Rankaisumyrsky

Loihdinta (esiinloihdinta)

Taso

Dru 9, Pap 9

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

1 kierros                                                                     

Kantama

Pitkä (400 j + 40 j/taso)

Ilmiö

Säteeltään 360 j:n myrskypilvi

Kestoaika   

Keskittyminen (enintään 10 kierrosta) (P)   

Laistoheitto

Ks. teksti                                                                      

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Tämä loitsu luo suuren mustan myrskypilven. Pilvessä näkyy salamoita ja sen sisältä kuuluu valtavia ukkosenjyrähdyksiä. Kaikkien pilven alapuolella olevien olentojen on onnistuttava Sitkeys-laistossa tai ne kuuroutuvat 1n4×10 minuutiksi.

Ellet jatka loitsuun keskittymistä langetuksen jälkeen, loitsu päättyy. Jos jatkat keskittymistä, loitsu tuottaa seuraavilla kierroksilla alla kuvatut vaikutukset. Kukin vaikutus iskee sinun vuorollasi.

2. kierros

Loitsun alueelle sataa happoa, joka tuottaa 1n6 pistettä happovaurioita (ei laistoa).

3. kierros

Kutsut pilvistä kuusi salamaa, jotka iskevät osoittamiisi paikkoihin. Yhteen kohteeseen voi iskeä vain yksi salama. Kukin salama tuottaa 10n6 pistettä sähkövaurioita. Salaman iskemä olento voi yrittää Refleksi-laistoa vaurioiden puolittamiseksi.

4. kierros

Alueelle sataa rakeita, jotka tuottavat 5n6 pistettä ruhjontavaurioita (ei laistoa).

5.–10. kierros

Ankara vesisade ja puuskittainen tuuli heikentävät näkyvyyttä. Sade rajoittaa näkyvyyden naapuriruutuihin, eikä pimeänäkö auta asiaa. Naapuriruuduissa olevilla olennoillakin on näkösuojaa (hyökkäyksillä on 20 %:n ohihyökkäysmahdollisuus). Tätä kauempana olevat olennot ovat täydellisessä näkösuojassa (50 %:n ohihyökkäysmahdollisuus, eikä hyökkääjä voi paikantaa kohdetta näkökykynsä avulla). Olentojen nopeus laskee neljäsosaan normaalista.

Myrskyn alueella on mahdotonta suorittaa kantamahyökkäyksiä. Alueella langetetut loitsut menevät hukkaan, ellei langettaja onnistu Keskittyminen-testissä, jonka vaikeusaste on yhteensä rankaisumyrskyn laiston VA + langettajan yrittämän loitsun taso.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.