Toiminnot
taistelun aikana

Taistelukierros

Pelimaailmassa taistelukierros on 6 sekunnin ajanjakso. Kierroksen aikana jokaisella taisteluun osallistujalla on tilaisuus toimia.

Jokainen kierros alkaa suurimman aloitetuloksen saaneen hahmon toiminnoilla ja jatkuu siitä järjestyksessä alaspäin. Joka kierroksella noudatetaan samaa aloitejärjestystä. Kun aloitejärjestyksessä tulee sinun vuorosi, suoritat kaikki ne toiminnot, jotka aiot sillä kierroksella suorittaa. (Ks. poikkeuksia tästä säännöstä osioista Vapaahyökkäykset ja Aloitetoiminnot.)

Kierroksen alkamisella tai päättymisellä ei sinänsä ole juuri mitään merkitystä. Kierros voi merkitä ajanjaksoa ensimmäisen hahmon toiminnoista viimeisen hahmon toimintoihin, mutta useimmiten se tarkoittaa ajanjaksoa yhden kierroksen aloitelukemasta seuraavan kierroksen vastaavaan aloitelukemaan. Vaikutukset, jotka kestävät tietyn määrän kierroksia, päättyvät juuri ennen sitä aloitelukemaa, jolla ne alkoivat.


Toimintotyypit

Toiminnon tyyppi kertoo, miten suuren osan toiminnon suorittaminen vie 6-sekuntisesta taistelukierroksesta ja miten toiminto vaikuttaa liikkumiseen. Toimintotyyppejä on kuusi: perustoiminto, liikkumistoiminto, täyskierrostoiminto, ilmaistoiminto, pikatoiminto ja välitön toiminto.

Voit suorittaa tavallisella kierroksella joko yhden perus- ja yhden liikkumistoiminnon tai yhden täyskierrostoiminnon. Lisäksi voit suorittaa yhden tai useampia ilmaistoimintoja. Halutessasi voit suorittaa perustoiminnon sijasta toisen liikkumistoiminnon.

Joissakin tilanteissa (esimerkiksi yllätyskierroksella) voit suorittaa vain joko yhden liikkumistoiminnon tai yhden perustoiminnon.

Perustoiminto

Tavallisimpia perustoimintoja ovat hyökkäys ja loitsun langetus. Muista perustoimintoja on lueteltu alla taulukossa Perustoiminnot.

Liikkumistoiminto

Liikkumistoiminnon aikana voit liikkua nopeutesi verran tai suorittaa jonkin muun yhtä kauan kestävän toiminnon. Ks. alla taulukko Liikkumistoiminnot.

Voit suorittaa vuorollasi toisenkin liikkumistoiminnon, jos et suorita yhtään perustoimintoa.

Jos et liiku kierroksen aikana mitään välimatkaa (useimmiten siksi, että käytät liikkumistoimintosi johonkin muuhun, esimerkiksi pystyyn nousemiseen), voit ottaa yhden 5 jalan askeleen joko ennen liikkumistoimintoasi, sen aikana tai sen jälkeen.

Täyskierrostoiminto

Täyskierrostoimintoon kuluu koko vuorosi. Tällaisia toimintoja on lueteltu alla taulukossa Täyskierrostoiminnot.

Ainoa sallittu liikkuminen täyskierrostoiminnon lisäksi on 5 jalan askel, joka voidaan ottaa joko ennen toimintoa, sen aikana tai sen jälkeen. Sen lisäksi voit suorittaa ilmaistoimintoja (ks. alla).

On myös sellaisia täyskierrostoimintoja, joiden lisäksi ei voida ottaa 5 jalan askelta.

Jotkin täyskierrostoiminnot voidaan suorittaa perustoimintoina, mutta vain silloin, kun hahmo ei voi suorittaa kierroksen aikana muita kuin perustoimintoja (kuten esimerkiksi yllätyskierroksella). Alempana olevissa toimintokuvauksissa kerrotaan, mitkä toiminnot sallivat tämän vaihtoehdon.

Ilmaistoiminto

Ilmaistoiminnot vaativat hyvin vähän aikaa ja vaivaa. Voit suorittaa yhden tai useampia ilmaistoimintoja samalla, kun suoritat jonkin muun toiminnon. Silläkin on toki rajansa, mitä kaikkea ilmaistoiminnon aikana ehtii kohtuudella tehdä. Ks. alla taulukko Ilmaistoiminnot.

Pikatoiminto

Pikatoimintoon kuluu hyvin vähän aikaa, mutta se vaatii enemmän vaivaa ja voimia kuin ilmaistoiminto. Voit suorittaa vain yhden pikatoiminnon vuoroa kohden.

Välitön toiminto

Välitön toiminto muistuttaa paljon pikatoimintoa, mutta se voidaan suorittaa milloin tahansa – muulloinkin kuin hahmon omalla vuorolla.

Ei toiminto

Eräät toimet ovat niin vähäisiä, ettei niitä lasketa edes ilmaistoiminnoiksi. Niihin ei kulu ensinkään aikaa vaan ne katsotaan jonkin muun toiminnon osiksi. Esimerkiksi Akrobatia- tai Piiloutuminen-testi suoritetaan tavallisesti muun liikkumisen ohessa eikä erillisenä toimintona.

Toimintorajoitukset

Joissakin tilanteissa et voi suorittaa toimintoja täyden kierroksen edestä. Tällöin saat suorittaa vain joko yhden perustoiminnon tai yhden liikkumistoiminnon (ja lisäksi ilmaistoiminnot normaaliin tapaan). Et voi suorittaa täyskierrostoimintoa (joskin voit aloittaa täyskierrostoiminnon tai saattaa sen loppuun suorittamalla perustoiminnon; ks. alla).


