Bardi

Taulukko: Bardi

Taso   

Perus-
hyökkäys-
hyvitys

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

Päivittäinen loitsukiintiö

   Osattuja loitsuja

0 

1.

2.

3.

4.

5.

6.   

0 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

+0

+0

+2

+2

Bardimusiikkibardintietämys,   
vastalaulu, haltioitus, rohkeuden valaminen +1

2

4

2.

+1

+0

+3

+3

3

0

5

21

3.

+2

+1

+3

+3

Tekojen innoitus

3

1

6

3

4.

+3

+1

+4

+4

3

2

0

6

3

21

5.

+3

+1

+4

+4

3

3

1

6

4

3

6.

+4

+2

+5

+5

Salaisvaikutus

3

3

2

6

4

3

7.

+5

+2

+5

+5

3

3

2

0

6

4

4

21

8.

+6/+1

+2

+6

+6

Rohkeuden valaminen +2

3

3

3

1

6

4

4

3

9.

+6/+1

+3

+6

+6

Mainetekojen innoitus

3

3

3

2

6

4

4

3

10.

+7/+2

+3

+7

+7

3

3

3

2

0

6

4

4

4

21

11.

+8/+3

+3

+7

+7

3

3

3

3

1

6

4

4

4

3

12.

+9/+4

+4

+8

+8

Vapauden laulu

3

3

3

3

2

6

4

4

4

3

13.

+9/+4

+4

+8

+8

3

3

3

3

2

0

6

4

4

4

4

21

14.

+10/+5

+4

+9

+9

Rohkeuden valaminen +3

4

3

3

3

3

1

6

4

4

4

4

3

15.

+11/+6/+1

+5

+9

+9

Sankaritekojen innoitus

4

4

3

3

3

2

6

4

4

4

4

3

16.

+12/+7/+2

+5

+10

+10

4

4

4

3

3

2

0

6

5

4

4

4

4

21

17.

+12/+7/+2

+5

+10

+10

4

4

4

4

3

3

1

6

5

5

4

4

4

3

18.

+13/+8/+3

+6

+11

+11

Ryhmittäinen salaisvaikutus

4

4

4

4

4

3

2

6

5

5

5

4

4

3

19.

+14/+9/+4

+6

+11

+11

4

4

4

4

4

4

3

6

5

5

5

5

4

4

20.

+15/+10/+5   

+6

+12

+12

Rohkeuden valaminen +4

4

4

4

4

4

4

4

6

5

5

5

5

5

4

  1. Edellyttäen, että bardilla on niin korkea Karisma-arvo, että hän saa lisäloitsun tältä tasolta.

Hengenlaatu

Mikä tahansa, kunhan ei lainkuuliainen.

Kestonoppa

n6.

Luokkataidot

Bardin luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Aikeen aavistus (Vii), Akrobatia (Ket), Ammatti (Vii), Arvon arviointi (Äly), Diplomatia (Kar), Esiintyminen (Kar), Hämäys (Kar), Kahlekuninkuus (Ket), Keskittyminen (Ruk), Kielenpuhunta ( – ), Kiipeily (Vma), Kirjoituksen tulkinta (Äly), Kuuntelu (Vii), Käsityöläisyys (Äly), Loikkaus (Vma), Loitsutuntemus (Äly), Naamioituminen (Kar), Piiloutuminen (Ket), Silmänkääntö (Ket), Taikaesineen käyttö (Kar), Tasapainoilu (Ket), Tiedonkeruu (Kar), Tietämys (kaikki taidot, kukin valittava erikseen) (Äly), Uinti (Vma) ja Äänetön liike (Ket).

Taitopisteitä 1. tasolla

(6 + Äly-muunnin) ×4.

Taitopisteitä tason noususta

6 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat bardin luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Bardilla on pätevyys kaikkiin perusaseisiin ja lisäksi lyhytjouseen, lyhytmiekkaan, pamppuun, pitkämiekkaan, ruoskaan ja säilään. Bardilla on pätevyys kevyisiin haarniskoihin ja kilpiin (paitsi tornikilpiin).

