Vapautus

Estäntä

Taso

Tkr/Vel 9

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa) tai ks. teksti   

Kohde

Yksi olento

Kestoaika   

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Tahto mitätöi (vaaraton)

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Tämä loitsu voi vapauttaa kohteensa seuraavista liikkumista rajoittavista loitsuista ja vaikutuksista: elonsalpaus, hidastus, jähmettyminen, kivetys, lamaannus, nukutus, painissa olo, seitti, sidonnassa olo, sokkelo, takerrutus, vanginta ja vapaudenriisto. Jotta voisit vapauttaa olennon vapaudenriistosta tai sokkelosta, sinun on tiedettävä olennon nimi ja tausta ja langetettava tämä loitsu paikalla, jolla olento haudattiin maahan tai karkotettiin sokkeloon.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.