Taitokuvaukset

Tässä osiossa annetaan kuvaus kustakin taidosta, sen tavallisimmista käyttötarkoituksista ja tyypillisistä muuntimista. Toisinaan hahmo voi käyttää taitojaan muihinkin kuin kuvauksissa mainittuihin tarkoituksiin.

Taitojen kuvaukset noudattavaa seuraavaa kaavaa:


Taidon nimi

Taidon otsikossa on taidon nimen lisäksi seuraavat tiedot:

Avainkyky

Lyhenne siitä kyvystä, jonka muunnin lasketaan taitotestiin. Poikkeus: Kielenpuhunta-taidon avainkyvyksi on merkitty "–", koska tämän taidon käyttö ei vaadi testiä.

Vain perehtyneille

Jos taidon otsikon alla on tämä maininta, sinulla on oltava taidossa vähintään 1 taso ennen kuin voit käyttää sitä. Jos mainintaa ei ole, taitoa voivat käyttää myös siihen perehtymättömät (eli hahmot, joiden taitotaso on 0). Jos taidon käytössä on perehtyneiden tai perehtymättömien hahmojen osalta muuta huomioitavaa, tämä kerrotaan kohdassa Perehtymättömät (ks. alla).

Haarniskan testisakko

Jos taidon otsikon alla on tämä maininta, testeihin lasketaan tarvittaessa haarniskan testisakko. Jos mainintaa ei ole, haarniskan testisakkoa ei lasketa.

Taidon otsikon jälkeen seuraa yleisluonteinen kuvausteksti, joka kertoo, mitä kaikkea taito edustaa. Kuvaustekstin jälkeen annetaan vielä muutama lisätieto:

Testi

Mitä hahmo (taidon kuvaustekstin "sinä") voi tehdä onnistuttuaan taitotestissä, ja mikä on testin vaikeusaste.

Toiminto

Joko toimintotyyppi, jonka taidon käyttäminen vaatii, tai testin suorittamiseen kuluva aika.

Uusi yritys

Tässä merkinnässä ilmoitetaan ehdot, jotka koskevat perättäisiä taidonkäyttöyrityksiä. Jos taito ei salli saman tehtävän yrittämistä useammin kuin kerran tai jos epäonnistumisesta koituu automaattisesti jotakin haittaa (kuten esimerkiksi Kiipeily-taidossa), et voi valita 20:tä. Jos kuvauksessa ei ole tätä merkintää, taidon käyttöä voidaan yrittää uudestaan ilman muita haittavaikutuksia kuin se, että aikaa kuluu enemmän.

Muuta

Tässä merkinnässä luetellaan taitoon mahdollisesti liittyvät muut seikat, esimerkiksi sen käytöstä aiheutuvat erikoisvaikutukset, samoin hyvitykset, joita hahmo voi saada luokkansa, valttivalintojensa tai rotunsa ansiosta.

Myötävaikutus

Osa taidoista on toisiaan tukevia, minkä vuoksi jostakin taidosta voi saada hyvitystä toisen taidon käyttöön. Jos kuvauksessa on tämä merkintä, siinä kerrotaan, mitä hyvityksiä taito antaa tai saa tällaisen myötävaikutuksen ansiosta. Taulukossa Taitojen myötävaikutukset on täydellinen luettelo eri taitojen tuottamista hyvityksistä muihin taitoihin (tai luokkaominaisuuksiin).

Rajoitukset

Joitakin taitoja ei voida käyttää kaikkiin tarkoituksiinsa, jos taidon käyttäjä ei kuulu tiettyyn luokkaan tai hänellä ei ole tiettyjä valtteja. Tämä merkintä kertoo, onko taidon käytöllä tällaisia rajoituksia.

Perehtymättömät

Tämä merkintä kertoo, mitä kaikkea hahmo voi tehdä taidolla silloin, kun hänellä ei ole siinä yhtään taitotasoa. Jos taidon kuvauksessa ei ole tätä merkintää, se voi tarkoittaa kahta asiaa: joko perehtymättömät hahmot voivat käyttää taitoa täysin normaalisti, tai sitten he eivät voi käyttää sitä lainkaan (jälkimmäisessä tapauksessa taidon otsikon alla on merkintä "vain perehtyneille").


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.