Munkki

Taulukko: Munkki

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

Iskusateen
perushyökkäyshyvitys
   

Aseettomat
vauriot
1        

PL-
hyvitys
   

Nopeushyvitys
haarniskatta
     

1.

+0

+2

+2

+2

Lisävalttiiskusade, aseeton isku

–2/–2

1n6

+0

+0 j

2.

+1

+3

+3

+3

Lisävaltti,
pelastautuminen

–1/–1

1n6

+0

+0 j

3.

+2

+3

+3

+3

Tyyni mieli

+0/+0

1n6

+0

+10 j

4.

+3

+4

+4

+4

Ki-isku (taika), hidas putoaminen 20 j

+1/+1

1n8

+0

+10 j

5.

+3

+4

+4

+4

Kehon puhtaus

+2/+2

1n8

+1

+10 j

6.

+4

+5

+5

+5

Lisävaltti, hidas putoaminen 30 j

+3/+3

1n8

+1

+20 j

7.

+5

+5

+5

+5

Kehon eheys

+4/+4

1n8

+1

+20 j

8.

+6/+1

+6

+6

+6

Hidas putoaminen 40 j

+5/+5/+0

1n10

+1

+20 j

9.

+6/+1

+6

+6

+6

Harjaantunut pelastautuminen

+6/+6/+1

1n10

+1

+30 j

10.

+7/+2

+7

+7

+7

Ki-isku (lainkuuliainen),   
hidas putoaminen 50 j

+7/+7/+2

1n10

+2

+30 j

11.

+8/+3

+7

+7

+7

Timanttikeho, väkevä iskusade

+8/+8/+8/+3

1n10

+2

+30 j

12.

+9/+4

+8

+8

+8

Harppaava askel, hidas putoaminen 60 j

+9/+9/+9/+4

2n6

+2

+40 j

13.

+9/+4

+8

+8

+8

Timanttisielu

+9/+9/+9/+4

2n6

+2

+40 j

14.

+10/+5

+9

+9

+9

Hidas putoaminen 70 j

+10/+10/+10/+5

2n6

+2

+40 j

15.

+11/+6/+1

+9

+9

+9

Väräjävä kämmen

+11/+11/+11/+6/+1

2n6

+3

+50 j

16.

+12/+7/+2

+10

+10

+10

Ki-isku (adamantiini), hidas putoaminen 80 j

+12/+12/+12/+7/+2

2n8

+3

+50 j

17.

+12/+7/+2

+10

+10

+10

Ajaton keho, auringon ja kuun kieli

+12/+12/+12/+7/+2

2n8

+3

+50 j

18.

+13/+8/+3

+11

+11

+11

Hidas putoaminen 90 j

+13/+13/+13/+8/+3

2n8

+3

+60 j

19.

+14/+9/+4

+11

+11

+11

Tyhjä keho

+14/+14/+14/+9/+4

2n8

+3

+60 j

20.

+15/+10/+5   

+12

+12

+12

Täydellistyminen, hidas putoaminen kaikista korkeuksista

+15/+15/+15/+10/+5   

2n10

+4

+60 j

  1. Ilmoitettu luku koskee Keskikokoisia munkkeja. Ks. Pienten ja Isojen munkkien luvut taulukosta Pienen ja Ison munkin aseettomat vauriot.

Hengenlaatu

Mikä tahansa lainkuuliainen.

Kestonoppa

n8.

Luokkataidot

Munkin luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Aikeen aavistus (Vii), Akrobatia (Ket), Ammatti (Vii), Diplomatia (Kar), Esiintyminen (Kar), Havainnointi (Vii), Kahlekuninkuus (Ket), Keskittyminen (Ruk), Kiipeily (Vma), Kuuntelu (Vii), Käsityöläisyys (Äly), Loikkaus (Vma), Piiloutuminen (Ket), Tasapainoilu (Ket), Tietämys (salatieto) (Äly), Tietämys (uskonto) (Äly), Uinti (Vma) ja Äänetön liike (Ket).

