Druidi

Taulukko: Druidi

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

   Päivittäinen loitsukiintiö

0 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

+0

+2

+0

+2

Eläintoveri, luontovaisto, eläinystävyys

3

1

2.

+1

+3

+0

+3

Saloaskel

4

2

3.

+2

+3

+1

+3

Jäljetön askel

4

2

1

4.

+3

+4

+1

+4

Luonnonhoukutusten sieto

5

3

2

5.

+3

+4

+1

+4

Erähahmo (1/päivä)

5

3

2

1

6.

+4

+5

+2

+5

Erähahmo (2/päivä)

5

3

3

2

7.

+5

+5

+2

+5

Erähahmo (3/päivä)

6

4

3

2

1

8.

+6/+1

+6

+2

+6

Erähahmo (Iso)

6

4

3

3

2

9.

+6/+1

+6

+3

+6

Immuunius myrkyille   

6

4

4

3

2

1

10.

+7/+2

+7

+3

+7

Erähahmo (4/päivä)

6

4

4

3

3

2

11.

+8/+3

+7

+3

+7

Erähahmo (Hyvin pieni)

6

5

4

4

3

2

1

12.

+9/+4

+8

+4

+8

Erähahmo (kasvi)

6

5

4

4

3

3

2

13.

+9/+4

+8

+4

+8

Tuhatkasvoisuus

6

5

5

4

4

3

2

1

14.

+10/+5

+9

+4

+9

Erähahmo (5/päivä)

6

5

5

4

4

3

3

2

15.

+11/+6/+1

+9

+5

+9

Ajaton kehoerähahmo (Valtava)   

6

5

5

5

4

4

3

2

1

16.

+12/+7/+2

+10

+5

+10

Erähahmo (elementaali 1/päivä)

6

5

5

5

4

4

3

3

2

17.

+12/+7/+2

+10

+5

+10

6

5

5

5

5

4

4

3

2

1

18.

+13/+8/+3

+11

+6

+11

Erähahmo (6/päivä, elementaali 2/päivä)

6

5

5

5

5

4

4

3

3

2

19.

+14/+9/+4

+11

+6

+11

6

5

5

5

5

5

4

4

3

3

20.

+15/+10/+5

+12

+6

+12

Erähahmo (elementaali 3/päivä, Valtava elementaali)

6

5

5

5

5

5

4

4

4

4

Hengenlaatu

Neutraali hyvä, lainkuuliais-neutraali, neutraali, kaoottis-neutraali tai neutraali paha.

Kestonoppa

n8.

Luokkataidot

Druidin luokkataidot (niiden avainkyvyt) ovat Ammatti (Vii), Diplomatia (Kar), Eläintenkäsittely (Kar), Eränkäynti (Vii), Havainnointi (Vii), Keskittyminen (Ruk), Kuuntelu (Vii), Käsityöläisyys (Äly), Loitsutuntemus (Äly), Parannus (Vii), Ratsastus (Ket), Tietämys (luonto) (Äly) ja Uinti (Vma).

Taitopisteitä 1. tasolla

(4 + Äly-muunnin) ×4.

Taitopisteitä tason noususta

4 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat druidin luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Druideilla on pätevyys seuraaviin aseisiin: heittonuoli, keihäs, kurikka, käyräsapeli, linko, lyhytkeihäs, sirppi, taistelusauva ja tikari. Heillä on myös pätevyys kaikkiin kehoasehyökkäyksiin (kynnet, puraisu tms.), jotka heillä on erähahmossaan.

Druideilla on pätevyys kevyisiin ja keskiraskaisiin haarniskoihin, mutta koska he eivät saa pitää metallihaarniskoja, he voivat käyttää vain nahkahaarniskaa tai vuotahaarniskaa. (Druidi voi käyttää myös puuhaarniskaa, joka on muunnettu rautapuu-loitsulla teräksen kaltaiseksi.) Druideilla on pätevyys kaikkiin kilpiin paitsi tornikilpiin, mutta he voivat käyttää vain puisia kilpiä.

