Taika-aseet

Taulukko: Taika-aseet

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Aseen hyvitys

Perusmarkkinahinta1   

01–70

01–10

+1

2 000 kr

71–85

11–29

+2

8 000 kr

30–58

01–20

+3

18 000 kr

59–62

21–38

+4

32 000 kr

39–49

+5

50 000 kr

+62

72 000 kr

+72

98 000 kr

+82

128 000 kr

+92

162 000 kr

+102

200 000 kr

86–90

63–68

50–63

Vakiotyyppinen ase3   

91–100

69–100

64–100

Erikoiskyky4 ja heitä uudelleen   

 1. Jos kyse on ammuksista, tämä hinta kattaa 50 nuolta, vasamaa, šurikenia tai lingonkuulaa.

 2. Aseella ei todellisuudessa voi olla suurempaa hyvitystä kuin +5. Käytä näitä rivejä perusmarkkinahinnan selvittämiseen silloin, kun aseella on erikoiskykyjä.

 3. Ks. alla taulukko Vakiotyyppiset aseet.

 4. Lähitaisteluaseiden osalta ks. alla taulukko Lähitaisteluaseiden erikoiskyvyt ja kantama-aseiden osalta ks. alla taulukko Kantama-aseiden erikoiskyvyt.


Taulukko: Aseen tyypin määrittäminen

n%

Aseen tyyppi

01–70

Yleinen lähitaisteluase

71–80

Harvinainen ase

81–100

Yleinen kantama-ase


Taulukko: Yleiset lähitaisteluaseet

n%

Ase

Lisähinta1

01–04

Tikari

+302 kr

05–14

Kahden käden kirves

+320 kr

15–24

Kahden käden miekka

+350 kr

25–28

Kama

+302 kr

29–41

Pitkämiekka

+315 kr

42–45

Sotanuija, kevyt

+305 kr

46–50

Sotanuija, raskas

+312 kr

51–54

Nuntšaku

+302 kr

55–57

Taistelusauva2

+600 kr

58–61

Säilä

+320 kr

62–66

Käyräsapeli

+315 kr

67–70

Lyhytkeihäs

+302 kr

71–74

Siangham

+303 kr

75–84

Puolentoista käden miekka

+335 kr

85–89

Lyhytmiekka

+310 kr

90–100

Kääpiötappara

+330 kr

 1. Lisää taulukossa Taika-aseet ilmoitettuun perusmarkkinahintaan, niin saat aseen kokonaismarkkinahinnan. Kaikki taika-aseet ovat valioaseita.

 2. Valiokaksoisaseissa valiolaatuisuuden hinta on kaksinkertainen (+300 kr aseen päätä kohden, yhteensä +600 kr). Kaksoisaseiden päillä on erilliset tehostushyvitykset. Jos ase luodaan arpomalla, kaksoisaseen toissijaisella päällä voi (n% 01–50) olla sama tehostushyvitys kuin ensisijaisella päällä, jolloin hyvityshinta kaksinkertaistuu. Toinen vaihtoehto (n% 51–100) on, että toissijaisen pään tehostushyvitys on yhtä pienempi kuin ensisijaisen pään eikä sillä ole mitään erikoiskykyjä.


Taulukko: Harvinaiset aseet

n%

Ase

Lisähinta1

01–03

Örkkien kaksoiskirves2

+660 kr

04–07

Sotakirves

+310 kr

08–10

Piikkiketju

+325 kr

11–12

Kurikka

+300 kr

13–16

Pienoisvarsijousi

+400 kr

17–19

Lippaallinen varsijousi

+550 kr

20–21

Rystystikari

+302 kr

22–23

Kahden käden käyräsapeli

+375 kr

24–26

Varsta, kaksipäinen2

+690 kr

27–31

Varsta, raskas

+315 kr

32–35

Varsta

+308 kr

36–37

Taisteluhansikas

+302 kr

38–39

Piikkitaisteluhansikas

+305 kr

40–41

Glaivi

+308 kr

42–43

Kahden käden kurikka

+305 kr

44–45

Guisarme

+309 kr

46–48

Hilpari

+310 kr

49–51

Keihäs

+301 kr

52–54

Koukkupäinen maahisvasara2

+620 kr

55–56

Vasara, kevyt

+301 kr

57–58

Käsikirves

+306 kr

59–61

Kukri

+308 kr

62–64

Peitsi

+310 kr

65–67

Pitkäkeihäs

+305 kr

68–70

Piikkinuija

+308 kr

71–72

Verkko

+320 kr

73–74

Hakku, raskas

+308 kr

75–76

Hakku, kevyt

+304 kr

77–78

Ranseur

+310 kr

79–80

Pamppu

+301 kr

81–82

Viikate

+318 kr

83–84

Šuriken (50)

+310 kr

85–86

Sirppi

+306 kr

87–89

Miekka, kaksipäinen2

+700 kr

90–91

Kolmikärki

+315 kr

92–94

Kääpiöurgrossi2

+650 kr

95–97

Sotavasara

+312 kr

98–100

Ruoska

+301 kr

 1. Lisää taulukossa Taika-aseet ilmoitettuun perusmarkkinahintaan, niin saat aseen kokonaismarkkinahinnan. Kaikki taika-aseet ovat valioaseita.

 2. Valiokaksoisaseissa valiolaatuisuuden hinta on kaksinkertainen (+300 kr aseen päätä kohden, yhteensä +600 kr). Kaksoisaseiden päillä on erilliset tehostushyvitykset. Jos ase luodaan arpomalla, kaksoisaseen toissijaisella päällä voi (n% 01–50) olla sama tehostushyvitys kuin ensisijaisella päällä, jolloin hyvityshinta kaksinkertaistuu. Toinen vaihtoehto (n% 51–100) on, että toissijaisen pään tehostushyvitys on yhtä pienempi kuin ensisijaisen pään eikä sillä ole erikoiskykyjä.


Taulukko: Yleiset kantama-aseet

n%         

Ase

Lisähinta1

01–10

Ammuksia (heitä uudelleen):

01–50

Nuolia (50)

+302 kr 5 hr   

51–75

Vasamia, varsijousen (50)

+305 kr

76–80

Vasamia, lippaallisen varsijousen (50)   

+310 kr

81–100   

Lingonkuulia (50)

+300 kr 5 hr

11–15

Heittokirves

+308 kr

16–25

Varsijousi, raskas

+350 kr

26–35

Varsijousi, kevyt

+335 kr

36–39

Heittonuoli

+300 kr 5 hr

40–41

Heittokeihäs

+301 kr

42–46

Lyhytjousi

+330 kr

47–51

Yhdistelmälyhytjousi (Vma-hyvitys +0)

+375 kr

52–56

Yhdistelmälyhytjousi (Vma-hyvitys +1)

+450 kr

57–61

Yhdistelmälyhytjousi (Vma-hyvitys +2)

+525 kr

62–65

Linko

+300 kr

66–75

Pitkäjousi

+375 kr

76–80

Yhdistelmäpitkäjousi

+400 kr

81–85

Yhdistelmäpitkäjousi (Vma-hyvitys +1)

+500 kr

86–90

Yhdistelmäpitkäjousi (Vma-hyvitys +2)

+600 kr

91–95

Yhdistelmäpitkäjousi (Vma-hyvitys +3)

+700 kr

96–100

Yhdistelmäpitkäjousi (Vma-hyvitys +4)

+800 kr

 1. Lisää taulukossa Taika-aseet ilmoitettuun perusmarkkinahintaan, niin saat aseen kokonaismarkkinahinnan. Kaikki taika-aseet ovat valioaseita.

Taika-aseet tuottavat tehostushyvitystä +1:stä +5:een. Tämä hyvitys lisätään sekä hyökkäys- että vaurioheittoihin. Kaikki taika-aseet ovat myös valioaseita, mutta niiden valiohyvitys ei kasaudu tehostushyvityksen kanssa.

Aseilla on kaksi peruskategoriaa: lähitaistelu- ja kantama-aseet. Joitakin lähitaisteluaseiksi merkittyjä aseita voidaan käyttää myös kantama-aseina. Tällöin niiden tehostushyvitys lasketaan sekä lähitaistelu- että kantamahyökkäyksiin.

Tehostushyvityksensä lisäksi aseella voi olla erikoiskykyjä. Erikoiskyvyt kasvattavat aseen "laskennallista" hyvitystä, jonka avulla selvitetään aseen markkinahinta, mutta todellisuudessa erikoiskyvyillä ei ole vaikutusta hyökkäys- tai vauriohyvityksiin (ellei toisin mainita). Yhden aseen laskennallinen hyvitys (tehostushyvitys + erikoiskyvyn tuottama hyvitys) voi olla enintään +10. Erikoiskyvyllä varustetulla aseella on oltava tehostushyvitystä vähintään +1.

