. teksti", viittauksen selitys löytyy täältä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.