Hengenvankila

Loihdinta (esiinloihdinta)

Taso

Tkr/Vel 8

Osatekijät

P, E, A, (K); ks. teksti

Langetusaika   

perustoiminto tai ks. teksti                                          

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohde

Yksi olento

Kestoaika   

Pysyvä; ks. teksti

Laistoheitto

Ks. teksti

Loitsunsieto

Pätee; ks. teksti

Hengenvankila pakottaa yhden olennon sielun (ja aineellisen ruumiin) vangiksi jalokiven sisään. Jalokivi vangitsee olennon pysyvästi tai kunnes jalokivi rikotaan, jolloin sielu pääsee vapaaksi ja ruumis muodostuu uudelleen. Jos vanki on voimallinen olento jostakin toisesta sfääristä, siltä voidaan vaatia jokin palvelus heti vapauttamisensa jälkeen. Muussa tapauksessa olento voi mennä jalokiven rikkoutumisen jälkeen vapaasti menojaan.

Loitsulla on kaksi eri versiota, jotka laukaistaan eri tavoin.

Loitsun loppuunsaatto

Ensinnäkin loitsu voidaan saattaa loppuun lausumalla sen viimeinen sana perustoimintona niin kuin langettaisit kohteeseen minkä tahansa tavallisen loitsun. Kohde voi käyttää mahdollista loitsunsietoaan ja saa Tahto-laiston vaikutuksen välttämiseksi. Jos lausut loppuunsaaton yhteydessä olennon nimen, loitsunsieto mitätöityy ja laiston vaikeusaste kohoaa 2:lla. Jos laisto onnistuu tai loitsunsieto kestää, jalokivi pirstoutuu.

Laukaisuesine

Loitsun toinen versio on paljon salakavalampi, sillä siinä olento huijataan ottamaan vastaan laukaisuesine, johon viimeinen loitsusana on kirjoitettu. Kun esine otetaan vastaan, olento päätyy jalokiveen automaattisesti. Tässä versiossa kirjoitat sekä laukaisusanan että olennon nimen laukaisuesineeksi valitsemaasi esineeseen samalla, kun loitsit jalokiveä. Valittuun esineeseen voidaan langettaa myös viehtymys-loitsu. Heti kun loitsittu ottaa laukaisuesineen käteensä, hän siirtyy automaattisesti jalokiveen voimatta käyttää loitsunsietoaan ja saamatta laistoa.

Ainesosatekijä

Ennen hengenvankilan langetusta sinun on hankittava jalokivi, jonka arvo on vähintään 1 000 kr jokaista vangittavan olennon kestonoppaa kohden. Jos jalokivi ei ole kyllin arvokas, se pirstoutuu vangitsemista yritettäessä. (Vaikka tasot ja kestonopat ovat hahmoille tuntemattomia käsitteitä, kunkin olennon pyydystämiseen vaadittavan safiirin arvo voidaan selvittää tutkimuksin. Muista, että vaadittava arvo voi muuttua ajan myötä, jos olento saa lisää kestonoppia.)

Kanavoija (vain laukaisuesine)

Jos käytät loitsusta laukaisuesineversiota, tarvitset yllä kuvatulla tavalla valmistellun laukaisuesineen.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.