Taikavasama

Lietsonta [voima]

Taso

Tkr/Vel 1

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Keskipitkä (100 j + 10 j/taso)

Kohteet   

Enintään viisi olentoa, kaikkien olentojen on oltava 15 j:n säteellä toisistaan

Kestoaika   

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Lähetät sormenpäästäsi taikaenergia-ammuksen, joka osuu kohteeseensa aina ja tuottaa 1n4+1 pistettä voimavaurioita.

Ammus osuu erehtymättä silloinkin, kun kohde on lähitaistelussa, sillä on osittaista suojaa tai se on täydellisessä näkösuojassa. Ammusta ei voida tähdätä johonkin tiettyyn ruumiinosaan. Loitsu ei vaurioita elottomia esineitä.

Ammusten määrä kasvaa 1. tason jälkeen jokaisesta kahdesta langettajatasosta: 3. tasolla ammuksia on kaksi, 5. tasolla kolme, 7. tasolla neljä ja 9. tasolla enimmäismäärä eli viisi. Jos ammuksia on enemmän kuin yksi, voit iskeä niillä kaikilla samaa olentoa tai jakaa ne eri olentojen kesken. Yhdellä ammuksella voidaan iskeä vain yhtä olentoa. Sinun on nimettävä kohteet ennen kuin yrität läpäistä niiden loitsunsiedon ja heität vauriot.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.