Jumalloitsut

Papit, druidit, kokeneet paladiinit ja kokeneet samoojat osaavat langettaa jumalloitsuja. Toisin kuin oppiloitsut, jumalloitsut saavat voimansa jostakin jumalallisesta lähteestä. Papit saavat loitsijankykynsä jumaluuksilta tai jumalvoimilta, druidit ja samoojat luonnon mahtiolennoilta ja paladiinit lain ja hyvyyden voimilta. Jumalloitsut keskittyvät enimmäkseen parantamiseen ja suojeluun eivätkä ole niin näyttäviä ja hävitysvoimaisia kuin oppiloitsut.

Jumalloitsujen alustus

Jumalloitsija alustaa loitsunsa pitkälti samaan tapaan kuin velho, mutta erojakin on. Jumalloitsuihin vaikuttava kyky on Viisaus. Jotta hahmo voisi alustaa jumalloitsun, hänen Viisaus-arvonsa on oltava vähintään 10 + loitsun taso. Myös lisäloitsujen määrä riippuu Viisaudesta.

Vuorokaudenaika

Jumalloitsija valitsee ja alustaa loitsunsa etukäteen kuten velhokin. Jumalloitsija ei kuitenkaan tarvitse lepoa ennen alustamista, vaan riittää, että hän käyttää jonkin ennalta valitsemansa vuorokaudenajan loitsujen rukoilemiseen ja vastaanottamiseen. Ajankohta on aina sama ja liittyy yleensä johonkin päivänkierron tapahtumaan. Jos jokin estää hahmoa rukoilemasta oikeana ajankohtana, hänen on rukoiltava heti kun hän siihen pystyy. Jos hahmo ei pysähdy rukoilemaan ensimmäisen tilaisuuden tullen, hän voi alustaa loitsujaan seuraavan kerran vasta seuraavana päivänä.

Loitsujen valinta ja alustus

Jumalloitsija valitsee ja alustaa loitsunsa rukoilemalla ja mietiskelemällä oikeaan vuorokaudenaikaan. Alustamiseen vaadittava aika on sama kuin velholla (1 tunti), ja alustusympäristön on oltava yhtä rauhallinen kuin velhollakin. Jumalloitsijan ei tarvitse alustaa kaikkia loitsujaan yhdellä kertaa. Hänen mielensä on kuitenkin selkeimmillään vain päivän ensimmäisen alustustuokion aikana, joten hän ei voi täyttää myöhempien tuokioiden aikana sellaisia loitsupaikkoja, jotka ovat tyhjentyneet välillä loitsujen langetuksen tai hylkäämisen takia.

Jumalloitsija ei tarvitse loitsukirjaa. Hän voi kuitenkin valita loitsuja vain oman luokkansa loitsuluettelosta. Sekä druideilla, paladiineilla, papeilla että samoojilla on omat, erilliset loitsuluettelonsa. Pappi kuuluu lisäksi kahteen valtapiiriin, jotka valitaan hahmonluonnin yhteydessä. Pappi saa valtapiiristä yhden valtapiiriloitsun jokaiselta loitsutasolta (1.–9.) sekä yhden suodun voiman. Toisin sanoen hänellä on kaksi valtapiiriloitsua (yksi kummastakin valtapiiristä) jokaista käytettävissään olevaa loitsutasoa kohden, ja hänen on alustettava niistä joka päivä jompikumpi. Jos valtapiiriloitsu ei ole papinloitsujen luettelossa, se voidaan alustaa vain valtapiiriloitsun paikalle.

Loitsupaikat

Hahmoluokkien taulukoissa kerrotaan, kuinka monta kunkin tason loitsua hahmo voi langettaa päivässä.

Päivittäisen loitsukiintiön avoimia paikkoja kutsutaan loitsupaikoiksi. Loitsijalla on aina mahdollisuus täyttää ylemmän tason loitsupaikka alemman tason loitsulla. Loitsija, jonka kykyarvo ei riitä kaikkien hänelle kuuluvien loitsutasojen langettamiseen, saa silti normaalimäärän loitsupaikkoja, mutta hänen on täytettävä ne alemman tason loitsuilla.

Äskettäisen langetuksen raja

Kuten oppiloitsuissakin, 8 edellisen tunnin aikana langetetut loitsut verottavat alustettavissa olevien loitsujen kiintiötä.

Hoito- ja aiheutus-loitsujen korvaava langetus

Hyvä pappi (tai hyvää jumaluutta palveleva pappi) voi langettaa koska tahansa jonkin hoito-loitsun sen sijaan, että langettaisi jonkin alustamansa saman tai ylemmän tason loitsun (hän ei voi korvata tällä tavoin valtapiiriloitsuja). Paha pappi (tai pahaa jumaluutta palveleva pappi) voi langettaa koska tahansa jonkin aiheutus-loitsun sen sijaan, että langettaisi jonkin alustamansa saman tai ylemmän tason loitsun (hän ei voi korvata tällä tavoin valtapiiriloitsuja). Neutraali pappi, joka palvelee neutraalia jumaluutta, langettaa joko hoito-loitsuja kuten hyvä pappi tai aiheutus-loitsuja kuten paha pappi riippuen siitä, kumman vaihtoehdon pelaaja valitsee hahmoa luodessaan. Korvattavan loitsun jumalenergia muuntuu hoito- tai aiheutus-loitsun energiaksi ikään kuin korvaava loitsu olisi ollut alustettuna kaiken aikaa.

Luontokappaleen esiinloihdinta -loitsujen korvaava langetus

Druidi voi langettaa koska tahansa jonkin luontokappaleen esiinloihdinta -loitsun sen sijaan, että langettaisi jonkin alustamansa saman tai ylemmän tason loitsun. Korvattavan loitsun jumalenergia muuntuu luontokappaleen esiinloihdinta -loitsun energiaksi ikään kuin korvaava loitsu olisi ollut alustettuna kaiken aikaa.

Jumalloitsujen muistiinkirjaus

Jumalloitsu voidaan kirjata muistiin ja tulkita aivan kuten oppiloitsukin (ks. Oppiloitsujen muistiinkirjaus). Kirjoitetun jumalloitsun tulkitsemista ja tunnistamista voivat yrittää kaikki hahmot, joilla on Loitsutuntemus-taito. Hahmo voi kuitenkin langettaa loitsun loitsukääröstä vain, jos kyseinen loitsu on hänen oman luokkansa loitsuluettelossa (jumalloitsuversiona).

Jumalloitsujen kartutus

Jumalloitsija saa uusia loitsuja useimmiten jommallakummalla alla mainituista tavoista.

Uudet loitsut tasonnousun yhteydessä

Jumalloitsijahahmo voi harjoittaa loitsuopintoja seikkailujen lomassa. Aina kun hahmo saa käyttöönsä uuden jumalloitsutason, hän oppii heti kaikki kyseisen tason loitsut.

Itsenäinen kehittelytyö

Jumalloitsija voi myös kehitellä loitsuja omin päin, pitkälti samaan tapaan kuin oppiloitsijatkin. Tällaisen loitsun voi alustaa ja langettaa vain sen kehittelijä, ellei hän sitten opeta sitä muille.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.