Paladiini

Taulukko: Paladiini

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

Päivittäinen loitsukiintiö

1. 

2. 

3. 

4. 

1.

+1

+2

+0

+0

Hyvyyden aura,
pahuuden paljastus,
isku vasten pahuutta 1/päivä

2.

+2

+3

+0

+0

Jumalturva, kättenpäällepaneminen

3.

+3

+3

+1

+1

Rohkeuden aurajumalterveys   

4.

+4

+4

+1

+1

Epäkuolleiden käännytys

0

5.

+5

+4

+1

+1

Isku vasten pahuutta 2/päivä, paladiinin ratsu

0

6.

+6/+1

+5

+2

+2

Taudinkarkotus 1/viikko

1

7.

+7/+2

+5

+2

+2

1

8.

+8/+3

+6

+2

+2

1

0

9.

+9/+4

+6

+3

+3

Taudinkarkotus 2/viikko

1

0

10.

+10/+5

+7

+3

+3

Isku vasten pahuutta 3/päivä

1

1

11.

+11/+6/+1

+7

+3

+3

1

1

0

12.

+12/+7/+2

+8

+4

+4

Taudinkarkotus 3/viikko

1

1

1

13.

+13/+8/+3

+8

+4

+4

1

1

1

14.

+14/+9/+4

+9

+4

+4

2

1

1

0

15.

+15/+10/+5

+9

+5

+5

Taudinkarkotus 4/viikko, isku vasten pahuutta 4/päivä

2

1

1

1

16.

+16/+11/+6/+1

+10

+5

+5

2

2

1

1

17.

+17/+12/+7/+2

+10

+5

+5

2

2

2

1

18.

+18/+13/+8/+3

+11

+6

+6

Taudinkarkotus 5/viikko

3

2

2

1

19.

+19/+14/+9/+4

+11

+6

+6

3

3

3

2

20.

+20/+15/+10/+5   

+12

+6

+6

Isku vasten pahuutta 5/päivä   

3

3

3

3

Hengenlaatu

Lainkuuliais-hyvä.

Kestonoppa

n10.

Luokkataidot

Paladiinin luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Aikeen aavistus (Vii), Ammatti (Vii), Diplomatia (Kar), Eläintenkäsittely (Kar), Keskittyminen (Ruk), Käsityöläisyys (Äly), Parannus (Vii), Ratsastus (Ket), Tietämys (uskonto) (Äly) ja Tietämys (ylimykset ja kuninkaalliset) (Äly).

Taitopisteitä 1. tasolla

(2 + Äly-muunnin) ×4.

Taitopisteitä tason noususta

2 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat paladiinin luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Paladiineilla on pätevyys kaikkiin perus- ja sota-aseisiin ja kaikkiin haarniskatyyppeihin (raskaisiin, keskiraskaisiin ja kevyisiin) sekä kilpiin (paitsi tornikilpiin).

Hyvyyden aura (Po)

Paladiinin hyvä aura (ks. hyvyyden paljastus -loitsu) on yhtä voimakas kuin samantasoisella hyvän jumaluuden papilla.

Pahuuden paljastus (Lo)

Paladiini voi käyttää aina halutessaan pahuuden paljastusta kuten samannimistä loitsua.

Isku vasten pahuutta (Yl)

Paladiini voi yrittää kerran päivässä normaalia lähitaisteluhyökkäystä, joka tuottaa ylimääräisiä vaurioita pahalle olennolle. Tällöin hän lisää hyökkäysheittoonsa mahdollisen Karisma-hyvityksensä. Jos hyökkäys onnistuu, se tuottaa 1 pisteen verran ylimääräisiä vaurioita paladiinitasoa kohden.

Jos hyökkäys epäonnistuu, kyky on silti käytetty kyseiseltä päivältä. Jos hyökkäys osuu vahingossa olentoon, joka ei ole paha, se ei tuota ylimääräisiä vaurioita mutta kyky on silti käytetty kyseiseltä päivältä.