Bardi voi langettaa bardinloitsuja kevyessä haarniskassa altistumatta normaalille oppiloitsujen epäonnistumis­mahdolli­suudelle. Bardi altistuu epäonnistumis­mahdolli­suudelle muiden oppiloitsijoiden tapaan, jos hänellä on yllään keskiraskas tai raskas haarniska tai hän käyttää kilpeä ja jos langetettavalla loitsulla on eleosatekijä (useimmilla loitsuilla on). Luokkayhdistelmäbardi altistuu aina normaalille oppiloitsujen epäonnistumis­mahdollisuudelle, jos hänellä on sellainen jostakin muusta luokastaan.

Loitsut

Bardi langettaa oppiloitsuja, jotka hän valitsee bardinloitsujen luettelosta. Hän voi langettaa minkä tahansa osaamansa loitsun joutumatta alustamaan sitä etukäteen. Bardi ei voi luopua loitsujensa puheosatekijästä (laulusta tai lausunnasta), joten hän ei voi käyttää Äänetön loitsu -valttia.

Jotta bardi voisi oppia ja langettaa loitsun, hänen Karisma-arvonsa on oltava vähintään 10 + loitsun taso. Vaikeusaste laistoheitoissa bardin langettamia loitsuja vastaan on 10 + loitsun taso + bardin Karisma-muunnin.

Kuten muutkin loitsijat, bardi voi langettaa päivässä vain tietyn määrän loitsuja kultakin loitsutasoltaan. Bardin päivittäinen loitsukiintiö on ilmoitettu taulukossa Bardi. Jos hänellä on korkea Karisma-arvo, hän saa kiintiöönsä lisäloitsuja. Kun taulukossa Bardi ilmoitetaan, että bardin päivittäinen loitsukiintiö joltakin loitsutasolta on 0, se tarkoittaa, että hän saa langettaa kyseiseltä tasolta vain ne lisäloitsut, jotka hän mahdollisesti saa Karisma-arvonsa perusteella.

Bardin loitsuvalikoima on hyvin suppea. Bardilla on pelin alussa neljä valitsemaasi 0-tason loitsua. Kun hän nousee tasolta toiselle, hän saa yleensä vähintään yhden uuden loitsun, kuten taulukosta Bardi näkyy. (Toisin kuin päivittäiseen loitsukiintiöön, bardin Karisma-arvo ei vaikuta hänen osaamiensa loitsujen lukumäärään; taulukossa Bardi ilmoitetut lukumäärät ovat ehdottomia.)

Halutessaan bardi voi korvata jonkin osaamansa loitsun uudella loitsulla 5. tasolla ja joka kolmannella barditasolla sen jälkeen (8., 11. jne.). Tällöin bardi käytännössä "hukkaa" vanhan loitsun tehdäkseen tilaa uudelle. Uuden loitsun tason on oltava sama kuin vanhan loitsun, ja sen on oltava vähintään kaksi tasoa alhaisempi kuin bardin korkein langetettavissa oleva bardinloitsutaso. Bardi voi vaihtaa kullakin tasolla vain yhden loitsun, ja hänen on päätettävä vaihtamisesta silloin, kun hän saa kyseiseltä tasolta uusia osattuja loitsuja.

Kuten edellä mainittiin, bardin ei tarvitse alustaa loitsujaan etukäteen. Hän voi langettaa minkä tahansa osaamansa loitsun milloin tahansa, sikäli kuin hän ei ole jo kuluttanut päivittäistä loitsukiintiötään loppuun kyseisen loitsutason osalta.

Bardintietämys

Bardi voi selvittää erityisellä bardintietämys-testillä, jonka hyvitys on yhtä kuin hänen barditasonsa + hänen Älykkyys-muuntimensa, tietääkö hän jotakin hyödyllistä paikallisista merkkihenkilöistä, tarunomaisista esineistä tai huomionarvoisista paikoista. (Jos bardilla on vähintään 5 tasoa Tietämys (historia) -taidossa, hän saa tähän testiin hyvitystä +2.)

Onnistuneella bardintietämys-testillä ei voi selvittää minkään taikaesineen voimia, mutta testi voi antaa vihjeen esineen käyttötarkoituksesta. Bardi ei voi valita tässä testissä 10:tä tai 20:tä, sillä on käytännössä sattumankauppaa, tietääkö hän asiasta jotakin vai ei.