Taitopisteitä 1. tasolla

(4 + Äly-muunnin) ×4.

Taitopisteitä tason noususta

4 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat munkin luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Munkeilla on pätevyys seuraaviin aseisiin: heittokeihäs, kama, kurikka, käsikirves, linko, nuntšaku, sai, siangham, šuriken, taistelusauva, tikari ja varsijousi (kevyt tai raskas).

Munkeilla ei ole pätevyyttä minkääntyyppiseen haarniskaan tai kilpeen.

Kun munkilla on yllään haarniska, hän käyttää kilpeä tai hän kantaa keskiraskasta tai raskasta taakkaa, hän menettää PL-hyvityksensä sekä nopea liike- ja iskusade-kykynsä.

PL-hyvitys (Po)

Kun munkilla ei ole haarniskaa ja hän kantaa vain kevyttä taakkaa, hän lisää mahdollisen Viisaus-hyvityksensä panssariluokkaansa. Lisäksi munkki saa 5. tasolla panssariluokkaansa hyvitystä +1. Tämä hyvitys kasvaa 1:llä jokaisesta viidestä munkkitasosta tämän jälkeen (10. tasolla +2, 15. tasolla +3 ja 20. tasolla +4).

Nämä hyvitykset panssariluokkaan pätevät myös kosketushyökkäyksiä vastaan ja silloin, kun munkki on valmistautumaton. Munkki menettää nämä hyvityksensä, kun hän on liikuntakyvytön tai puolustuskyvytön, kun hänellä on yllään mikä tahansa haarniska, kun hän käyttää kilpeä tai kun hän kantaa keskiraskasta tai raskasta taakkaa.

Iskusade (Po)

Kun munkilla ei ole haarniskaa, hän voi hyökätä vihollistaan vastaan iskusateella, joka tosin verottaa hänen osumatarkkuuttaan. Tällöin hän suorittaa yhden ylimääräisen hyökkäyksen täydellä perushyökkäyshyvityksellään, mutta tähän hyökkäykseen ja kaikkiin muihinkin hänen sillä kierroksella suorittamiinsa hyökkäyksiin lasketaan sakkoa –2.

Tuloksena syntyvät muunnellut perushyökkäyshyvitykset näkyvät taulukon Munkki sarakkeessa "Iskusateen perushyökkäyshyvitys". Sakko on voimassa 1 kierroksen, joten se vaikuttaa myös vapaahyökkäyksiin, joita munkki mahdollisesti suorittaa ennen seuraavaa vuoroaan. Kun munkki nousee 5. tasolle, sakko vähenee –1:een, ja 9. tasolla se poistuu kokonaan. Munkin on suoritettava täyshyökkäystoiminto voidakseen käyttää iskusadetta.

Iskusadetta käyttäessään munkki voi hyökätä vain aseettomalla iskulla tai munkkien erityisaseella (kama, nuntšaku, sai, siangham, šuriken tai taistelusauva). Hän voi käyttää yhden iskusateen aikana sekä aseettomia iskuja että munkkien erityisaseita. Kun munkki käyttää aseita osana iskusadettaan, hän lisää kaikkien onnistuneiden hyökkäystensä vaurioheittoihin Voimakkuus-hyvityksensä (eikä Voimakkuus-hyvitystään ×1½ tai ×½) riippumatta siitä, käytteleekö hän asetta yhdellä kädellä vai molemmin käsin. Munkki ei voi käyttää iskusateen aikana muita aseita kuin munkkien erityisaseita.

Jos munkki käyttelee taistelusauvaa, sauvan päät katsotaan iskusade-kyvyn kannalta kahdeksi eri aseeksi. Vaikka taistelusauvan käyttely vaatii kaksi kättä, munkki voi silti jaella iskusateen aikana vapaassa järjestyksessä sekä taistelusauvan iskut että aseettomia iskuja, kunhan hänellä on iskusateessaan riittävästi hyökkäyksiä sekä molemmille taistelusauvan iskuille että aseettomalle iskulle.

