Kiipeily (Vma)

Haarniskan testisakko

Testi

Jos onnistut Kiipeily-testissä, voit liikkua neljäsosan normaali­nopeudestasi ylös, alas tai sivuttain joko rinteellä tai seinällä (tai jopa katossa, jossa on kädensijat). Rinteeksi katsotaan mikä tahansa kalteva pinta, jonka kulma on alle 60 astetta, ja seinä on mikä tahansa kalteva pinta, jonka kulma on vähintään 60 astetta.

Jos Kiipeily-testi epäonnistuu enintään 4:llä, et pääse etenemään, ja jos se epäonnistuu vähintään 5:llä, putoat siltä korkeudelta, jolle olet edennyt ennen testiä.

Jos sinulla on kiipeilyvarusteet, saat Kiipeily-testeihisi olosuhdehyvitystä +2.

Testin vaikeusaste riippuu kiipeilyolosuhteista. Valitse sopiva vaikeusaste alla olevan taulukon esimerkkien avulla.

Kiipeilyn VA

Esimerkkipinta tai -tehtävä

0

Rinne, joka on liian jyrkkä käveltäväksi, tai solmuilla varustettu köysi, jota kiivettäessä voidaan ottaa tukea seinästä.

5

Köysi, joka on varustettu solmuilla, jota kiivettäessä voidaan ottaa tukea seinästä tai johon on langetettu köysitemppu-loitsu.

10

Pinta, jonka ulkonemilla voi seistä, esimerkiksi hyvin rosoinen seinä tai purjealuksen takila.

15

Pinta, jossa on riittävästi joko luonnon muovaamia tai valmistettuja käden- ja jalansijoja, esimerkiksi puu, hyvin rosoinen kallioseinämä tai sileä köysi. Itsensä kiskominen ylös käsivoimin.

20

Epätasainen pinta, jonka käden- ja jalansijat ovat kapeita ja harvassa, esimerkiksi tyypillinen luolaston tai raunioiden seinä.

25

Rosoinen pinta, esimerkiksi tiiliseinä tai kallioseinämä.

25

Kielekkeen alapuoli tai katto, jossa on kädensijoja mutta ei jalansijoja.

Täysin sileää, tasaista ja pystysuoraa pintaa pitkin on mahdoton kiivetä.   

Kiipeilyn
VA-muunnin
1   

Esimerkkipinta tai -tehtävä

–10

Kiipeäminen savupiipussa tai muussa vastaavassa kanavassa, jossa voi ottaa tukea vastakkaisista seinistä (vaikeusaste laskee 10:llä).

–5

Kiipeäminen nurkkauksessa, jossa voi ottaa tukea suorassa kulmassa olevista seinistä (vaikeusaste laskee 5:llä).

+5

Pinta on liukas (vaikeusaste kohoaa 5:llä).

  1. Nämä muuntimet kasautuvat keskenään. Käytä kaikkia, jotka sopivat tilanteeseen.

Sinulla on oltava molemmat kädet vapaina silloin, kun etenet ylöspäin, mutta voit pidellä seinästä yhdellä kädellä silloin, kun langetat loitsua tai suoritat jonkin muun vain toista kättä vaativan toiminnon. Kun käytät Kiipeily-taitoa, et voi väistellä iskuja, joten et saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystäsi panssariluokkaasi. Et voi käyttää myöskään kilpeä.

Aina kun kärsit kiipeämisen aikana vaurioita, suoritat Kiipeily-testin seinän tai rinteen vaikeusastetta vastaan. Jos epäonnistut, putoat siltä korkeudelta, jolla olit vaurioita kärsiessäsi, ja kärsit korkeuden mukaiset putoamisvauriot.

Nopeutettu kiipeäminen

Voit yrittää kiivetä normaalia nopeammin. Jos huolit testiin sakkoa –5, voit liikkua puolet nopeudestasi (etkä neljäsosaa nopeudestasi).

