Sovitus

Estäntä

Taso

Dru 5, Pap 5

Osatekijät

P, E, A, K, JK, KoP

Langetusaika   

1 tunti

Kantama

Kosketus                                                                      

Kohde

Kosketettu elollinen olento   

Kestoaika   

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Tämä loitsu vapauttaa loitsitun pahojen tekojensa tai rikkomustensa taakasta. Sovitusta hakevan olennon on oltava vilpittömän katuvainen ja halukas hyvittämään tekonsa. Jos sovitusta hakeva olento on syyllistynyt pahoihin tekoihinsa tahattomasti tai jonkinlaisen pakon edessä, sovitus toimii normaalisti eikä vaadi langettajalta mitään erityistä. Jos taas olento hakee vapaaehtoisten ja harkittujen tekojen sovitusta, sinun on puhuttava loitsitun puolesta jumaluudellesi (mikä vie sinulta 500 KoP), jotta loitsittu vapautuisi taakastaan. Moni langettaja määrää tällaiselle loitsitulle jonkinlaisen tehtävän (ks. ies/täyttämys) tai katumusharjoituksen selvittääkseen, onko tämä tosiaan katuvainen, ennen kuin hän langettaa sovitus-loitsun tämän hyväksi.

Sovituksesta on olemassa useita eri versioita eri tarkoituksiin.

Taikakeinoin vaihdetun hengenlaadun palautus

Jos olennon hengenlaatua on muutettu taikakeinoin, sovitus palauttaa hengenlaadun alkuperäiseksi kokemuspisteitä kuluttamatta.

Luokan palautus

Paladiini, joka on menettänyt luokkaominaisuutensa syyllistyttyään pahaan tekoon, voi saada ne takaisin tämän version avulla.

Papin tai druidin voimien palautus

Pappi tai druidi, joka on menettänyt loitsunlangetuskykynsä vihastutettuaan jumaluutensa, voi saada kykynsä takaisin hakemalla sovitusta toiselta saman jumaluuden papilta tai toiselta druidilta. Jos rikkomus on ollut tahallinen, langettaja menettää 500 KoP puhuessaan sovituksentekijän puolesta. Jos rikkomus on ollut tahaton, kokemuspisteitä ei kulu.

Kääntymys tai houkuttelu

Voit langettaa tämän loitsun eri hengenlaatua edustavaan olentoon tarjotaksesi sille mahdollisuuden vaihtaa hengenlaatunsa samaksi kuin sinulla. Olennon on oltava luonasi langetusajan alusta loppuun. Kun loitsu on saatettu loppuun, olento saa valita vapaasti, pitääkö se alkuperäisen hengenlaatunsa vai tarttuuko se tarjoukseesi ja ottaa saman hengenlaadun kuin sinulla. Mikään painostus, taivuttelu tai taikakeinoin suostuttelu ei voi pakottaa loitsittua myöntymään tarjoukseen, jos se ei halua hylätä vanhaa hengenlaatuaan. Tässä käyttötarkoituksessaan loitsu ei tehoa vierasolioihin eikä mihinkään sellaisiin olentoihin, jotka eivät kykene vaihtamaan hengenlaatuaan luonnollista tietä.

Vaikka loitsun kuvauksessa puhutaan pahoista teoista, sovitusta voidaan käyttää mihin tahansa olentoon, joka on toiminut vastoin hengenlaatuaan, ovatpa teot sitten olleet pahoja, hyviä, kaoottisia tai lainkuuliaisia.

Huomautus: Hengenlaadun muuttaminen on tavallisesti pelaajan päätettävissä. Tämä sovituksen käyttötarkoitus tarjoaa hänelle lähinnä uskottavan tavan muuttaa hahmonsa hengenlaatua äkillisesti ja pysyvästi.

Ainesosatekijä

Palavaa suitsuketta.

Kanavoija

Tarvitset pyhän tunnusmerkkisi tai muun tavanmukaisen jumal­kanavoijasi ja lisäksi vähintään 500 kr:n arvoisen rukousnauhan (tai muun vastaavan rukousapuvälineen, kuten rukousmyllyn tai -kirjan).

KoP-maksu

Kun tämä loitsu langetetaan tahallisiin tekoihin syyllistyneen olennon hyväksi, langettajalta verotetaan 500 KoP langetusta kohden (ks. yllä).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.