Salamurhaaja

Taulukko: Salamurhaaja

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

Päivittäinen loitsukiintiö

1. 

2. 

3. 

4. 

1.

+0

+0

+2

+0

Salahyökkäys +1n6surmahyökkäys,   
myrkynkäyttö, loitsut

0

2.

+1

+0

+3

+0

+1 laistoihin myrkkyjä vastaan, aavistusväistö

1

3.

+2

+1

+3

+1

Salahyökkäys +2n6

2

0

4.

+3

+1

+4

+1

+2 laistoihin myrkkyjä vastaan

3

1

5.

+3

+1

+4

+1

Harjaantunut aavistusväistö, salahyökkäys +3n6

3

2

0

6.

+4

+2

+5

+2

+3 laistoihin myrkkyjä vastaan

3

3

1

7.

+5

+2

+5

+2

Salahyökkäys +4n6

3

3

2

0

8.

+6

+2

+6

+2

+4 laistoihin myrkkyjä vastaan, piiloutuminen silmien alla

3

3

3

1

9.

+6

+3

+6

+3

Salahyökkäys +5n6

3

3

3

2

10.

+7

+3

+7

+3

+5 laistoihin myrkkyjä vastaan

3

3

3

3

Kestonoppa

n6.

Vaatimukset

Ennen kuin hahmo voi ryhtyä salamurhaajaksi, hänen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot.

Hengenlaatu

Mikä tahansa paha.

Taidot

Naamioituminen 4 tasoa, Piiloutuminen 8 tasoa, Äänetön liike 8 tasoa.

Muuta

Hahmon on tapettava joku pelkästään siitä syystä, että hän haluaa salamurhaajaksi.

Luokkataidot

Salamurhaajan luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Aikeen aavistus (Vii), Akrobatia (Ket), Diplomatia (Kar), Etsintä (Äly), Havainnointi (Vii), Hämäys (Kar), Kahlekuninkuus (Ket), Kiipeily (Vma), Kirjoituksen tulkinta (Äly), Kovistelu (Kar), Kuuntelu (Vii), Käsityöläisyys (Äly), Köydenkäyttö (Ket), Laitteen purkaminen (Äly), Loikkaus (Vma), Naamioituminen (Kar), Piiloutuminen (Ket), Silmänkääntö (Ket), Taikaesineen käyttö (Kar), Tasapainoilu (Ket), Tiedonkeruu (Kar), Tiirikointi (Ket), Uinti (Vma), Väärennys (Äly) ja Äänetön liike (Ket).

Taitopisteitä tason noususta

4 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat salamurhaaja-erikoisluokan luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Salamurhaajilla on pätevyys seuraaviin aseisiin: heittonuoli, lyhytjousi (tavallinen ja yhdistelmä), lyhytmiekka, pamppu, säilä, tikari (mikä tahansa tyyppi) ja varsijousi (pienois, kevyt tai raskas). Salamurhaajilla on pätevyys kevyisiin haarniskoihin mutta ei kilpiin.

Salahyökkäys

Tämä kyky on täsmälleen samanlainen kuin rosvon samanniminen kyky. Tuotetut ylimääräiset vauriot kasvavat +1n6:lla joka toisella tasolla (1., 3., 5., 7. ja 9. tasolla). Jos salamurhaaja saa salahyökkäyksen myös jostakin toisesta lähteestä, ylimääräiset vauriot kasautuvat keskenään.

Surmahyökkäys

Jos salamurhaaja tarkkailee uhriaan 3 kierroksen ajan ja suorittaa sitten lähitaisteluaseella salahyökkäyksen, joka tuottaa vaurioita, salahyökkäyksellä on muiden vaikutustensa lisäksi mahdollisuus joko tappaa tai jähmettää kohde (salamurhaaja päättää). Uhria tarkkaillessaan salamurhaaja voi suorittaa muita toimintoja, kunhan hän pitää kaiken aikaa silmällä uhria eikä tämä havaitse salamurhaajaa tai tunnista häntä viholliseksi. Jos surmahyökkäyksen uhri epäonnistuu Sitkeys-laistossa (VA 10 + salamurhaajan luokkataso + salamurhaajan Äly-muunnin) tappovaikutusta vastaan, hän kuolee. Jos laistoheitto epäonnistuu jähmetysvaikutusta vastaan, uhrista tulee puolustuskyvytön eikä hän voi toimia 1n6 kierrokseen + 1 kierrokseen salamurhaajan tasoa kohden. Jos uhrin laistoheitto onnistuu, hyökkäys on vain normaali salahyökkäys. Kun salamurhaaja on tarkkaillut uhriaan täydet 3 kierrosta, hänen on suoritettava surmahyökkäys 3 seuraavan kierroksen kuluessa.

Jos surmahyökkäystä yritetään mutta se epäonnistuu (uhri onnistuu laistossaan) tai jos salamurhaaja ei yritä hyökkäystä 3 kierroksen kuluessa tarkkailun loppuun saattamisesta, häneltä vaaditaan uudet 3 kierrosta tarkkailua ennen kuin hän voi yrittää surmahyökkäystä uudelleen.

Myrkynkäyttö

Salamurhaajat ovat harjaantuneita myrkkyjen käyttäjiä eivätkä koskaan myrkytä vahingossa itseään, kun he sivelevät myrkkyä aseen terään.