Ase tai ammus voidaan valmistaa myös jostakin epätavallisesta aineesta. Heitä n%: 01–95 tarkoittaa, että esine on perusmallinen, ja 96–100 tarkoittaa, että se on tehty jostakin erikoisaineesta, kuten kylmäraudasta.

Aseiden langettajataso

Erikoiskyvyllä varustetun aseen langettajataso ilmoitetaan aseen kuvauksessa. Jos aseella on vain tehostushyvitys eikä muita kykyjä, langettajataso on kolme kertaa tehostushyvityksen verran. Jos aseella on sekä tehostushyvitys että jokin erikoiskyky, aseen valmistajan on täytettävä näiden kahden ominaisuuden langettajatasovaatimuksista korkeampi.

Ylimääräiset vaurionopat

Jotkin taika-aseet tuottavat vaurioita ylimääräisillä nopilla. Toisin kuin muut vauriomuuntimet, nämä ylimääräiset vaurionopat eivät kertaudu, kun aseella tuotetaan kriittinen osuma.

Kantama-aseet ja ammukset

Kantama-aseen tehostushyvitys ei kasaudu aseen ammusten tehostushyvityksen kanssa. Vain suurempi hyvitys lasketaan.

Kaikki ammukset, jotka lähetetään vähintään +1:n tehostushyvityksellä varustetusta ammusaseesta, katsotaan taika-aseiksi, kun selvitetään niiden kykyä sivuuttaa vauriovähennys. Samoin kaikki ammukset, jotka lähetetään jotakin hengenlaatua edustavasta ammusaseesta, saavat kyseisen aseen hengenlaadun (mahdollisen oman hengenlaatunsa lisäksi).

Taika-ammusten särkymävaara

Kun taikavoimainen nuoli, vasama, šuriken tai lingonkuula ei osu kohteeseensa, sillä on 50 %:n mahdollisuus tuhoutua. Kun taikavoimainen nuoli, vasama, šuriken tai lingonkuula osuu kohteeseensa, se tuhoutuu aina.

Valontuotto

30 % taika-aseista säteilee kirkkaudeltaan valo-loitsun veroista valoa (kirkasta valoa 20 jalan säteelle, hämärää valoa 40 jalan säteelle). Tällaisten aseiden taikavoimaisuus on katsojalle ilmiselvää. Niitä ei voida piilottaa, kun ne ovat poissa huotrastaan, eikä niiden valoa voida sammuttaa. Alla esitellyissä vakiotyyppisissä aseissa on sellaisia, jotka hohtavat aina, ja sellaisia, jotka eivät hohda koskaan. Asiasta mainitaan aseiden kuvauksissa.

Lujuus ja kestopisteet

Jokainen tehostushyvityksen +1 lisää aseen lujuutta 2:lla ja antaa sille +10 kestopistettä.

Aktivointi

Hahmo saa käyttöönsä taika-aseen hyödyt samalla tavoin kuin taikuudettomankin aseen hyödyt eli hyökkäämällä sillä. Jos aseella on jokin erikoiskyky, joka vaatii aktivoinnin, käyttäjän on yleensä lausuttava oikea käskysana (tämä on perustoiminto).

Taika-aseiden kriittiset osumat

Eräät aseiden erikoiskyvyt ja vakiotyyppiset aseet tuottavat kriittisen osuman tullen ylimääräisiä vaikutuksia. Nämä ylimääräiset vaikutukset tehoavat myös sellaisiin olentoihin, jotka ovat immuuneja kriittisille osumille, esimerkiksi epäkuolleisiin, elementaaleihin ja rakentoihin. Kun taistelet tällaisia olentoja vastaan, selvitä kriittisen osuman toteutuminen niin kuin kohde olisi ihmisolio tai muu kriittisille osumille altis olento. Jos kriittisyysheitto onnistuu, erikoisvaikutus lasketaan mutta aseen normaalit vauriot eivät kertaudu.

Epätavallisen kokoisten olentojen aseet

Muille kuin Pienille tai Keskikokoisille olennoille tarkoitettujen aseiden hinnat vaihtelevat. Valiolaatuisuuden, tehostushyvitysten ja erikoiskykyjen kustannukset pysyvät kuitenkin koosta riippumatta samoina.

Erityispiirteet

Heitä n%. Jos esine on lähitaisteluase, tulos 01–30 tarkoittaa, että esine säteilee valoa, 31–45 tarkoittaa, että jokin seikka (muoto, kaiverrus tms.) antaa vihiä aseen ominaisuuksista, ja 46–100 tarkoittaa, ettei aseella ole mitään erityispiirteitä.

Jos esine on kantama-ase, tulos 01–15 tarkoittaa, että jokin seikka (muoto, kaiverrus tms.) antaa vihiä aseen ominaisuuksista, ja 16–100 tarkoittaa, ettei aseella ole mitään erityispiirteitä.

Taika-aseiden erikoiskykyjen kuvaukset

Tehostushyvityksensä lisäksi aseella voi olla yksi tai useampia erikoiskykyjä, jotka on kuvattu alla. Erikoiskyvyllä varustetulla aseella on oltava tehostushyvitystä vähintään +1.

Taulukko: Lähitaisteluaseiden erikoiskyvyt

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Erikoiskyky   

Perusmarkkinahinnan   
muunnin
1   

01–10

01–06

01–03

Turma

+1 hyvitykseen

11–17

07–12

Varjeleva

+1 hyvitykseen

18–27

13–19

04–06

Liekehtivä

+1 hyvitykseen

28–37

20–26

07–09

Kuura

+1 hyvitykseen

38–47

27–33

10–12

Kipinöivä

+1 hyvitykseen

48–56

34–38

13–15

Haamukosketus

+1 hyvitykseen

57–67

39–44

Pureva2

+1 hyvitykseen

68–71

45–48

16–19

Ki-energiaa kanavoiva

+1 hyvitykseen

72–75

49–50

Armelias

+1 hyvitykseen

76–82

51–54

20–21

Pysäyttämätön

+1 hyvitykseen

83–87

55–59

22–24

Loitsun varaava

+1 hyvitykseen

88–91

60–63

25–28

Heitettävä

+1 hyvitykseen

92–95

64–65

29–32

Jyrähtävä

+1 hyvitykseen

96–99

66–69

33–36

Ketään säälimätön

+1 hyvitykseen

70–72

37–41

Anarkkinen

+2 hyvitykseen

73–75

42–46

Aksiomaattinen

+2 hyvitykseen

76–78

47–49

Tyhjäksitekevä3

+2 hyvitykseen

79–81

50–54

Liekkipurkaus

+2 hyvitykseen

82–84

55–59

Jääpurkaus

+2 hyvitykseen

85–87

60–64

Pyhä

+2 hyvitykseen

88–90

65–69

Kipinäpurkaus

+2 hyvitykseen

91–93

70–74

Epäpyhä

+2 hyvitykseen

94–95

75–78

Haavoittava

+2 hyvitykseen

79–83

Nopea

+3 hyvitykseen

84–86

Voimaa säkenöivä

+4 hyvitykseen

87–88

Tanssiva

+4 hyvitykseen

89–90

Mestaava4

+5 hyvitykseen

100

96–100

91–100

Heitä kahdesti uudelleen5   

 1. Lisää tehostushyvitykseen taulukossa Taika-aseet, niin saat aseen perusmarkkinahinnan.

 2. Vain pisto- tai viiltoaseille. Heitä uudelleen, jos arvot tämän ruhjonta-aseelle.

 3. Vain ruhjonta-aseille. Heitä uudelleen, jos arvot tämän pisto- tai viiltoaseelle.

 4. Vain viiltoaseille. Heitä uudelleen, jos arvot tämän pisto- tai ruhjonta-aseelle.

 5. Heitä vielä uudelleen, jos saat kaksi samaa erikoiskykyä tai kyvyn, joka ei ole yhteensopiva aiemmin heittämäsi kyvyn kanssa, tai jos kyky korottaa laskennallisen hyvityksen yli +10:n rajan. Aseen tehostushyvityksestä ja erikoiskykyhyvityksestä koostuva laskennallinen hyvitys voi olla enintään +10.


