Aloitetoiminnot

Alla on esitelty keinoja, joilla voit vaihtaa paikkaasi taistelun aloitejärjestyksessä.


Valmistelu

Valmistelutoiminnon avulla voit suorittaa ennalta ilmoittamasi toiminnon oman vuorosi jälkeen mutta ennen seuraavan vuorosi alkua. Valmistelu on perustoiminto. Se ei altista vapaahyökkäyksille (joskin valmistelemasi toiminto voi aikanaan altistaa).

Toiminnon valmistelu

Voit valmistella perustoiminnon, liikkumistoiminnon tai ilmaistoiminnon. Tällöin ilmoitat toiminnon ja ne ehdot, joiden täyttyminen laukaisee toiminnon suorittamisen. Voit esimerkiksi ilmoittaa, että ammut jousella heti, kun joku ilmaantuu oviaukkoon. Jos ilmoittamasi ehdot täyttyvät ennen seuraavaa toimintoasi, voit suorittaa valmistelemasi toiminnon.

Valmisteltu toiminto suoritetaan juuri ennen sen laukaisevaa toimintoa. Jos laukaiseva toiminto on osa jonkin toisen hahmon toimintaa, keskeytät tämän hahmon. Kun olet suorittanut valmistellun toimintosi, tämä toinen hahmo jatkaa toimintaansa, jos siihen vielä kykenee.

Aloitelukemasi muuttuu. Aloitelukemasi on jatkossa se lukema, jolla suoritit valmistellun toiminnon, ja toimit aina välittömästi ennen hahmoa, jonka toiminto laukaisi valmistellun toimintosi.

Voit ottaa 5 jalan askeleen osana valmisteltua toimintoasi, mutta vain jos et liiku kierroksen aikana mitään muuta välimatkaa.

Valmistelun vaikutus aloitteeseen

Uudeksi aloitelukemaksesi tulee se lukema, jolla suoritit valmistelemasi toiminnon. Jos et suorita valmistelemaasi toimintoa ennen seuraavaa vuoroasi, et saa suorittaa sitä lainkaan (mutta voit valmistella saman toiminnon uudestaan). Jos suoritat valmistelemasi toiminnon seuraavalla kierroksella ennen omaa vuoroasi, aloitelukemasi nousee siihen kohtaan, etkä voi toimia sillä kierroksella enää entisellä vuorollasi.

Loitsijan häirintä

Voit valmistella hyökkäyksen loitsijaa vastaan ehdolla "jos tuo alkaa langettaa loitsua". Jos hyökkäys tuottaa loitsijalle vaurioita, hän saattaa hukata loitsun, jota oli langettamassa (tämä selvitetään Keskittyminen-testillä).

Torjuntaloitsun valmistelu

Voit valmistella torjuntaloitsun toista loitsijaa vastaan (usein ehdolla "jos tuo alkaa langettaa loitsua"). Jos tämä toinen loitsija alkaa langettaa loitsua, voit yrittää tunnistaa sen Loitsutuntemus-testillä (VA 15 + loitsutaso). Jos onnistut testissä ja pystyt langettamaan saman loitsun (se on valikoimassasi ja alustettuna, sikäli kuin alustat loitsusi), voit langettaa sen torjuntaloitsuna, jolloin toisen loitsijan loitsu menee automaattisesti pilalle. Torjuntaloitsu tehoaa silloinkin, kun toinen loitsuista on oppi- ja toinen jumalloitsu.

Voit käyttää torjuntaloitsuna myös taikuuden rauetusta, mutta se ei aina tehoa.

Aseen valmistelu rynnäkön vastaanottoon

Voit valmistella eräitä pistoaseita rynnäkköä vastaan asettamalla ne tanaan. Tällä tavoin valmisteltu ase tuottaa kaksinkertaiset vauriot, jos osut sillä rynnäköivään olentoon.


Viivyttäminen

Kun päätät viivyttää, et toimi omalla vuorollasi vaan myöhemmällä ilmoittamallasi aloitelukemalla. Kun viivytät, pienennät vapaaehtoisesti aloitetestisi tulosta lopun taistelun ajaksi. Kun uusi, matalampi aloitelukemasi tulee myöhemmin kierroksella vastaan, voit toimia normaalisti. Voit joko ilmoittaa aloitelukemasi etukäteen tai vain odottaa jotakin ajankohtaa ja toimia sitten, jolloin tästä ajankohdasta tulee uusi aloitelukemasi.

Tilanteen tarkkailuun kulutettua aikaa ei saa takaisin. Et voi keskeyttää viivytetyn toiminnon avulla kenenkään muun toimintoa (toisin kuin valmistellun toiminnon avulla).

Viivyttämisen vaikutus aloitteeseen

Uudeksi aloitelukemaksesi tulee se lukema, jolla suoritit viivytetyn toiminnon. Jos et suorita mitään toimintoa ennen seuraavaa vuoroasi, et saa suorittaa viivytettyä toimintoasi (mutta voit aloittaa viivyttämisen uudestaan).

Jos suoritat viivytetyn toiminnon seuraavalla kierroksella ennen omaa vuoroasi, aloitelukemasi nousee siihen kohtaan, etkä voi toimia sillä kierroksella enää entisellä vuorollasi.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.