Druidi, joka käyttää itseltään kiellettyä haarniskaa tai kilpeä, ei voi langettaa druidinloitsuja eikä hyödyntää yliluonnollisia tai loitsunomaisia luokkakykyjään käytön aikana eikä 24 tuntiin sen jälkeen.

Loitsut

Druidi langettaa jumalloitsuja, jotka hän valitsee druidinloitsujen luettelosta. Hänen hengenlaatunsa voi estää häntä langettamasta loitsuja, jotka ovat vastoin hänen moraalikäsityksiään tai maailmankatsomustaan; ks. alla Hyvät, kaoottiset, lainkuuliaiset ja pahat loitsut. Druidin on valittava ja alustettava loitsunsa etukäteen (ks. alla).

Jotta druidi voisi alustaa ja langettaa loitsun, hänen Viisaus-arvonsa on oltava vähintään 10 + loitsun taso. Laistoheitoissa druidin langettamia loitsuja vastaan vaikeusaste on 10 + loitsun taso + druidin Viisaus-muunnin.

Kuten muutkin loitsijat, druidi voi langettaa päivässä vain tietyn määrän loitsuja kultakin loitsutasolta. Hänen päivittäinen perusloitsukiintiönsä näkyy taulukossa Druidi. Tämän ohella hän saa joka päivälle lisäloitsuja, jos hänellä on korkea Viisaus-arvo. Hän ei voi saada valtapiiriloitsuja eikä suotuja voimia kuten pappi.

Druidi alustaa ja langettaa loitsuja kuten pappi, joskaan hän ei voi luopua alustamastaan loitsusta langettaakseen sen sijasta hoito-loitsun (ks. silti alla Korvaava langetus). Druidi voi alustaa ja langettaa minkä tahansa loitsun druidinloitsujen luettelosta, kunhan hän voi langettaa kyseisen tason loitsuja, mutta hänen on valittava päivittäisen mietiskelytuokionsa aikana, mitä loitsuja hän alustaa.

Korvaava langetus

Druidi voi kanavoida itseensä varastoitunutta loitsuenergiaa esiinloihdintaloitsuihin, joita hän ei ole alustanut etukäteen. Hän voi "hukata" jonkin alustamansa loitsun ja langettaa sen sijasta minkä tahansa korkeintaan samalla tasolla olevan luontokappaleen esiinloihdinta -loitsun.

Hyvät, kaoottiset, lainkuuliaiset ja pahat loitsut

Druidi ei voi langettaa loitsuja, joiden hengenlaatu on päinvastainen kuin hänellä tai hänen mahdollisella jumaluudellaan. Jotakin hengenlaatua edustavat loitsut on merkitty loitsukuvauksissa lisämääritteillä "hyvä", "kaoottinen", "lainkuuliainen" ja "paha".

Lisäkielet

Druidin lisäkielivaihtoehtoihin kuuluu salonkieli, jota puhuvat useat metsänolennot. Hahmo saa tämän vaihtoehdon niiden lisäkielivaihtoehtojen lisäksi, joita hänellä on rotunsa ansiosta.

Druidi osaa myös druidikieltä, joka on pelkästään druidien osaama salakieli ja jonka hän oppii tullessaan 1. tason druidiksi. Druidikieli on druidille ilmainen kieli eli hän osaa sitä tavanomaisen kielivalikoimansa lisäksi eikä se verota hänen normaalia kielikiintiötään. Druidien ei ole lupa opettaa tätä kieltä olennoille, jotka eivät ole druideja. Druidikielellä on oma kirjaimistonsa.

