Vanginta

Kiehdonta (pakotus) [mieleen kohdistuva]   

Taso

Tkr/Vel 8

Osatekijät

P, E, A

Langetusaika   

Yksi minuutti

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohde

Yksi elollinen olento

Kestoaika   

Ks. teksti (P)

Laistoheitto

Tahto mitätöi; ks. teksti

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Vanginta-loitsu sitoo olennon taikakeinoin paikoilleen. Kohde saa laistoheiton langetushetkellä vain, jos sillä on kestonoppia vähintään puolet langettajatasostasi.

Voit käyttää enintään kuutta avustajaa, kun langetat loitsua. Jokainen avustaja, joka langettaa salaisvaikutuksen, korottaa langettajatasoasi 1:llä kyseistä vanginnan langetusta varten. Jokainen avustaja, joka langettaa ylivallan eläimeen, ylivallan hirviöön tai ylivallan ihmisolioon, korottaa langettajatasoasi kyseistä vanginnan langetusta varten kolmasosalla avustajan tasosta, kunhan kohteesi on vanginta-loitsulle sopiva. Koska avustajien loitsut langetetaan vain langettajatasosi korottamiseksi vanginta-loitsua varten, laistoheitoilla ja loitsunsiedolla avustajien loitsuja vastaan ei ole merkitystä. Korotettu langettajatasosi määrää, saako kohde langetushetkellä Tahto-laistoheiton ja miten pitkään vanginta kestää. Kaikki vanginta-loitsut ovat pyörrettävissä.

Langetatpa vanginnasta minkä version hyvänsä, voit asettaa ehdot, joiden täyttyminen lakkauttaa loitsun ja vapauttaa olennon. Nämä ehdot voivat olla niin yksinkertaiset tai monimutkaiset kuin tahdot, mutta niiden on oltava kohtuulliset ja niillä on oltava mahdollisuus täyttyä. Ehdot voivat perustua olennon nimeen, henkilöyteen tai hengenlaatuun, mutta muilta osin niiden pitää perustua havaittavissa oleviin tekoihin tai ominaisuuksiin. Pelitekniset ominaisuudet, kuten taso, luokka, kestonopat tai kestopisteet, eivät kelpaa ehdoiksi. Kun loitsu on langetettu, sen lakkauttavia ehtoja ei voida enää muuttaa. Lakkauttavien ehtojen asettaminen korottaa laiston vaikeusastetta (sikäli kuin laistoheitto sallitaan) 2:lla.

Jos langetat jonkin kolmesta ensiksi mainitusta vanginnan versiosta (niistä, joilla on rajallinen kestoaika), voit langettaa myöhemmin uusia vanginta-loitsuja vaikutuksen pitkittämiseksi, koska loitsujen kestoajat limittyvät. Jos teet näin, kohde saa ensimmäisen loitsun kestoajan päättyessä laistoheiton, vaikka langettajatasosi olisikin ollut langetushetkellä tarpeeksi korkea laistoheiton epäämiseksi. Jos olento onnistuu tässä laistossa, kaikki siihen vaikuttavat vanginta-loitsut lakkaavat.

Vanginta-loitsusta on kuusi eri versiota, joista valitaan langetushetkellä yksi. Versiot on lueteltu alla.

Kahlitseminen

Loitsittu vangitaan paikoilleen siteillä, jotka tuottavat vastenmielisyys-vaikutuksen kaikkiin loitsittua lähestyviin olentoihin paitsi sinuun. Loitsun kestoaika on yksi vuosi langettajatasoasi kohden. Tässä vanginnan versiossa loitsittu ei voi poistua tilasta, jota se miehitti loitsun vastaanottaessaan.

Syvä uni

Tämä versio vaivuttaa loitsitun koomaan enintään yhdeksi vuodeksi langettajatasoasi kohden. Loitsittu ei tarvitse nukkuessaan ruokaa tai juomaa eikä se myöskään vanhene. Tämänmuotoinen vanginta on vaikeampi langettaa kuin kahlitseminen, joten sitä on hiukan helpompi vastustaa. Loitsun laiston vaikeusaste laskee 1:llä.

Kahlittu uni

Tämä kahlitsemisen ja syvän unen yhdistelmä kestää enintään yhden kuukauden langettajatasoasi kohden. Laiston vaikeusaste laskee 2:lla.

Aidattu vankila

Loitsittu siirretään jollekin eristetylle alueelle, jolta se ei voi poistua millään keinoin. Vaikutus on pysyvä. Laiston vaikeusaste laskee 3:lla.

Olomuodon muutos

Loitsittu muuttuu päätään ja kasvojaan lukuun ottamatta huurumuotoon. Loitsittua säilytetään vaarattomana ruukussa tai muussa vastaavassa astiassa, joka voi halutessasi olla läpinäkyvä. Olento on tietoinen ympäristöstään ja kykenee puhumaan, mutta se ei voi poistua astiasta, hyökätä eikä käyttää mitään voimistaan tai kyvyistään. Vaikutus on pysyvä. Loitsittu ei tarvitse uudessa olomuodossaan ruokaa tai juomaa eikä se myöskään vanhene. Laiston vaikeusaste laskee 4:llä.

Pienennys ja säilytys

Loitsittu kutistetaan 1 tuuman kokoiseksi tai vieläkin pienemmäksi ja sitä säilytetään jalokiven, ruukun tai vastaavan esineen sisällä. Vaikutus on pysyvä. Loitsittu ei tarvitse esineen sisällä ruokaa tai juomaa eikä se myöskään vanhene. Laiston vaikeusaste laskee 4:llä.

Vanginta-loitsua ei voida rauettaa taikuuden rauetuksella tai vastaavilla vaikutuksilla, mutta taianestokenttä ja maagin osittelu tehoavat siihen normaalisti. Vangittua sfäärinulkoista olentoa ei voida lähettää takaisin kotisfääriinsä karkotuksella, häätökäskyllä tai vastaavilla vaikutuksilla.

Osatekijät

Vanginta-loitsun osatekijät vaihtelevat versiosta toiseen, mutta perusperiaate on aina sama: jonkin loitsukäärössä tai -kirjassa olevan sanakaavan yhtämittaista lausuntaa, eleitä ja valitun version vaatimat ainekset. Ainekset voivat olla erikoismetalleista tehtyjä pienoiskahleita, harvinaisia uneen vaivuttavia yrttejä (syvä uni), hienoimmasta kristallista valmistettuja kellokupuja tms.

Näiden versiokohtaisten, loitsua varten valmistettujen ainesten (joiden hinta on aina 500 kr) lisäksi loitsu vaatii aina vähintään 500 kr:n arvosta opaaleja jokaista loitsitun kestonoppaa kohden, samoin loitsittua esittävän pergamenttipiirroksen tai veistoksen.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.