Käden- ja jalansijojen teko

Voit tehdä käden- ja jalansijoja hakkaamalla seinään kiipeilykiiloja. Tähän kuluu aikaa 1 minuutti kiipeilykiilaa kohden, ja kiiloja on hakattava seinään 3 jalan välein. Kiipeilykiiloilla varustetun seinän vaikeusaste on 15 kuten minkä tahansa riittävillä käden- ja jalansijoilla varustetun seinän. Kiipeilijä, jolla on käsikirves tai vastaava työkalu, voi hakata käden- ja jalansijoja jääseinämään.

Putoamisen pysäyttäminen

Kun putoat seinältä, sinun on käytännössä mahdotonta pysäyttää putoamistasi. Voit kuitenkin yrittää sitä Kiipeily-testillä (VA = seinän VA + 20). Putoamisen pysäyttäminen on paljon helpompaa rinteellä (VA = rinteen VA + 10).

Putoavaan hahmoon tarttuminen kiivettäessä

Jos joku yläpuolellasi tai vierelläsi kiipeävä putoaa, voit yrittää tarttua häneen, mikäli hän on ulottuvillasi. Tämä vaatii onnistuneen lähitaistelukosketushyökkäyksen putoavaa hahmoa vastaan (joskin hän voi halutessaan jättää lisäämättä mahdollisen Ketteryys-hyvityksensä panssariluokkaansa). Jos hyökkäys osuu, sinun on välittömästi yritettävä Kiipeily-testiä (VA = seinän VA + 10). Jos onnistut testissä, saat otteen putoavasta hahmosta, mutta jos hänen painonsa (varusteet mukaan lukien) on suurempi kuin raskaan taakan ylärajasi, epäonnistut automaattisesti. Jos epäonnistut Kiipeily-testissä enintään 4:llä, et saa estettyä hahmon putoamista mutta et myöskään menetä otettasi seinästä. Jos epäonnistut vähintään 5:llä, et saa estettyä hahmon putoamista ja putoat itsekin.

Toiminto

Kiipeäminen on liikkumista, joten se on yleensä osa liikkumis­toimintoa (ja se voidaan yhdistää liikkumistoiminnon aikana muihin liikkumistapoihin). Kaikki liikkumistoiminnot, joihin sisältyy mitä tahansa kiipeämistä, vaativat kukin oman Kiipeily-testinsä. Oman tai toisen hahmon putoamisen pysäyttäminen ei vaadi toimintoa.

Muuta

Voit kiskoa köyden avulla hahmoa ylös (tai laskea häntä alas). Voit nostaa tällä tavoin kaksi kertaa enimmäistaakkasi.

Puolituinen saa Kiipeily-testeihinsä rotuhyvitystä +2, koska puolituiset ovat ketteriä ja varmajalkaisia.

Liskofamuluksen isäntä saa Kiipeily-testeihinsä hyvitystä +3.

Jos sinulla on Jäntevyys-valtti, saat Kiipeily-testeihisi hyvitystä +2.

Olento, jolla on kiipeämisnopeus, saa kaikkiin Kiipeily-testeihinsä rotuhyvitystä +8. Tällaisen olennon on kyllä suoritettava Kiipeily-testi, kun se kiipeää mitä tahansa seinää tai rinnettä, jonka vaikeusaste on korkeampi kuin 0, mutta se voi valita 10:n aina halutessaan, silloinkin, kun sitä häiritään tai uhataan. Jos olento, jolla on kiipeämisnopeus, kiipeää nopeutetusti (ks. yllä), se voi liikkua kaksi kertaa kiipeämisnopeutensa verran (tai tasan saman verran kuin mikä sen perusnopeus maalla on, kumpi vain on hitaampi). Tätä varten sen on onnistuttava yhdessä Kiipeily-testissä, johon lasketaan sakkoa –5. Olento saa lisätä kiivetessään mahdollisen Ketteryys-hyvityksensä panssariluokkaansa, eivätkä viholliset saa mitään ylimääräisiä hyvityksiä hyökkäyksiinsä sitä vastaan. Se ei kuitenkaan voi käyttää kiivetessään juoksemistoimintoa.

Myötävaikutus

Jos sinulla on vähintään 5 tasoa Köydenkäytössä, saat hyvitystä +2 Kiipeily-testeihisi, kun kiipeät köyden, solmuilla varustetun köyden tai köyden ja seinän avulla.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.