Hiljaisuus

Harhanta (lume)

Taso

Brd 2, Pap 2

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto

Kantama

Pitkä (400 j + 40 j/taso)

Alue

Säteeltään 20 j:n huoku, jonka keskellä on olento, esine tai tyhjä tila

Kestoaika   

1 min/taso (P)

Laistoheitto

Tahto mitätöi, ks. teksti; tai Ei ole (esine)

Loitsunsieto

Pätee, ks. teksti; tai Ei päde (esine)

Kun langetat tämän loitsun, sen alueelle laskeutuu täydellinen hiljaisuus. Kaikki äänet tukahtuvat – keskustelu on mahdotonta, puheosatekijällisiä loitsuja ei voida langettaa, eikä mikään ääni kantaudu alueelle, sieltä pois tai sen läpi. Loitsu voidaan langettaa tyhjään tilaan tai esineeseen, mutta ellei esine ole liikkuva, vaikutus pysyy paikoillaan. Loitsun keskipisteeksi voidaan valita myös olento, minkä jälkeen vaikutus huokuu olennosta ja liikkuu sen myötä. Vastahakoinen olento voi yrittää Tahto-laistoa loitsun mitätöimiseksi ja käyttää mahdollista loitsunsietoaan. Jos keskipisteeksi valitaan esine, joka on jonkun hallussa, se voi käyttää haltijansa laistoheittohyvityksiä ja loitsunsietoa. Tämä loitsu suojaa kaikilta äänihyökkäyksiltä ja kieleen perustuvilta hyökkäyksiltä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.