Taulukko: Kantama-aseiden erikoiskyvyt

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Erikoiskyky   

Perusmarkkinahinnan   
muunnin
1   

01–12

01–08

01–04

Turma

+1 hyvitykseen

13–25

09–16

05–08

Kauas kantava

+1 hyvitykseen

26–40

17–28

09–12

Liekehtivä

+1 hyvitykseen

41–55

29–40

13–16

Kuura

+1 hyvitykseen

56–60

41–42

Armelias

+1 hyvitykseen

61–68

43–47

17–21

Käteen palaava

+1 hyvitykseen

69–83

48–59

22–25

Kipinöivä

+1 hyvitykseen

84–93

60–64

26–27

Löytävä

+1 hyvitykseen

94–99

65–68

28–29

Jyrähtävä

+1 hyvitykseen

69–71

30–34

Anarkkinen

+2 hyvitykseen

72–74

35–39

Aksiomaattinen

+2 hyvitykseen

75–79

40–49

Liekkipurkaus

+2 hyvitykseen

80–82

50–54

Pyhä

+2 hyvitykseen

83–87

55–64

Jääpurkaus

+2 hyvitykseen

88–92

65–74

Kipinäpurkaus

+2 hyvitykseen

93–95

75–79

Epäpyhä

+2 hyvitykseen

80–84

Nopea

+3 hyvitykseen

85–90

Voimaa säkenöivä

+4 hyvitykseen

100

96–100

91–100

Heitä kahdesti uudelleen2   

 1. Lisää tehostushyvitykseen taulukossa Taika-aseet, niin saat aseen perusmarkkinahinnan.

 2. Heitä uudelleen, jos saat kaksi samaa erikoiskykyä tai kyvyn, joka ei ole yhteensopiva aiemmin heittämäsi kyvyn kanssa, tai jos kyky korottaa laskennallisen hyvityksen yli +10:n rajan. Aseen tehostushyvityksestä ja erikoiskykyhyvityksestä koostuva laskennallinen hyvitys voi olla enintään +10.

Aksiomaattinen

Aksiomaattinen ase on hengenlaadultaan lainkuuliainen ja voi sen vuoksi sivuuttaa asiaankuuluvan vauriovähennyksen. Se tuottaa ylimääräiset 2n6 pistettä vaurioita kaikille hengenlaadultaan kaoottisille olennoille. Lisäksi se tuottaa yhden negatiivisen tason kaikille kaoottisille olennoille, jotka yrittävät käytellä sitä. Negatiivinen taso säilyy voimassa niin kauan kuin ase on käyttelijän kädessä ja katoaa, kun hän irrottaa otteensa. Tämä negatiivinen taso ei johda koskaan pysyvään tasonmenetykseen, mutta sitä ei voida kumota millään tavoin (ei edes kunnonpalautus-loitsulla) niin kauan kuin ase on hahmon kädessä. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät aksiomaattisuuden kaikkiin ammuksiinsa.

Keskivahva lietsonta [lainkuuliainen]; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, esivallan viha, valmistajan on oltava lainkuuliainen; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Anarkkinen

Anarkkinen ase on hengenlaadultaan kaoottinen ja voi sen vuoksi sivuuttaa asiaankuuluvan vauriovähennyksen. Se tuottaa ylimääräiset 2n6 pistettä vaurioita kaikille hengenlaadultaan lainkuuliaisille olennoille. Lisäksi se tuottaa yhden negatiivisen tason kaikille lainkuuliaisille olennoille, jotka yrittävät käytellä sitä. Negatiivinen taso säilyy voimassa niin kauan kuin ase on käyttelijän kädessä ja katoaa, kun hän irrottaa otteensa. Kyseinen negatiivinen taso ei johda koskaan pysyvään tasonmenetykseen, mutta sitä ei voida kumota millään tavoin (ei edes kunnonpalautus-loitsulla) niin kauan kuin ase on hahmon kädessä. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät anarkkisuuden kaikkiin ammuksiinsa.

Keskivahva lietsonta [kaoottinen]; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kaaosvasara, valmistajan on oltava kaoottinen; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Armelias

Armelias ase tuottaa ylimääräiset 1n6 pistettä vaurioita, mutta kaikki sen tuottamat vauriot ovat tainnuttavia vaurioita. Ase voidaan käskeä tukahduttamaan tämä kyky, kunnes toisin käsketään. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät armelias-vaikutuksen kaikkiin ammuksiinsa.

Heikko loihdinta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, lievien haavojen hoito; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Epäpyhä

Epäpyhä ase on hengenlaadultaan paha ja voi sen vuoksi sivuuttaa asiaankuuluvan vauriovähennyksen. Se tuottaa ylimääräiset 2n6 pistettä vaurioita kaikille hengenlaadultaan hyville olennoille. Lisäksi se tuottaa yhden negatiivisen tason kaikille hyville olennoille, jotka yrittävät käytellä sitä. Negatiivinen taso säilyy voimassa niin kauan kuin ase on käyttelijän kädessä ja katoaa, kun hän irrottaa otteensa. Kyseinen negatiivinen taso ei johda koskaan pysyvään tasonmenetykseen, mutta sitä ei voida kumota millään tavoin (ei edes kunnonpalautus-loitsulla) niin kauan kuin ase on hahmon kädessä. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät epäpyhyyden kaikkiin ammuksiinsa.

Keskivahva lietsonta [paha]; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, epäpyhän kosketus, valmistajan on oltava paha; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Haamukosketus

Haamukosketusase tuottaa aina normaalit vauriot ruumiittomiakin olentoja vastaan. (Toisin sanoen ruumiittomalla olennolla ei ole tavallista 50 %:n mahdollisuutta välttyä vaurioilta.) Ruumiiton olento voi tarttua haamukosketusaseeseen ja liikutella sitä. Näyttäytyvä aave voi käytellä tällaista asetta ruumiillisia vihollisia vastaan. Haamukosketusase on käytännössä aina joko ruumiillinen tai ruumiiton sen mukaan, kumpi on sen käyttelijän kannalta edullisempaa.

Keskivahva loihdinta; LT 9; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, sfäärinvaihto; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Haavoittava

Haavoittava ase tuottaa verenhukan takia 1 pisteen verran Ruumiinkunto-vaurioita, kun se osuu johonkin olentoon. Nämä Ruumiinkunto-vauriot eivät kertaudu kriittisen osuman tullen. Kriittisille osumille immuunit olennot (esimerkiksi kasvit ja rakennot) ovat immuuneja myös tämän aseen tuottamille Ruumiinkunto-vaurioille.

Keskivahva lietsonta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, maagin miekka; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Heitettävä

Tämä kyky voidaan antaa vain lähitaisteluaseelle. Kyvyllä varustettu lähitaisteluase saa 10 jalan kantamaportaan, ja käyttelijä, jolla on pätevyys aseen normaaliin käyttöön, voi heittää asetta.

Heikko muutanta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, taikakivi; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Jyrähtävä

Jyrähtävästä aseesta kuuluu valtavan ukkospamauksen kaltainen ääni, kun se tuottaa kohteelleen kriittisen osuman. Tämä äänienergia ei vahingoita aseen käyttelijää. Jyrähtävä ase tuottaa onnistuneen kriittisen osuman tullen kohteelleen ylimääräiset 1n8 pistettä äänivaurioita. Jos aseen kriittisten osumien kerroin on ×3, lisää 1n8:n sijasta 2n8 pistettä äänivaurioita, ja jos kerroin on ×4, lisää 1n8:n sijasta 3n8 pistettä äänivaurioita. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät äänienergian kaikkiin ammuksiinsa. Kohteen, jolle tuotetaan jyrähtävällä aseella kriittinen osuma, on onnistuttava Sitkeys-laistossa (VA 14) tai se kuuroutuu pysyvästi.

Heikko mananta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, sokaisu/kuuroutus; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Jääpurkaus

Jääpurkausase toimii muutoin kuten kuura-ase, mutta lisäksi aseesta purkautuu jäätä, jos ase tuottaa onnistuneen kriittisen osuman. Jää ei vahingoita aseen käyttelijää. Kuura-kyvyn tuottamien kylmyysvaurioiden lisäksi jääpurkausase tuottaa onnistuneen kriittisen osuman tullen ylimääräiset 1n10 pistettä kylmyysvaurioita. Jos aseen kriittisten osumien kerroin on ×3, lisää 1n10:n sijasta 2n10 pistettä kylmyysvaurioita, ja jos kerroin on ×4, lisää 1n10:n sijasta 3n10 pistettä kylmyysvaurioita. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät kylmyysenergian kaikkiin ammuksiinsa.

Ase tuottaa onnistuneesta kriittisestä osumasta aiheutuvat ylimääräiset kylmyysvaurionsa silloinkin, kun sen kuura-kyky ei ole aktivoituna.

Keskivahva lietsonta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, jäämyrsky tai kylmä metalli; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Kauas kantava

Tämä kyky voidaan antaa vain kantama-aseelle. Kauas kantavalla aseella on kaksi kertaa pitempi kantamaporras kuin muilla vastaavilla aseilla.

Keskivahva näentä; LT 6; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, selväkuulo/selvänäkö; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Ketään säälimätön

Kun ketään säälimätön ase osuu viholliseen, se synnyttää vihollisen ja käyttelijän välille tuhoisan energiapurkauksen, joka tuottaa ylimääräiset 2n6 pistettä vaurioita viholliselle ja 1n6 pistettä vaurioita käyttelijälle. Vain lähitaisteluaseilla voi olla ketään säälimätön -kyky.

