Sanoma

Muutanta [kielisidonnainen]

Taso

Brd 0, Tkr/Vel 0

Osatekijät

P, E, K

Langetusaika   

perustoiminto                                                         

Kantama

Keskipitkä (100 j + 10 j/taso)   

Kohteet   

Yksi olento/taso

Kestoaika   

10 min/taso

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ei päde

Voit kuiskata sanomia ja kuulla kuiskattuja vastauksia ilman suurta vaaraa salakuunnelluksi tulosta. Osoitat sormellasi kutakin olentoa, jolle haluat sanomasi lähettää. Kun kuiskaat sanoman, kaikki kantamalla olevat kohdeolennot kuulevat sen. Taikakeinoin tuotettu hiljaisuus, 1 jalka kiveä, 1 tuuma tavanomaista metallia, ohutkin lyijykerros tai 3 jalkaa puuta tai maata pysäyttää loitsun. Sanoman ei tarvitse kulkea suorassa linjassa. Se voi kiertää esteitä, mutta sinun ja loitsitun välillä on oltava esteetön reitti, joka on kokonaisuudessaan loitsun kantaman sisäpuolella. Sanoman kuultuaan olennot voivat kuiskata vastauksen, jonka sinä puolestasi kuulet. Loitsu välittää vain ääniä, ei merkityksiä. Se ei ylitä kielimuureja.

Huomautus: Sanoman kuiskaaminen vaatii sanojen muodostamisen huulilla, joten sinut näkevillä on mahdollisuus huuliltalukuun.

Kanavoija

Lyhyt pätkä kuparilankaa.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.