Taikaruukku

Mananta

Taso

Tkr/Vel 5

Osatekijät

P, E, K

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Keskipitkä (100 j + 10 j/taso)

Kohde

Yksi olento

Kestoaika   

1 tunti/taso tai kunnes palaat ruumiiseesi   

Laistoheitto

Tahto mitätöi; ks. teksti

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Kun langetat taikaruukun, siirrät sielusi jalokiveen tai suureen kristalliin (josta käytetään nimitystä taikaruukku) ja jätät ruumiisi elottomana taaksesi. Tämän jälkeen yrität vallata jonkin lähelläsi olevan olennon ruumiin ja pakottaa sen sielun taikaruukkuun. Voit siirtyä myöhemmin takaisin ruukkuun (jolloin vangittu sielu palaa ruumiiseensa) ja yrittää vallata jonkin toisen ruumiin. Loitsu päättyy, kun lähetät sielusi takaisin omaan ruumiiseesi ja jätät ruukun tyhjilleen.

Taikaruukun on oltava langetushetkellä loitsun kantamalla. Sinun on myös tiedettävä sen sijainti, joskaan sinulla ei tarvitse olla siihen näkölinjaa tai vaikutuslinjaa. Kun siirrät sielusi ruukkuun, ruumiisi muuttuu kaikilta havaittavilta ominaisuuksiltaan kuolleeksi.

Taikaruukussa ollessasi kykenet aistimaan minkä tahansa sielullisen olennon, jonka etäisyys ruukusta on enintään 10 jalkaa langettajatasoasi kohden (ja joka on samassa olevaisuuden sfäärissä kuin sinä), ja hyökkäämään sen kimppuun. Sinulla ei tarvitse olla vaikutuslinjaa ruukusta olentoon. Sinun ei tarvitse selvittää olennon tarkkaa olentotyyppiä tai sijaintia. Jos olentoja on useita, aistit erot niiden voimakkuudessa, jos ero on vähintään 4 kestonoppaa, ja saat selville, saako olento voimansa positiivisesta vai negatiivisesta energiasta. (Epäkuolleet olennot saavat voimansa negatiivisesta energiasta. Vain älykkyydellisillä epäkuolleilla olennoilla on sielu.)

Jos tarjolla olevien olentojen voimakkuuksissa on eroja, voit valita, mihin voimakkuusryhmään (jaottelu 4 kestonopan välein, ks. yllä) valtausyrityksesi kohdistuu, mutta se, minkä olennon yrität vallata valitsemasi ryhmän sisältä, selvitetään arpomalla.

Ruumiin valtausyritys on täyskierrostoiminto. Suoja pahuudelta ja vastaavat suojautumiskeinot estävät sen. Jos kohde epäonnistuu Tahto-laistossa, otat valtaasi sen ruumiin ja pakotat sen sielun taikaruukkuun. Jos et onnistu valtaamaan isäntäruumista, elinvoimasi jää taikaruukkuun, ja jos yrität vallata saman ruumiin uudestaan, kohde onnistuu laistoheitossaan automaattisesti.

Jos onnistut, elinvoimasi siirtyy isäntäruumiiseen ja isännän sielu joutuu vangiksi taikaruukkuun. Säilytät siirtymässä Älykkyytesi, Viisautesi, Karismasi, tasosi, luokkasi, perushyökkäyshyvityksesi, peruslaistohyvityksesi, hengenlaatusi ja henkiset kykysi. Isäntäruumis säilyttää Voimakkuutensa, Ketteryytensä, Ruumiinkuntonsa, kestopisteensä sekä luonnolliset ja automaattiset kykynsä. Vaikka ruumiilla olisi enemmän raajoja kuin normaalimuodollasi, et voi silti suorittaa aiempaa useampia hyökkäyksiä (etkä saa lisäraajoista etua kahdella aseella taisteluun). Et voi aktivoida ruumiin poikkeus- tai yliluonnollisia kykyjä. Olennon loitsut ja loitsunomaiset kyvyt eivät jää ruumiiseen.

Voit siirtyä milloin tahansa perustoimintona isäntäruumiista takaisin taikaruukkuun, kunhan ruukku on loitsun kantamalla. Vangittu sielu siirtyy tällöin takaisin ruumiiseensa. Loitsu päättyy, kun siirryt ruukusta omaan ruumiiseesi.

Jos isäntäruumis saa surmansa, palaat taikaruukkuun, mikäli se on loitsun kantamalla, ja isäntäolennon sielu poistuu sieltä (jolloin olento kuolee). Jos isäntäruumis saa surmansa loitsun kantaman ulkopuolella, sekä sinä että isäntä kuolette. Mikä tahansa sielu, jolla ei ole paikkaa minne mennä, katsotaan kuolleeksi.

Jos loitsu päättyy sinun ollessasi taikaruukussa, palaat omaan ruumiiseesi (tai kuolet, mikäli ruumiisi on loitsun kantaman ulkopuolella tai tuhottu). Jos loitsu päättyy sinun ollessasi isäntäruumiissa, palaat omaan ruumiiseesi (tai kuolet, mikäli ruumiisi on senhetkisestä olinpaikastasi katsottuna loitsun kantaman ulkopuolella), ja taikaruukussa oleva sielu palaa ruumiiseensa (tai kuolee, mikäli sen ruumis on loitsun kantaman ulkopuolella). Ruukun tuhoaminen päättää loitsun, ja loitsu voidaan rauettaa sekä taikaruukun että isäntäruumiin luona.

Kanavoija

Jalokivi tai kristalli, jonka arvo on vähintään 100 kr.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.