Sokkelo

Loihdinta (kaukosiirto)

Taso

Tkr/Vel 8

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)   

Kohde

Yksi olento

Kestoaika   

Ks. teksti                                                                      

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Karkotat loitsitun voimakentistä rakennettuun ulottuvuudenulkoiseen labyrinttiin. Loitsittu voi yrittää joka kierroksella omalla vuorollaan Älykkyys-testiä (VA 20), jossa onnistuessaan se pääsee labyrintista pakoon. Testin suorittaminen on täyskierrostoiminto. Vaikka loitsittu ei pääsisi pakoon, sokkelo katoaa 10 minuutin kuluttua, jolloin loitsitun on pakko poistua sieltä.

Kun loitsittu pakenee tai poistuu sokkelosta, se ilmestyy takaisin paikkaan, jossa se oli sokkelo-loitsun langetushetkellä. Jos tämän paikan täytteenä on jokin kiinteä esine, loitsittu ilmestyy lähimpään vapaaseen tilaan. Sfäärinsisäiseen liikkumiseen tarkoitetut loitsut ja kyvyt, kuten kaukosiirto ja ulottuvuusovi, eivät auta olentoa pakenemaan sokkelosta, mutta sfäärinvaihto-loitsun avulla se voi poistua mihin tahansa loitsussa määrittelemäänsä sfääriin. Sokkelo ei tehoa minotauroksiin.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.