5. tasolla ja sen jälkeen joka viidennellä tasolla paladiini saa iskulle vasten pahuutta yhden käyttökerran lisää päivässä niin kuin taulukossa Paladiini näkyy; 20. tasolta alkaen käyttökertoja on aina enintään viisi päivässä.

Jumalturva (Yl)

2. tasolta alkaen paladiini saa mahdollisen Karisma-hyvityksensä verran hyvitystä kaikkiin laistoheittoihinsa.

Kättenpäällepaneminen (Yl)

2. tasolta alkaen paladiini, jonka Karisma-arvo on vähintään 12, voi parantaa haavoja (omiaan tai muiden) kosketuksellaan. Hän voi parantaa kestopistevaurioita päivässä määrän, joka on yhteensä hänen paladiinitasonsa × hänen Karisma-hyvityksensä.

Paladiini voi jakaa parantamisensa useiden vastaanottajien kesken, eikä hänen tarvitse käyttää koko parannuskiintiötään kerralla.

Kättenpäällepanemisen käyttö on perustoiminto.

Vaihtoehtoisesti paladiini voi käyttää tämän parantamisvoimansa kokonaan tai osittain siihen, että hän tuottaa vaurioita epäkuolleille olennoille. Kättenpäällepanemisen käyttö tällä tavoin vaatii onnistuneen lähitaistelukosketushyökkäyksen, joka ei altista vapaahyökkäyksille. Paladiini päättää vasta sen jälkeen, kun hän on onnistunut koskettamaan epäkuollutta olentoa, kuinka monta pistettä päivittäisestä kiintiöstään hän käyttää sen vaurioittamiseen.

Rohkeuden aura (Yl)

3. tasolta alkaen paladiini on immuuni pelolle (niin taikakeinoin tuotetulle kuin muunkinlaiselle).

Kaikki paladiinin liittolaiset, jotka ovat 10 jalan säteellä hänestä, saavat rohkeushyvitystä +4 laistoheittoihinsa pelkovaikutuksia vastaan.

Tämä kyky on toiminnassa aina, kun paladiini on tajuissaan, mutta ei silloin, kun hän on tajuton tai kuollut.

Jumalterveys (Po)

3. tasolta alkaen paladiini on immuuni kaikille taudeille, mukaan lukien yliluonnolliset ja taikakeinoin tuotetut taudit.

Epäkuolleiden käännytys (Yl)

Kun paladiini nousee 4. tasolle, hän saa yliluonnollisen kyvyn käännyttää epäkuolleita. Hänellä on tämän kyvyn käyttökertoja päivässä yhteensä 3 + hänen Karisma-muuntimensa. Hän käännyttää epäkuolleita kuten kolmea tasoa alemman tason pappi.

Loitsut

4. tasolta alkaen paladiini voi langettaa pienen määrän jumalloitsuja, jotka valitaan paladiininloitsujen luettelosta. Paladiinin on valittava ja alustettava loitsunsa etukäteen.

Jotta paladiini voisi alustaa tai langettaa loitsun, hänen Viisaus-arvonsa on oltava vähintään 10 + loitsun taso. Vaikeusaste laistoheitoissa paladiinin langettamia loitsuja vastaan on 10 + loitsun taso + paladiinin Viisaus-muunnin.

Kuten muutkin loitsijat, paladiini voi langettaa päivässä vain tietyn määrän loitsuja kultakin loitsutasoltaan. Hänen päivittäinen perusloitsukiintiönsä on ilmoitettu taulukossa Paladiini. Tämän ohella hän saa joka päivälle lisäloitsuja, jos hänellä on korkea Viisaus-arvo. Kun taulukossa Paladiini ilmoitetaan, että paladiinin päivittäinen loitsukiintiö joltakin loitsutasolta on 0, hän saa langettaa kyseiseltä tasolta vain ne lisäloitsut, jotka hän mahdollisesti saa Viisaus-arvonsa perusteella.