Perustoiminnot

Taulukko: Perustoiminnot

Toiminto

Vapaahyökkäys1   

Epäkuolleiden käännytys tai ojennus

Ei

Hajotusisku asetta vastaan (hyökkäys)

Kyllä

Hajotusisku esinettä vastaan (hyökkäys)

Mahdollisesti2

Hyökkäys (aseeton)

Kyllä

Hyökkäys (kantama)

Kyllä

Hyökkäys (lähitaistelu)

Ei

Jyrääminen

Ei

Kuolemaisillaan olevan liittolaisen tilan muuttaminen vakaaksi
(ks. Parannus-taito)

Kyllä

Loitsukäärön lukeminen

Kyllä

Loitsun pyörtäminen

Ei

Loitsun langetus (kun langetusaika on 1 perustoiminto)

Kyllä

Loitsunomaisen kyvyn käyttö

Kyllä

Oman loitsunsiedon sivuuttaminen ja loitsun vastaanottaminen   

Ei

Painista irtautuminen

Ei

Piilotetun aseen esiin vetäminen (ks. Silmänkääntö-taito)

Ei

Poikkeuskyvyn käyttö

Ei

Puskeminen

Kyllä

Soihdun sytyttäminen taulatikulla

Kyllä

Taidon käyttö (kun taito vaatii 1 perustoiminnon)

Yleensä

Taikaesineen aktivointi (muun kuin taikajuoman tai -öljyn)   

Ei

Taikajuoman juominen tai taikaöljyn siveleminen

Kyllä

Toisen avustaminen

Mahdollisesti3

Täyspuolustus

Ei

Valehyökkäys

Ei

Valmistelu (laukaisee jonkin perustoiminnon)

Ei

Voimassa olevan loitsun ylläpitoon keskittyminen

Ei

Yliluonnollisen kyvyn käyttö

Ei

 1. Onpa toiminto mikä hyvänsä, liikkuminen pois uhatusta ruudusta altistaa yleensä vapaahyökkäyksille. Tämä sarake kertoo vain sen, altistaako itse toiminto vapaahyökkäyksille. Toimintoon liittyvä liikkuminen on asia erikseen.

 2. Kyllä, jos esine on jonkin olennon kädessä, kantamuksissa tai ylle puettuna. Muussa tapauksessa ei.

 3. Jos avustamasi hahmo suorittaa toimintoa, joka altistaa normaalisti vapaahyökkäyksille, altistut niille itsekin.

Hyökkäys

Hyökkäyksen suorittaminen on perustoiminto.

Lähitaisteluhyökkäykset

Voit iskeä tavallisella lähitaisteluaseella mitä tahansa 5 jalan säteellä olevaa vihollista. (5 jalan säteellä olevat viholliset ovat naapuriruuduissasi.) Eräillä lähitaisteluaseilla on oma ulottuma, joka ilmoitetaan aseen kuvauksessa. Tyypillisellä ulottuma-aseella voidaan iskeä 10 jalan päässä olevia vihollisia mutta ei naapuriruuduissa (5 jalan päässä) olevia vihollisia.

Aseettomat hyökkäykset

Vaurioiden tuottaminen lyönneillä, potkuilla ja pääpuskuilla muistuttaa hyökkäystä lähitaisteluaseella, tosin seuraavin poikkeuksin:

Vapaahyökkäykset

Aseeton hyökkäys altistaa sinut puolustautujan vapaahyökkäykselle, jos puolustautuja on aseistettu. Tämä vapaahyökkäys suoritetaan ennen aseetonta hyökkäystä. Aseeton hyökkäys ei altista vapaahyökkäyksille muiden vastustajien taholta eikä vapaahyökkäykselle kohteen taholta, jos kohde on aseeton.

Aseettomat hahmot eivät voi suorittaa vapaahyökkäyksiä (ks. kuitenkin alla "Aseelliset" aseettomat hyökkäykset).

"Aseelliset" aseettomat hyökkäykset

Joissakin tilanteissa aseeton hyökkäys lasketaan aseelliseksi. Munkki, Harjaantunut aseeton isku -valtin hankkinut hahmo, kosketusloitsua perille toimittava loitsija ja olento, jolla on kynnet, torahampaat tai vastaavia kehoaseita, lasketaan aina aseistautuneiksi.

Huomaa, että "aseellisuus" vaikuttaa niin hyökkäämiseen kuin puolustautumiseenkin (hahmo ei altistu vapaahyökkäyksille, kun hän suorittaa "aseellisen" aseettoman hyökkäyksen, ja hän voi itse suorittaa vapaahyökkäyksiä kuten kuka tahansa aseellinen hahmo – muun muassa silloin, kun häneen kohdistuu tavallinen aseeton hyökkäys).

Aseettoman iskun vauriot

Keskikokoisen hahmon aseeton isku tuottaa 1n3 pistettä vaurioita (+ hahmon Voimakkuus-muunnin, kuten tavallista). Pienen hahmon aseeton isku tuottaa 1n2 pistettä vaurioita ja Ison hahmon aseeton isku 1n4 pistettä vaurioita. Kaikki aseettomien iskujen tuottamat vauriot ovat tainnuttavia vaurioita. Aseeton isku katsotaan kevyeksi aseeksi (esimerkiksi silloin, kun selvitetään kahdella aseella taistelun sakkoja).

Kuolettavien vaurioiden tuottaminen

Voit ilmoittaa ennen hyökkäysheittoa, että aseeton iskusi tuottaa kuolettavia vaurioita, mutta tällöin saat hyökkäysheittoosi sakkoa –4. Jos sinulla on Harjaantunut aseeton isku -valtti, voit tuottaa aseettomalla iskulla kuolettavia vaurioita saamatta sakkoa hyökkäysheittoon.

Kantamahyökkäykset

Kantama-aseella voidaan heittää tai ampua mitä tahansa kohdetta, joka on aseen kantamalla ja näkölinjallasi. Heittoaseiden kantama on yhteensä 5 kantamaporrasta. Ammusaseiden kantama on yhteensä 10 porrasta. Joillakin kantama-aseilla on tavallista lyhyempi kantama, mistä mainitaan niiden kuvauksissa.

Hyökkäysheitot

Hyökkäysheitto edustaa yritystä iskeä vihollista.

Hyökkäysheittosi on 1n20 + käyttämäsi aseen hyökkäyshyvitys. Jos tulos on vähintään yhtä suuri kuin kohteen panssariluokka, osut ja tuotat vaurioita.

Automaattiset ohihyökkäykset ja osumat

Puhdas 1 (n20:n silmäluku on 1) on hyökkäysheitossa aina ohihyökkäys. Puhdas 20 (n20:n silmäluku on 20) on aina osuma. Puhdas 20 on myös "uhka" eli mahdollinen kriittinen osuma.

Vaurioheitot

Jos hyökkäysheiton tulos on suurempi tai yhtä suuri kuin kohteen panssariluokka, hyökkäys osuu ja tuottaa vaurioita. Heitä vauriot aseesi tietojen mukaisesti. Vauriot vähennetään kohteen vallitsevasta kestopistemäärästä.

