Asiaintila

Näentä

Taso

Pap 2

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Kosketus

Kohteet   

Yksi kosketettu elollinen olento/kolme tasoa   

Kestoaika   

1 tunti/taso

Laistoheitto

Tahto mitätöi (vaaraton)

Loitsunsieto

Pätee (vaaraton)

Kun haluat pitää lukua tovereistasi, joista saatat joutua eroon, voit muodostaa asiaintilan avulla mielessäsi käsityksen heidän yleisestä voinnistaan ja sijainnistaan sinuun nähden. Tiedät, missä suunnassa ja kuinka kaukana loitsitut ovat, ja olet selvillä heidän olotilastaan (vahingoittumaton, haavoittunut, vajaakuntoinen, tokkurainen, tajuton, kuolemaisillaan, pahoinvoiva, pakokauhuinen, lamaantunut, myrkytetty, tautiin sairastunut, sekavoitettu tms.). Sen jälkeen kun loitsu on langetettu, loitsittujen ja sinun välinen etäisyys ei vaikuta loitsun toimintaan niin kauan kuin sinä ja loitsitut olette samassa olevaisuuden sfäärissä. Jos joku loitsituista poistuu sfääristä tai kuolee, loitsu lakkaa toimimasta hänen osaltaan.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.