Eläintoveri (Po)

Druidilla voi olla pelin alkaessa eläintoveri, joka valitaan seuraavasta luettelosta: alkurotta, haukka, hevonen (kevyt tai raskas), kameli, koira, kotka, käärme (Pieni tai Keskikokoinen myrkkykäärme), mäyrä, poni, pöllö, ratsastuskoira tai susi. Jos kampanjan tapahtumat sijoittuvat kokonaan tai osittain vesiympäristöön, valittavissa ovat myös seuraavat olennot: kalmari, Keskikokoinen hai ja pyöriäinen. Valittu eläin on uskollinen seuralainen, joka kulkee druidin mukana tämän seikkailuissa lajinsa mukaisella tavalla.

1. tason druidin eläintoveri on tyypillinen lajinsa edustaja paitsi niiltä osin kuin alla mainitaan. Kun druidi saa lisää tasoja, eläimen voimat kasvavat alempana olevassa taulukossa kerrotuin tavoin.

Jos druidi vapauttaa eläintoverinsa palveluksesta, hän voi hankkia tilalle uuden toverin suorittamalla palvontamenot, joihin kuuluu 24 tuntia keskeytyksetöntä rukoilua. Näiden palvontamenojen avulla voidaan myös hankkia uusi eläintoveri kuolleen tilalle.

Vähintään 4. tason druidi voi valita eläimensä vaihtoehtoisista luetteloista. Jos hän valitsee eläintoverin jostakin tällaisesta vaihtoehtoluettelosta, olennon kyvyt karttuvat niin kuin hahmon druiditaso olisi todellista alhaisempi. Selvitä eläintoverin kyvyt vähentämällä eläinluettelon otsikossa näkyvä luku hahmon druiditasosta ja vertaa tulosta alempana olevan taulukon Luokkataso-sarakkeeseen. (Jos vähennys laskee druidin "tason" 0:aan tai sen alle, hän ei voi saada kyseistä eläintä toverikseen.)

Luontovaisto (Po)

Druidi saa hyvitystä +2 Eränkäynti- ja Tietämys (luonto) -testeihinsä.

Eläinystävyys (Po)

Druidi voi vaikuttaa eläimen asenteeseen druidia itseään kohtaan. Tämä kyky toimii aivan kuten Diplomatia-testit, joilla yritetään vaikuttaa kehittyneempien olentojen asenteisiin. Eläinystävyys-testin tulos selvitetään heittämällä 1n20 ja lisäämällä silmälukuun hahmon druiditaso ja Karisma-muunnin.

Tyypillisen kotieläimen lähtöasenne on välinpitämätön. Villieläimen lähtöasenne on yleensä epäystävällinen.

Eläinystävyyden käyttö vaatii, että druidi ja eläin voivat tarkkailla toisiaan, joten normaaliolosuhteissa osapuolet voivat olla enintään 30 jalan päässä toisistaan. Eläimeen vaikuttaminen tällä tavoin kestää tavallisimmin 1 minuutin, mutta aikaa voi kulua myös vähemmän tai enemmän, aivan kuten kehittyneempiinkin olentoihin vaikutettaessa.

Druidi voi vaikuttaa tällä kyvyllä myös taikaeläimeen, jonka Älykkyys-arvo on 1 tai 2, mutta tällöin hän saa testiin sakkoa –4.

Saloaskel (Po)

2. tasolta alkaen druidi voi liikkua minkä tahansa aluskasvillisuuden seassa (esimerkiksi taikuudettomassa piikkipensaikossa ja umpeen kasvaneilla alueilla) normaalinopeudellaan ja kärsimättä vaurioita tai mitään muitakaan haittoja.

Sellaiset piikkipensaikot ja umpeen kasvaneet alueet, joita on muunneltu taikakeinoin liikkumisen vaikeuttamiseksi, vaikuttavat häneen kuitenkin normaalisti.

Jäljetön askel (Po)

3. tasolta alkaen druidi ei jätä luonnossa liikkuessaan mitään jälkiä eikä häntä voida jäljittää. Hän voi tosin jättää jälkiä halutessaan.

Luonnonhoukutusten sieto (Po)

4. tasolta alkaen druidi saa hyvitystä +4 laistoheittoihinsa luonnonhaltijoiden loitsunomaisia kykyjä vastaan.