Väkevä iskusade

Kun munkki nousee 11. tasolle, hänen iskusade-kykynsä voimistuu. Entisen yhden ylimääräisen hyökkäyksensä lisäksi hän saa toisen ylimääräisen hyökkäyksen, johon siihenkin lasketaan täysi perushyökkäyshyvitys.

Aseeton isku

1. tasolla munkki saa lisävalttina Harjaantuneen aseettoman iskun. Munkki voi jaella iskuja paitsi molemmilla käsillään myös kyynärpäillään, polvillaan ja jalkaterillään. Tämän ansiosta munkki voi suorittaa aseettomia iskuja silloinkin, kun hänellä on kädet täynnä esineitä. Munkin aseettomiin iskuihin ei sovelleta heikomman käden hyökkäystä koskevia sääntöjä. Munkki voi näin ollen lisätä täyden Voimakkuus-hyvityksensä kaikkien aseettomien iskujensa vaurioheittoihin.

Tavallisesti munkin aseettomat iskut tuottavat kuolettavia vaurioita, mutta halutessaan hän voi tuottaa niillä tainnuttavia vaurioita saamatta ylimääräisiä sakkoja hyökkäysheittoihinsa. Hän voi valita kuolettavien ja tainnuttavien vaurioiden väliltä myös painissa.

Munkin aseeton isku katsotaan sekä valmistetuksi aseeksi että kehoaseeksi suhteessa loitsuihin ja vaikutuksiin, jotka tehostavat tai parantavat vain joko valmistettuja aseita tai kehoaseita.

Lisäksi munkki tuottaa aseettomalla iskullaan enemmän vaurioita kuin muut hahmot, kuten taulukosta Munkki käy ilmi. Taulukossa on ilmoitettu Keskikokoisen munkin tuottamat aseettomat vauriot. Pieni munkki tuottaa aseettomilla hyökkäyksillään ilmoitettua vähemmän ja Iso munkki ilmoitettua enemmän vaurioita; ks. alla taulukko Pienen ja Ison munkin aseettomat vauriot.

Taulukko: Pienen ja Ison munkin aseettomat vauriot

Taso      

Vauriot (Pieni munkki)

Vauriot (Iso munkki)

1.–3.

1n4

1n8

4.–7.

1n6

2n6

8.–11.

1n8

2n8

12.–15.

1n10

3n6

16.–19.

2n6

3n8

20.

2n8

4n8

Lisävaltti

1. tasolla munkki voi valita lisävaltikseen joko Harjaantuneen painin tai Lamauttavan nyrkin.

2. tasolla hän voi valita lisävaltikseen joko Taistelurefleksit tai Nuolen sivuunohjauksen.

6. tasolla hän voi valita lisävaltikseen joko Harjaantuneen aseestariisunnan tai Harjaantuneen kampituksen.

Munkin ei tarvitse täyttää mitään näiden valttien normaaleista ennakkoehdoista.

Pelastautuminen (Po)

Jos vähintään 2. tason munkki onnistuu Refleksi-laistoheitossa sellaista hyökkäystä vastaan, joka normaalisti tuottaisi laiston onnistuessa puolet vaurioista, hän ei kärsi lainkaan vaurioita.

Munkki voi käyttää pelastautumista vain, jos hänellä on yllään kevyt haarniska tai hänellä ei ole haarniskaa lainkaan. Puolustuskyvytön munkki ei hyödy pelastautuminen-kyvystään.

Nopea liike (Po)

3. tasolta alkaen munkki saa tehostushyvitystä nopeuteensa siten kuin taulukossa Munkki on ilmoitettu. Jos munkilla on yllään mikä tahansa haarniska tai jos hän kantaa keskiraskasta tai raskasta taakkaa, hän menettää tämän nopeuslisän.

