Keskittyminen
(Ruk)

Testi

Keskittyminen-testi vaaditaan aina, kun suoritat jotakin kaiken huomiosi vaativaa tehtävää ja keskittymisesi on vaarassa herpaantua jonkin häiriötekijän (esimerkiksi vaurioiden kärsimisen tai ankaran sään) vuoksi. Kaiken huomiosi vaativia tehtäviä ovat muun muassa loitsun langetus, voimassa olevan loitsun ylläpitoon keskittyminen, loitsun suuntaus, loitsunomaisen kyvyn käyttö ja vapaahyökkäyksille altistavan taidon käyttö. Nyrkkisääntö on, että sinun ei tarvitse suorittaa Keskittyminen-testiä, jos tehtävä ei normaalisti altista vapaahyökkäyksille.

Jos Keskittyminen-testi onnistuu, voit jatkaa tehtäväsi suorittamista tavalliseen tapaan. Jos testi epäonnistuu, tehtävä epäonnistuu automaattisesti ja toimintosi menee hukkaan. Jos olit langettamassa loitsua, menetät sen. Jos keskityit voimassa olevaan loitsuun, loitsu päättyy niin kuin olisit lakannut keskittymästä siihen. Jos olit suuntaamassa loitsua, suuntaus epäonnistuu mutta loitsu pysyy voimassa. Jos olit käyttämässä loitsunomaista kykyä, kyvyn kyseinen käyttökerta menee hukkaan. Myös kaikki taidonkäyttöyritykset epäonnistuvat. Joissakin tilanteissa epäonnistuneella taidonkäyttöyrityksellä voi olla muitakin seurauksia.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu häiriötekijöitä, jotka voivat vaatia Keskittyminen-testin. Jos häiriötekijä iskee, kun langetat loitsua, sinun on lisättävä loitsusi taso Keskittyminen-testin vaikeusasteeseen. Jos tilanteeseen vaikuttaa useita häiriötekijöitä, suorita yksi testi kutakin häiriötekijää kohden – yksikin epäonnistunut Keskittyminen-testi tarkoittaa, että tehtävä epäonnistuu.

Keskittymisen VA1   

Häiriötekijä

10 + kärsityt vauriot

Kärsit toiminnon aikana vaurioita.2

10 + puolet viimeksi kärsityistä jatkuvista vaurioista

Kärsit toiminnon aikana jatkuvia vaurioita.3

Häiritsevän loitsun laistoheiton VA

Vaurioita tuottamaton loitsu aiheuttaa häiriötä.4

10

Tärinä (olet esimerkiksi liikkuvan ratsun selässä, töyssähtelevässä vaunukyydissä, pienessä veneessä kovan aallokon keskellä tai myrskyn keikuttaman laivan kannen alla).

15

Heittelehdintä (olet esimerkiksi laukkaavan hevosen selässä, erittäin röykkyisessä vaunukyydissä, pienessä veneessä keskellä koskea tai myrskyn keikuttaman laivan kannella).

20

Erittäin raju heittelehdintä (maanjäristys).

15

Olet takerruksissa.

20

Olet painissa tai sidonnassa. (Voit langettaa tällöin vain loitsuja, joissa ei ole eleosatekijää ja joiden ainesosatekijä sinulla on kädessäsi.)

5

Kovaa tuulta ja laakana satavaa vettä tai räntää.

10

Tuulen lennättämiä rakeita, pölyä tai irtainta ainesta.

Häiritsevän loitsun laistoheiton VA

Loitsun aiheuttama sääilmiö, esimerkiksi rankaisumyrsky.4      

  1. Jos häiriötekijä ilmenee, kun yrität langettaa tai suunnata loitsua tai keskittyä loitsun ylläpitoon, lisää ilmoitettuun vaikeusasteeseen loitsun taso.

  2. Tarkoittaa esimerkiksi vaurioita, jotka kärsit langettaessasi loitsua, kun sen langetusaika on vähintään 1 kierros, tai suorittaessasi tehtävää, kun se kestää pitempään kuin yhden täyskierrostoiminnon (kuten esimerkiksi Laitteen purkaminen -taidon käyttö). Voi tarkoittaa myös vaurioita vapaahyökkäyksestä tai valmistellusta hyökkäyksestä, kun se suoritetaan reaktiona langettamaasi loitsuun, jonka langetusaika on 1 perustoiminto, tai suorittamaasi tehtävään, joka vaatii enintään yhden täyskierrostoiminnon.

  3. Esimerkiksi happonuolesta.

  4. Jos loitsu ei salli laistoheittoa, käytä sitä laistoheiton vaikeusastetta, joka loitsulla olisi, jos se sallisi laistoheiton.

Toiminto

Ei ole toiminto. Keskittyminen-testi ei vaadi toimintoa – se on joko ilmaistoiminto (kun sitä yritetään reaktiona häiriötekijään) tai osa jotakin toista toimintoa (kun sitä yritetään oma-aloitteisesti).

Uusi yritys

Uudet yritykset ovat mahdollisia, joskaan onnistuminen ei kumoa aiemman epäonnistumisen seurauksia (esimerkiksi langettamasi loitsun hukkaan menoa tai keskittymällä ohjailemasi loitsun päättymistä).

Muuta

Jos onnistut oma-aloitteisesti suorittamassasi Keskittyminen-testissä, voit käyttää taitoa, loitsua tai loitsunomaista kykyä puolustuskannalla, jolloin et altistu lainkaan vapaahyökkäyksille. Tämä mahdollisuus ei koske mitään muita vapaahyökkäyksille altistavia toimintoja.

Tällaisen testin vaikeusaste on 15 (+ loitsun taso, jos käytät loitsua tai loitsunomaista kykyä). Jos testi onnistuu, voit käyttää toimintoa normaalisti altistumatta vapaahyökkäyksille. Et voi silti valita toiminnossa 10:tä, jos sinua uhataan tai häiritään. Jos testi epäonnistuu, myös toimintosi epäonnistuu automaattisesti (asiaankuuluvin seurauksin) ja menee hukkaan aivan niin kuin keskittymisesi olisi herpaantunut jonkin häiriötekijän vuoksi.

Hahmo, jolla on Taistelulangetus-valtti, saa hyvitystä +4 Keskittyminen-testeihinsä, kun hän yrittää käyttää loitsua tai loitsunomaista kykyä puolustuskannalla, painissa tai sidonnassa.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.