Kunnonpalautus

Loihdinta (parannus)

Taso

Pal 4Pap 4                                                                     

Osatekijät   

P, E, A

Tämä loitsu toimii muutoin kuten vähäinen kunnonpalautus, mutta lisäksi se rauettaa negatiiviset tasot ja palauttaa yhden kokemustason olennolle, jolta on riistetty tasoja pysyvästi. Riistetty taso palautuu vain, jos hetkestä, jolloin olento menetti tasonsa, on kulunut enintään yksi päivä langettajatasoa kohden. Kun hahmolle palautetaan taso kunnonpalautuksella, hänellä on sen jälkeen kokemuspisteitä juuri sen verran kuin palautettu taso vähintään vaatii.

Kunnonpalautus parantaa kaikki tilapäiset kykyvauriot, ja lisäksi se palauttaa pysyvästi riistetyt pisteet yhdestä kykyarvosta (jos pisteitä on riistetty useammasta kuin yhdestä arvosta, valitset itse, minkä arvon pisteet palautetaan). Se poistaa kohteeltaan myös uupumuksen ja nääntymyksen.

Kunnonpalautus ei palauta kuoleman vuoksi menetettyjä tasoja tai Ruumiinkunto-pisteitä.

Ainesosatekijä

100 kr:n arvosta timanttipölyä, joka sirotellaan kohteen päälle.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.