Tyyni mieli (Po)

Jos munkki on vähintään 3. tasolla, hän saa hyvitystä +2 laistoheittoihin sellaisia loitsuja ja vaikutuksia vastaan, jotka kuuluvat kiehdontakoulukuntaan.

Ki-isku (Yl)

4. tasolta alkaen munkin aseettomat hyökkäykset saavat lisävoimaa ki-energiasta. Hänen aseettomat hyökkäyksensä katsotaan taika-aseiksi, kun selvitetään, paljonko ne tuottavat vaurioita olennoille, joilla on vauriovähennystä.

Ki-isku vahvistuu hahmon saamien munkkitasojen myötä. 10. tasolta alkaen hänen aseettomat hyökkäyksensä katsotaan myös lainkuuliaisiksi aseiksi, kun selvitetään, paljonko ne tuottavat vaurioita olennoille, joilla on vauriovähennystä.

16. tasolta alkaen hänen aseettomat hyökkäyksensä katsotaan myös adamantiiniaseiksi, kun selvitetään, paljonko ne tuottavat vaurioita olennoille, joilla on vauriovähennystä, ja esineille, joilla on lujuutta.

Hidas putoaminen (Po)

4. tasolta alkaen munkki, joka on enintään kädenmitan päässä seinästä, voi hidastaa seinän avulla putoamistaan. Aluksi tämä kyky vaikuttaa siten, että munkki kärsii vaurioita niin kuin pudotus olisi 20 jalkaa lyhyempi kuin se todellisuudessa on.

Munkin kyky hidastaa putoamistaan (eli pienentää pudotuksen vaikuttavaa osuutta seinän lähellä ollessaan) vahvistuu hänen saamiensa munkkitasojen myötä, kunnes 20. tasolla hän voi hidastaa seinän lähellä putoamistaan niin, että hän voi pudota vahingoittumatta miten korkealta tahansa.

Kehon puhtaus (Po)

5. tasolta alkaen munkki on immuuni kaikille muille taudeille paitsi yliluonnollisille ja taikakeinoin tuotetuille taudeille.

Kehon eheys (Yl)

7. tasolta alkaen munkki voi parantaa omia haavojaan. Hän voi parantaa kärsimiään kestopistevaurioita enintään kaksi kertaa kulloisenkin munkkitasonsa verran päivässä, ja hän voi jakaa tämän pistekiintiönsä usealle eri käyttökerralle.

Harjaantunut pelastautuminen (Po)

9. tasolla munkin pelastautuminen-kyky vahvistuu. Hän ei edelleenkään kärsi lainkaan vaurioita, jos hän onnistuu Refleksi-laistoheitossa, mutta tämän lisäksi hän kärsii vain puolet vaurioista, vaikka laisto epäonnistuisikin. Puolustuskyvytön munkki ei hyödy harjaantunut pelastautuminen -kyvystään.

Timanttikeho (Yl)

11. tasolta alkaen munkki on immuuni kaikille myrkyille.

Harppaava askel (Yl)

12. tasolta alkaen munkki voi livahtaa kerran päivässä taikakeinoin paikasta toiseen niin kuin hän käyttäisi ulottuvuusovi-loitsua. Hänen langettajatasonsa tämän vaikutuksen yhteydessä on puolet hänen munkkitasostaan (pyöristetään alaspäin).

Timanttisielu (Po)

13. tasolta alkaen munkki saa loitsunsietoa kulloisenkin munkkitasonsa verran + 10. Jotta loitsija voisi vaikuttaa tällaiseen munkkiin loitsulla, hänen on saatava langettajatasotestissään (1n20 + langettajataso) tulos, joka on vähintään munkin loitsunsiedon verran.

Väräjävä kämmen (Yl)

15. tasolta alkaen munkki voi saada toisen olennon ruumiin värähtelemään tavalla, joka voi koitua olennolle myöhemmin kuolemaksi, jos munkki niin tahtoo.

