Erikoisluokat

Erikoisluokat ovat vaihtoehtoinen tapa rakennella luokkayhdistelmiä. Hahmon on täytettävä tietyt vaatimukset ennen kuin hän voi saada ensimmäisen tasonsa jossakin erikoisluokassa. Erikoisluokkia koskevat normaalit tasolta toiselle siirtymistä koskevat säännöt, joten ensimmäinen askel tason saannissa on luokan valitseminen. Jos hahmo ei täytä erikoisluokan vaatimuksia ennen tätä ensimmäistä askelta, hän ei voi hankkia ensimmäistä tasoaan kyseisessä erikoisluokassa. Toisin kuin luokkayhdistelmät yleensä, erikoisluokan hankkiminen ei tuota kokemuspistesakkoa.

Käsitteet

Alla on selityksiä tässä osiossa käytetyistä käsitteistä:

Perusluokka

Jokin niistä yhdestätoista hahmoluokasta, jotka ovat tarjolla 1. tason hahmoille.

Langettajataso

Yleensä sama kuin hahmon luokkataso (ks. alla) yhdessä loitsijaluokassa. Osa erikoisluokista on sellaisia, että ne korottavat jonkin aiemman luokan langettajatasoa.

Hahmotaso

Hahmon kokonaistaso, joka on kaikkien hänen hankkimiensa luokkatasojen summa.

Luokkataso

Hahmon taso jossakin yksittäisessä luokassa. Jos hahmolla on tasoja vain yhdessä luokassa, hänen luokkatasonsa on yhtä kuin hänen hahmotasonsa.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.