Sielupyydys

Mananta

Taso

Pap 9, Tkr/Vel 9

Osatekijät

P, E, K

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)   

Kohde

Kuollut ruumis

Kestoaika   

Pysyvä

Laistoheitto

Tahto mitätöi

Loitsunsieto

Ei päde                                                                         

Houkuttelet luoksesi sielun jostakin juuri kuolleesta ruumiista ja vangitset sen mustan safiirin sisään. Loitsittu on saanut olla kuolleena enintään 1 kierroksen langettajatasoasi kohden. Safiiriin vangittua sielua ei voida palauttaa eloon kaksoiskappaleella, kuolleista nostatuksella, uudestisyntymällä, ylösnousemuksella, todella ylösnousemuksella eikä edes ihmeellä tai toivomuksella. Sielu voidaan vapauttaa vain joko tuhoamalla safiiri tai rauettamalla safiiriin langetettu sielupyydys (minkä jälkeen sielu on edelleen kuollut).

Kanavoija

Musta safiiri, jonka arvo on vähintään 1 000 kr jokaista pyydystettävän olennon kestonoppaa kohden. Jos safiiri ei ole kyllin arvokas, se pirstoutuu pyydystystä yritettäessä. (Vaikka tasot ja kestonopat ovat hahmoille tuntemattomia käsitteitä, olennon pyydystämiseksi vaadittavan safiirin arvo voidaan selvittää tutkimustyöllä. Muista, että vaadittava arvo voi muuttua ajan myötä, jos olento saa lisää kestonoppia.)


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.