VA   

Tietämyksen luonne

10

Yleistä tietoa, josta on perillä ainakin huomattava vähemmistö paikallisista asukkaista.

20

Harvinaista mutta saatavilla olevaa tietoa.

25

Harvinaista ja vaikeasti saatavaa tietoa.

30

Äärimmäisen harvinaista tietoa; useimmat asiasta kuulleetkin ovat unohtaneet kaiken, tai sitten he eivät ymmärrä tietonsa merkitystä.

Bardimusiikki

Bardi voi luoda laulullaan tai runonlausunnallaan taikavaikutuksia ympärillään olijoihin (yleensä myös itseensä, jos hän niin tahtoo) kerran päivässä barditasoa kohden. Vaikka nämä kyvyt luokitellaan "bardimusiikiksi" ja kykyjen kuvauksissa puhutaan vain musiikista tai lausunnasta, ne voidaan aktivoida myös messuamalla, hyräilemällä, viheltämällä tai säestetyllä puheella.

Kunkin kyvyn käyttö vaatii vähintään tietyn määrän barditasoja ja vähintään tietyn tason Esiintyminen-taidossa; ellei bardilla ole riittävästi tasoja vähintään yhdessä Esiintyminen-taidossa, hän ei saa kyseistä bardimusiikkikykyä ennen kuin hän on hankkinut tarpeeksi tasoja.

Bardimusiikkikyvyn aktivointi on perustoiminto. Eräät bardimusiikki­kyvyt vaativat keskittymistä, joten bardin on suoritettava joka kierroksella perustoiminto pitääkseen tällaisen kyvyn vaikutusta yllä.

Vaikka bardi käyttäisi sellaista bardimusiikkikykyä, joka ei vaadi keskittymistä, hän ei voi langettaa käytön aikana loitsuja eikä aktivoida taikaesineitä, jotka vaativat loitsun viimeistelyn (kuten loitsukääröt), loitsun laukaisun (kuten taikasauvat) tai käskysanan.

Kuuroutuneella bardilla on 20 %:n mahdollisuus epäonnistua bardimusiikin käytössä (aivan kuten puheosatekijällisten loitsujen käytössä). Jos hän epäonnistuu, yritys verottaa silti hänen päivittäistä kiintiötään.

Vastalaulu (Yl)

Bardi, jolla on vähintään 3 tasoa jossakin Esiintyminen-taidossa, voi torjua musiikillaan tai runonlausunnallaan taikavaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia äänestä (riippuvaisuus vaatii muutakin kuin sen, että loitsulla on puheosatekijä).

Joka kierroksella, jolla vastalaulu on voimassa, bardi suorittaa Esiintyminen-testin. Kaikki olennot 30 jalan säteellä bardista (myös bardi itse), jotka altistuvat ääneen perustuvalle tai kielisidonnaiselle taikahyökkäykselle, voivat käyttää laistoheittonsa sijasta bardin Esiintyminen-testin tulosta, jos laistoheiton suorittamisen jälkeen käy ilmi, että Esiintyminen-testin tulos on suurempi.

Jos johonkin vastalaulun kantamalla olevaan olentoon vaikuttaa jo ennestään jokin ääneen perustuva tai kielisidonnainen taikahyökkäys (joka ei ole kestoajaltaan silmänräpäyksellinen), olento saa uuden laistoheiton vaikutusta vastaan jokaisella kierroksella, jolla se kuulee vastalaulun, mutta sen on käytettävä laistossa aina bardin Esiintyminen-testin tulosta.

Vastalaulu ei tehoa vaikutuksiin, jotka eivät salli laistoheittoja. Bardi voi pitää vastalaulua yllä enintään 10 kierrosta.

Haltioitus (Lo)

Bardi, jolla on vähintään 3 tasoa jossakin Esiintyminen-taidossa, voi saada musiikkinsa tai lausuntansa avulla yhden tai useampia olentoja haltioitumaan häneen.

Kunkin haltioitettavan olennon on oltava 90 jalan säteellä bardista, nähtävä ja kuultava hänet ja kyettävä kiinnittämään häneen huomiota. Lisäksi bardin on nähtävä olento. Tämä vaikutus ei tehoa, jos lähistöllä käydään taistelua tai kohdetta uhkaa jokin muu vaara.