Useita hyökkäyksiä

Hahmo, joka pystyy suorittamaan useampia kuin yhden hyökkäyksen kierrosta kohden, joutuu käyttämään täyshyökkäystoiminnon voidakseen hyökätä useammin kuin kerran.

Ampuminen ja heittäminen lähitaisteluun

Jos ammut tai heität kantama-aseella kohdetta, joka on lähitaistelussa liittolaisesi kanssa, saat sakkoa –4 hyökkäysheittoosi. Kaksi hahmoa on keskenään lähitaistelussa, jos he ovat toistensa vihollisia ja ainakin toinen heistä uhkaa toista. (Tajuttoman tai muutoin liikuntakyvyttömän hahmon ei katsota olevan lähitaistelussa, ellei häntä vastaan hyökätä.)

Jos hyökkäyksesi kohde (tai suurikokoisten kohteiden tapauksessa se osa kohteesta, johon tähtäät) on vähintään 10 jalan päässä lähimmästä liittolaisestasi, –4:n sakkoa ei tule, vaikka olento olisikin lähitaistelussa liittolaisesi kanssa.

Tarkkuusammunta

Jos sinulla on Tarkkuusammunta-valtti, et saa tätä sakkoa.

Puolustuskannalla taistelu perustoimintona

Kun suoritat hyökkäyksen, voit halutessasi alkaa taistella puolustuskannalla. Tällöin saat koko kierroksen ajan sakkoa –4 kaikkiin suorittamiisi hyökkäyksiin ja väistelyhyvitystä +2 panssariluokkaasi. Ks. myös Puolustuskannalla taistelu täyskierrostoimintona.

Kriittiset osumat

Kun suoritat hyökkäysheiton, jonka tulos on puhdas 20 (n20:n silmäluku on 20), osut kohteeseen aina sen panssariluokasta riippumatta ja aiheutat "uhkan". Uhka tarkoittaa, että osuma saattaa olla kriittinen osuma. Tällöin suoritetaan heti perään kriittisyysheitto eli uusi hyökkäysheitto, johon lasketaan kaikki samat muuntimet kuin äskeiseen hyökkäysheittoon. Jos kriittisyysheittokin osuu kohteeseen, alkuperäinen osuma on kriittinen osuma. (Riittää, että kriittisyysheitto osuu. Sen silmäluvun ei tarvitse olla 20.) Jos kriittisyysheitto ei osu, alkuperäinen osuma on vain tavallinen osuma.

Jos osuma on kriittinen, sen vauriot heitetään useammin kuin kerran, jokaiseen heittoon lisätään kaikki normaalit hyvitykset, ja heittojen tulokset lasketaan lopuksi yhteen. Ellei toisin mainita, kriittisen osuman uhka-alue hyökkäysheitoissa on 20 ja vaurioheittojen kerroin on ×2.

Poikkeus: Aseen normaalivaurioihin lisättävät ylimääräiset vaurionopat (esimerkiksi liekehtivästä aseesta tai rosvon salahyökkäyksestä) eivät kertaudu kriittisen osuman tullen.

Suurempi uhka-alue

Joidenkin aseiden uhka-alue on suurempi kuin 20. Tällöin voit aiheuttaa uhkan pienemmälläkin silmäluvulla. Tällaisissa tapauksissa 20:tä pienempi silmäluku ei takaa osumaa. Jos hyökkäysheitto ei osu, se ei ole myöskään uhka.

Suurempi kriittisyyskerroin

Eräät aseet tuottavat kriittisen osuman tullen yli kaksinkertaiset vauriot.

Kriittiset osumat loitsuissa

Loitsu, joka vaatii hyökkäysheiton, voi tuottaa kriittisen osuman. Jos loitsuhyökkäys ei vaadi hyökkäysheittoa, se ei voi tuottaa kriittistä osumaa.

Loitsun langetus

Useimpien loitsujen langetus vaatii 1 perustoiminnon. Voit langettaa tällaisen loitsun joko ennen liikkumistoimintoa tai sen jälkeen.

Huomautus: Kun langetat loitsua, saat lisätä Ketteryys-hyvityksesi panssariluokkaasi.

Loitsun osatekijät

Jotta voisit langettaa loitsun, jossa on puheosatekijä (P), sinun on voitava puhua vakaalla äänellä. Jos suusi on tukittu tai olet hiljaisuus-loitsun alueella, et voi langettaa tällaista loitsua. Kuuroutuneella loitsijalla on 20 %:n mahdollisuus epäonnistua kaikissa puheosatekijää vaativissa loitsuissaan.

Jotta voisit langettaa loitsun, jossa on eleosatekijä (E), sinun on voitava elehtiä vapaasti ainakin toisella kädelläsi. Tällaista loitsua ei voida suorittaa köytettynä, painissa tai molemmat kädet täynnä tai varattuina.

Jos loitsussa on osatekijänä aines (A), kanavoija (K) tai jumalkanavoija (JK), sen langetus edellyttää, että sinulla on loitsun vaatimat tarveaineet. Elleivät nämä tarveaineet ole hyvin monimutkaisia, niiden valmistelu on ilmaistoiminto. Jos loitsukuvauksessa ei mainita ainesosatekijöiden tai kanavoijien hintoja, voit olettaa, että sinulla on niitä aina loitsuaineskukkarossasi.

Eräillä loitsuilla on KoP-maksu (KoP) eli ne verottavat kokemuspisteitäsi. Mikään loitsu ei voi palauttaa langetettaessa menetettyjä pisteitä. Pistemäärä ei saa huveta niin paljon, että putoat alemmalle tasolle, joten et voi langettaa loitsua, ellei sinulla ole tarpeeksi pisteitä varastossa. Toisaalta kun saat tarpeeksi kokemuspisteitä noustaksesi uudelle tasolle, voit käyttää ne tasonnoston sijasta välittömästi loitsun langetukseen. Loitsu kuluttaa pisteet riippumatta siitä, onnistuuko sen langetus vai ei.