Keskivahva mananta; LT 9; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, voivutus; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Ki-energiaa kanavoiva

Tällainen taika-ase toimii käyttelijänsä ki-energian kanavoijana, minkä ansiosta hän voi suorittaa aseen välityksellä ki-hyökkäyksiään niin kuin ne olisivat aseettomia hyökkäyksiä. Tällaisia hyökkäyksiä ovat munkin ki-isku ja väräjävä kämmen, samoin Lamauttava nyrkki -valtin käyttö. Vain lähitaisteluaseet voivat olla ki-energiaa kanavoivia.

Keskivahva muutanta; LT 8; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, valmistajan on oltava munkki; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Kipinäpurkaus

Kipinäpurkausase toimii muutoin kuten kipinöivä ase, mutta lisäksi se tuottaa sähköpurkauksen, jos se aiheuttaa onnistuneen kriittisen osuman. Tämä sähköpurkaus ei vahingoita aseen käyttelijää. Kipinöivä-kyvyn tuottamien sähkövaurioiden lisäksi kipinäpurkausase tuottaa kriittisen osuman tullen ylimääräiset 1n10 pistettä sähkövaurioita. Jos aseen kriittisten osumien kerroin on ×3, lisää 1n10:n sijasta 2n10 pistettä sähkövaurioita, ja jos kerroin on ×4, lisää 1n10:n sijasta 3n10 pistettä sähkövaurioita. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät sähköenergian kaikkiin ammuksiinsa.

Ase tuottaa onnistuneesta kriittisestä osumasta aiheutuvat ylimääräiset sähkövaurionsa silloinkin, kun sen kipinöivä-kyky ei ole aktivoituna.

Keskivahva lietsonta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, johdatettu ukkonen tai salamanisku; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Kipinöivä

Kipinöivä ase peittyy käskettäessä rätisevään sähkövaippaan. Sähkö ei vahingoita aseen käyttelijää. Vaikutus pysyy voimassa, kunnes asetta käsketään uudelleen. Kipinöivä ase tuottaa osuman tullen ylimääräiset 1n6 pistettä sähkövaurioita. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät sähköenergian kaikkiin ammuksiinsa.

Keskivahva lietsonta; LT 8; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, johdatettu ukkonen tai salamanisku; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Kuura

Kuura-aseen ympärille muodostuu käskettäessä jääkylmä vaippa. Kylmyys ei vahingoita aseen käyttelijää. Vaikutus pysyy voimassa, kunnes asetta käsketään uudelleen. Kuura-ase tuottaa osuman tullen ylimääräiset 1n6 pistettä kylmyysvaurioita. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät kylmyysenergian kaikkiin ammuksiinsa.

Keskivahva lietsonta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, jäämyrsky tai kylmä metalli; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Käteen palaava

Tämä erikoiskyky on mahdollista antaa vain aseelle, jota voidaan heittää. Käteen palaava ase lentää heiton jälkeen takaisin heittäjänsä käteen. Se palaa heittäjän haltuun juuri ennen hänen seuraavan vuoronsa alkua (ja on siten valmis käytettäväksi alkavalla vuorolla).

Käteen palaavan aseen vastaanottaminen on ilmaistoiminto. Jos hahmo ei voi ottaa asetta vastaan tai jos hän on liikkunut sen jälkeen, kun heitti aseen, ase putoaa maahan siihen ruutuun, josta se heitettiin.

Keskivahva muutanta; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kaukoliikuttelu; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Liekehtivä

Liekehtivän aseen ympärille muodostuu käskettäessä tulivaippa. Tuli ei vahingoita aseen käyttelijää. Vaikutus pysyy voimassa, kunnes asetta käsketään uudelleen. Liekehtivä ase tuottaa osuman tullen ylimääräiset 1n6 pistettä tulivaurioita. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät tulienergian kaikkiin ammuksiinsa.

Keskivahva lietsonta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus ja liekkipatsas, lieskamiekka tai tulipallo; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Liekkipurkaus

Liekkipurkausase toimii muutoin kuten liekehtivä ase, mutta lisäksi se tuottaa liekkipurkauksen, jos se aiheuttaa onnistuneen kriittisen osuman. Purkaus ei vahingoita aseen käyttelijää. Liekehtivä-kyvyn (ks. yllä) ylimääräisten tulivaurioiden lisäksi liekkipurkausase tuottaa onnistuneen kriittisen osuman tullen ylimääräiset 1n10 pistettä tulivaurioita. Jos aseen kriittisten osumien kerroin on ×3, lisää 1n10:n sijasta 2n10 pistettä tulivaurioita, ja jos kerroin on ×4, lisää 1n10:n sijasta 3n10 pistettä tulivaurioita. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät tulienergian kaikkiin ammuksiinsa.

Ase tuottaa onnistuneesta kriittisestä osumasta aiheutuvat ylimääräiset tulivaurionsa silloinkin, kun sen liekehtivä-kyky ei ole aktivoituna.

Vahva lietsonta; LT 12; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus ja liekkipatsas, lieskamiekka tai tulipallo; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Loitsun varaava

Loitsijahahmo voi varata loitsun varaava -kyvyllä varustettuun aseeseen yhden enintään 3. tason kohteellisen loitsun. (Loitsun langetusajan on oltava 1 perustoiminto.) Aina kun ase osuu olentoon ja olento kärsii osumasta vaurioita, ase langettaa varatun loitsun välittömästi tähän olentoon ilmaistoimintona, jos käyttelijä niin haluaa. (Tämä erikoiskyky on poikkeus siitä yleisestä säännöstä, että loitsun langetus esineestä kestää vähintään yhtä kauan kuin kyseisen loitsun normaali langetus.) Kun loitsu on langetettu aseesta, loitsija voi varata aseeseen minkä tahansa muun enintään 3. tason kohteellisen loitsun. Ase kertoo käyttelijälleen taikakeinoin, mikä loitsu siihen on kulloinkin varattuna. Jos loitsun varaava ase tuodaan peliin arpomalla, on 50 %:n mahdollisuus, että siihen on jo valmiiksi varattuna jokin loitsu.

Vahva lietsonta (plus varatun loitsun aura); LT 12; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, valmistajan on oltava vähintään 12. tason loitsija; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Löytävä

Löytävä-kyky voi olla vain kantama-aseilla. Ase voi muuttaa suuntaa matkalla kohteeseensa, mikä mitätöi kaikki näkösuojasta ja kaikista muistakin seikoista johtuvat ohihyökkäysmahdollisuudet. (Aseen käyttelijän on silti tähdättävä aseellaan oikeaan ruutuun. Esimerkiksi nuoli, jolla tähdätään tyhjään tilaan, ei kaarra kohti näkymätöntä vihollista, vaikka sellainen olisikin lähistöllä.)

Vahva näentä; LT 12; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, tosinäkö; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Mestaava

Tämä väkevä ja pelätty ase voi katkaista kohteensa kaulan. Jos hyökkäysheiton tulos on puhdas 20 (ja tämän jälkeen kriittisyysheitto onnistuu), ase irrottaa vihollisen pään (jos tällä on sellainen). Joillakin olennoilla, kuten osalla epäsikiöistä ja kaikilla limaolioilla, ei ole lainkaan päätä. Toiset olennot, kuten golemit ja vampyyreja lukuun ottamatta kaikki epäkuolleet, eivät kärsi päänsä menettämisestä. Useimmat muut olennot kuitenkin kuolevat, kun niiden kaula katkaistaan. Mestaavan aseen on oltava viiltoase. (Jos arvot tämän kyvyn vääränlaiselle aseelle, heitä uudelleen.)

Vahva mananta ja muutanta; LT 18; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, surmanpiiri, pureva terä; Markkinahinta +5 hyvitykseen.

Nopea

Kun nopean aseen käyttelijä suorittaa täyshyökkäystoiminnon, hän voi suorittaa aseella yhden ylimääräisen hyökkäyksen. Hyökkäykseen lasketaan käyttelijän täysi perushyökkäyshyvitys ja lisäksi kaikki tilanteen mukaiset muuntimet. Tämä hyöty ei kasaudu muiden vastaavien vaikutusten (kuten nopeutus-loitsun) kanssa.

Keskivahva muutanta; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, nopeutus; Markkinahinta +3 hyvitykseen.

Pureva

Tämä kyky kaksinkertaistaa aseen uhka-alueen. Vain pisto- ja viiltoaseet voivat olla purevia. (Jos arvot tämän kyvyn vääränlaiselle aseelle, heitä uudelleen.) Tämä vaikutus ei kasaudu muiden uhka-aluetta kasvattavien vaikutusten (kuten pureva terä -loitsun tai Varmempi kriittinen -valtin) kanssa.

