Rosvo

Taulukko: Rosvo

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

1.

+0

+0

+2

+0

Salahyökkäys +1n6ansojen etsintä   

2.

+1

+0

+3

+0

Pelastautuminen

3.

+2

+1

+3

+1

Salahyökkäys +2n6, ansavaisto +1

4.

+3

+1

+4

+1

Aavistusväistö

5.

+3

+1

+4

+1

Salahyökkäys +3n6

6.

+4

+2

+5

+2

Ansavaisto +2

7.

+5

+2

+5

+2

Salahyökkäys +4n6

8.

+6/+1

+2

+6

+2

Harjaantunut aavistusväistö

9.

+6/+1

+3

+6

+3

Salahyökkäys +5n6, ansavaisto +3

10.

+7/+2

+3

+7

+3

Erikoiskyky

11.

+8/+3

+3

+7

+3

Salahyökkäys +6n6

12.

+9/+4

+4

+8

+4

Ansavaisto +4

13.

+9/+4

+4

+8

+4

Salahyökkäys +7n6, erikoiskyky

14.

+10/+5

+4

+9

+4

15.

+11/+6/+1

+5

+9

+5

Salahyökkäys +8n6, ansavaisto +5

16.

+12/+7/+2

+5

+10

+5

Erikoiskyky

17.

+12/+7/+2

+5

+10

+5

Salahyökkäys +9n6

18.

+13/+8/+3

+6

+11

+6

Ansavaisto +6

19.

+14/+9/+4

+6

+11

+6

Salahyökkäys +10n6, erikoiskyky

20.

+15/+10/+5

+6

+12

+6

Hengenlaatu

Mikä tahansa.

Kestonoppa

n6.

Luokkataidot

Rosvon luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Aikeen aavistus (Vii), Akrobatia (Ket), Ammatti (Vii), Arvon arviointi (Äly), Diplomatia (Kar), Esiintyminen (Kar), Etsintä (Äly), Havainnointi (Vii), Hämäys (Kar), Kahlekuninkuus (Ket), Kiipeily (Vma), Kirjoituksen tulkinta (Äly), Kovistelu (Kar), Kuuntelu (Vii), Käsityöläisyys (Äly), Köydenkäyttö (Ket), Laitteen purkaminen (Äly), Loikkaus (Vma), Naamioituminen (Kar), Piiloutuminen (Ket), Silmänkääntö (Ket), Taikaesineen käyttö (Kar), Tasapainoilu (Ket), Tiedonkeruu (Kar), Tietämys (paikallistieto) (Äly), Tiirikointi (Ket), Uinti (Vma), Väärennys (Äly) ja Äänetön liike (Ket).

Taitopisteitä 1. tasolla

(8 + Äly-muunnin) ×4.

Taitopisteitä tason noususta

8 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat rosvon luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Rosvoilla on pätevyys kaikkiin perusaseisiin ja lisäksi lyhytjouseen, lyhytmiekkaan, pamppuun, pienoisvarsijouseen ja säilään. Rosvoilla on pätevyys kevyisiin haarniskoihin mutta ei kilpiin.

Salahyökkäys

Jos rosvo pääsee iskemään, kun vihollinen ei pysty puolustautumaan hänen hyökkäyksiltään tehokkaasti, hän voi osua vihollisen elintärkeisiin ruumiinosiin ja tuottaa ylimääräisiä vaurioita.

Rosvon hyökkäys tuottaa ylimääräisiä vaurioita aina, kun hänen kohteensa ei saa lisätä Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa (riippumatta siitä, onko kohteella todellisuudessa Ketteryys-hyvitystä vai ei), tai kun rosvo on koukannut kohteensa. 1. tasolla ylimääräisiä vaurioita tulee 1n6 pistettä, ja ne karttuvat 1n6 pisteellä jokaisesta kahdesta rosvotasosta sen jälkeen. Jos rosvo tuottaa salahyökkäyksellään kriittisen osuman, salahyökkäyksen ylimääräiset vauriot eivät kertaudu.

Kantamahyökkäys voidaan laskea salahyökkäykseksi vain, jos kohde on 30 jalan säteellä.

Jos rosvo hyökkää pampulla tai aseettomalla iskulla, hän voi suorittaa salahyökkäyksen, joka tuottaa kuolettavien vaurioiden sijasta tainnuttavia vaurioita. Hän ei voi tuottaa salahyökkäyksessä tainnuttavia vaurioita sellaisella lähitaisteluaseella, joka tuottaa kuolettavia vaurioita, vaikka hän huolisi hyökkäykseen normaalin –4:n sakon.