Keskittyminen

Loitsun langetus vaatii keskittymistä. Ellet voi keskittyä, et voi langettaa loitsuja. Jos alat langettaa loitsua mutta jokin häiritsee keskittymistäsi, sinun on onnistuttava Keskittyminen-testissä tai loitsu menee hukkaan. Testin vaikeusaste riippuu häiriön vakavuudesta (ks. Keskittyminen-taito). Jos epäonnistut, loitsu haihtuu vaikutuksitta. Jos alustat loitsusi, hukkaan mennyt loitsu poistuu alustamiesi loitsujen joukosta. Jos langetat loitsusi alustamatta, hukkaan mennyt loitsu verottaa päivittäistä loitsukiintiötäsi.

Keskittyminen loitsun ylläpitoon

Eräät loitsut vaativat jatkuvaa keskittymistä pysyäkseen voimassa. Loitsun ylläpitoon keskittyminen on perustoiminto, joka ei altista vapaahyökkäyksille. Kaikki tekijät, jotka häiritsevät keskittymistä loitsua langetettaessa, häiritsevät keskittymistä myös loitsua ylläpidettäessä. Jos keskittyminen herpaantuu, loitsu päättyy.

Langetusaika

Useimpien loitsujen langetusaika on 1 perustoiminto. Tällainen loitsu astuu voimaan välittömästi.

Vapaahyökkäykset

Jos langetat loitsun, altistut yleensä sinua uhkaavien vihollisten vapaahyökkäyksille. Jos kärsit vapaahyökkäyksestä vaurioita, sinun on onnistuttava Keskittyminen-testissä (VA 10 + kärsityt vauriot + loitsun taso) tai loitsu menee hukkaan. Loitsut, joiden langetus vaatii vain ilmaistoiminnon, eivät altista vapaahyökkäyksille.

Puolustuskannalla langetus

Loitsun langetus puolustuskannalla ei altista vapaahyökkäyksille. Se vaatii kuitenkin onnistuneen Keskittyminen-testin (VA 15 + loitsun taso). Jos epäonnistut, loitsu menee hukkaan.

Kosketusloitsut taistelussa

Monen loitsun kantama on "Kosketus". Kun käytät tällaista loitsua, sinun pitää ensin langettaa se ja sitten koskettaa kohdettasi joko samalla kierroksella tai milloin tahansa myöhemmin. Voit koskettaa (tai yrittää koskettaa) kohdetta jo loitsun langetuskierroksella. Voit liikkua joko ennen loitsun langetusta, kohteen koskettamisen jälkeen tai loitsun langetuksen ja kohteen koskettamisen välissä. Voit koskettaa itseäsi tai yhtä liittolaistasi automaattisesti, mutta vihollisen koskettaminen vaatii onnistuneen hyökkäysheiton.

Kosketushyökkäykset

Vihollisen koskettaminen kosketusloitsulla katsotaan aseelliseksi hyökkäykseksi, joten se ei altista vapaahyökkäyksille. Itse loitsun langetus kuitenkin altistaa vapaahyökkäyksille. Kosketushyökkäyksiä on kahdentyyppisiä: lähitaistelukosketushyökkäyksiä ja kantamakosketushyökkäyksiä. Kummankintyyppiset hyökkäykset voivat tuottaa kriittisen osuman. Kosketushyökkäyksissä puolustautujan panssariluokkaan ei lisätä haarniskahyvitystä, kilpihyvitystä eikä kehopanssarihyvitystä. Kokomuunnin, Ketteryys-muunnin ja mahdollinen sivuunohjaushyvitys lisätään tavalliseen tapaan.

Latauksen pidättely

Jos et laukaise kosketusloitsua sen langetuskierroksella, voit pidätellä sen latausta (viivyttää sen laukaisua) niin pitkään kuin haluat. Voit suorittaa tänä aikana kosketushyökkäyksiä kierros toisensa jälkeen, kunnes osut. Voit koskettaa yhtä liittolaistasi perustoimintona ja enintään kuutta liittolaistasi täyskierrostoimintona. Jos kosketat latausta pidätellessäsi mitään tai ketään, vaikka vain vahingossa, kosketus laukaisee loitsun. Heti kun langetat jonkin toisen loitsun, pidätelty kosketusloitsu haihtuu.

Halutessasi voit suorittaa kosketushyökkäyksen sijasta tavallisen aseettoman hyökkäyksen (tai hyökkäyksen kehoaseella). Tällöin sinut katsotaan aseettomaksi ja altistut vapaahyökkäyksille siten kuin hyökkäystapasi edellyttää. (Jos aseeton hyökkäyksesi tai kehoasehyökkäyksesi ei altista sinua vapaahyökkäyksille, et altistu niille nytkään.) Jos aseeton hyökkäyksesi tai kehoasehyökkäyksesi osuu, se tuottaa normaalit vaurionsa ja laukaisee loitsun. Jos hyökkäys ei osu, latauksen pidättely jatkuu.

Loitsun pyörtäminen

Voimassa olevan loitsun pyörtäminen on perustoiminto, joka ei altista vapaahyökkäyksille.

Taikaesineen aktivointi

Monia taikaesineitä ei tarvitse erikseen aktivoida. Jotkin esineet – etenkin taikajuomat, loitsukääröt, taikasauvat, taikavaltikat ja vaajat – vaativat kuitenkin toimiakseen aktivoinnin. Taikaesineen aktivointi on perustoiminto (ellei esineen kuvauksessa toisin mainita).

Loitsunviimeistelyesineet

Loitsunviimeistelyesineen aktivointi vastaa loitsun langetusta: se vaatii keskittymistä ja altistaa vapaahyökkäyksille, esineen tuottama loitsu menee hukkaan, jos keskittymisesi herpaantuu, ja voit yrittää aktivoida esineen ollessasi puolustuskannalla niin kuin langettaisit loitsua puolustuskannalla.

Loitsunlaukaisu-, käskysana-
ja käytöstä aktivoituvat esineet

Tällaisten esineiden aktivointi ei vaadi keskittymistä eikä altista vapaahyökkäyksille.

Erikoiskyvyn käyttö

Erikoiskyvyn käyttö on yleensä perustoiminto, mutta jotkin kyvyt vaativat täyskierrostoiminnon ja toiset eivät vaadi toimintoa lainkaan.

Loitsunomaiset kyvyt

Loitsunomaisen kyvyn käyttö muistuttaa loitsun langetusta, sillä se vaatii keskittymistä ja altistaa vapaahyökkäyksille. Loitsunomaisen kyvyn käyttöä voidaan häiritä. Jos keskittyminen herpaantuu, kyvynkäyttöyritys epäonnistuu mutta kyky lasketaan silti käytetyksi. Loitsunomaisen kyvyn langetusaika on 1 perustoiminto, ellei kyvyn kuvauksessa toisin mainita.