Paladiini ei voi saada valtapiiriloitsuja eikä suotuja voimia kuten pappi.

Paladiini alustaa ja langettaa loitsuja kuten pappi, joskaan hän ei voi luopua alustamastaan loitsusta langettaakseen sen sijasta hoito-loitsun. Paladiini voi alustaa ja langettaa minkä tahansa loitsun paladiininloitsujen luettelosta, kunhan hän pystyy langettamaan kyseisen tason loitsuja, mutta hänen on valittava päivittäisen mietiskelytuokionsa aikana, mitkä loitsut hän alustaa.

3. tasolle asti paladiinilla ei ole langettajatasoa. 4. tasolta alkaen hänen langettajatasonsa on puolet hänen paladiinitasostaan.

Paladiinin ratsu (Lo)

5. tasolle noustessaan paladiini saa käyttöönsä poikkeuksellisen älykkään, vahvan ja uskollisen ratsun, joka palvelee häntä taistelussa pahuutta vastaan. Tämä ratsu on yleensä raskas sotahevonen (Keskikokoisella paladiinilla) tai sotaponi (Pienellä paladiinilla).

Paladiini voi kutsua ratsunsa taikakeinoin kerran päivässä täyskierrostoimintona niistä maanylisistä valtakunnista, joissa se asustaa. Tämä kyky vastaa loitsua, jonka taso on kolmasosa paladiinin tasosta.

Ratsu ilmestyy välittömästi paladiinin naapuriruutuun ja pysyy hänen luonaan 2 tuntia paladiinin tasoa kohden. Hän voi lähettää sen pois milloin tahansa ilmaistoimintona. Jokaisella kutsumiskerralla tulee esiin sama olento, joskin paladiini voi halutessaan vapauttaa sen palveluksestaan ja kutsua tilalle uuden.

Aina kun ratsu kutsutaan, se ilmestyy täysissä voimissaan riippumatta siitä, onko se kärsinyt aiemmilla kerroilla vaurioita. Lisäksi ratsulla on ilmestyessään yllään ja kantamuksissaan kaikki varusteet, jotka sillä oli, kun se lähetettiin pois edellisen kerran. Ratsun kutsuminen on loihdinta (sfääriintuonti) -vaikutus.

Jos paladiinin ratsu kuolee, se katoaa välittömästi ja jättää jälkeensä kaikki kantamansa varusteet. Tämän jälkeen paladiini ei voi kutsua uutta ratsua 30 päivään tai ennen kuin hän saa uuden paladiinitason, kumpi vain tapahtuu ensin, vaikka ratsu palautettaisiin jollakin keinoin kuolleista. Näiden 30 päivän ajan paladiini saa sakkoa –1 hyökkäys- ja asevaurioheittoihinsa.

Taudinkarkotus (Lo)

6. tasolta alkaen paladiini voi tuottaa kerran viikossa taudinkarkotus-vaikutuksen, joka vastaa samannimistä loitsua. Hän voi käyttää tätä kykyä yhden ylimääräisen kerran viikossa jokaista kolmea 6. tason ylittävää tasoaan kohden (9. tasolla kahdesti viikossa, 12. tasolla kolmesti viikossa jne.).

Käytössäännöstö

Paladiinin on oltava hengenlaadultaan lainkuuliais-hyvä, ja hän menettää kaikki luokkakykynsä, jos hän milloinkaan syyllistyy tieten tahtoen pahaan tekoon.

Lisäksi paladiinin käytössäännöstö vaatii, että hän kunnioittaa laillista esivaltaa, toimii kunniallisesti (ei valehtele, huijaa, käytä myrkkyä tms.), auttaa hädänalaisia (sikäli kuin nämä eivät käytä saamaansa apua pahoihin tai kaoottisiin tarkoituksiin) ja rankaisee niitä, jotka vahingoittavat tai uhkaavat viattomia.