Rosvo voi suorittaa salahyökkäyksen vain sellaisia elollisia olentoja vastaan, joilla on selvästi erottuva ruumiinrakenne – epäkuolleilla, rakennoilla, limaolioilla, kasveilla ja ruumiittomilla olennoilla ei ole sellaisia elintärkeitä ruumiinosia, joihin hyökkäyksen voisi kohdistaa. Mikään olento, joka on immuuni kriittisille osumille, ei voi altistua salahyökkäyksille. Rosvon on nähtävä kohde niin hyvin, että hän erottaa siitä jonkin elintärkeän ruumiinosan, ja hänen on yletyttävä tällaiseen ruumiinosaan. Rosvo ei voi suorittaa salahyökkäystä iskiessään olentoa, jolla on näkösuojaa, tai olennon raajoja, kun hän ei ylety olennon elintärkeisiin ruumiinosiin.

Ansojen etsintä

Rosvot voivat ainoana hahmoluokkana käyttää Etsintä-taitoa ansojen etsimiseen silloinkin, kun tehtävän vaikeusaste on yli 20.

Taikuudettoman ansan löytämisen vaikeusaste on vähintään 20, ja se on korkeampi, jos ansa on hyvin kätketty. Taika-ansan löytämisen vaikeusaste on 25 + ansan valmistukseen käytetyn loitsun taso.

Rosvot voivat ainoana hahmoluokkana käyttää Laitteen purkaminen -taitoa taika-ansojen purkamiseen. Taika-ansan purkamisen vaikeusaste on yleensä 25 + ansan valmistukseen käytetyn loitsun taso.

Jos rosvo ylittää Laitteen purkaminen -testissä ansan vaikeusasteen vähintään 10 pisteellä, hän voi tutkia ansaa, selvittää sen toimintaperiaatteen ja kulkea (seurueineen) sen ohi purkamatta sitä.

Pelastautuminen (Po)

2. tasolta alkaen rosvo voi väistellä ketterästi taikakeinoin tuotettuja tai muutoin epätavallisia hyökkäyksiä. Jos hän onnistuu Refleksi-laistoheitossa sellaista hyökkäystä vastaan, joka normaalisti tuottaisi laiston onnistuessa puolet vaurioista, hän ei kärsi lainkaan vaurioita. Rosvo voi käyttää pelastautumista vain, jos hänellä on yllään kevyt haarniska tai hänellä ei ole haarniskaa lainkaan. Puolustuskyvytön rosvo ei hyödy pelastautuminen-kyvystään.

Ansavaisto (Po)

3. tasolta alkaen rosvolla on vaistonvarainen kyky havaita, milloin jokin ansa uhkaa häntä. Hän saa hyvitystä +1 Refleksi-laistoihin, joilla hän yrittää välttää ansoja, ja väistelyhyvitystä +1 panssariluokkaansa ansojen suorittamia hyökkäyksiä vastaan. Nämä hyvitykset kasvavat 6. tasolla +2:een, 9. tasolla +3:een, 12. tasolla +4:ään, 15. tasolla +5:een ja 18. tasolla +6:een.

Eri luokista saadut ansavaisto-hyvitykset kasautuvat keskenään.

Aavistusväistö (Po)

4. tasolta alkaen rosvo voi reagoida vaaroihin jo ennen kuin hänen aistinsa sen normaalisti sallisivat. Hän saa lisätä mahdollisen Ketteryys-hyvityksensä panssariluokkaansa, vaikka hän olisi valmistautumaton tai häntä iskisi näkymätön hyökkääjä. Hän ei kuitenkaan saa lisätä Ketteryys-hyvitystään panssariluokkansa, jos hän on liikuntakyvytön.

Jos rosvolla on ennestään aavistusväistö jostakin toisesta luokasta, hän saa 4. tasolla automaattisesti harjaantuneen aavistusväistön.

Harjaantunut aavistusväistö (Po)

8. tasolta alkaen rosvoa ei voida enää koukata.

Tämän puolustautumiskeinon ansiosta toinen rosvo ei voi suorittaa hahmoa vastaan salahyökkäystä koukkaamalla, ellei hyökkääjällä ole vähintään neljää rosvotasoa enemmän kuin kohteella.

