Barbaari

Taulukko: Barbaari

Taso   

Perushyökkäys­hyvitys

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

1.

+1

+2

+0

+0

Nopea liikeluku- ja kirjoitustaidottomuus, taisteluvimma 1/päivä

2.

+2

+3

+0

+0

Aavistusväistö

3.

+3

+3

+1

+1

Ansavaisto +1

4.

+4

+4

+1

+1

Taisteluvimma 2/päivä

5.

+5

+4

+1

+1

Harjaantunut aavistusväistö

6.

+6/+1

+5

+2

+2

Ansavaisto +2

7.

+7/+2

+5

+2

+2

Vauriovähennys 1/–

8.

+8/+3

+6

+2

+2

Taisteluvimma 3/päivä

9.

+9/+4

+6

+3

+3

Ansavaisto +3

10.

+10/+5

+7

+3

+3

Vauriovähennys 2/–

11.

+11/+6/+1

+7

+3

+3

Väkevä taisteluvimma

12.

+12/+7/+2

+8

+4

+4

Taisteluvimma 4/päivä, ansavaisto +4

13.

+13/+8/+3

+8

+4

+4

Vauriovähennys 3/–

14.

+14/+9/+4

+9

+4

+4

Taittumaton tahto

15.

+15/+10/+5

+9

+5

+5

Ansavaisto +5

16.

+16/+11/+6/+1

+10

+5

+5

Vauriovähennys 4/–, taisteluvimma 5/päivä

17.

+17/+12/+7/+2

+10

+5

+5

Väsymätön taisteluvimma

18.

+18/+13/+8/+3

+11

+6

+6

Ansavaisto +6

19.

+19/+14/+9/+4

+11

+6

+6

Vauriovähennys 5/–

20.

+20/+15/+10/+5   

+12

+6

+6

Silmitön taisteluvimmataisteluvimma 6/päivä   

Hengenlaatu

Mikä tahansa, kunhan ei lainkuuliainen.

Kestonoppa

n12.

Luokkataidot

Barbaarin luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Eläintenkäsittely (Kar), Eränkäynti (Vii), Kiipeily (Vma), Kovistelu (Kar), Kuuntelu (Vii), Käsityöläisyys (Äly), Loikkaus (Vma), Ratsastus (Ket) ja Uinti (Vma).

Taitopisteitä 1. tasolla

(4 + Äly-muunnin) ×4.

Taitopisteitä tason noususta

4 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat barbaarin luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Barbaarilla on pätevyys kaikkiin perus- ja sota-aseisiin, kevyisiin haarniskoihin, keskiraskaisiin haarniskoihin sekä kilpiin (paitsi tornikilpiin).

Nopea liike (Po)

Barbaarin nopeus maalla on +10 jalkaa suurempi kuin normaalisti hänen rodullaan. Tämä pätee vain, kun hän liikkuu kevyessä tai keskiraskaassa haarniskassa tai kokonaan ilman haarniskaa ja kun hän ei kanna raskasta taakkaa. Lisää tämä hyvitys ennen kuin vähennät barbaarin nopeutta mahdollisten taakkojen tai haarniskojen vuoksi.

Luku- ja kirjoitustaidottomuus

Barbaarit ovat ainoita hahmoja, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa automaattisesti. Barbaari voi hankkia 2 taitopisteellä kyvyn lukea ja kirjoittaa kaikkia osaamiaan kieliä.

Barbaari, joka saa yhdenkin tason missä tahansa muussa luokassa, saa samalla automaattisesti luku- ja kirjoitustaidon. Muiden luokkien edustajat eivät menetä luku- ja kirjoitustaitoaan, vaikka he saisivat barbaaritasoja.

Taisteluvimma (Po)

Barbaari voi lietsoa itsensä taisteluvimmaan tietyn määrän kertoja päivässä. Barbaari saa taisteluvimmansa ajaksi hyvitystä +4 Voimakkuuteensa, hyvitystä +4 Ruumiinkuntoonsa ja rohkeushyvitystä +2 Tahto-laistoihinsa, mutta hän saa myös sakkoa –2 panssariluokkaansa.

Ruumiinkunto-arvon korotus kartuttaa barbaarin kestopisteitä 2 pisteellä tasoa kohden, mutta nämä kestopisteet kaikkoavat taisteluvimman päättyessä ja Ruumiinkunto-arvon laskiessa normaaliksi. (Nämä ylimääräiset kestopisteet eivät hupene vaurioiden tullen aina ensimmäisinä "päältä pois" niin kuin tilapäiset kestopisteet.)

Taisteluvimman aikana barbaari ei voi käyttää mitään Karisma-, Ketteryys- tai Älykkyys-pohjaisia taitoja (paitsi Kahlekuninkuutta, Kovistelua, Ratsastusta ja Tasapainoilua), Keskittyminen-taitoa eikä mitään kärsivällisyyttä tai keskittymistä vaativaa kykyä. Hän ei myöskään voi langettaa loitsuja eikä aktivoida taikaesineitä, jotka vaativat toimiakseen käskysanan, loitsun laukaisun (kuten taikasauvat) tai loitsun viimeistelyn (kuten loitsukääröt). Hän voi käyttää kaikkia valttejaan paitsi Taistelunhallintaa, esineentekovaltteja ja taianmuuntovaltteja.

