Varjolietsonta

Harhanta (varjo)

Taso

Brd 5, Tkr/Vel 5

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Ks. teksti                                                                      

Ilmiö

Ks. teksti                                                                      

Kestoaika   

Ks. teksti                                                                      

Laistoheitto

Tahdolla harhaksi tunnistaminen (vaatii vuorovaikutusta)   

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Voit muovata Varjojen sfäärin energiasta osittain todellisen harhaversion jostakin enintään 4. tason taikurin- ja velhonloitsusta, joka kuuluu lietsontakoulukuntaan. (Jos loitsulle on ilmoitettu useampia kuin yksi taso, käytä taikurin- ja velhonloitsun tasoa.)

Loitsut, jotka tuottavat vaurioita, vaikuttavat normaalisti, jos niiden vaikutukselle altistuva olento ei onnistu Tahto-laistossa. Jos olento onnistuu laistossa ja tunnistaa loitsun harhaksi, se kärsii vain viidesosan loitsun vaurioista. Jos hyökkäyksellä, joka tunnistetaan harhaksi, on vaurioiden lisäksi muitakin vaikutuksia, näiden vaikutusten voimakkuus (sikäli kuin se on mitattavissa) on vain viidesosan normaalista, tai sitten niillä on vain 20 %:n mahdollisuus tehota. Onnistuupa Tahto-laisto tai ei, olento saa sen jälkeen yrittää kaikkia niitä laistoja, jotka jäljiteltävä loitsu sallii (ja käyttää loitsunsietoaan, jos loitsu sen sallii), joskin laistojen vaikeusaste määräytyy varjolietsonnan tason (5.) eikä jäljiteltävän loitsun tason mukaan.

Jos loitsulla on pelkästään muita kuin vaurioittavia vaikutuksia, ne tehoavat normaalisti, mikäli olento epäonnistuu Tahto-laistossaan. Jos laisto onnistuu, ne eivät tehoa lainkaan.

Esineet onnistuvat automaattisesti Tahto-laistoissaan tätä loitsua vastaan.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.