Taistelumuuntimet

Suotuisat ja epäsuotuisat olosuhteet

Taulukko: Hyökkäysheittomuuntimet

Hyökkääjä on...

Lähitaistelu   

Kantama   

Ahtautunut kapeaan tilaan

–4

–4

Häikäistynyt

–1

–1

Koukannut puolustautujan

+2

Kumossa

–4

3

Näkymätön

+22

+22

Puolustautujaa korkeammassa maastonkohdassa   

+1

+0

Säikähtänyt tai hädissään

–2

–2

Takerruksissa

–21

–21

  1. Takerruksissa oleva hahmo saa lisäksi Ketteryys-arvoonsa sakkoa –4, mikä voi vaikuttaa hänen hyökkäysheittoihinsa.

  2. Puolustautuja ei saa lisätä Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa. Taulukossa ilmoitettu hyvitys ei päde, jos puolustautuja on sokaistunut.

  3. Useimpia kantama-aseita ei voida käyttää lainkaan hyökkääjän ollessa kumossa, mutta varsijousia ja šurikenia voidaan käyttää kumossakin sakoitta.


Taulukko: Panssariluokkamuuntimet

Puolustautuja on...

Lähitaistelu   

Kantama   

Ahtautunut kapeaan tilaan

–4

–4

Kauhun kangistama

–21

–21

Kumossa

–4

+4

Lamaantunut

–21

–21

Näkösuojassa tai näkymätön

Ks. Näkösuoja

Painissa (mutta hyökkääjä ei ole)

+01

+01, 3

Polvillaan tai istuallaan

–2

+2

Puolustuskyvytön (esim. jähmetetty, nukkuva tai köytetty)   

–44

+04

Sidonnassa

–44

+04

Sokaistunut

–21

–21

Suojan takana

+4

+4

Takerruksissa

+02

+02

Valmistautumaton (esim. yllätetty, tasapainoilee, kiipeää)   

+01

+01

  1. Puolustautuja ei saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa.

  2. Takerruksissa oleva hahmo saa Ketteryys-arvoonsa sakkoa –4.

  3. Arvo nopalla, mihin painissa olijaan hyökkäys kohdistuu. Kyseinen olento ei saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa.

  4. Puolustautujan Ketteryys-arvoksi katsotaan 0 (muunnin –5). Rosvo voi suorittaa salahyökkäyksen puolustuskyvytöntä tai sidonnassa olevaa olentoa vastaan.


Suoja

Kun selvität, onko kantamahyökkäyksesi kohteella suojaa, valitse jokin oman ruutusi kulma. Jos tästä kulmasta voi vetää yhteenkin kohteen miehittämän ruudun kulmaan suoran linjan, joka kulkee jonkin vaikutuslinjan katkaisevan, suojaa antavan tai olennon miehittämän ruudun tai ruudukkoviivan läpi, kohteella on suojaa (+4 panssariluokkaan).

Kun suoritat lähitaisteluhyökkäyksen naapuriruudussasi olevaa kohdetta vastaan, kohteella on suojaa, jos mikä tahansa suora linja omasta ruudustasi kohteen ruutuun kulkee seinän (vaikka matalankin) läpi. Kun suoritat lähitaisteluhyökkäyksen naapuriruutua kauempana olevaa kohdetta vastaan (esimerkiksi ulottuma-aseella), käytä suojan selvittämiseen kantamahyökkäyksiä koskevia sääntöjä.

Matalat esteet ja suoja

Matala este (esimerkiksi muuri, joka on enintään puolet kohteen korkeudesta) antaa suojaa, mutta vain kohteelle, joka on enintään 30 jalan (6 ruudun) päässä esteestä. Hyökkääjä voi jättää suojan huomiotta, jos hän on lähempänä estettä kuin kohde.

Suoja ja ilmaishyökkäykset

Et voi suorittaa ilmaishyökkäystä sellaista vihollista vastaan, jolla on suojaa sinuun nähden.

Suoja ja Refleksi-laistot

Jos jokin Refleksi-laiston salliva hyökkäys saa alkunsa suojan toisella puolen sijaitsevasta pisteestä, puolustautuja saa laistoheittoonsa hyvitystä +2. Huomaa, että leviämäilmiöt voivat ulottua kulmien ympäri ja siten kumota tämän suojahyvityksen.

Suoja ja Piiloutuminen-testit

Voit suorittaa suojan avulla Piiloutuminen-testin. Jos suojaa ei ole, tarvitset Piiloutuminen-testiä varten yleensä näkösuojaa.