Taisteluvimma on voimassa kierrosmäärän, joka on yhtä kuin 3 + hahmon (taisteluvimman korottama) Ruumiinkunto-muunnin. Barbaari voi lopettaa taisteluvimman kesken.

Taisteluvimman päätyttyä barbaari menettää vimman tuottamat muuntimet ja rajoitukset ja muuttuu uupuneeksi (sakkoa –2 Voimakkuuteen, sakkoa –2 Ketteryyteen, ei voi rynnäköidä eikä juosta) käynnissä olevan kohtaamisen loppuun asti (ellei hän ole vähintään 17. tason barbaari, jolloin tämä haittavaikutus ei enää päde).

Barbaari voi lietsoa itsensä taisteluvimmaan vain kerran kohtaamisessa. 1. tasolla hän voi käyttää taisteluvimma-kykyään kerran päivässä. 4. tasolla ja joka neljännellä tasolla sen jälkeen hän saa yhden ylimääräisen käyttökerran päivässä (20. tasolta alkaen hänellä on kuitenkin aina kuusi käyttökertaa päivässä).

Taisteluvimman lietsominen ei vie lainkaan aikaa, mutta barbaari pystyy siihen vain omalla toiminnollaan, ei reaktiona kenenkään muun toimintoihin.

Aavistusväistö (Po)

2. tasolta alkaen barbaari saa lisätä mahdollisen Ketteryys-hyvityksensä panssariluokkaansa, vaikka hän olisi valmistautumaton tai häntä iskisi näkymätön hyökkääjä. Hän ei kuitenkaan saa lisätä Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa, jos hän on liikuntakyvytön.

Jos barbaarilla on jo ennestään aavistusväistö-kyky jostakin toisesta luokasta, hän saa 2. tasolla automaattisesti harjaantuneen aavistusväistön.

Ansavaisto (Po)

3. tasolta alkaen barbaari saa hyvitystä +1 Refleksi-laistoihin, joita hän suorittaa ansojen välttämiseksi, ja väistelyhyvitystä +1 panssariluokkaansa ansojen suorittamia hyökkäyksiä vastaan. Nämä hyvitykset kasvavat tämän jälkeen +1:llä joka kolmannella barbaaritasolla (6., 9., 12., 15. ja 18. tasolla). Eri luokista saadut ansavaisto-hyvitykset kasautuvat keskenään.

Harjaantunut aavistusväistö (Po)

5. tasolta alkaen barbaaria ei voida enää koukata. Tämän puolustautumiskeinon ansiosta rosvo ei voi suorittaa barbaaria vastaan salahyökkäystä koukkaamalla, ellei hyökkääjällä ole vähintään neljä rosvotasoa enemmän kuin kohteella on barbaaritasoja.

Jos barbaarilla on aavistusväistö-kyky (ks. yllä) jostakin toisestakin luokasta, hän saa siinäkin luokassa harjaantuneen aavistusväistön. Tällöin tasot niistä luokista, jotka suovat edustajilleen aavistusväistön, kasautuvat, kun määritetään tasoa, jolla rosvon on vähintään oltava voidakseen koukata barbaarin.

Vauriovähennys (Po)

7. tasolta alkaen barbaari saa vauriovähennystä. Vähennä 1 piste barbaarin kärsimistä vaurioista aina, kun hänelle tuotetaan vaurioita aseella tai kehoasehyökkäyksellä. Tämä vauriovähennys kasvaa 1 pisteellä 10. tasolla ja joka kolmannella barbaaritasolla sen jälkeen (13., 16. ja 19. tasolla). Vauriovähennys voi vähentää vauriot 0:aan mutta ei alle 0:n.

Väkevä taisteluvimma (Po)

11. tasolla barbaarin taisteluvimmastaan saamat hyvitykset Voimakkuuteen ja Ruumiinkuntoon kasvavat +6:een, ja hänen rohkeushyvityksensä Tahto-laistoihin kasvaa +3:een. Sakko panssariluokkaan on edelleen –2.

Taittumaton tahto (Po)

14. tasolta alkaen barbaari saa taisteluvimmansa ajaksi hyvitystä +4 Tahto-laistoihin kiehdontaloitsuja vastaan. Tämä hyvitys kasautuu kaikkien muiden muuntimien kanssa, myös sen Tahto-laistoihin laskettavan rohkeushyvityksen kanssa, jonka hän saa taisteluvimmansa ajaksi.

Väsymätön taisteluvimma (Po)

17. tasolta alkaen barbaari ei enää muutu taisteluvimmansa päätyttyä uupuneeksi.

Silmitön taisteluvimma (Po)

20. tasolla barbaarin taisteluvimmastaan saamat hyvitykset Voimakkuuteen ja Ruumiinkuntoon kasvavat +8:aan, ja hänen rohkeushyvityksensä Tahto-laistoihin kasvaa +4:ään. Sakko panssariluokkaan on edelleen –2.

Entiset barbaarit

Jos barbaari muuttuu lainkuuliaiseksi, hän ei voi enää lietsoa itseään taisteluvimmaan eikä saada uusia barbaaritasoja. Hän säilyttää luokan kaikki muut edut (aavistusväistön, ansavaiston, nopean liikkeen ja vauriovähennyksen).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.