Loitsut

Taulukko: Salamurhaajan osaamat loitsut

Taso

Osattuja loitsuja

1.

2.

3.

4.

1.

21

2.

3

3.

3

21

4.

4

3

5.

4

3

21

6.

4

4

3

7.

4

4

3

21

8.

4

4

4

3

9.

4

4

4

3

10.

4

4

4

4

  1. Edellyttäen, että salamurhaajan Älykkyys riittää lisäloitsujen saamiseen tältä tasolta.

Salamurhaajalla on 1. tasolta alkaen kyky langettaa tietty määrä oppiloitsuja. Salamurhaajan Älykkyys-arvon on oltava vähintään 10 + langetettavan loitsun taso, joten salamurhaaja, jonka Älykkyys on korkeintaan 10, ei voi langettaa mitään näistä loitsuista. Salamurhaajan lisäloitsujen määrä riippuu hänen Älykkyydestään, ja laistoheitoissa hänen loitsujaan vastaan vaikeusaste on 10 + loitsun taso + salamurhaajan Älykkyys-hyvitys. Kun salamurhaajan päivittäinen loitsukiintiö joltakin loitsutasolta on 0, hän saa langettaa kyseiseltä tasolta vain ne lisäloitsut, jotka hän mahdollisesti saa Älykkyys-arvonsa perusteella.

Salamurhaajan loitsuluettelo on esillä alempana. Salamurhaaja langettaa loitsuja aivan kuten bardi.

Salamurhaaja voi halutessaan korvata jonkin osaamansa loitsun uudella loitsulla 6. tasolla ja jokaisella parillisella tasolla sen jälkeen (8. ja 10. tasolla). Uuden loitsun tason on oltava sama kuin korvattavan loitsun, ja sen on oltava vähintään kaksi tasoa alhaisempi kuin salamurhaajan korkeimman langetettavissa olevan loitsutason. Salamurhaaja voi vaihtaa kullakin tasolla vain yhden loitsun, ja hänen on päätettävä vaihtamisesta silloin, kun hän saa kyseiseltä tasolta uusia osattuja loitsuja.

Laistohyvitys myrkkyjä vastaan

2. tasolla salamurhaaja saa luontaisen laistoheittohyvityksen kaikkia myrkkyjä vastaan, ja hyvitys kasvaa +1:llä jokaisesta kahdesta tasosta, jotka salamurhaaja saa tämän jälkeen.

Aavistusväistö (Po)

2. tasolta alkaen salamurhaaja saa lisätä mahdollisen Ketteryys-hyvityksensä panssariluokkaansa, vaikka hän olisi valmistautumaton tai häntä iskisi näkymätön hyökkääjä. (Hän ei kuitenkaan saa lisätä Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa, jos hän on liikuntakyvytön.)

Jos hahmolla on jo ennestään aavistusväistö jostakin toisesta luokasta, hän saa 2. tasolla automaattisesti harjaantuneen aavistusväistön (ks. alla).

Harjaantunut aavistusväistö (Po)

5. tasolta alkaen salamurhaajaa ei voida enää koukata, sillä hän voi reagoida vastakkaisilla puolillaan oleviin vihollisiin yhtä helposti kuin yksittäiseen hyökkääjään. Tämän puolustautumiskeinon ansiosta rosvot eivät voi suorittaa koukkauksen avulla salahyökkäystä salamurhaajaa vastaan. Poikkeus tähän sääntöön on se, että rosvo, jolla on vähintään neljä tasoa enemmän kuin salamurhaajalla, voi koukata hänet (ja siten suorittaa häntä vastaan salahyökkäyksen).

Jos hahmolla on aavistusväistö (ks. yllä) jostakin toisestakin luokasta, hän saa siinäkin luokassa harjaantuneen aavistusväistön. Tällöin tasot niistä luokista, jotka suovat edustajilleen aavistusväistön, kasautuvat, kun määritetään tasoa, jolla rosvon on vähintään oltava voidakseen koukata hahmon.

Piiloutuminen silmien alla (Yl)

8. tasolta alkaen salamurhaaja voi käyttää Piiloutuminen-taitoa silloinkin, kun häntä tarkkaillaan. Aina kun salamurhaaja on enintään 10 jalan päässä jonkinlaisesta varjosta, hän voi piiloutua muiden näkyvistä, vaikka hänellä ei olisi mitään minkä taakse mennä. Hän ei kuitenkaan voi piiloutua omaan varjoonsa.

Salamurhaajan loitsuluettelo

Salamurhaajat valitsevat loitsunsa seuraavasta luettelosta:

1. taso

aaveääni, hämärtävä usva, höyhenenkeveys, iskun johdatus, loikkaus, myrkyn paljastus, nukutus, valeasu.

2. taso

harhakirjoitus, hämähäkkikosketus, jäljetön kulku, ketunviekkaus, kissannotkeus, näkymättömyys, oma muodonmuutos, pimeys, tutkimaton hengenlaatu.

3. taso

harhaanjohto, paljastussuoja, sikiuni, syvä pimeys, taikapiiri hyvyyttä vastaan, vale-elämä.

4. taso

esteetön liike, kielevyys, muistin muuntelu, myrkky, olennon paikannus, selväkuulo/selvänäkö, ulottuvuusovi, väkevä näkymättömyys.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.