Loitsunomaisen kyvyn käyttö puolustuskannalla

Voit yrittää käyttää loitsunomaista kykyä puolustuskannalla niin kuin langettaisit loitsua puolustuskannalla. Jos Keskittyminen-testi (VA 15 + loitsutaso) epäonnistuu, et voi käyttää kykyä mutta se lasketaan silti käytetyksi.

Yliluonnolliset kyvyt

Yliluonnollisen kyvyn käyttö on yleensä perustoiminto (ellei kyvyn kuvauksessa toisin mainita). Yliluonnollisen kyvyn käyttöä ei voida häiritä, se ei vaadi keskittymistä eikä se altista vapaahyökkäyksille.

Poikkeuskyvyt

Poikkeuskyvyn käyttö ei yleensä ole toiminto, koska useimmat poikkeuskyvyt ovat automaattisia reaktioita johonkin tapahtumaan. Toiminnoiksi laskettavat poikkeuskyvyt ovat yleensä perustoimintoja, joita ei voida häiritä, jotka eivät vaadi keskittymistä ja jotka eivät altista vapaahyökkäyksille.

Täyspuolustus

Voit keskittyä perustoimintona pelkkään puolustautumiseen. Tällöin saat 1 kierroksen ajaksi panssariluokkaasi väistelyhyvitystä +4. Panssariluokkasi kohoaa toiminnon alussa. Et voi yhdistää täyspuolustusta puolustuskannalla taisteluun etkä Taistelunhallinta-valtin käyttöön (koska kumpikin niistä vaatii sinulta hyökkäyksen tai täyshyökkäyksen). Täyspuolustuksen aikana ei voida suorittaa vapaahyökkäyksiä.

Täyskierrostoiminnon aloitus/loppuunsaatto

"Täyskierrostoiminnon aloitus" -perustoiminnon avulla voidaan aloittaa täyskierrostoiminto, joka sitten saatetaan seuraavalla kierroksella loppuun toisen perustoiminnon avulla. Tällä toiminnolla ei voida aloittaa tai saattaa loppuun täyshyökkäystä, rynnäkköä, juoksemistoimintoa tai vetäytymistä.


Liikkumistoiminnot

Taulukko: Liikkumistoiminnot

Toiminto

Vapaahyökkäys1   

Aseen esiin vetäminen2

Ei

Aseen tuppeen paneminen

Kyllä

Esineen ottaminen vaatteista tai kantamuksista

Kyllä

Esineen poimiminen maasta

Kyllä

Hädissään olevan ratsun hillitseminen

Kyllä

Kilven kiinnitys tai irrotus2

Ei

Kumosta pystyyn nouseminen

Kyllä

Liikkuminen

Kyllä

Oven avaaminen tai sulkeminen

Ei

Pienoisvarsijousen tai kevyen varsijousen lataaminen

Kyllä

Raskaan esineen liikuttaminen

Kyllä

Ratsaille nousu tai ratsailta laskeutuminen

Ei

Voimassa olevan loitsun suuntaus tai uudelleensuuntaus   

Ei

 1. Onpa toiminto mikä hyvänsä, liikkuminen pois uhatusta ruudusta altistaa yleensä vapaahyökkäyksille. Tämä sarake kertoo vain sen, altistaako itse toiminto vapaahyökkäyksille. Toimintoon liittyvä liikkuminen on asia erikseen.

 2. Jos perushyökkäyshyvityksesi on vähintään +1, voit suorittaa yhden näistä toiminnoista tavallisen liikkumisen ohessa. Jos sinulla on Kahdella aseella taistelu -valtti, voit vetää esiin kaksi kevyttä tai yhden käden asetta siinä ajassa, joka normaalisti kuluisi yhden aseen esiin vetämiseen.

Liikkumistoiminnot eivät yleensä vaadi testejä. Poikkeus tästä säännöstä ovat eräät liikkumiseen liittyvät taidot.

Liikkuminen

Yksinkertaisin liikkumistoiminto on hahmon liikkuminen enintään nopeutensa verran. Jos suoritat vuorollasi tällaisen liikkumistoiminnon, et voi ottaa sen lisäksi 5 jalan askelta.

Liikkumista ovat myös monet harvinaisemmat etenemistavat, kuten kiipeäminen (enintään neljännes nopeudesta) ja uinti (enintään neljännes nopeudesta).

Nopeutettu kiipeäminen

Voit kiivetä liikkumistoimintona puolen nopeutesi verran, mutta tällöin saat Kiipeily-testiisi sakkoa –5.

Ryömiminen

Voit ryömiä liikkumistoimintona 5 jalkaa. Ryömiminen altistaa sinut kaikkien sinua missä tahansa matkasi pisteessä uhkaavien vihollisten vapaahyökkäyksille.

Aseen esiin vetäminen tai tuppeen paneminen

Aseen esiin vetäminen taistelua varten ja tuppeen paneminen käden vapauttamiseksi ovat liikkumistoimintoja. Sama pätee käden ulottuvilla säilytettäviin aseen kaltaisiin esineisiin, kuten taikasauvoihin. Jos ase tai aseen kaltainen esine on vaatteissa tai kantamuksissa tai ei muuten ole käden ulottuvilla, toiminto katsotaan esineen ottamiseksi vaatteista tai kantamuksista.

Jos perushyökkäyshyvityksesi on vähintään +1, voit vetää aseen esiin ilmaistoimintona tavallisen liikkumisen ohessa. Jos sinulla on Kahdella aseella taistelu -valtti, voit vetää esiin kaksi kevyttä tai yhden käden asetta siinä ajassa, joka normaalisti kuluisi yhden aseen esiin vetämiseen.

Kantama-aseiden ammusten (kuten nuolten, vasamien, lingonkuulien ja šurikenien) esiin vetäminen on ilmaistoiminto.

Kilven kiinnitys tai irrotus

Sekä kilven kiinnittäminen käsivarteen kilpihyvityksen saamiseksi panssariluokkaan että kilven irrottaminen ja pudottaminen kilpikäden vapauttamiseksi muihin tehtäviin vaativat liikkumistoiminnon. Jos perushyökkäyshyvityksesi on vähintään +1, voit kiinnittää tai irrottaa kilven ilmaistoimintona tavallisen liikkumisen ohessa.

