Varjoloihdinta

Harhanta (varjo)

Taso

Brd 4, Tkr/Vel 4

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Ks. teksti                                                                      

Ilmiö

Ks. teksti                                                                      

Kestoaika   

Ks. teksti                                                                      

Laistoheitto

Tahdolla harhaksi tunnistaminen (vaatii vuorovaikutusta); vaihtelee; ks. teksti

Loitsunsieto

Pätee; ks. teksti

Muovaat Varjojen sfäärin materiasta osittain todellisia harhakuvia yhdestä tai useammasta olennosta, esineestä tai voimasta. Varjoloihdinta voi jäljitellä mitä tahansa enintään 3. tason taikurin- ja velhonloitsua, joka on loihdinta (esiinloihdinta)- tai loihdinta (luonti) -loitsu.

Varjoloihdintojen vaikutus on todellisuudessa vain viidesosa (20 %) alkuperäisistä loitsuista, mutta ne vaikuttavat silti täydellä voimalla niihin olentoihin, jotka uskovat ne tosiksi.

Kaikki olennot, jotka ovat vuorovaikutuksessa loihditun esineen, voiman tai olennon kanssa, voivat yrittää Tahto-laistoa tunnistaakseen sen todellisen luonteen.

Loitsut, jotka tuottavat vaurioita, vaikuttavat normaalisti, ellei niiden vaikutukselle altistuva olento onnistu Tahto-laistossa. Jos olento onnistuu laistossa (eli tunnistaa loitsun harhaksi), se kärsii vain viidesosan (20 %) loitsun vaurioista. Jos loitsulla, joka tunnistetaan harhaksi, on muita vaikutuksia kuin vauriot, näillä vaikutuksilla on vain 20 %:n mahdollisuus tehota. Onnistuupa Tahto-laisto tai ei, olento saa sen jälkeen yrittää kaikkia niitä laistoja, jotka jäljiteltävä loitsu sallii, joskin laistojen vaikeusaste määräytyy varjoloihdinnan tason (4.) eikä jäljiteltävän loitsun tason mukaan. Lisäksi kaikkia varjoloihdinnan vaikutuksia voidaan vastustaa loitsunsiedolla, vaikka jäljiteltävä loitsu ei sitä sallisi.

Varjoesineet ja -aineet vaikuttavat normaalisti olentoihin, jotka eivät tunnista niitä harhaksi. Harhan tunnistaviin olentoihin ne tehoavat vain 20 %:n todennäköisyydellä.

Varjo-olennolla on viidesosa vastaavan normaalin olennon kestopisteistä (riippumatta siitä, tunnistetaanko se harhaksi vai ei). Se tuottaa normaalit vauriot ja sillä on kaikki normaalit kyvyt ja heikkoudet. Harhan tunnistaville olennoille varjo-olento tuottaa kuitenkin vain viidesosan (20 %) normaaleista vaurioista, ja kaikilla sellaisilla erikoiskyvyillä, jotka eivät tuota kuolettavia vaurioita, on vain 20 %:n mahdollisuus tehota. (Heitä kutakin kykyjen käyttökertaa ja kutakin vaikutuksen alaista olentoa kohden erikseen.) Lisäksi varjo-olennon PL-hyvitykset ovat vain viidesosan alkuperäisistä.

Olento, joka onnistuu laistossaan, näkee varjoloihdinnat läpikuultavina kuvina, jotka on heijastettu sumeiden ja varjomaisten hahmojen päälle.

Esineet onnistuvat automaattisesti Tahto-laistoissaan tätä loitsua vastaan.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.