Keskivahva muutanta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, pureva terä; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Pyhä

Pyhä ase on hengenlaadultaan hyvä ja voi sen vuoksi sivuuttaa asiaankuuluvan vauriovähennyksen. Se tuottaa ylimääräiset 2n6 pistettä vaurioita kaikille hengenlaadultaan pahoille olennoille. Lisäksi se tuottaa yhden negatiivisen tason kaikille pahoille olennoille, jotka yrittävät käytellä sitä. Negatiivinen taso säilyy voimassa niin kauan kuin ase on käyttelijän kädessä ja katoaa, kun hän irrottaa otteensa. Kyseinen negatiivinen taso ei johda koskaan pysyvään tasonmenetykseen, mutta sitä ei voida kumota millään tavoin (ei edes kunnonpalautus-loitsulla) niin kauan kuin ase on hahmon kädessä. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät pyhyyden kaikkiin ammuksiinsa.

Keskivahva lietsonta [hyvä]; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, pyhä hävitysisku, valmistajan on oltava hyvä; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Pysäyttämätön

Pysäyttämättömän aseen käyttelijä, jolla on Niittäminen-valtti, voi suorittaa yhden ylimääräisen niittämisyrityksen kierrosta kohden.

Keskivahva lietsonta; LT 8; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, jumalvoima; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Tanssiva

Tanssiva ase voidaan päästää perustoimintona hyökkäämään omin avuin. Se taistelee päästäjänsä ohjailemana ja tämän perushyökkäyshyvitystä käyttäen 4 kierroksen ajan ja putoaa sitten maahan. Tanssiessaan se ei voi suorittaa vapaahyökkäyksiä, eikä sen päästäjää katsota aseistautuneeksi, mitä tulee kyseiseen aseeseen. Sen katsotaan kuitenkin olevan päästäjänsä käyttelemä tai hallussa, kun selvitetään siihen kohdistuvia toimia ja vaikutuksia. Tanssiessaan se miehittää samaa tilaa kuin päästäjä ja voi hyökätä naapuriruuduissa olevia vihollisia vastaan (ulottuma-aseet voivat hyökätä enintään 10 jalan päässä olevia vihollisia vastaan). Tanssiva ase seuraa päästäjäänsä kaikkialle, liikkuupa tämä tavanomaisin keinoin tai taikakeinoin. Jos päästäjällä on vapaa käsi, hän voi tarttua aseeseen ilmaistoimintona, kun se hyökkäilee omin avuin. Tällä tavoin käteen poimittu ase ei voi tanssia (hyökätä omin avuin) seuraaviin 4 kierrokseen.

Vahva muutanta; LT 15; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, esineiden elävöitys; Markkinahinta +4 hyvitykseen.

Turma

Turma-ase on erityisen tehokas jotakin tiettyä olentotyyppiä tai alatyyppiä vastaan. Kun ase saa hyökätä valittua vihollistaan vastaan, sen tehostushyvitys paranee normaalista +2:lla. Lisäksi se tuottaa tällaiselle viholliselle ylimääräiset 2n6 pistettä vaurioita. Tällä kyvyllä varustetut jouset, varsijouset ja lingot siirtävät turma-kyvyn kaikkiin ammuksiinsa. Kun valitset vihollisen arpomalla, käytä alla olevaa taulukkoa.

n%

Vihollinen

n%

Vihollinen

n%

Vihollinen

01–05

Epäsikiöt

46

Ihmisoliot (maahiset)

77

Vierasoliot (maa)

06–09   

Eläimet

47–49   

Ihmisoliot (hiisiolennot)    

78–80

Vierasoliot (pahat)

10–16

Rakennot

50

Ihmisoliot (puolituiset)

81

Vierasoliot (tuli)

17–22

Lohikäärmeet

51–54

Ihmisoliot (ihmiset)

82–84

Vierasoliot (hyvät)

23–27

Elementaalit

55–57

Ihmisoliot (lisko-olennot)   

85–87

Vierasoliot (lainkuuliaiset)   

28–32

Luonnonhaltijat

58–60

Ihmisoliot (örkit)

88

Vierasoliot (vesi)

33–39

Jättiläiset

61–65

Taikaeläimet

89–90

Kasvit

40

Ihmisoliot (vedeneläjät)   

66–70

Hirviöihmisoliot

91–98

Epäkuolleet

41–42

Ihmisoliot (kääpiöt)

71–72

Limaoliot

99–100   

Alkeiseläimet

43–44

Ihmisoliot (haltiat)

73

Vierasoliot (ilma)

45

Ihmisoliot (hallit)

74–76

Vierasoliot (kaoottiset)

Keskivahva loihdinta; LT 8; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, hirviön esiinloihdinta I; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Tyhjäksitekevä

Tyhjäksitekevä ase on kaikkien epäkuolleiden kauhistus. Mikä tahansa epäkuollut olento, johon ase osuu taistelussa, joutuu suoriutumaan Tahto-laistosta (VA 14) tai se tuhoutuu. Tyhjäksitekevän aseen on oltava ruhjonta-ase. (Jos arvot tämän kyvyn pisto- tai viiltoaseelle, heitä uudelleen.)

Vahva loihdinta; LT 14; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, terveytys; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Varjeleva

Varjelevan aseen käyttelijä voi siirtää aseen tehostushyvityksen kokonaan tai osittain panssariluokkaansa hyvityksenä, joka kasautuu kaikkien muiden hyvitysten kanssa. Käyttelijä voi valita vuoronsa alussa ilmaistoimintona, miten hän jakaa aseen tehostushyvityksen, ja jakamisen vaikutus panssariluokkaan kestää hänen seuraavan vuoronsa alkuun.

Keskivahva estäntä; LT 8; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kilpi tai uskonkilpi; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Voimaa säkenöivä

Voimaa säkenöivä ase on suureksi osaksi silkkaa valoa, joskaan tällä ei ole vaikutusta aseen painoon. Ase hehkuu aina kuten soihtu (kirkasta valoa 20 jalan säteelle, hämärää valoa 40 jalan säteelle). Voimaa säkenöivä ase läpäisee kaiken elottoman aineksen vahingoittamatta sitä. Haarniska- ja kilpihyvitykset (mukaan lukien haarniskojen ja kilpien tehostushyvitykset) eivät vaikuta tällaista asetta vastaan, koska ase tunkeutuu suoraan haarniskojen ja kilpien läpi. (Ketteryys-, kehopanssari-, sivuunohjaus-, väistely- ja muut vastaavat hyvitykset vaikuttavat normaalisti.) Voimaa säkenöivä ase ei voi vahingoittaa epäkuolleita, rakentoja eikä esineitä. Tämä kyky voidaan antaa vain lähitaisteluaseelle, heittoaseelle tai ammukselle.

Vahva muutanta; LT 16; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, huurumuoto, ikiliekki; Markkinahinta +4 hyvitykseen.

Vakiotyyppiset aseet

Nämä aseet on yleensä valmistettu siten, että niissä on vain ja ainoastaan alla kuvatut ominaisuudet.

Taulukko: Vakiotyyppiset aseet

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Vakiotyyppinen ase   

Markkinahinta   

01–15

Uninuoli

132 kr

16–25

Ulvova vasama

267 kr

26–45

Hopeoitu valiotikari

322 kr

46–65

Kylmärautainen valiopitkämiekka   

330 kr

66–75

01–09

Ukonnuolikeihäs

1 500 kr

76–80

10–15

Suvunsurmanuoli

2 282 kr

81–90

16–24

Adamatiinitikari

3 002 kr

91–100

25–33

Adamantiinisotakirves

3 010 kr

34–37

Suvunsurmanuoli (voimallinen)

4 057 kr

38–40

Pirstopiikki

4 315 kr

41–46

Myrkkyterä

8 302 kr

47–51

Valppauden kolmikärki

10 115 kr

52–57

01–04

Salamurhaajan tikari

10 302 kr

58–62

05–07

Muuntujan murhe

12 780 kr

63–66

08–09

Kalojen herran kolmikärki

18 650 kr

67–74

10–13

Lieskakieli

20 715 kr

75–79

14–17

Onnenmiekka (0 toivomusta)

22 060 kr

80–86

18–24

Juonimiekka

22 310 kr

87–91

25–31

Sfäärimiekka

22 315 kr

92–95

32–37

Yhdeksän hengen viejä

23 057 kr

96–98

38–42

Elonriistomiekka

25 715 kr

99–100

43–46

Valajousi

25 600 kr

47–51

Pelkonuija

38 552 kr

52–57

Hengenjuoja

40 320 kr

58–62

Salomaiden sapeli

47 315 kr

63–67

Puhkaisusäilä

50 320 kr

68–73

Aurinkomiekka

50 335 kr

74–79

Pakkasrauta

54 475 kr

80–84

Kääpiömoukari

60 312 kr

85–91

Onnenmiekka (1 toivomus)

62 360 kr

92–95

Hävitysnuija

75 312 kr

96–97

Onnenmiekka (2 toivomusta)

102 660 kr

98–99

Pyhä kostaja

120 630 kr

100

Onnenmiekka (3 toivomusta)

142 960 kr

Adamantiinisotakirves

Tämä taikuudeton sotakirves on tehty adamantiinista. Koska se on valioase, se tuottaa tehostushyvitystä +1 hyökkäysheittoihin.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 3 010 kr.