Jos hahmolla on aavistusväistö (ks. yllä) jostakin toisestakin luokasta, hän saa siinäkin luokassa harjaantuneen aavistusväistön. Tällöin tasot niistä luokista, jotka suovat edustajilleen aavistusväistön, kasautuvat, kun selvitetään tasoa, jolla toisen rosvon on vähintään oltava voidakseen koukata hahmon.

Erikoiskyvyt

Rosvo saa 10. tasolla ja joka kolmannella tasolla sen jälkeen (13., 16. ja 19. tasolla) jonkin erikoiskyvyn, jonka hän voi valita alla olevista vaihtoehdoista.

Harjaantunut pelastautuminen (Po)

Tämä kyky toimii muutoin kuten pelastautuminen, mutta vaikka rosvo ei edelleenkään kärsi lainkaan vaurioita, jos hän onnistuu Refleksi-laistoheitossa, hän kärsii lisäksi vain puolet vaurioista, vaikka hän epäonnistuisikin laistossa. Puolustuskyvytön rosvo ei hyödy harjaantunut pelastautuminen -kyvystään.

Iskun myötäily (Po)

Rosvo voi myötäillä kuolettavaa iskua niin, että hän kärsii siitä vähemmän vaurioita kuin normaalisti. Kun rosvo kärsii taistelussa vaurioita (aseesta tai muusta iskusta, ei loitsusta eikä erikoiskyvystä) niin paljon, että hänen kestopisteensä hupenevat 0:aan tai sen alle, hän voi kerran päivässä yrittää myötäillä tällaista iskua. Tällöin hän suorittaa Refleksi-laistoheiton (VA = iskusta kärsityt vauriot). Jos laisto onnistuu, rosvo kärsii vain puolet iskun vaurioista. Jos laisto epäonnistuu, hän kärsii täydet vauriot. Jotta hän voisi käyttää iskun myötäilyä, hänen on oltava tietoinen hyökkäyksestä ja voitava reagoida siihen; hän ei voi käyttää tätä kykyä, jos hän ei saa lisätä Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa. Koska tällainen hyökkäys ei normaalisti salli Refleksi-laistoa vaurioiden puolittamiseksi, rosvon pelastautuminen-kyky ei vaikuta iskun myötäilyyn.

Kärkyntä (Po)

Rosvo voi suorittaa kerran kierroksessa vapaahyökkäyksen sellaista vihollista vastaan, joka on juuri kärsinyt vaurioita jonkun toisen hahmon suorittamasta lähitaisteluhyökkäyksestä. Tämä hyökkäys katsotaan rosvon kyseisen kierroksen vapaahyökkäykseksi. Vaikka rosvolla olisi Taistelurefleksit-valtti, hän ei voi käyttää kärkyntä-kykyä useammin kuin kerran kierroksessa.

Liukas mieli (Po)

Tämä erikoiskyky edustaa rosvon taitoa pyristellä irti ohjailevista tai pakottavista taikavaikutuksista. Jos tällä kyvyllä varustettu rosvo altistuu kiehdontaloitsulle tai -vaikutukselle ja epäonnistuu laistoheitossaan, hän voi yrittää laistoa 1 kierroksen kuluttua uudelleen samaa vaikeusastetta vastaan. Hän saa yrittää laistoheittoa uudelleen vain kerran.

Rampauttava isku (Po)

Rosvo, jolla on tämä kyky, voi suorittaa salahyökkäyksen niin tarkasti, että iskulla on heikentävä vaikutus. Vihollinen, joka kärsii vaurioita tällaisen rosvon salahyökkäyksestä, kärsii lisäksi 2 pistettä Voimakkuus-vaurioita. Menetetyt kykypisteet palautuvat 1 pisteen päivävauhtia.

Taitomestaruus

Rosvo kehittyy joissakin taidoissa niin varmaotteiseksi, että hän voi käyttää niitä erehtymättä vaikeissakin olosuhteissa.

Tämän kyvyn saadessaan hän valitsee taitoja yhteensä 3 + Älykkyys-muuntimensa. Kun hän suorittaa taitotestejä näissä valitsemissaan taidoissa, hän voi valita 10:n, vaikka kiire tai häiriötekijät normaalisti estäisivät häntä tekemästä niin. Rosvo voi hankkia tämän erikoiskyvyn useaan kertaan ja kohdistaa sen joka kerralla uusiin taitoihin.

Valtti

Rosvo voi valita erikoiskyvyn sijasta jonkin lisävaltin.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.