Arvon arviointi
(Äly)

Testi

Voit arvioida jonkin yleisen tai tunnetun esineen rahallisen arvon testillä, jonka vaikeusaste on 12. Jos epäonnistut testissä, arviosi on 50–150 % (2n6+3 × 10 %) esineen todellisesta arvosta.

Jos arvioitavana on harvinainen tai erikoinen esine, testin vaikeusaste voi olla 15, 20 tai enemmänkin. Jos tällainen testi onnistuu, arvioit esineen arvon oikein; jos epäonnistut, et pysty arvioimaan esineen arvoa lainkaan.

Suurennuslasi tuottaa Arvon arviointi -testeihin olosuhdehyvitystä +2, kun arvioidaan pieniä tai tiheäpiirteisiä esineitä, esimerkiksi jalokiviä. Käsivaaka tuottaa Arvon arviointi -testeihin olosuhdehyvitystä +2, kun esinettä arvioidaan sen painon mukaan (esimerkiksi kun se on tehty jostakin jalometallista).

Nämä hyvitykset kasautuvat keskenään.

Toiminto

Esineen arvon arviointiin kuluu 1 minuutti (kymmenen perättäistä täyskierrostoimintoa).

Uusi yritys

Uudet yritykset eivät ole mahdollisia. Et voi yrittää arvioida samaa esinettä uudelleen, vaikka ensimmäinen yritys olisi onnistunutkin.

Muuta

Kääpiö saa rotuhyvitystä +2 kivi- ja metalliesineitä koskeviin Arvon arviointi -testeihin, koska kääpiöt ovat perehtyneet varsinkin tällaisiin arvoesineisiin.

Korppifamuluksen isäntä saa Arvon arviointi -testeihinsä hyvitystä +3.

Hahmo, jolla on Huolellisuus-valtti, saa Arvon arviointi -testeihinsä hyvitystä +2.

Myötävaikutus

Jos sinulla on 5 tasoa jossakin Käsityöläisyys-taidossa, saat hyvitystä +2 Arvon arviointi -testeihin, jotka koskevat kyseisen Käsityöläisyys-taidon avulla tehtyjä esineitä.

Perehtymättömät

Jos esine on yleinen, perehtymättömän hahmon epäonnistuminen testissä tarkoittaa, ettei hän voi muodostaa esineestä lainkaan arviota. Jos esine on harvinainen, onnistuminen tarkoittaa arviota, joka on 50–150 % (2n6+3 × 10 %) esineen todellisesta arvosta.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.