Adamatiinitikari

Tämä taikuudeton tikari on tehty adamantiinista. Koska se on valioase, se tuottaa tehostushyvitystä +1 hyökkäysheittoihin.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 3 002 kr.

Aurinkomiekka

Tämä miekka on puolentoista käden miekan kokoinen mutta yhtä kevyt ja vaivaton käyttää kuin lyhytmiekka. (Toisin sanoen se näyttää puolentoista käden miekalta ja tuottaa puolentoista käden miekan vauriot, mutta käyttelijänsä käteen se tuntuu aivan samalta kuin lyhytmiekka.) Kaikilla, joilla on pätevyys joko puolentoista käden miekkaan tai lyhytmiekkaan, on pätevyys myös aurinkomiekkaan. Lisäksi Aseeseen keskittyminen- ja Aseeseen erikoistuminen -valtit, jotka on valittu joko lyhytmiekkaan tai puolentoista käden miekkaan, pätevät yhtä lailla aurinkomiekkaan. Eri aseille valittujen valttien hyödyt eivät tosin kasaudu keskenään.

Aurinkomiekan kullanhehkuinen terä on normaalisti yhtä kuin puolentoista käden miekka +2. Pahoja olentoja vastaan sen tehostushyvitys on +4. Negatiivisen energian sfäärin olentoja ja epäkuolleita olentoja vastaan se tuottaa kaksinkertaiset vauriot (kriittisten osumien tullen sen kerroin on ×3 eikä normaali ×2).

Miekalla on myös oma auringonvalo-voimansa: käyttelijä voi heilutella kerran päivässä aurinkomiekkaa päänsä yllä ja lausua samalla käskysanan, jolloin miekka alkaa hehkua kirkkaan päivänvalon veroista kultaista valoa. Ensimmäisellä kierroksella hehku valaisee miekan käyttelijän ympäriltä säteeltään 10 jalan alueen. Sen jälkeen hehku leviää 5 jalkaa kierroksessa 10 kierroksen ajan, kunnes se kattaa säteeltään 60 jalan alueen. Kun käyttelijä lakkaa heiluttelemasta miekkaa, hehku himmenee pieneksi hohteeksi, joka kestää minuutin ja sammuu sitten kokonaan.

Kaikki aurinkomiekat ovat hengenlaadultaan hyviä, ja mikä tahansa paha olento, joka yrittää käytellä tällaista miekkaa, saa yhden negatiivisen tason. Tämä negatiivinen taso pysyy voimassa niin kauan kuin miekka on olennon kädessä ja katoaa, kun ote miekasta irrotetaan. Kyseinen negatiivinen taso ei johda koskaan pysyvään tasonmenetykseen, mutta sitä ei voida kumota millään tavoin (ei edes kunnonpalautus-loitsulla) niin kauan kuin ase on olennon kädessä.

Keskivahva lietsonta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, päivänvalo, valmistajan on oltava hyvä; Markkinahinta 50 335 kr; Valmistushinta 25 335 kr + 2 000 KoP.

Elonriistomiekka

Tämä musta pitkämiekka +2 tuottaa kohteelleen negatiivisen tason, kun sillä aiheutetaan kriittinen osuma. Miekan käyttelijä saa 1n6 tilapäistä kestopistettä aina, kun miekka tuottaa negatiivisen tason jollekulle. Nämä tilapäiset kestopisteet kestävät 24 tuntia. Kohteen on suoritettava päivää osuman jälkeen yksi Sitkeys-laisto (VA 16) jokaista saamaansa negatiivista tasoa kohden, ja aina epäonnistuessaan hän menettää yhden kokemustason.

Vahva mananta; LT 17; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, voivutus; Markkinahinta 25 715 kr; Valmistushinta 12 857 kr ja 5 hr + 1 029 KoP.

Hengenjuoja

Tämä kahden käden kirves +1 on epäkuolleiden ja rakentojen suosiossa, koska ne eivät kärsi sen haittapuolesta. Hengenjuoja tuottaa kaksi negatiivista tasoa kohteelleen aina kun se tuottaa vaurioita, aivan kuin kohdetta olisi iskenyt epäkuollut olento. Kohteen on suoritettava päivää osuman jälkeen yksi Sitkeys-laisto (VA 16) jokaista saamaansa negatiivista tasoa kohden, ja aina epäonnistuessaan hän menettää yhden kokemustason.

Aina kun hengenjuoja tuottaa vaurioita viholliselle, se tuottaa myös yhden negatiivisen tason käyttelijälleen. Käyttelijän tällä tavoin saamat negatiiviset tasot ovat voimassa 1 tunnin.

Vahva mananta; LT 13; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, voivutus; Markkinahinta 40 320 kr; Valmistushinta 20 320 kr + 1 600 KoP.

Hopeoitu valiotikari

Tämä alkemistinhopeasta valmistettu valiotikari on taikuudeton. Koska se on valioase, se tuottaa tehostushyvitystä +1 hyökkäysheittoihin.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 322 kr.

Hävitysnuija

Tämä raskas adamantiinisotanuija +3 antaa tehostushyvitystä +5 rakentoja vastaan ja tuhoaa rakennon täydellisesti, kun se tuottaa tälle kriittisen osuman (ei laistoheittoa). Vierasolioita vastaan aseen kriittisten osumien kerroin on ×4 eikä ×2.

Keskivahva muutanta; LT 11; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, hajautus; Markkinahinta 75 312 kr; Valmistushinta 39 312 kr + 2 880 KoP.

Juonimiekka

Tämä lyhytmiekka +1, jossa on kapea sameanharmaa terä, tuottaa hyökkäys- ja vaurioheittoihin ylimääräistä hyvitystä +4, kun sillä suoritetaan salahyökkäyksiä.

Keskivahva harhanta; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, sumennus; Markkinahinta 22 310 kr; Valmistushinta 11 155 kr + 892 KoP.

Kalojen herran kolmikärki

Tämä 6 jalan varrella varustettu kolmikärki +1 antaa käyttelijälleen kyvyn lumota enintään 14 KN:n edestä vedeneläjäeläimiä, joiden kaikkien on oltava 30 jalan säteellä toisistaan (Tahto VA 16 mitätöi, eläin saa laistoonsa hyvitystä +5, jos käyttelijä tai hänen liittolaisensa taistelevat parhaillaan sitä vastaan). Käyttelijä voi käyttää tätä vaikutusta enintään kolme kertaa päivässä. Hän voi viestiä lumoamiensa eläinten kanssa niin kuin hän olisi langettanut eläinten puhutus -loitsun. Laistoheitossaan onnistuneet eläimet ovat vapaita kolmikärjen vaikutuksesta, mutta ne eivät suostu tulemaan 10 jalan säteelle kolmikärjestä.

Keskivahva kiehdonta; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, eläinten puhutus; Markkinahinta 18 650 kr; Valmistushinta 9 325 kr + 746 KoP.

Kylmärautainen valiopitkämiekka

Tämä taikuudeton pitkämiekka on valmistettu kylmäraudasta. Koska se on valioase, se tuottaa tehostushyvitystä +1 hyökkäysheittoihin.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 330 kr.

Kääpiömoukari

Tämä ase toimii tavallisesti kuten sotavasara +2. Kääpiön käsissä se saa kuitenkin ylimääräisen +1:n tehostushyvityksen (eli tehostushyvitys on yhteensä +3) ja käteen palaava -erikoiskyvyn. Vasaraa voidaan heittää 30 jalan kantamaportain. Heitettäessä se tuottaa ylimääräiset 2n8 pistettä vaurioita jättiläisiä vastaan ja ylimääräiset 1n8 pistettä vaurioita mitä tahansa muuta kohdetta vastaan.

Keskivahva lietsonta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, valmistajan on oltava vähintään 10. tason kääpiö; Markkinahinta 60 312 kr; Valmistushinta 30 312 kr + 2 400 KoP.

