Muodonmuutos

Muutanta

Taso

Tkr/Vel 4

Osatekijät

P, E, A

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Kosketus                                                                      

Kohde

Kosketettu vapaaehtoinen elollinen olento   

Kestoaika   

1 min/taso (P)

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ei päde                                                                         

Tämä loitsu toimii muutoin kuten oma muodonmuutos, mutta voit muuttaa minkä tahansa vapaaehtoisen elollisen olennon joksikin toiseksi elolliseksi olennoksi. Uusi muoto voi kuulua samaan tyyppiin kuin loitsittu tai johonkin seuraavista tyypeistä: alkeiseläin, eläin, epäsikiö, hirviöihmisolio, ihmisolio, jättiläinen, kasvi, limaolio, lohikäärme, luonnonhaltija tai taikaeläin. Uudella muodolla voi olla kestonoppia enintään langettajatasosi verran (tai loitsitun oman kestonoppamäärän verran, kumpi vain on alhaisempi), 15. tasolta alkaen kuitenkin aina enintään 15 KN. Et voi muuttaa loitsittua Minimaalista pienemmäksi, ruumiittomaksi etkä huurumuotoiseksi. Loitsitun olentotyyppi ja mahdollinen alatyyppi muuttuvat uuden muodon mukaisiksi.

Muuttuessaan loitsittu saa takaisin menetettyjä kestopisteitä niin kuin se olisi levännyt yhden yön (joskaan tämä paraneminen ei palauta tilapäisiä kykyvaurioita eikä suo muita lepäämisestä koituvia hyötyjä, eikä alkuperäiseen muotoon palaaminen paranna loitsittua lisää). Jos loitsittu surmataan, se palaa alkuperäiseen muotoonsa mutta pysyy kuolleena.

Loitsittu saa uuden muodon Voimakkuuden, Ketteryyden ja Ruumiinkunnon mutta säilyttää omat Älykkyys-, Viisaus- ja Karisma-arvonsa. Se saa myös kaikki uuden muodon poikkeuskyky-erikoishyökkäykset mutta ei muita poikkeuskyky-erikoisominaisuuksia eikä mitään yliluonnollisia tai loitsunomaisia kykyjä.

Ruumiittomat ja huurumuotoiset olennot ovat immuuneja muodonmuutokselle, ja hahmonvaihtaja-alatyyppiin kuuluva olento voi palata luontaiseen muotoonsa perustoimintona.

Ainesosatekijä

Perhosentoukan tyhjä kotelokoppa.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.