Olentojen antama suoja

Olennot, myös viholliset, voivat antaa hahmolle suojaa lähitaistelu­hyökkäyksiltä (hyvitystä +4 panssariluokkaan). Olentojen antama suoja ei kuitenkaan tuota hyvitystä Refleksi-laistoihin eikä mahdollista Piiloutuminen-testiä.

Suuret olennot ja suoja

Jos olennon tila on suurempi kuin 5 jalkaa (1 ruutu), suoja lähitaisteluhyökkäyksiltä selvitetään hieman toisin kuin pienempien olentojen kohdalla. Lähitaisteluhyökkäystä suorittaessaan tällainen olento voi päättää, mitä sen miehittämää ruutua käytetään puolustautujan suojaa selvitettäessä. Kun lähitaisteluhyökkäys suoritetaan tällaista olentoa vastaan, hyökkääjä voi puolestaan valita suojan selvittämiseen minkä tahansa tämän olennon miehittämän ruudun.

Täydellinen suoja

Jos sinulla ei ole vaikutuslinjaa kohteeseesi, sen katsotaan olevan sinuun nähden täydellisessä suojassa. Et voi hyökätä täydellisessä suojassa olevaa kohdetta vastaan.

Eriasteiset suojat

Joissakin tapauksissa suoja voi tuottaa tavallista enemmän hyvitystä panssariluokkaan ja Refleksi-laistoihin. Tällöin normaalit suojahyvitykset panssariluokkaan ja Refleksi-laistoihin voidaan kaksinkertaistaa (+8:aan ja +4:ään). Tällaisessa tavallista paremmassa suojassa oleva olento saa käytännössä harjaantunut pelastautuminen -kyvyn kaikkia sellaisia hyökkäyksiä vastaan, joihin Refleksi-laistohyvitys pätee. Lisäksi tällainen suoja tuottaa Piiloutuminen-testeihin hyvitystä +10.


Näkösuoja

Kun haluat selvittää, onko kantamahyökkäyksesi kohteella näkösuojaa, valitse jokin miehittämäsi ruudun kulma. Jos tästä kulmasta voi vetää yhteenkin puolustautujan miehittämän ruudun kulmaan suoran linjan, joka kulkee jonkin näkösuojaa antavan ruudun tai ruudukkoviivan läpi, kohteella on näkösuojaa.

Kun suoritat lähitaisteluhyökkäyksen naapuriruudussasi olevaa kohdetta vastaan, kohteella on näkösuojaa, jos koko sen miehittämä tila on näkösuojassa. Kun suoritat lähitaisteluhyökkäyksen naapuriruutua kauempana olevaa kohdetta vastaan, näkösuojan selvittämiseen sovelletaan kantamahyökkäyksiä koskevia sääntöjä.

Lisäksi jotkin taikavaikutukset antavat näkösuojaa kaikilta hyökkäyksiltä riippumatta siitä, onko hyökkääjän ja kohteen välissä muita näkösuojia.

Näkösuoja ja ohihyökkäysmahdollisuus

Kun kohteella on näkösuojaa, onnistuneellakin hyökkäyksellä on 20 %:n mahdollisuus osua harhaan. Jos hyökkäys onnistuu mutta puolustautuja suoriutuu n%-heitosta, isku osuu harhaan. Vaikka näkösuojan antajia olisi useita, niiden vaikutukset eivät kasaudu keskenään.

Näkösuoja ja Piiloutuminen-testit

Näkösuojassa ollessasi voit yrittää Piiloutuminen-testiä. Näkösuojan puuttuessa Piiloutuminen-testi vaatii yleensä suojaa.

Täydellinen näkösuoja

Jos sinulla on kohteeseen vaikutuslinja mutta ei näkymälinjaa, kohteen katsotaan olevan sinun kannaltasi täydellisessä näkösuojassa. Et voi hyökätä suoraan täydellisessä näkösuojassa olevaa vihollista vastaan, mutta voit hyökätä siihen ruutuun, jossa uskot vihollisen olevan. Jos onnistut hyökkäyksessä ruutuun, jossa on täydellisessä näkösuojassa oleva vihollinen, ohihyökkäysmahdollisuus on 50 % (eikä 20 % kuten silloin, kun vihollisella on normaalia näkösuojaa).

Et voi suorittaa täydellisessä näkösuojassa olevaa vihollista vastaan ilmaishyökkäystä, vaikka tietäisitkin, missä ruudu(i)ssa vihollinen lymyilee.

