Valmistus

Muutanta

Taso

Tkr/Vel 5

Osatekijät

P, E, A

Langetusaika   

Ks. teksti                                                                      

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohde

Enintään 10 j3/taso; ks. teksti   

Kestoaika   

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ei päde                                                                         

Muodostat jostakin raaka-aineesta samaa ainetta olevan esineen. Valmistus-loitsulla ei voida luoda tai muunnella olentoja eikä taikaesineitä. Tällä loitsulla muodostettujen esineiden laatu vastaa käytetyn raaka-aineen laatua. Jos valmistuksen raaka-aineena on jokin mineraali, kohteen koko voi olla 10 kuutiojalan sijasta enintään 1 kuutiojalka langettajatasoa kohden.

Jos haluat valmistaa esineitä, jotka vaativat suurta käsityötaitoa, sinun on onnistuttava asiaankuuluvassa Käsityöläisyys-testissä.

Loitsun langetus kestää 1 kierroksen jokaista 10:tä kuutiojalkaa (tai 1 kuutiojalkaa) raaka-ainetta kohden.

Ainesosatekijä

Raaka-aine, joka maksaa saman verran kuin valmistettavan esineen raaka-aine maksaisi tavallisestikin.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.