Kumppanit

Paladiini voi seikkailla minkä tahansa hengenlaadultaan hyvän tai neutraalin hahmon kanssa, mutta hän ei koskaan suostu pahojen hahmojen kumppaniksi tieten tahtoen eikä jatka kumppanuussuhdetta sellaisiin, jotka toimivat toistuvasti vastoin hänen moraalikäsityksiään. Paladiini huolii palkkalaisikseen, seuraajikseen ja aisapareikseen vain lainkuuliais-hyviä olentoja.

Entiset paladiinit

Jos paladiini lakkaa olemasta lainkuuliais-hyvä, syyllistyy tieten tahtoen pahaan tekoon tai rikkoo törkeästi paladiinien käytössäännöstöä, hän menettää kaikki paladiininloitsunsa ja -kykynsä (mukaan lukien paladiinin ratsun palvelukset mutta pois lukien ase-, haarniska- ja kilpipätevyydet). Hän ei voi enää kartuttaa paladiinitasojaan. Hän saa kykynsä ja kehittymismahdollisuutensa takaisin, jos hän sovittaa rikkomuksensa asiaankuuluvasti (ks. sovitus-loitsun kuvaus).

Paladiini voi olla luokkayhdistelmähahmo siinä missä muidenkin luokkien edustajat, mutta luokkayhdistelmäpaladiineja koskee erityinen rajoitus. Paladiini, joka hankkii tasoja missä tahansa muussa luokassa kuin paladiinina, ei voi tämän jälkeen enää koskaan korottaa paladiinitasoaan, joskin hän säilyttää kaikki paladiininkykynsä.


Paladiinin ratsu

Paladiinin ratsu on lajinsa normaalia edustajaa kyvykkäämpi, ja sillä on alla kuvatut ylimääräiset voimat. Keskikokoisen paladiinin perusratsu on raskas sotahevonen, ja Pienen paladiinin perusratsu on sotaponi. Muunkinlaiset ratsut voivat olla sallittuja, esimerkiksi ratsastuskoira (puolituispaladiinille) tai Iso hai (vesiympäristöön sijoittuvassa kampanjassa).

Paladiinin ratsu katsotaan taikaeläimeksi eikä eläimeksi, kun selvitetään vaikutuksia, jotka riippuvat ratsun tyypistä (joskin sillä on edelleen eläimen kestonoppamäärä, perushyökkäyshyvitys, laistot, taitopisteet ja valtit).

Paladiinin taso   

Lisä-KN   

Kehopanssarilisä   

Vma-lisä   

Äly   

Muuta

5.–7.

+2

+4

+1

6      

Tunneyhteys, harjaantunut pelastautuminen, loitsunjako, yhteiset laistoheitot

8.–10.

+4

+6

+2

7

Suurempi nopeus

11.–14.

+6

+8

+3

8

Komento kaltaisiinsa olentoihin   

15.–20.

+8

+10

+4

9

Loitsunsieto

Paladiinin ratsun perustiedot

Käytä ratsun peliteknisinä perustietoina eläimen lajin edustajan tietoja, mutta muuntele niitä sen mukaan kuin yllä taulukossa esitetään ja alla kerrotaan.

Lisä-KN

Ratsun ylimääräiset kahdeksantahoiset (n8) kestonopat, joista jokaiseen lisätään Ruumiinkunto-muunnin normaaliin tapaan.

Muista, että lisäkestonopat kasvattavat ratsun perushyökkäys- ja peruslaistohyvityksiä. Paladiinin ratsun perushyökkäyshyvitys on sama kuin sellaisella papilla, jolla on yhtä paljon tasoja kuin ratsulla on kestonoppia. Ratsulla on vahvat Sitkeys- ja Refleksi-laistot (se on tässä suhteessa kuin hahmo, jonka taso on sama kuin ratsun kestonoppamäärä).

Ratsu saa lisäkestonopistaan ylimääräisiä taitopisteitä ja valtteja kuten mikä tahansa hirviö, joka kehittyy saamalla lisää kestonoppia.