Erähahmo (Yl)

5. tasolta alkaen druidilla on kyky muuttua kerran päivässä Pieneksi tai Keskikokoiseksi eläimeksi ja takaisin itsekseen. Hän voi valita hahmokseen minkä tahansa eläin-tyyppiin kuuluvan olennon.

Tämä kyky toimii kuten salahahmo-erikoiskyky paitsi niiltä osin kuin alla mainitaan. Vaikutus kestää 1 tunnin druiditasoa kohden tai kunnes druidi muuttuu takaisin itsekseen. Hahmon vaihtaminen (eläimeksi tai takaisin) on perustoiminto, joka ei altista vapaahyökkäyksille.

Jokainen erähahmon käyttökerta palauttaa druidin menettämiä kestopisteitä niin kuin hän olisi levännyt yön yli.

Kaikki druidin kantamat tai pitämät varusteet sulautuvat uuteen hahmoon eivätkä ole enää käytettävissä. Kun druidi palaa takaisin itsekseen, kaikki sulautuneet esineet ilmestyvät taas entiseen paikkaansa hänen kehollaan ja ovat jälleen hänen käytettävissään. Kaikki sellaiset esineet, jotka druidi on poiminut mukaansa erähahmossa ollessaan, putoavat hänen jalkojensa juureen.

Valitun hahmon on kuuluttava sellaisen eläinlajiin, jonka druidi tuntee ennestään.

Druidi menettää puhekykynsä siksi aikaa, kun hän on eläimen hahmossa, ja hän voi päästellä vain sellaisia ääniä kuin eläinlajin tavallinen, kouluttamaton edustaja voi päästellä. Hän voi kuitenkin viestiä normaalisti kaikkien muiden osapuilleen samaan ryhmään kuuluvien eläinten kanssa. (Villipapukaijan normaalit äännähdykset ovat kirkaisuja, joten druidi ei voi puhua, vaikka hän muuttuisi papukaijaksi.)

Druidi saa tälle kyvylle 6., 7., 10., 14. ja 18. tasolla lisää käyttökertoja päivässä siten kuin taulukossa Druidi näkyy. Lisäksi hän saa 8. tasolla kyvyn muuttua Isoksi eläimeksi, 11. tasolla Hyvin pieneksi eläimeksi ja 15. tasolla Valtavaksi eläimeksi.

Uudella hahmolla ei voi olla enempää kestonoppia kuin druidilla on druiditasoja.

12. tasolta alkaen druidi voi muuttua erähahmon avulla kasviolennoksi, jolla on samat kokorajoitukset kuin eläinhahmoillakin. (Druidi ei voi muuttua tämän kyvyn avulla sellaiseksi kasviksi, joka ei ole olento.)

16. tasolta alkaen druidi voi muuttua erähahmon avulla Pieneksi, Keskikokoiseksi tai Isoksi elementaaliksi (joko ilma-, maa-, tuli- tai vesielementaaliksi) kerran päivässä. Druidi saa nämä elementaalihahmon käyttökerrat normaalien erähahmo-käyttökertojensa lisäksi. Erähahmo-kyvyn normaalien vaikutusten lisäksi druidi saa kaikki elementaalin poikkeus-, yliluonnolliset ja loitsunomaiset kyvyt. Hänellä on käytössään myös kaikki elementaalin valtit niin kauan kuin hän on erähahmossa, mutta hän säilyttää oman olentotyyppinsä.

18. tasolta alkaen druidi voi siirtyä elementaalihahmoon kahdesti päivässä ja 20. tasolta alkaen kolmesti päivässä. 20. tasolta alkaen druidi voi muuttua erähahmo-kykynsä avulla Valtavaksi elementaaliksi.

Immuunius myrkyille (Po)

9. tasolta alkaen druidi on immuuni kaikille myrkyille.

