Ihme

Lietsonta

Taso

Onnekkuus 9, Pap 9   

Osatekijät

P, E, KoP; ks. teksti

Langetusaika   

perustoiminto                                                

Kantama

Ks. teksti

Kohdeilmiö tai alue   

Ks. teksti

Kestoaika   

Ks. teksti

Laistoheitto

Ks. teksti

Loitsunsieto

Pätee

Ihmettä ei niinkään langeteta kuin pyydetään. Ilmoitat, mitä toivot tapahtuvaksi, ja pyydät jumaluuttasi (tai sitä voimaa, jolta rukoilet loitsuja) puuttumaan asioihin.

Ihme voi saada aikaan seuraavaa:

Jos ihmeellä tuotetaan jokin yllä mainituista vaikutuksista, sen langetuksella ei ole kokemuspistemaksua.

Vaihtoehtoisesti pappi voi esittää erittäin väkevän pyynnön. Tällaisen ihmeen langetus lähettää liikkeelle valtavia jumalallisia energiavirtoja, minkä vuoksi se maksaa papille 5 000 KoP. Alla on esimerkkejä tällaisista poikkeuksellisen väkevistä ihmeistä:

Kaikki pyynnöt, jotka ovat vastoin jumaluutesi (tai hengenlaatusi) periaatteita, hylätään.

Ihmeen tuottama loitsu sallii laistoheittoja ja loitsunsietoa normaalisti, joskin laiston vaikeusaste on 9. tason loitsun mukainen. Kun ihme tuottaa loitsun, jolla on KoP-maksu, sinun on maksettava se. Kun ihme tuottaa loitsun, jonka ainesosatekijä maksaa yli 100 kr, sinun on hankittava kyseinen osatekijä.

KoP-maksu

5 000 KoP (joissakin ihmeen käyttötarkoituksissa; ks. yllä).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.