Aloite

Aloitetestit

Taistelun alussa jokainen taisteluun osallistuja heittää aloitetestin. Aloitetesti on Ketteryys-testi, joten kaikki lisäävät testiin Ketteryys-muuntimensa. Taisteluun osallistujat toimivat järjestyksessä suurimman tuloksen saaneesta pienimmän tuloksen saaneeseen. Järjestys on sama kierroksesta toiseen (ellei joku osallistujista suorita toimintoa, jonka seurauksena hänen aloitelukemansa muuttuu; ks. Aloitetoiminnot).

Jos kahdella tai useammalla osallistujalla on sama aloitetestitulos, vuorojärjestys määräytyy aloitemuuntimen mukaan (suurin ensin). Jos muuntimetkin menevät tasan, osallistujat ratkovat keskinäisen vuorojärjestyksensä heittämällä uudet testit.

Valmistautumaton

Ennen kuin taisteluun osallistuja on ehtinyt toimia taistelun alussa (eli ennen kuin aloitetulosjärjestyksessä on koittanut hänen ensimmäinen vuoronsa), hän on valmistautumaton. Tällöin hän ei saa lisätä panssariluokkaansa mahdollista Ketteryys-hyvitystään. Barbaareilla ja rosvoilla on aavistusväistö-poikkeuskyky, jonka ansiosta he saavat lisätä Ketteryys-hyvityksen panssariluokkaansa silloinkin, kun he ovat valmistautumattomia.

Valmistautumaton hahmo ei voi suorittaa vapaahyökkäyksiä.

Toimettomuus

Vaikka taisteluun osallistuja ei voisi suorittaa toimintoja, hänen aloitelukemansa säilyy koko taistelun ajan.


Yllätys

Jos taisteluun osallistuja ei ole taistelun alkaessa tietoinen vihollisistaan mutta ne ovat tietoisia hänestä, hän joutuu yllätetyksi.

Tietoisuus vihollisista ja sen määritys

Joskus kaikki samalla puolella taistelevat ovat tietoisia vihollisistaan, ja joskus taas kaikki heistä ovat tietämättömiä vihollisistaan. Toisinaan kummallakin puolella vain jotkut ovat tietoisia vihollisistaan ja loput ovat tietämättömiä.

Tietoisuuden selvittäminen voi vaatia Havainnointi-, Kuuntelu- tai muita testejä.

Yllätyskierros

Jos vain osa taisteluun osallistujista on tietoisia vihollisistaan, ennen tavallisten kierrosten alkamista pidetään yllätyskierros. Yllätyskierroksella saavat toimia kaikki, jotka aloittivat taistelun tietoisina vihollisistaan. He heittävät aloitteen, ja kukin heistä suorittaa aloitetulosjärjestyksessä (suurimmasta pienimpään) joko yhden perustoiminnon tai yhden liikkumistoiminnon. Yllätyskierroksella voidaan suorittaa myös ilmaistoimintoja. Jos kaikki yllättyvät tai kukaan ei ylläty, yllätyskierrosta ei pidetä.

Vihollisistaan tietämättömät

Ne taisteluun osallistujat, jotka eivät ole taistelun alkaessa tietoisia vihollisistaan, eivät saa toimia yllätyskierroksella. Koska he eivät ole vielä toimineet, he ovat valmistautumattomia eli he eivät saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.