Kannetun (mutta ei käteen kiinnitetyn) kilven pudottaminen on ilmaistoiminto.

Esineen liikuttelu tai käsittely

Esineen liikuttelu tai käsittely on yleensä liikkumistoiminto.

Esineen liikutteluksi tai käsittelyksi katsotaan muun muassa vaatteissa tai kantamuksissa olevan esineen esiin ottaminen tai takaisin paneminen, esineen poimiminen maasta, raskaan esineen liikuttaminen sekä oven avaaminen. Esimerkkejä tällaisista toiminnoista (ja tieto siitä, altistavatko ne vapaahyökkäyksille) on annettu yllä taulukossa Liikkumistoiminnot.

Loitsun suuntaus tai uudelleensuuntaus

Joidenkin loitsujen vaikutus voidaan suunnata langetuksen jälkeen uuteen kohteeseen tai uudelle alueelle. Loitsun uudelleensuuntaus on liikkumistoiminto, joka ei altista vapaahyökkäyksille eikä vaadi keskittymistä.

Pystyyn nouseminen

Pystyyn nouseminen kumosta on liikkumistoiminto, joka altistaa vapaahyökkäyksille.

Ratsaille nousu ja ratsailta laskeutuminen

Ratsaille nousu ja ratsailta laskeutuminen ovat liikkumistoimintoja.

Nopeasti ratsaille tai ratsailta

Voit nousta ratsaille tai laskeutua ratsailta ilmaistoimintona, jos onnistut Ratsastus-testissä (VA 20, testiin lasketaan mahdollinen haarniskan testisakkosi). Jos epäonnistut, ratsaille nousu tai ratsailta laskeutuminen on liikkumistoiminto. (Sinun on kyettävä nousemaan ratsaille tai laskeutumaan ratsailta liikkumistoimintona ennen kuin voit yrittää sitä ilmaistoimintona.)


Täyskierrostoiminnot

Taulukko: Täyskierrostoiminnot

Toiminto

Vapaahyökkäys1   

Armoniskun antaminen

Kyllä

Aseen kiinnittäminen lukkotaisteluhansikkaaseen tai irrottaminen siitä   

Kyllä

Juokseminen

Kyllä

Kosketusloitsun käyttö enintään kuuteen liittolaiseen

Kyllä

Loitsun langetus (kun langetusaika on 1 kierros)

Kyllä

Liekkien sammutus

Ei

Raskaan tai lippaallisen varsijousen lataaminen

Kyllä

Roiskeaseen heittämisen valmistelu

Kyllä

Rynnäkkö2

Ei

Soihdun sytyttäminen

Kyllä

Taidon käyttö (kun taito vaatii 1 kierroksen)

Yleensä

Täyshyökkäys

Ei

Verkosta irrottautuminen

Kyllä

Vetäytyminen2

Ei

 1. Onpa toiminto mikä hyvänsä, liikkuminen pois uhatusta ruudusta altistaa yleensä vapaahyökkäyksille. Tämä sarake kertoo vain sen, altistaako itse toiminto vapaahyökkäyksille. Toimintoon liittyvä liikkuminen on asia erikseen.

 2. Voit suorittaa perustoimintona, mikäli pystyt suorittamaan vain yhden toiminnon kierrosta kohden.

Täyskierrostoiminnon suorittaminen kestää kokonaisen kierroksen. Näin ollen et voi suorittaa sen lisäksi perus- tai liikkumistoimintoa, mutta jos täyskierrostoiminto ei vaadi minkään välimatkan liikkumista, voit ottaa sen lisäksi 5 jalan askeleen.

Täyshyökkäys

Jos pystyt suorittamaan useampia kuin yhden hyökkäyksen kierrosta kohden (esimerkiksi siksi, että sinulla on suuri perushyökkäyshyvitys, tai siksi, että taistelet kahdella aseella tai kaksoisaseella), näiden lisähyökkäysten suorittaminen vaatii täyskierrostoiminnon. Sinun ei tarvitse nimetä kaikkien hyökkäystesi kohteita etukäteen. Voit nimetä kohteet sitä mukaa kuin tiedät, miten edelliset hyökkäykset sujuivat.

Ainoa täyshyökkäyksen aikana sallittu liike on 5 jalan askel. Sen voi ottaa ennen hyökkäyksiä, niiden jälkeen tai niiden välissä.

Jos sinulla on useita hyökkäyksiä sen takia, että perushyökkäys­hyvityksesi on suuri, hyökkäykset täytyy suorittaa järjestyksessä suurimmasta hyvityksestä pienimpään. Jos taistelet kahdella aseella, voit iskeä ensiksi kummalla aseella tahansa. Jos taistelet kaksoisaseella, voit iskeä ensiksi kummalla aseen osalla tahansa.

Hyökkäyksen tai täyshyökkäyksen valinta

Jos jo ensimmäinen hyökkäyksesi tuottaa toivotun tuloksen, voit korvata loput hyökkäyksesi yhdellä liikkumistoiminnolla. Jos olet jo ottanut 5 jalan askeleen, et voi käyttää liikkumistoimintoasi minkään välimatkan liikkumiseen, mutta muunlaisiin liikkeisiin kyllä.

Puolustuskannalla taistelu täyskierrostoimintona

Kun suoritat täyshyökkäystoiminnon, voit halutessasi alkaa taistella puolustuskannalla. Tällöin saat koko kierroksen ajan sakkoa –4 kaikkiin suorittamiisi hyökkäyksiin ja väistelyhyvitystä +2 panssariluokkaasi.

Niittäminen

Niittäminen- ja Harjaantunut niittäminen -valttien suomat lisähyökkäykset voidaan suorittaa milloin tahansa. Niiden suorittamiseen ei koskaan tarvita täyshyökkäystoimintoa.

Loitsun langetus 

Loitsu, jonka langetusaika on 1 kierros, vaatii täyskierrostoiminnon. Loitsu astuu voimaan juuri ennen langettajan vuoron alkua langetuksen aloittamista seuraavalla kierroksella. Kun loitsu on astunut voimaan, langettaja voi jälleen toimia normaalisti.

Jos loitsun langetusaika on 1 minuutti, se astuu voimaan juuri ennen langettajan vuoroa 1 minuutin kuluttua (ja edeltävillä 10 kierroksella hän langettaa loitsua täyskierrostoimintoina). Jos nämä toiminnot eivät ole perättäisiä ja keskeytyksettömiä, loitsu menee automaattisesti hukkaan.