Munkki voi suorittaa tämän väräjävä kämmen -hyökkäyksensä kerran viikossa, ja hänen on ilmoitettava aikeestaan ennen hyökkäysheittoaan. Tämä kyky ei vaikuta epäkuolleisiin, kasveihin, limaolioihin, rakentoihin, ruumiittomiin olentoihin eikä kriittisille osumille immuuneihin olentoihin.

Väräjävä kämmen -hyökkäys onnistuu, jos munkki hyökkää onnistuneesti ja kohde kärsii iskusta vaurioita. Tämän jälkeen munkki voi yrittää surmata uhrinsa milloin tahansa, kunhan hyökkäyksestä on kulunut enintään hänen munkkitasonsa verran päiviä. Yritykseen vaaditaan vain, että munkki käskee kohdetta mielessään kuolemaan (ilmaistoiminto), ja ellei kohde onnistu tällöin Sitkeys-laistoheitossa (VA 10 + puolet munkin tasosta + munkin Vii-muunnin), se saa surmansa. Jos laistoheitto onnistuu, kyseinen väräjävä kämmen -hyökkäys ei enää uhkaa kohdetta, mutta kohde voi altistua milloin tahansa uudelle vastaavalle hyökkäykselle.

Ajaton keho (Po)

17. tasolta alkaen munkki ei saa enää sakkoja kykyarvoihinsa ikääntymisen vuoksi eikä häntä voida enää vanhentaa taikakeinoin. Ennen tätä tasoa mahdollisesti saadut sakot pysyvät kuitenkin voimassa. Munkki saa silti kaikki ikääntymisen tuottamat hyvitykset ja kuolee vanhuuteen, kun hänen aikansa koittaa.

Auringon ja kuun kieli (Po)

17. tasolta alkaen munkki voi puhua minkä tahansa elollisen olennon kanssa.

Tyhjä keho (Yl)

19. tasolla munkki saa kyvyn muuttua eteeriseksi 1 kierrokseksi munkkitasoa kohden päivässä niin kuin hän käyttäisi eteerisyys-loitsua. Hän voi muuttua eteeriseksi useaan otteeseen pitkin päivää, kunhan eteerisenä vietettyjen kierrosten kokonaismäärä ei ylitä hänen munkkitasojensa määrää.

Täydellistyminen

20. tasolla munkista tulee taikaolento. Hänet katsotaan siitä lähin aina vierasolioksi eikä ihmisolioksi (tai mikä hänen olentotyyppinsä sitten on ollutkin), kun selvitetään loitsujen ja taikavaikutusten tehoa häneen.

Lisäksi munkki saa vauriovähennystä 10/taika, minkä ansiosta hän voi jättää huomiotta ensimmäiset 10 pistettä vaurioita hyökkäyksistä, jotka suoritetaan taikuudettomalla aseella, ja kehoasehyökkäyksistä, joiden suorittajalla ei ole vastaavantyyppistä vauriovähennystä.

Toisin kuin muut vierasoliot, munkki voidaan edelleen herättää henkiin niin kuin hän olisi entisen olentotyyppinsä edustaja.

Entiset munkit

Munkki, joka lakkaa olemasta hengenlaadultaan lainkuuliainen, ei voi enää kartuttaa munkkitasojaan, mutta hän säilyttää kaikki aiemmin saamansa munkinkyvyt.

Muiden luokkien edustajien tapaan munkkikin voi ryhtyä luokkayhdistelmähahmoksi, mutta luokkayhdistelmämunkilla on yksi muista poikkeava rajoitus. Jos munkki hankkii uuden luokan tai (jos hän on jo ennestään luokkayhdistelmähahmo) korottaa tasoaan jossakin toisessa luokassa, hän ei voi enää tämän jälkeen korottaa munkkitasoaan, joskin hän säilyttää kaikki aiemmin saamansa munkinkyvyt.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.