Portti

Loihdinta (luonti tai sfääriintuonti)

Taso

Pap 9, Tkr/Vel 9

Osatekijät

P, E, KoP; ks. teksti

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Keskipitkä (100 j + 10 j/taso)

Ilmiö

Ks. teksti                                                                      

Kestoaika   

Silmänräpäyksellinen tai keskittyminen (enintään 1 kierros/taso); ks. teksti

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ei päde                                                                         

Portti-loitsulla on kaksi käyttötapaa. Ensinnäkin se luo oman sfäärisi ja jonkin ilmoittamasi sfäärin välille ulottuvuuksienvälisen yhteyden, minkä jälkeen voit matkata näiden kahden sfäärin välillä molempiin suuntiin.

Toiseksi voit yhteyden luonnin jälkeen tuoda portin läpi olennon – joko lajinsa tyypillisen edustajan tai tietyn yksilön.

Itse portti on pyöreä rengas tai kiekko, jonka läpimitta on 5–20 jalkaa (sinä päätät läpimitasta). Se ilmestyy haluamaasi asentoon, tavallisimmin pystysuoraan ja etupuoli sinuun päin. Se on kaksiulotteinen ikkuna, josta avautuu näkymä langetushetkellä nimeämääsi sfääriin. Kaikki ikkunan läpi kulkeva siirtyy välittömästi tuohon toiseen sfääriin.

Portilla on sekä etu- että takapuoli. Olennot, jotka kulkevat portin läpi etupuolelta, siirtyvät toiseen sfääriin, mutta takakautta kulkemisella ei ole mitään vaikutusta.

Sfäärimatkailu

Portti-loitsu on sfäärimatkailukeinona hyvin samanlainen kuin sfäärinvaihto-loitsu, paitsi että portti avautuu täsmälleen haluamaasi pisteeseen (tämä on loihdinta [luonti] -vaikutus). Jumaluudet ja muut sfäärejä hallitsevat olennot voivat halutessaan estää porttia aukeamasta heidän läsnä ollessaan tai heidän omalla valta-alueellaan. Muiden matkaajien ei tarvitse tarttua sinua kädestä, vaan kaikki portin läpi kulkevat vaihtavat sfääriä automaattisesti. Porttia ei voida avata johtamaan johonkin toiseen paikkaan samassa sfäärissä – se on tarkoitettu ainoastaan sfäärienväliseen matkaamiseen.

Voit pitää porttia auki vain lyhyen aikaa (enintään 1 kierroksen langettajatasoasi kohden), ja sinun on keskityttävä sen auki pitämiseen tai sfäärienvälinen yhteys katkeaa.

Olentojen sfääriintuonti

Portti-loitsun toinen käyttötapa on jonkin sfäärinulkoisen olennon tuominen avuksesi (tämä on loihdinta [sfääriintuonti] -vaikutus). Kun nimeät langetushetkellä jonkin yksilön tai olentolajin, portti avautuu haluamasi olennon viereen ja kiskaisee sen portin läpi, halusipa se tai ei. Jumaluuksien ja lajissaan ainoiden olentojen ei ole pakko kulkea portin läpi, mutta ne voivat tehdä niin halutessaan. Tällä käyttötavalla luotu portti pysyy auki vain niin kauan kuin on tarpeen nimeämiesi olentojen tuomiseksi sfääriin. Käyttötavalla on KoP-maksu (ks. alla).

Jos päätät tuoda sfääriin jonkin olentolajin tyypillisen edustajan etkä mitään tiettyä yksilöä, voit ohjailla sitä mielesi mukaan riippumatta siitä, kuinka monta kestonoppaa sillä on. Jos tuot sfääriin useampia kuin yhden tällaisen olennon, voit ohjailla niitä, jos niiden yhteenlaskettu kestonoppamäärä on enintään langettajatasosi verran. Jos tuot sfääriin jonkin tietyn yksilön, voit ohjailla sitä, kunhan sillä on kestonoppia enintään kaksi kertaa langettajatasosi verran. Et voi ohjailla yksilöä, jolla on kestonoppia enemmän kuin kaksi kertaa langettajatasosi verran. Jumaluuksia ja lajissaan ainoita olentoja ei voida ohjailla missään olosuhteissa. Ohjailematon olento toimii aina mielensä mukaan, joten sellaisen sfääriintuonti on varsin vaarallista. Ohjailematon olento voi palata kotisfääriinsä milloin tahtoo.

Voit käskeä ohjailemasi olennon tehdä sinulle jonkin palveluksen. Tällaiset palvelukset jakautuvat kahteen ryhmään: välittömiin tehtäviin ja sopimuksenvaraiseen palvelukseen. Välittömiksi tehtäviksi lasketaan sinun puolellasi taisteleminen yksittäisessä taistelussa ja sellaiset muut toimet, joihin kuluu enintään 1 kierros langettajatasoasi kohden. Tällaisesta avusta ei tarvitse laatia sopimusta tai palkita olentoa. Olento poistuu loitsun päättyessä.

Jos päätät vaatia sfääriin tuomaltasi olennolta pitempää tai vaativampaa palvelusta, sinun on tarjottava sille kohtuullinen palkkio. Vaaditun palveluksen on oltava järkevässä suhteessa lupaamaasi palkkioon tai vastapalvelukseen; sopivista palkkioista ks. vähäinen sfääriapuri -loitsu. (Eräät olennot voivat vaatia maksunsa rahan sijasta "karjana", mikä saattaa mutkistaa tilannetta.) Olento ilmestyy viereesi heti palveluksen loppuun saatettuaan, ja tuolloin sinun on oitis luovutettava lupaamasi palkkio. Heti kun olet sen tehnyt, olento vapautuu palveluksestasi ja palaa omaan sfääriinsä.

Jos et täytä lupaustasi viimeistä piirtoa myöten, parhaassakin tapauksessa joudut olennon tai sen hallitsijan palvelukseen. Pahimmassa tapauksessa olento tai sen sukukunta käy kimppuusi.

Huomautus: Kun käytät porttia tai muita sfääriintuontiloitsuja tuodaksesi sfääriin hyvän, kaoottisen, lainkuuliaisen, pahan, ilma-, maa-, tuli- tai vesiolennon, loitsulla on olennon hengenlaadun tai alatyypin mukainen lisämäärite.

KoP-maksu

1 000 KoP (vain olentojen sfääriintuonti).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.