Kun aloitat loitsun, jonka langetusaika on (vähintään) 1 kierros, sinun on jatkettava sanakaavojen lausumista, elehtimistä ja keskittymistä aloittamiskierroksesta (vähintään) seuraavan vuorosi alkua edeltävään hetkeen. Jos keskittymisesi herpaantuu loitsun aloittamisen ja loppuunsaattamisen välillä, menetät loitsun.

Vaikka loitsun langetus kestäisi täyden kierroksen tai pitempäänkin, altistut vapaahyökkäyksille vain sillä hetkellä, kun alat langettaa loitsua. Kun langetat loitsua, et uhkaa ympärilläsi olevia ruutuja.

Muilta osin tämä toiminto on aivan samanlainen kuin kohdassa Perustoiminnot kuvattu loitsun langetus -toiminto.

Taianmuuntoloitsun langetus

Taikureilta ja bardeilta kuluu enemmän aikaa taianmuuntoloitsun (taianmuuntovaltilla tehostetun loitsun) langetukseen kuin tavallisen loitsun langetukseen. Jos loitsun normaali langetusaika on 1 perustoiminto, taianmuuntoversion langetus on taikurille ja bardille täyskierrostoiminto.

Huomaa, että tämä on eri asia kuin loitsu, jonka langetusaika on 1 kierros – taianmuuntoloitsu astuu voimaan samalla kierroksella kuin sen langetus aloitetaan, eikä loitsijan tarvitse jatkaa sanakaavojen lausumista, elehtimistä ja keskittymistä seuraavan vuoronsa alkuun asti. Jos loitsun langetusaika on normaalistikin pitempi kuin 1 perustoiminto, taianmuuntoversion langetus vaatii yhden ylimääräisen täyskierrostoiminnon.

Kun pappi langettaa korvaavasti hoito- tai aiheutus-loitsun taianmuuntoversion, langetus kestää silloinkin tavallista kauemmin. Jos loitsun langetusaika on 1 perustoiminto, sen käyttö korvaavasti taianmuuntoversiona on täyskierrostoiminto, ja jos loitsun langetusaika on tätä pitempi, sen käyttö vaatii yhden ylimääräisen täyskierrostoiminnon.

Erikoiskyvyn käyttö

Erikoiskyvyn käyttö on useimmiten perustoiminto, mutta jotkin kyvyt vaativat täyskierrostoiminnon.

Vetäytyminen

Vetäytyminen lähitaistelusta on täyskierrostoiminto. Kun vetäydyt, voit liikkua kaksi kertaa nopeutesi verran. Lähtöruutuasi ei uhkaa mikään sellainen vihollinen, jonka pystyt näkemään, joten kun poistut ruudusta, näkemäsi viholliset eivät saa suorittaa sinua vastaan vapaahyökkäyksiä. (Näkymättömät viholliset voivat kuitenkin suorittaa vapaahyökkäyksiä, etkä voi vetäytyä taistelusta sokaistuneena.) Et saa ottaa 5 jalan askelta samalla kierroksella kun vetäydyt.

Jos liikut vetäytymisen aikana pois uhatusta ruudusta (muusta kuin lähtöruudustasi), viholliset voivat suorittaa vapaahyökkäyksiä sinua vastaan tavalliseen tapaan.

Et voi vetäytyä käyttäen sellaista liikkumistapaa, jolle sinulla ei ole ilmoitettua nopeutta.

Huomaa, että toiminnon nimestä huolimatta sinun ei tarvitse poistua taistelusta kokonaan.

Rajoitettu vetäytyminen

Jos voit suorittaa vuorollasi vain perustoiminnon, voit vetäytyä perustoimintona. Tällöin voit liikkua vain nopeutesi verran (etkä kahta kertaa nopeutesi verran).

Juokseminen

Voit juosta täyskierrostoimintona. (Jos juokset, et saa ottaa lisäksi 5 jalan askelta.) Juostessasi voit liikkua neljä kertaa nopeutesi verran suorassa linjassa (kolme kertaa, jos pidät raskasta haarniskaa). Et saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystäsi panssariluokkaasi, ellei sinulla ole Juoksu-valttia.

Voit juosta Ruumiinkunto-arvosi verran kierroksia, mutta sen jälkeen sinun on onnistuttava Ruumiinkunto-testissä (VA 10), jotta voisit jatkaa juoksemista. Tämän jälkeen jokainen uusi juoksemiskierros vaatii uuden testin, ja testin vaikeusaste kasvaa kierros kierrokselta 1:llä. Kun epäonnistut testissä, joudut lopettamaan juoksemisen. Testissä epäonnistuneen hahmon on levättävä 1 minuutti (10 kierrosta) ennen kuin hän voi taas juosta. Levon aikana hän ei voi liikkua normaalia liikkumistoimintoa nopeammin.

Juokseminen ei ole mahdollista hankalalla kulkualustalla eikä sokkona.

Kuormittamattoman ihmisen vauhti juoksemistoiminnon aikana vastaa noin 12 virstan tuntivauhtia.

5 jalan liikkuminen hankalalla kulkualustalla

Joissakin tilanteissa liikkumisesi voi hankaloitua niin, ettei nopeutesi riitä edes 5 jalan matkan (1 ruudun) liikkumiseen. Tällöin voit käyttää täyskierrostoiminnon liikkuaksesi 5 jalkaa (1 ruudun) mihin tahansa suuntaan, myös vinottain. Vaikka tämä näyttääkin 5 jalan askeleelta, se ei ole sitä, joten altistut vapaahyökkäyksille normaaliin tapaan.


Ilmaistoiminnot

Taulukko: Ilmaistoiminnot

Toiminto

Vapaahyökkäys1   

Esineen pudottaminen

Ei

Kumoon heittäytyminen

Ei

Loitsun osatekijöiden käsittely loitsua langetettaessa2   

Ei

Loitsuun keskittymisen lopettaminen

Ei

Puhuminen

Ei

 1. Onpa toiminto mikä hyvänsä, liikkuminen pois uhatusta ruudusta altistaa yleensä vapaahyökkäyksille. Tämä sarake kertoo vain sen, altistaako itse toiminto vapaahyökkäyksille. Toimintoon liittyvä liikkuminen on asia erikseen.