Tuhatkasvoisuus (Yl)

13. tasolta alkaen druidilla on kyky muuttaa ulkonäköään aina halutessaan niin kuin hän langettaisi valeasu-loitsun, mutta vain silloin kun hän on normaalihahmossaan. Muutos vaikuttaa druidin ruumiiseen mutta ei hänen varusteisiinsa.

Kyseessä ei ole harhavaikutus, vaan druidin ulkomuoto todella muuttuu loitsun kuvauksessa ilmoitetuissa rajoissa.

Ajaton keho (Po)

15. tasolta alkaen druidi ei saa enää ikääntymisestä sakkoja kykyarvoihinsa eikä häntä voida enää vanhentaa taikakeinoin. Ennen tätä tasoa mahdollisesti saadut sakot pysyvät kuitenkin voimassa.

Tästä huolimatta druidi saa kaikki ikääntymisen tuottamat hyvitykset ja kuolee vanhuuteen, kun hänen aikansa koittaa.

Entiset druidit

Druidi, joka lakkaa palvomasta luontoa, siirtyy edustamaan jotakin druideilta kiellettyä hengenlaatua tai opettaa druidikieltä muille kuin druideille, menettää kaikki loitsunsa ja druidinkykynsä (mukaan lukien eläintoverinsa mutta pois lukien ase-, haarniska- ja kilpipätevyytensä). Hän ei voi enää kartuttaa druiditasojaan ennen kuin hän sovittaa tekonsa (ks. sovitus-loitsun kuvaus).

Druidin eläintoveri

Druidin eläintoveri poikkeaa normaalista lajinsa edustajasta monin tavoin. Druidin eläintoveri on normaalia eläintä pystyvämpi, ja sillä on alla luetellut erikoiskyvyt.

Eläintoverin perustiedot

Käytä eläintoverin peliteknisinä perustietoina eläimen lajin tietoja mutta tee niihin alla olevassa taulukossa mainitut muutokset.

Luokkataso   

Lisä-KN   

Kehopanssari-
lisä
                    

Vma/Ket-lisä   

Lisä-
temppuja
   

Muuta

1.–2.

+0

+0

+0

1

Yhteysloitsunjako

3.–5.

+2

+2

+1

2

Pelastautuminen

6.–8.

+4

+4

+2

3

Uskollisuus

9.–11.

+6

+6

+3

4

Sarja­hyökkäys

12.–14.

+8

+8

+4

5

15.–17.

+10

+10

+5

6

Harjaantunut pelastautuminen   

18.–20.

+12

+12

+6

7

Luokkataso

Hahmon druiditaso. Druiditasot kasautuvat kaikkien muiden eläintoveriin oikeuttavien luokkien tasojen kanssa, kun selvitetään eläintoverin kykyjä ja hahmon käytettävissä olevia vaihtoehtoisia eläinluetteloita.

Lisä-KN

Eläintoverin ylimääräiset kahdeksantahoiset (n8) kestonopat, joista jokaiseen lisätään Ruumiinkunto-muunnin normaaliin tapaan.

Muista, että lisäkestonopat kasvattavat eläintoverin perushyökkäys- ja peruslaistohyvityksiä. Eläintoverin perushyökkäyshyvitys on sama kuin sellaisella druidilla, jolla on yhtä paljon tasoja kuin eläimellä on kestonoppia. Eläintoverilla on vahvat Sitkeys- ja Refleksi-laistot (samat kuin sellaisella druidilla, jolla on yhtä paljon tasoja kuin eläimellä on kestonoppia).

Eläintoveri saa lisäkestonopistaan ylimääräisiä taitopisteitä ja valtteja kuten mikä tahansa hirviö, joka kehittyy saamalla lisää kestonoppia.

Kehopanssarilisä

Taulukossa ilmoitettu luku lisätään eläintoverin alkuperäiseen kehopanssarihyvitykseen. Jos eläintoverilla ei ole kehopanssaria, sen alkuperäiseksi kehopanssarihyvitykseksi katsotaan +0.

Vma/Ket-lisä

Lisää tämä luku eläintoverin Voimakkuus- ja Ketteryys-arvoihin.

