Kasvitaival

Loihdinta (kaukosiirto)

Taso

Dru 6

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Rajaton

Kohde

Langettaja ja kosketetut esineet tai kosketetut vapaaehtoiset olennot

Kestoaika   

1 kierros                                                                     

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ei päde                                                                         

Voit astua minkä tahansa normaalin (Keskikokoisen tai sitä suuremman) kasvin sisään ja siirtyä mihin tahansa samaa lajia olevaan kasviin yhdessä kierroksessa riippumatta siitä, miten pitkä matka kasvien välillä on. Kasvin, johon astut sisään, on oltava elossa. Määränpääkasvin ei tarvitse olla sinulle tuttu, mutta senkin on oltava elossa. Jos et ole varma, missä samaa lajia olevia määränpääkasveja tarkkaan ottaen kasvaa, voit ilmoittaa haluamasi suunnan ja etäisyyden, jolloin kasvitaival-loitsu siirtää sinut mahdollisimman lähelle haluamaasi paikkaa. Jos tahdot siirtyä johonkin tiettyyn kasviyksilöön mutta tämä kasvi on kuollut, loitsu epäonnistuu ja sinkoudut lähtökasvista ulos.

Voit ottaa mukaasi esineitä, kunhan niiden paino ei ylitä enimmäiskantokykyäsi. Voit myös ottaa mukaasi yhden vapaaehtoisen Keskikokoisen tai sitä pienemmän olennon (jolla on varusteita tai esineitä enintään enimmäiskantokykynsä verran) kolmea langettajatasoa kohden, tai tätä vastaavan määrän. Käytä seuraavia vastaavuuksia, kun selvität, montako olentoa voit enintään ottaa mukaasi: Iso olento lasketaan kahdeksi Keskikokoiseksi olennoksi, Valtava olento kahdeksi Isoksi olennoksi jne. Kaikkien mukaan otettavien olentojen on oltava kosketuksissa toisiinsa, ja vähintään yhden niistä on oltava kosketuksissa sinuun.

Et voi matkata tällä loitsulla kasviolennosta toiseen.

Jos mikä tahansa miehittämäsi kasvi tuhotaan, sinä ja mukaan ottamasi olennot saatte surmanne, ja ruumiinne ja kaikki kantamanne esineet sinkoutuvat ulos kasvista.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.