Lieskakieli

Tämä on liekkipurkauspitkämiekka +1. Lisäksi miekka voi ampua kerran päivässä liekehtivän säteen mihin tahansa 30 jalan säteellä olevaan kohteeseen kantamakosketushyökkäyksenä. Osuessaan säde tuottaa 4n6 pistettä tulivaurioita.

Keskivahva lietsonta; LT 12; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, korventava säde ja lieskamiekka, liekkipatsas tai tulipallo; Markkinahinta 20 715 kr; Valmistushinta 10 515 kr + 816 KoP.

Muuntujan murhe

Tämän kaksipäinen miekka +1/+1:n terät on valmistettu alkemistinhopeasta. Ase tuottaa ylimääräiset 2n6 pistettä vaurioita kaikille hahmonvaihtaja-alatyyppiin kuuluville olennoille. Kun ase osuu hahmonvaihtajaan tai salahahmossa olevaan olentoon (mukaan lukien erähahmossa olevat druidit), kohteen on onnistuttava Tahto-laistossa (VA 15) tai se palaa luontaiseen hahmoonsa.

Vahva muutanta; LT 15; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, turmiollinen muodonmuutos; Markkinahinta 12 780 kr; Valmistushinta 6 780 kr + 480 KoP; Paino 10 n.

Myrkkyterä

Tässä mustassa tikari +1:ssä on sahalaitainen terä. Tikarin käyttelijä voi tuottaa tikarilla iskemäänsä olentoon kerran päivässä myrkky-vaikutuksen (vastaa samannimistä loitsua, laiston VA 14). Käyttelijä voi halutessaan päättää vaikutuksen käytöstä vasta iskun jälkeen. Päätös on ilmaistoiminto, mutta myrkky-vaikutus on tuotettava samalla kierroksella kuin tikarilla isketään.

Heikko mananta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, myrkky; Markkinahinta 8 302 kr; Valmistushinta 4 302 kr + 320 KoP.

Onnenmiekka

Tämä lyhytmiekka +2 tuottaa haltijalleen onnihyvitystä +1 kaikkiin laistoheittoihin. Haltija saa lisäksi myötäonni-kyvyn, jota hän voi käyttää kerran päivässä. Tämä poikkeuskyky sallii haltijan uusia yhden juuri suorittamansa heiton. Uusintaheiton tulos jää voimaan, vaikka se olisi alkuperäistä tulosta huonompi. Miekka saattaa myös suoda enintään kolme toivomusta (arpomalla luotu onnenmiekka suo 1n4–1 toivomusta, kuitenkin vähintään 0). Kun viimeinen toivomus on käytetty, miekka on edelleen lyhytmiekka +2, tuottaa yhä onnihyvitystä +1 ja suo haltijalleen myötäonni-kyvyn.

Vahva lietsonta; LT 17; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, toivomus tai ihme; Markkinahinta 22 060 kr (0 toivomusta), 62 360 kr (1 toivomus), 102 660 kr (2 toivomusta), 142 960 kr (3 toivomusta); Valmistushinta 11 030 kr + 882 KoP (0 toivomusta), 31 180 kr + 2 494 KoP (1 toivomus); 51 330 kr + 4 106 KoP (2 toivomusta), 71 480 kr + 5 718 KoP (3 toivomusta).

Pakkasrauta

Tämä kahden käden kuuramiekka +3 säteilee valoa kuten soihtu, kun lämpötila laskee alle –20°C:een. Tällöin sitä ei voida piilottaa, jos se on paljastettu huotrastaan, eikä sen valoa voida sammuttaa. Miekan käyttelijä saa aina suojaa tulelta – miekka kumoaa joka kierroksella ensimmäiset 10 pistettä tulivaurioista, jotka käyttelijä muutoin kärsisi.

Pakkasrauta sammuttaa ympäriltään kaikki taikuudettomat tulet. Lisäksi se voi rauettaa perustoimintona pitkäkestoisia tuliloitsuja (mutta ei silmänräpäyksellisiä vaikutuksia). Käyttelijän on onnistuttava rauetustestissä (1n20 +14) kutakin rauetettavaa loitsua vastaan. Tuliloitsujen rauetuksen vaikeusaste on 11 + tuliloitsun langettajataso.

Vahva lietsonta; LT 14; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, jäämyrsky, taikuuden rauetus, suoja energialta; Markkinahinta 54 475 kr; Valmistushinta 27 375 kr ja 5 hr + 2179 KoP.

Pelkonuija

Tämä raskas sotanuija +2 muuttaa käyttelijänsä olemuksen mitä hirvittävimmäksi harhakuvaksi, joka tekee elolliset olennot 30 jalan keilan alueella pakokauhuisiksi kuten kammo-loitsu (Tahto VA 16 rajoittaa). Pakokauhuiset olennot saavat rohkeussakkoa –2 laistoheittoihinsa ja pakenevat käyttelijän luota. Käyttelijä voi käyttää tätä kykyä enintään kolme kertaa päivässä.

Vahva mananta; LT 13; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kammo; Markkinahinta 38 552 kr; Valmistushinta 19 276 kr + 1 542 KoP.

Pirstopiikki

Hahmo, jolla ei ole Harjaantunut hajotusisku -valttia, käyttelee pirstopiikkiä kuten tavallista pitkämiekka +1:tä. Jos hahmolla on Harjaantunut hajotusisku -valtti, hän saa hyvitystä +4 (sisältää miekan normaalin +1:n tehostushyvityksen) kilpailtuihin heittoihin, kun hän yrittää hajotusiskua vihollisensa asetta vastaan. Jos isku onnistuu, pirstopiikki tuottaa kohteena olevalle aseelle 1n8+4 pistettä vaurioita plus käyttelijän Voimakkuus-muuntimen (jokaisen osuman vaurioista vähennetään silti kohdeaseen lujuus). Pirstopiikki voi vaurioittaa vain aseita, joiden tehostushyvitys on enintään +4.

Vahva lietsonta; LT 13; Vma 13, Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, Väkihyökkäys, Harjaantunut hajotusisku, pirstonta; Markkinahinta 4 315 kr; Valmistushinta 2 315 kr + 160 KoP; Paino 4 n.

Puhkaisusäilä

Tällä haavoittava säilä +2:lla voidaan suorittaa kolme kertaa päivässä kosketushyökkäys, joka imee kohteestaan verta ja tuottaa 1n6 pistettä Ruumiinkunto-vaurioita. Olennot, jotka ovat immuuneja kriittisille osumille, ovat immuuneja myös tämän aseen tuottamille Ruumiinkunto-vaurioille.

Vahva mananta; LT 13; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, haavoitus; Markkinahinta 50 320 kr; Valmistushinta 25 320 kr + 2 000 KoP.

Pyhä kostaja

Tämä kylmärautapitkämiekka +2 muuttuu paladiinin käsissä pyhä kylmärautapitkämiekka +5:ksi.

Se tuottaa paladiinikäyttelijälle ja kaikille hänen naapuriruuduissaan olijoille loitsunsietoa 5 + paladiinin taso. Hän voi myös käyttää väkevää taikuuden rauetusta luokkatasollaan (kerran kierroksessa perustoimintona). (Hän voi käyttää väkevän taikuuden rauetuksen versioista vain aluerauetusta, ei kohteellista rauetusta eikä torjuntaloitsua.)

Vahva estäntä; LT 18; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, pyhä aura, valmistajan on oltava hyvä; Markkinahinta 120 630 kr; Valmistushinta 60 630 kr + 4 800 KoP.

Salamurhaajan tikari

Kun salamurhaaja suorittaa tällä kaarevalla ja ilkeännäköisellä tikari +2:lla surmahyökkäyksen, kohteen Sitkeys-laiston vaikeusaste kohoaa normaalista +1:llä.

Keskivahva mananta; LT 9; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, elävän surma; Markkinahinta 18 302 kr; Valmistushinta 9 302 kr + 720 KoP.

Salomaiden sapeli

Kun tätä käyräsapeli +3:a käytetään ulkona lauhkeassa ilmastossa, se antaa käyttelijälleen Niittäminen -valtin ja tuottaa ylimääräiset 1n6 pistettä vaurioita.

Keskivahva lietsonta; LT 11; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, jumalvoima tai valmistajan on oltava 7. tason druidi; Markkinahinta 47 315 kr; Valmistushinta 23 657 kr ja 5 hr + 1 893 KoP.

Sfäärimiekka

Tällä pitkämiekalla on Materian sfäärissä tehostushyvitystä +1, mutta elementtisfääreissä sen tehostushyvitys kasvaa +2:een. (Sillä on tehostushyvitystä +2 myös Materian sfäärissä, kun sitä käytetään elementaaleja vastaan.) Se toimii kuten pitkämiekka +3, kun se on Astraalisfäärissä tai Eetterisfäärissä tai kun sitä käytetään jommastakummasta sfääristä kotoisin olevaa vihollista vastaan. Kaikissa muissa sfääreissä ja kaikkia vierasolioita vastaan se toimii kuten pitkämiekka +4.