 2. Ellei osatekijä ole hyvin iso tai vaikeasti käsiteltävä esine.

Ilmaistoimintoihin ei kulu lainkaan aikaa, joskin yhden vuoron aikana suoritettavien ilmaistoimintojen määrällä voi olla rajansa. Ilmaistoiminnot altistavat vapaahyökkäyksille vain harvoin. Alla on esitelty joitakin yleisiä ilmaistoimintoja.

Esineen pudottaminen

Esineen pudottaminen omaan tilaasi tai naapuriruutuusi on ilmaistoiminto.

Kumoon heittäytyminen

Heittäytyminen kumoon omassa tilassasi on ilmaistoiminto.

Puhuminen

Puhuminen on yleensä ilmaistoiminto, jonka voit suorittaa muulloinkin kuin omalla vuorollasi. Ilmaistoimintona ei yleensä voida puhua kuin parin lauseen verran.

Loitsuun keskittymisen lopettaminen

Voimassa olevaan loitsuun keskittymisen voi lopettaa ilmaistoimintona.


Pikatoiminnot

Pikatoimintoon kuluu hyvin vähän aikaa, mutta se vaatii enemmän vaivaa ja voimia kuin ilmaistoiminto. Voit suorittaa vuorollasi yhden pikatoiminnon ilman, että se vaikuttaa kykyysi suorittaa muita toimintoja. Tässä mielessä pikatoiminto on ilmaistoiminnon kaltainen. Voit kuitenkin suorittaa vain yhden pikatoiminnon vuoroa kohden riippumatta siitä, mitä muita toimintoja suoritat. Voit suorittaa pikatoiminnon aina, kun voisit normaalisti suorittaa ilmaistoiminnon. Pikatoiminnot liittyvät usein loitsujen langetukseen tai taikaesineiden aktivointiin; monet hahmot (etenkin sellaiset, jotka eivät langeta loitsuja) eivät koskaan saa tilaisuutta suorittaa pikatoimintoa.

Joudutetun loitsun langettaminen on pikatoiminto. On myös loitsuja, joiden langetusaika on jo valmiiksi 1 pikatoiminto.

Kun langetat loitsun, jonka langetusaika on 1 pikatoiminto, et altistu vapaahyökkäyksille.


Välittömät toiminnot

Välitön toiminto muistuttaa pikatoimintoa sikäli, että siihen kuluu hyvin vähän aikaa mutta se vaatii enemmän vaivaa ja voimia kuin ilmaistoiminto. Pikatoiminnosta poiketen välitön toiminto voidaan kuitenkin suorittaa milloin tahansa – muulloinkin kuin hahmon omalla vuorolla. Höyhenenkeveys-loitsun langetus on välitön toiminto, koska kyseinen loitsu voidaan langettaa milloin tahansa.

Kun käytät välittömän toiminnon omalla vuorollasi, se vastaa pikatoimintoa ja lasketaan kyseisen vuoron pikatoiminnoksesi. Jos olet suorittanut välittömän toiminnon muulloin kuin omalla vuorollasi, saat suorittaa uuden välittömän toiminnon tai pikatoiminnon vasta seuraavan vuorosi jälkeen (välittömän toiminnon käyttö ennen omaa vuoroasi vastaa käytännössä tulevan vuorosi pikatoiminnon käyttöä etukäteen). Et voi myöskään suorittaa välitöntä toimintoa valmistautumattomana.


Sekalaiset toiminnot

Taulukko: Sekalaiset toiminnot

Ei toiminto

Vapaahyökkäys1

5 jalan askel

Ei

Viivyttäminen

Ei

Toimintotyyppi vaihtelee

Vapaahyökkäys1

Aseestariisunta2

Kyllä

Kampitus2

Kyllä

Paini2

Kyllä

Valtin käyttö3

Vaihtelee

 1. Onpa toiminto mikä hyvänsä, liikkuminen pois uhatusta ruudusta altistaa yleensä vapaahyökkäyksille. Tämä sarake kertoo vain sen, altistaako itse toiminto vapaahyökkäyksille. Toimintoon liittyvä liikkuminen on asia erikseen.

 2. Nämä hyökkäysmuodot korvaavat yhden lähitaisteluhyökkäyksen eivätkä ole toimintoja sinänsä. Niitä voidaan käyttää lähitaisteluhyökkäyksen paikalla kerran hyökkäys- tai rynnäkkötoiminnon aikana, kerran tai useammin täyshyökkäystoiminnon aikana ja myös vapaahyökkäyksissä.

 3. Valttien vaikutuksista kerrotaan tarkemmin valttien kuvausteksteissä.

5 jalan askel

Voit liikkua 5 jalkaa millä tahansa kierroksella, jolla et liiku mitään muuta välimatkaa. Tämän 5 jalan askeleen ottaminen ei koskaan altista vapaahyökkäyksille. Voit ottaa kierrosta kohden vain yhden 5 jalan askeleen, etkä voi ottaa 5 jalan askelta samalla kierroksella, jolla liikut jonkin toisen välimatkan.

Voit ottaa 5 jalan askeleen muita toimintojasi ennen, niiden välissä tai niiden jälkeen.

5 jalan askelta ei voida ottaa hankalalla kulkualustalla eikä pimeydessä. Jos olennon nopeus on 5 jalkaa tai vähemmän, se ei voi ottaa 5 jalan askelta, koska näin hitaalta olennolta 5 jalan liikkuminenkin vaatii liikkumistoiminnon.

Et voi ottaa 5 jalan askelta käyttäen sellaista liikkumistapaa, jolle sinulla ei ole ilmoitettua nopeutta.

Valtin käyttö

Joidenkin valttien avulla voidaan suorittaa toimintoja taistelussa. Toiset valtit eivät kytkeydy mihinkään toimintoon vaan antavat suoraan hyvitystä johonkin ennestään osaamaasi kykyyn. Joitakin valtteja, kuten esineentekovaltteja, ei ole tarkoitettu taisteluun. Valteista kerrotaan kaikki tarpeellinen niiden kuvauksissa.

Taidon käyttö

Useimpien taitojen käyttö vaatii perustoiminnon, mutta on myös taitoja, jotka vaativat liikkumistoiminnon, täyskierrostoiminnon, ilmaistoiminnon tai jotakin aivan muuta.

Taitojen kuvauksissa kerrotaan, millaisia toimintoja mikin taito vaatii.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.