Saastutus

Lietsonta [paha]

Taso

Dru 5, Pap 5

Osatekijät

P, E, A

Langetusaika   

24 tuntia

Kantama

Kosketus                                                                      

Alue

Säteeltään 40 j:n huoku, jonka
keskellä on kosketettu kohta

Kestoaika   

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Ks. teksti                                                                      

Loitsunsieto

Ks. teksti                                                                      

Saastutus tekee valitsemastasi paikasta, rakennuksesta tai rakennelmasta epäpyhän. Tällä teolla on kolme seurausta.

Ensinnäkin paikan tai rakennelman suojaksi ilmaantuu taikapiiri hyvyyttä vastaan -vaikutus.

Toiseksi kaikkiin käännytystesteihin epäkuolleiden käännyttämiseksi lasketaan sakkoa –4, ja käännytystesteihin epäkuolleiden ojentamiseksi lasketaan epäpyhyyshyvitystä +4. Loitsunsieto ei päde tätä vaikutusta vastaan. (Loitsun druidiversiolla ei ole tätä seurausta.)

Kolmanneksi voit halutessasi kytkeä saastutettuun paikkaan jonkin tietyn loitsuvaikutuksen. Loitsuvaikutus on voimassa yhden vuoden ja toimii kaikkialla saastutetulla alueella riippumatta vaikutuksen normaalista kestoajasta, alueesta tai ilmiöstä. Voit valita, kohdistuuko vaikutus kaikkiin olentoihin, olentoihin, joilla on sama uskonto tai hengenlaatu kuin sinulla, vai olentoihin, joilla on jokin toinen uskonto tai hengenlaatu kuin sinulla. Kun vuosi on kulunut, valitsemasi vaikutus lakkaa, mutta se voidaan palauttaa voimaan tai vaihtaa toiseen langettamalla saastutus uudestaan.

Saastutettuun paikkaan voidaan kytkeä seuraavat loitsuvaikutukset: avitus, energiankestävyys, esteetön liike, hiljaisuus, hyvyyden paljastus, kielten lahja, kiro, luonnonvoimien sieto, näkyväksiteko, pelon herätys, pelon hälvennys, pimeys, päivänvalo, siunaus, suoja energialta, surmalta suojelu, syvä pimeys, taikuuden paljastus, taikuuden rauetus, ulottuvuusankkuri, valheentunnistus ja valheeton vyöhyke.

Laistoheitot ja loitsunsieto voivat suojata näiden loitsujen vaikutuksilta. (Ks. lisätietoa loitsujen kuvauksista.)

Alueeseen voi vaikuttaa vain yksi saastutus-loitsu (ja siihen kytketty loitsuvaikutus) kerrallaan.

Saastutus torjuu vihkimisen mutta ei raueta sitä.

Ainesosatekijä

Vähintään 1 000 kr:n arvosta yrttejä, öljyjä ja suitsuketta ja lisäksi 1 000 kr/saastutettavaan alueeseen kytkettävän loitsun taso.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.