Vahva lietsonta; LT 15; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, sfäärinvaihto; Markkinahinta 22 315 kr; Valmistushinta 11 157 kr ja 5 hr + 893 KoP.

Suvunsurmanuoli

Tämä nuoli +1 on valmistettu jonkin olentotyypin tai alatyypin tuhoksi. Jos nuoli osuu tyypin edustajaan, kohteen on onnistuttava Sitkeys-laistossa (VA 20) tai se kuolee välittömästi (tai tuhoutuu välittömästi, jos kyseessä on eloton olento). Huomaa, että tälle hyökkäykselle voivat altistua sellaisetkin olennot, jotka eivät normaalisti joudu suorittamaan Sitkeys-laistoja (esimerkiksi epäkuolleet ja rakennot). Kun tällainen nuoli on valmistettu elollisen olennon tuhoksi, kyseessä on surmavaikutus (joten kohde voi suojautua siltä surmalta suojelu -loitsulla). Arvo alla olevasta taulukosta, mitä olentotyyppiä tai alatyyppiä vastaan nuoli on valmistettu.

n%

Tyyppi tai alatyyppi

n%

Tyyppi tai alatyyppi

n%

Tyyppi tai alatyyppi

01–05

Epäsikiöt

46

Ihmisoliot (maahiset)

77

Vierasoliot (maa)

06–09   

Eläimet

47–49   

Ihmisoliot (hiisiolennot)

78–80

Vierasoliot (pahat)

10–16

Rakennot

50

Ihmisoliot (puolituiset)

81

Vierasoliot (tuli)

17–22

Lohikäärmeet

51–54

Ihmisoliot (ihmiset)

82–84

Vierasoliot (hyvät)

23–27

Elementaalit

55–57

Ihmisoliot (lisko-olennot)   

85–87

Vierasoliot (lainkuuliaiset)   

28–32

Luonnonhaltijat

58–60

Ihmisoliot (örkit)

88

Vierasoliot (vesi)

33–39

Jättiläiset

61–65

Taikaeläimet

89–90

Kasvit

40

Ihmisoliot (vedeneläjät)   

66–70

Hirviöihmisoliot

91–98

Epäkuolleet

41–42

Ihmisoliot (kääpiöt)

71–72

Limaoliot

99–100   

Alkeiseläimet

43–44

Ihmisoliot (haltiat)

73

Vierasoliot (ilma)

45

Ihmisoliot (hallit)

74–76

Vierasoliot (kaoottiset)

Voimallinen suvunsurmanuoli toimii muutoin kuten normaali suvunsurmanuoli, mutta surmavaikutuksen välttämisen vaikeusaste on 23.

Vahva mananta; LT 13; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kuolemansormi (suvunsurmanuoli) tai korotettu kuolemansormi (voimallinen suvunsurmanuoli); Markkinahinta 2 282 kr (suvunsurmanuoli) tai 4 057 kr (voimallinen suvunsurmanuoli); Valmistushinta 1 144 kr 5 hr + 91 KoP (suvunsurmanuoli) tai 2 032 kr + 162 KoP (voimallinen suvunsurmanuoli).

Ukonnuolikeihäs

Tämä heittokeihäs muuttuu heitettäessä salamaniskuksi (vauriot 5n6, Refleksi VA 14 puolittaa). Keihäs tuhoutuu hyökkäyksessä.

Heikko lietsonta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, salamanisku; Markkinahinta 1 500 kr; Valmistushinta 750 kr + 30 KoP.

Ulvova vasama

Tämä vasama +2 ujeltaa ammuttaessa niin, että kaikki ampujan viholliset 20 jalan säteellä vasaman reitistä joutuvat suorittamaan Tahto-laiston (VA 14). Laistossa epäonnistuneet viholliset muuttuvat säikähtäneiksi. Tämä on mieleen kohdistuva pelkovaikutus.

Heikko kiehdonta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, tuomio; Markkinahinta 267 kr; Valmistushinta 128 kr ja 5 hr + 10 KoP.

Uninuoli

Tämä nuoli +1 on maalattu valkoiseksi ja siinä on valkoiset sulat. Jos se osuu viholliseen, jolle se normaalisti tuottaisi vaurioita, se hajoaakin taikaenergiaksi, joka tuottaa tainnuttavia vaurioita (saman verran kuin nuoli tuottaisi normaalisti kuolettavia vaurioita) ja vaivuttaa vihollisen uneen, ellei tämä onnistu Tahto-laistossa (VA 11).

Heikko kiehdonta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, nukutus; Markkinahinta 132 kr; Valmistushinta 69 kr 5 hr + 5 KoP.

Valajousi

Tämä haltioiden valmistama valkoinen yhdistelmäpitkäjousi +2 (Vma-hyvitys +2) kuiskaa haltiakielellä "nopea voitto vihollisistani", kun sen jänteelle asetetaan nuoli ja se jännitetään. Ampuja voi kerran päivässä vannoa ilmaistoimintona ääneen, että hän surmaa kohteensa, jolloin jousen kuiskaus muuttuu hiljaiseksi huudoksi: "Sukkela surma niille, jotka ovat minulle vääryyttä tehneet." Tällaista valavihollista vastaan jousella on tehostushyvitystä +5, ja jousella ammuttu nuoli tuottaa ylimääräiset 2n6 pistettä vaurioita (ja kriittisen osuman kerroin on ×4 eikä ×3 kuten normaalisti). Kaikkia muita paitsi valavihollista vastaan jousi toimii vain kuten valioase, ja käyttelijä saa sakkoa –1 hyökkäysheittoihinsa kaikilla muilla aseilla paitsi valajousella. Nämä hyvitykset ja sakot ovat voimassa seitsemän päivää tai kunnes valajousen käyttelijä surmaa tai tuhoaa valavihollisen, kumpi vain tapahtuu ensin.

Valajousella voi olla vain yksi valavihollinen kerrallaan. Kun käyttelijä on vannonut surmaavansa jonkin kohteen, hän ei voi vannoa uutta valaa ennen kuin hän on surmannut kyseisen kohteen tai seitsemän päivää on kulunut. Vaikka käyttelijä surmaisikin valavihollisen samana päivänä kuin vannoo valan, hän ei voi aktivoida tätä valajousen erikoiskykyä uudelleen ennen kuin valan vannomishetkestä on kulunut 24 tuntia.

Vahva lietsonta; LT 15; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, valmistajan on oltava haltia; Markkinahinta 25 600 kr; Valmistushinta 13 100 kr + 1 000 KoP.

Valppauden kolmikärki

Tämän aseen käyttelijä havaitsee kaikkien vesipetoeläinten sijainnin, syvyyden, lajin ja lukumäärän puolipallon muotoisella alueella, jonka säde on 680 jalkaa. Jotta valppauden kolmikärjen käyttäjä saisi nämä tiedot, hänen on pideltävä asetta ja osoitettava sillä samaan suuntaan 1 kierroksen ajan. Muilta osin ase on kolmikärki +2.

Keskivahva näentä; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, olennon paikannus; Markkinahinta 10 115 kr; Valmistushinta 5 057 kr ja 5 hr + 405 KoP.

Yhdeksän hengen viejä

Tämä pitkämiekka toimii aina kuten pitkämiekka +2, mutta lisäksi se voi imeä viholliselta kaiken elinvoiman. Tämä on mahdollista yhdeksän kertaa ennen kuin kyky katoaa. Sen jälkeen miekasta tulee tavallinen pitkämiekka +2 (jossa on jäljellä häivähdys pahuutta). Miekan hengenvientikyky vaatii toimiakseen kriittisen osuman, eikä miekka vaikuta olentoihin, jotka ovat immuuneja kriittisille osumille. Uhri saa yrittää Sitkeys-laistoa (VA 20) välttyäkseen kuolemalta. Jos laisto onnistuu, hengenvientikyky ei toimi, kyvyn käyttökerrat eivät hupene ja uhri kärsii normaalit kriittiset vauriot. Tämä miekka on paha, ja kaikki hyvät hahmot, jotka yrittävät käytellä sitä, saavat kaksi negatiivista tasoa. Nämä negatiiviset tasot pysyvät voimassa niin kauan kuin miekka on hahmon kädessä ja katoavat, kun miekasta päästetään irti. Kyseiset negatiiviset tasot eivät johda koskaan pysyvään tasonmenetykseen, mutta niitä ei voida kumota millään tavoin (ei edes kunnonpalautus-loitsulla) niin kauan kuin hahmo pitelee asetta.

Vahva mananta [paha]; LT 13; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kuolemansormi; Markkinahinta 23 057 kr; Valmistushinta 11 528 kr 5 hr + 922 KoP.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.