Bardi voi ottaa vaikutuksen kohteeksi yhden olennon lisää joka kolmannella tasolla 1. tason jälkeen (4. tasolla, 7. tasolla jne.).

Kun bardi haluaa käyttää tätä kykyä, hän suorittaa Esiintyminen-testin. Testin tuloksesta muodostuu vaikeusaste, jota vastaan kukin vaikutukselle altistuva olento suorittaa Tahto-laiston. Jos olennon laistoheitto onnistuu, bardi ei voi yrittää haltioittaa kyseistä olentoa uudestaan 24 tuntiin. Jos laistoheitto epäonnistuu, olento istuu hiljaa ja kuuntelee bardin esiintymistä eikä suorita mitään muita toimintoja niin kauan kuin bardi jatkaa esiintymistä ja keskittymistä (kuitenkin enintään 1 kierroksen barditasoa kohden).

Haltioituneena ollessaan kohde saa sakkoa –4 reaktioina suorittamiinsa taitotesteihin, esimerkiksi Kuuntelu- ja Havainnointi-testeihin. Kaikki mahdolliset uhkat vaativat bardilta uuden Esiintyminen-testin ja antavat olennolle uuden laistoheiton, jonka vaikeusaste on yhtä kuin uuden Esiintyminen-testin tulos.

Ilmiselvä uhka, kuten se, että joku vetää esiin aseen, langettaa loitsun tai tähtää kohdetta kantama-aseella, lakkauttaa vaikutuksen automaattisesti. Haltioitus on mieleen kohdistuva kiehdonta (pakotus) -kyky.

Rohkeuden valaminen (Yl)

Bardi, jolla on vähintään 3 tasoa jossakin Esiintyminen-taidossa, voi valaa musiikin tai lausunnan avulla rohkeutta liittolaisiinsa (mukaan lukien itseensä), suojata heitä pelolta ja parantaa heidän taistelutaitojaan.

Jotta tämä kyky vaikuttaisi liittolaiseen, hänen on kuultava bardin esiintyvän. Vaikutus kestää niin pitkään kuin liittolainen kuulee bardin esiintyvän ja sen jälkeen vielä 5 kierrosta.

Vaikutuksen alainen liittolainen saa rohkeushyvitystä +1 laisto­heittoihinsa lumous- ja pelkovaikutuksia vastaan ja rohkeushyvitystä +1 hyökkäys- ja asevaurioheittoihinsa. Tämä hyvitys kasvaa 1:llä 8. tasolla ja joka kuudennella barditasolla sen jälkeen (8. tasolla +2, 14. tasolla +3 ja 20. tasolla +4).

Rohkeuden valaminen on mieleen kohdistuva kyky.

Tekojen innoitus (Yl)

Vähintään 3. tason bardi, jolla on vähintään 6 tasoa jossakin Esiintyminen-taidossa, voi auttaa musiikillaan tai lausunnallaan liittolaistaan onnistumaan jossakin tehtävässä. Liittolaisen on oltava 30 jalan säteellä ja kyettävä näkemään ja kuulemaan bardi. Bardin on kyettävä ainakin näkemään liittolainen.

Niin kauan kuin liittolainen kuulee bardin esiintyvän, hän saa osaamishyvitystä +2 taitotesteihinsä jossakin valitussa taidossa. On taitoja, joihin tämä kyky ei sovellu – esimerkiksi Äänettömän liikkeen tehostaminen laulamalla tuskin auttaa ketään. Vaikutus kestää niin kauan kuin bardi keskittyy siihen, kuitenkin enintään 2 minuuttia. Bardi ei voi käyttää tekojen innoitusta itseensä.

Tekojen innoitus on mieleen kohdistuva kyky.

Salaisvaikutus (Lo)

Vähintään 6. tason bardi, jolla on vähintään 9 tasoa jossakin Esiintyminen-taidossa, voi käyttää salaisvaikutuksen (vastaa samannimistä loitsua) olentoon, jonka hän on jo aiemmin haltioittanut. Tämän kyvyn käyttö ei herpaannuta bardin keskittymistä haltioitusvaikutukseen eikä anna uutta laistoheittoa haltioitus­vaikutusta vastaan.

