Kaukoliikuttelu

Muutanta

Taso

Tkr/Vel 5

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Pitkä (400 j + 40 j/taso)

Kohde tai kohteet   

Ks. teksti                                                                      

Kestoaika   

Keskittyminen (enintään 1 kierros/taso) tai silmänräpäyksellinen; ks. teksti

Laistoheitto

Tahto mitätöi (esine) tai Ei ole; ks. teksti

Loitsunsieto

Pätee (esine); ks. teksti

Kun käytät tätä loitsua, voit liikutella esineitä tai olentoja pelkästään keskittymällä ajattelemaan niitä. Valitusta versiosta riippuen loitsu voi joko tuottaa tasaisen rauhallista liikettä, tehdä erilaisia taistelumanöövereitä tai paiskoa kohteitaan.

Tasainen voima

Tasainen voima liikuttaa esinettä, joka painaa enintään 25 naulaa langettajatasoa kohden (15. tasolta alkaen kuitenkin aina enintään 375 naulaa). Liikkeen nopeus on enintään 20 jalkaa kierroksessa. Jos vaikutus kohdistuu esineeseen, joka on jonkun hallussa, haltija voi mitätöidä vaikutuksen onnistuneella Tahto-laistolla tai loitsunsiedollaan.

Loitsun tämä versio voi kestää enintään 1 kierroksen langettajatasoa kohden, mutta jos lakkaat keskittymästä, se päättyy heti. Esinettä voidaan liikutella niin pystysuunnassa, vaakasuunnassa kuin viistoonkin. Et voi liikuttaa esinettä loitsun kantaman ulkopuolelle – jos yrität tätä väkisin, loitsu päättyy. Jos lakkaat mistä tahansa syystä keskittymästä loitsuun, esine putoaa tai pysähtyy.

Esinettä voidaan käyttää etäältä niin kuin sitä käyteltäisiin yhdellä kädellä. Vivusta tai köydestä voidaan kiskaista, avainta voidaan kääntää, esinettä pyöritellä jne., kunhan tehtävään vaadittava voima ei ylitä loitsun painorajoitusta. Voit jopa avata yksinkertaisia solmuja, joskin tällaiset tarkkuutta vaativat toimenpiteet vaativat Älykkyys-testin.

Taistelumanööveri

Vaihtoehtoisesti voit yrittää kaukoliikuttelun avulla kerran kierroksessa aseestariisuntaa, kampitusta, painitoimintoa (myös sidontaa) tai puskemista. Näiden yritysten onnistuminen ratkotaan muutoin normaalisti, mutta ne eivät altista vapaahyökkäyksille, käytät perushyökkäyshyvityksesi sijasta langettajatasoasi (aseestariisunnassa ja painissa), käytät Voimakkuus- ja Ketteryys-muuntimiesi sijasta Älykkyys-muunnintasi (jos olet velho) tai Karisma-muunnintasi (jos olet taikuri), ja epäonnistunut yritys ei anna kohteelle mahdollisuutta vastayritykseen (toisin kuin esimerkiksi normaali aseestariisunta tai kampitus). Näitä manöövereitä vastaan ei sallita laistoja, mutta loitsunsieto pätee niihin normaalisti. Loitsun tämä versio voi kestää enintään 1 kierroksen langettajatasoa kohden, mutta jos lakkaat keskittymästä, se päättyy heti.

Paiskaus

Vaihtoehtoisesti loitsun energia voidaan käyttää loppuun yhdessä kierroksessa. Tällöin voit paiskata yhden esineen tai olennon langettajatasoa kohden (kuitenkin enintään 15 olentoa tai esinettä). Niiden on oltava loitsun kantamalla ja 10 jalan säteellä toisistaan. Voit paiskata ne päin mitä tahansa kohdetta, jonka etäisyys kaikkiin paiskattaviin esineisiin tai olentoihin on enintään 10 jalkaa langettajatasoa kohden. Paiskaamiesi esineiden ja olentojen kokonaispaino voi olla enintään 25 naulaa langettajatasoa kohden (15. tasolta alkaen kuitenkin aina enintään 375 naulaa).

Jotta osuisit kohteeseesi, sinun on onnistuttava hyökkäysheitossa (yksi heitto paiskattavaa olentoa tai esinettä kohden), ja käytät tällöin joko perushyökkäyshyvitystäsi + Älykkyys-muunnintasi (jos olet velho) tai perushyökkäyshyvitystäsi + Karisma-muunnintasi (jos olet taikuri). Paiskatut aseet tuottavat normaalit vaurionsa (ilman Voimakkuus-hyvitystä; paiskatut nuolet ja vasamat tuottavat vaurioita kuten kokoisensa tikarit). Muut esineet tuottavat vaurioita joko 1 pisteen verran 25:tä naulaa kohden (melko vaarattomat esineet) tai 1n6 pistettä 25:tä naulaa kohden (kovat ja tiheästä aineesta valmistetut esineet).

Loitsu voi paiskata myös olentoja, jotka eivät ylitä loitsun painorajoitusta, mutta ne saavat Tahto-laiston (ja voivat käyttää mahdollista loitsunsietoaan) vaikutuksen mitätöimiseksi. Sama pätee olentoihin, joiden hallussa oleviin esineisiin loitsu kohdistetaan. Jos kaukoliikuteltu olento paiskataan kiinteää pintaa vasten, olento kärsii vaurioita niin kuin se olisi pudonnut 10 jalkaa (1n6 pistettä).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.