Lisätemppuja

Tässä sarakkeessa annettu luku on se määrä "ylimääräisiä" temppuja, jotka eläin osaa niiden lisäksi joita druidi sille mahdollisesti opettaa (ks. Eläintenkäsittely-taito).

Nämä lisätemput eivät vaadi koulutusaikaa eivätkä Eläintenkäsittely-testiä, eivätkä ne verota eläimen normaalia temppukiintiötä. Druidi valitsee lisätemput itse, ja kun ne on kerran valittu, niitä ei voida enää muuttaa.

Yhteys (Po)

Druidi voi ohjata eläintoveriaan ilmaistoimintona ja suostutella sitä liikkumistoimintona, vaikka hänellä ei olisi yhtään tasoa Eläintenkäsittely-taidossa.

Druidi saa olosuhdehyvitystä +4 kaikkiin eläinystävyys-testeihin ja Eläintenkäsittely-testeihin, joilla hän yrittää vaikuttaa eläintoveriinsa.

Loitsunjako (Po)

Jos druidi niin haluaa, mikä tahansa hänen itseensä langettamansa loitsu (mutta ei loitsunomainen kyky) vaikuttaa myös hänen eläintoveriinsa.

Eläintoverin on oltava langetushetkellä 5 jalan säteellä druidista saadakseen tämän hyödyn. Jos loitsun kestoaika on jokin muu kuin silmänräpäyksellinen, loitsu lakkaa vaikuttamasta eläintoveriin, mikäli se liikkuu druidista yli 5 jalan päähän, eikä vaikutus palaudu, vaikka olento tulisi takaisin druidin luo ennen kestoajan päättymistä.

Lisäksi druidi voi langettaa loitsun, jonka kohde on "Langettaja", eläintoveriinsa eikä itseensä (loitsun kantama on tällöin "Kosketus").

Druidi ja hänen eläintoverinsa voivat jakaa loitsuja silloinkin, kun loitsu ei normaalisti vaikuttaisi eläintoverin olentotyyppiin (eläin) kuuluviin olentoihin.

Pelastautuminen (Po)

Kun eläintoveri altistuu hyökkäykselle, joka sallii Refleksi-laistoheiton vaurioiden puolittamiseksi, se ei kärsi lainkaan vaurioita, jos se onnistuu laistoheitossa.

Uskollisuus (Po)

Eläintoveri saa rohkeushyvitystä +4 Tahto-laistoihinsa kiehdontaloitsuja ja -vaikutuksia vastaan.

Sarjahyökkäys

Eläintoveri saa lisävalttina Sarjahyökkäyksen, jos sillä on vähintään kolme kehoasehyökkäystä ja sillä ei ole kyseistä valttia ennestään. Jos eläintoverilla ei ole vähintään kolmea kehoasehyökkäystä, se saa tämän sijasta toisen hyökkäyksen ensisijaisella kehoaseellaan, joskin tähän toiseen hyökkäykseen lasketaan sakkoa –5.

Harjaantunut pelastautuminen (Po)

Kun eläintoveri altistuu hyökkäykselle, joka sallii Refleksi-laistoheiton vaurioiden puolittamiseksi, se ei kärsi lainkaan vaurioita, jos se onnistuu laistossa, ja vain puolet vaurioista, vaikka laisto epäonnistuisi.

Vaihtoehtoiset eläintoverit

Jos druidi on riittävän korkealla tasolla, hän voi valita eläintoverinsa jostakin alla olevasta luettelosta. Druidin luokkatasosta vähennetään luettelon otsikossa sulkeissa näkyvä luku, kun selvitetään eläintoverin ominaisuuksia ja erikoiskykyjä.

4. tasolta alkaen (taso –3)
7. tasolta alkaen (taso –6)
10. tasolta alkaen (taso –9)
13. tasolta alkaen (taso –12)
16. tasolta alkaen (taso –15)

1 Saatavilla vain vesiympäristössä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.