Salaisvaikutuksen käyttö ei verota bardin päivittäistä bardimusiikin esityskiintiötä. Tahto-laistoheitto (VA 10 + puolet bardin tasosta + bardin Kar-muunnin) mitätöi vaikutuksen. Tämä kyky vaikuttaa vain yhteen olentoon (mutta ks. alla ryhmittäinen salaisvaikutus).

Salaisvaikutus on mieleen kohdistuva ja kielisidonnainen kiehdonta (pakotus) -kyky.

Mainetekojen innoitus (Yl)

Vähintään 9. tason bardi, jolla on vähintään 12 tasoa jossakin Esiintyminen-taidossa, voi käyttää musiikin tai lausunnan avulla itseensä tai yhteen 30 jalan säteellä olevaan vapaaehtoiseen liittolaiseen mainetekojen innoituksen, jolloin kohteen taistelutaidot kohenevat. Bardi voi ottaa kohteekseen yhden liittolaisen lisää joka kolmannella tasolla 9. tason jälkeen (12. tasolla kaksi, 15. tasolla kolme ja 18. tasolla neljä).

Mainetekojen innoitus edellyttää, että bardi esiintyy ja liittolainen kuulee hänen esiintyvän. Vaikutus kestää niin pitkään kuin liittolainen kuulee bardin esiintyvän ja sen jälkeen vielä 5 kierrosta.

Kohdeolento saa 2 lisäkestonoppaa (n10), niistä kertyvän määrän tilapäisiä kestopisteitä (laske lisäkestonoppiin kohteen mahdollinen Ruumiinkunto-muunnin), osaamishyvitystä +2 hyökkäysheittoihinsa ja osaamishyvitystä +1 Sitkeys-laistoihinsa. Nämä lisäkestonopat katsotaan tavallisiksi kestonopiksi, kun selvitetään kestonopista riippuvia loitsuvaikutuksia.

Mainetekojen innoitus on mieleen kohdistuva kyky.

Vapauden laulu (Lo)

Vähintään 12. tason bardi, jolla on vähintään 15 tasoa jossakin Esiintyminen-taidossa, voi luoda musiikin tai lausunnan avulla vaikutuksen, joka vastaa lumouksen purku -loitsua (langettajataso on yhtä kuin hahmon barditaso).

Tämän kyvyn käyttö vaatii 1 minuutin yhtämittaisen keskittymisen ja esiintymisen, ja se vaikuttaa vain yhteen kohteeseen, jonka on oltava 30 jalan säteellä. Bardi ei voi käyttää vapauden laulua itseensä.

Sankaritekojen innoitus (Yl)

Vähintään 15. tason bardi, jolla on vähintään 18 tasoa jossakin Esiintyminen-taidossa, voi valaa musiikin tai lausunnan avulla sankarimieltä itseensä tai yhteen 30 jalan säteellä olevaan vapaaehtoiseen liittolaiseensa. Bardi saa käyttää sankaritekojen innoituksen yhteen olentoon lisää joka kolmannella tasolla 15. tason jälkeen.

Sankaritekoihin innoittaessaan bardin on esiinnyttävä – ja liittolaisen on kuultava hänen esiintyvän – täyden kierroksen ajan. Tällä tavoin innoitettu olento saa rohkeushyvitystä +4 laistoheittoihinsa ja väistelyhyvitystä +4 panssariluokkaansa. Vaikutus kestää niin pitkään kuin liittolainen kuulee bardin esiintyvän ja sen jälkeen vielä 5 kierrosta.

Sankaritekojen innoitus on mieleen kohdistuva kyky.

Ryhmittäinen salaisvaikutus (Lo)

Tämä kyky toimii muutoin kuten yllä kuvattu salaisvaikutus, mutta vähintään 18. tason bardi, jolla on vähintään 21 tasoa jossakin Esiintyminen-taidossa, voi käyttää salaisvaikutuksen samalla kertaa miten moneen olentoon tahansa, jos hän on aiemmin haltioittanut ne.

Ryhmittäinen salaisvaikutus on mieleen kohdistuva ja kielisidonnainen kiehdonta (pakotus) -kyky.

Entiset bardit

Bardi, joka muuttuu hengenlaadultaan lainkuuliaiseksi, ei voi saada enää uusia barditasoja, joskin hän säilyttää kaikki bardinkykynsä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.