Kehopanssarilisä

Taulukon luku lisätään ratsun alkuperäiseen kehopanssarihyvitykseen. Jos ratsulla ei ole kehopanssaria, sen alkuperäisen kehopanssarihyvityksen katsotaan olevan +0.

Vma-lisä

Lisää tämä luku ratsun Voimakkuus-arvoon.

Äly

Ratsun Älykkyys-arvo.

Tunneyhteys (Yl)

Paladiinilla on ratsuunsa tunneyhteys, jonka kantama on enintään 1 virsta. Paladiini ei voi nähdä ratsun silmin, mutta kaksikko voi välittää toisilleen tuntemuksia.

Huomaa, että älykäskin ratsu kokee maailman eri tavoin kuin ihminen, joten väärinkäsitykset ovat aina mahdollisia.

Tunneyhteyden ansiosta paladiinilla on sama yhteys esineisiin ja paikkoihin kuin ratsullaan, aivan kuten famuluksella ja tämän isännällä.

Harjaantunut pelastautuminen (Po)

Kun ratsu altistuu hyökkäykselle, joka sallii Refleksi-laistoheiton vaurioiden puolittamiseksi, se ei kärsi lainkaan vaurioita, jos se onnistuu laistossa, ja vain puolet vaurioista, vaikka laisto epäonnistuisi.

Loitsunjako

Halutessaan paladiini voi saada minkä tahansa langettamansa loitsun (mutta ei minkään loitsunomaisen kyvyn) vaikuttamaan myös ratsuunsa.

Tätä varten ratsun on oltava langetushetkellä 5 jalan säteellä isännästään. Jos loitsun kestoaika on jokin muu kuin silmänräpäyksellinen, loitsu lakkaa vaikuttamasta ratsuun, jos se liikkuu yli 5 jalan päähän; vaikutus ei palaudu, vaikka ratsu tulisi takaisin isännän luo ennen kestoajan päättymistä.

Lisäksi paladiini voi langettaa loitsuja, joiden kohde on "Langettaja", itsensä sijasta ratsuunsa (jolloin loitsun kantama on "Kosketus").

Paladiini ja hänen ratsunsa voivat jakaa loitsuja silloinkin, kun loitsu ei normaalisti vaikuttaisi ratsun olentotyyppiin (taikaeläin) kuuluviin olentoihin.

Yhteiset laistoheitot

Ratsu käyttää laistoheitoissaan joko omaa tai paladiinin peruslaistohyvitystä, kumpi vain on suurempi. Ratsu lisää laistoihin omat kykymuuntimensa, eikä se voi käyttää laistoissaan mitään muita isännällä mahdollisesti olevia hyvityksiä.

Suurempi nopeus (Po)

Ratsun nopeus kasvaa 10 jalalla.

Komento (Lo)

Ratsu voi käskeä kahdesti päivässä jokaista kahta isäntänsä paladiinitasoa kohden mitä tahansa normaalia eläintä, joka on suunnilleen samaa lajia kuin se itse (sotahevosten ja sotaponien kohdalla tämä kattaa aasit, muulit ja ponit), kunhan kohdeolennolla on vähemmän kestonoppia kuin ratsulla.

Tämä kyky toimii muutoin kuten komento-loitsu, mutta jos ratsulla ratsastetaan samaan aikaan, sen on onnistuttava Keskittyminen-testissä (VA 21) voidakseen käyttää kykyä. Jos testi epäonnistuu, kyky ei toimi sillä kertaa mutta verottaa silti ratsun päivittäistä kyvynkäyttökiintiötä.

Kukin kohde voi yrittää mitätöidä vaikutuksen Tahto-laistolla (VA 10 + puolet paladiinin tasosta + paladiinin Kar-muunnin).

Loitsunsieto (Po)

Ratsun loitsunsieto on yhtä kuin isännän paladiinitaso + 5. Jotta loitsija voisi vaikuttaa ratsuun loitsulla, hänen on saatava langettajatasotestissä (1n20 + langettajataso) tulos, joka on vähintään ratsun loitsunsiedon verran. 


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.