Kun näkösuoja ei auta

Näkösuojasta ei aina ole hyötyä. Esimerkiksi varjoisa alue tai pimeys ei anna näkösuojaa, jos vastustajalla on pimeänäkö. Hämäränäöllä varustettu hahmo näkee saman valonlähteen valossa muita hahmoja kauemmas. Vaikka näkymätön hahmo onkin täydellisessä näkösuojassa, näkökykyiset viholliset voivat silti paikantaa hänet Havainnointi-testin avulla. Näkymätön hahmo saa Piiloutuminen-testeihinsä hyvitystä +20 liikkuessaan ja +40 liikkumattomana (vaikka viholliset eivät näekään häntä, he voivat silti päätellä hänen olinpaikkansa muiden vihjeiden perusteella).

Eriasteiset näkösuojat

Joissakin tilanteissa näkösuoja ja sen myötä ohihyökkäysmahdollisuus voivat poiketa tavallisesta. Esimerkiksi tiheässä aluskasvillisuudessa ohihyökkäysmahdollisuus on 30 %.


Koukkaus

Kun suoritat lähitaisteluhyökkäyksen, saat koukkaushyvitystä +2, jos vihollisesi vastakkaisella puolella (oman ruutusi kylkeä tai kulmaa vastapäätä) on liittolainen, joka uhkaa samaa vihollista.

Jos et ole varma, ovatko liittolaishahmot saaneet välissään olevan vihollisen koukattua, vedä linja liittolaisten miehittämien ruutujen keskipisteiden välille. Liittolaiset ovat koukanneet vihollisensa, jos linja kulkee vihollisen tilan vastakkaisten kylkien (tai kulmien) läpi.

Poikkeus: Jos koukkaaja vie tilaa enemmän kuin 1 ruudun, se saa koukkaushyvitystä, jos yksikin sen miehittämistä ruuduista oikeuttaa tähän.

Koukkaushyvityksen saannissa voi auttaa vain sellainen olento tai hahmo, joka uhkaa puolustautujan ruutua.

Jos olennon ulottuma on 0 jalkaa, se ei voi koukata vihollista.


Puolustuskyvytön olento

Vihollinen on puolustuskyvytön, jos se on köytetty, nukkuva, jähmetetty, tajuton tai muulla tavoin hyökkääjän armoilla.

Tavallinen hyökkäys

Puolustuskyvytön hahmo saa sakkoa –4 panssariluokkaansa lähitaisteluhyökkäyksiä vastaan mutta ei lainkaan sakkoa kantamahyökkäyksiä vastaan.

Puolustuskyvytön hahmo ei saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa. Itse asiassa hänen Ketteryys-arvokseen katsotaan 0 ja hänen Ketteryys-muuntimensa panssariluokkaan on –5 (ja rosvo voi suorittaa häntä vastaan salahyökkäyksen).

Armonisku

Kun vihollisesi on puolustuskyvytön, voit antaa hänelle lähitaisteluaseella armoniskun täyskierrostoimintona. Voit antaa armoniskun myös jousella tai varsijousella, jos vihollinen on naapuriruudussasi.

Armonisku osuu automaattisesti ja aiheuttaa kriittisen osuman. Jos puolustautuja selviää vaurioista hengissä, hänen on onnistuttava Sitkeys-laistossa (VA 10 + kärsityt vauriot) tai hän kuolee. Jos armoniskun antaja on rosvo, vaurioihin lisätään myös salahyökkäyksen tuottamat ylimääräiset vauriot.

Armoniskun antaja altistuu häntä uhkaavien vihollisten ilmaishyökkäyksille.

Armoniskua ei voi antaa olennolle, joka on immuuni kriittisille osumille. Armoniskun voi antaa täydellisessä näkösuojassa olevalle olennolle, mutta tämä vaatii kaksi perättäistä täyskierrostoimintoa (yhden toiminnon olennon "löytämiseen" sen jälkeen, kun sen miehittämä ruutu on selvitetty, ja toisen toiminnon armoniskun antamiseen).


Ase-, haarniska- ja kilpipätevyydet

Jos hahmo käyttää asetta, johon hänellä ei ole pätevyyttä, hän saa sakkoa –4 hyökkäysheittoihinsa.

Jos hahmo käyttää haarniskaa tai kilpeä, johon hänellä ei ole pätevyyttä, hän saa haarniskan (tai kilven) tuottaman haarniskan testisakon hyökkäysheittoihinsa ja kaikkiin Voimakkuus- ja Ketteryys-pohjaisiin kyky- ja taitotesteihinsä. Haarniskapätevyyden puutteesta aiheutuva sakko kasautuu kilpipätevyyden puutteesta aiheutuvan sakon kanssa.

Hahmo voi saada ase-, haarniska- ja kilpipätevyyksiä rotunsa ja luokkansa perusteella tai hankkimalla seuraavia valtteja:


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.