Taikavaltikat

Taikavaltikat ovat tavallisen hallitsijansauvan näköisiä esineitä, joiden taikavoimia ei tavata missään muualla. Niillä ei yleensä ole latauksia, ja niitä voi käyttää kuka tahansa.

Ulkoiset tunnusmerkit

Valtikat painavat noin 5 naulaa. Ne ovat 2–3 jalan pituisia, ja ne on yleensä valmistettu raudasta tai jostakin muusta metallista. (Monet niistä ovat niin vahvatekoisia, että niitä voidaan käyttää sotanuijina. Tästä mahdollisuudesta mainitaan valtikan kuvauksessa.)

Valtikoiden PL on 9, niillä on 10 kestopistettä, niiden lujuus on 10, ja niiden murtamisen vaikeusaste on 27.

Aktivointi

Valtikan käytön yksityiskohdat vaihtelevat esineestä toiseen. Ks. lisätietoa valtikoiden kuvauksista.

Erityispiirteet

Heitä n%. Jos tulos on 01, valtikka on älyllinen, 02–31 tarkoittaa, että jokin tuntomerkki (koristeaihe, kaiverrus tms.) antaa vihjeen valtikan käyttötarkoituksesta, ja 32–100 tarkoittaa, ettei valtikassa ole mitään huomiota herättäviä piirteitä. Älyllisillä valtikoilla on ylimääräisiä kykyjä, voimia ja käyttötarkoituksia.

Lataukselliset valtikat eivät voi koskaan olla älyllisiä.

Valtikoiden kuvaukset

Vaikka taikavaltikat muistuttavat yleensä tavallisia valtikoita, niillä on mitä merkillisimpiä ominaisuuksia ja kykyjä. Alla on lueteltu vakiotyyppiset taikavaltikat.

Taulukko: Taikavaltikat

Keskiverto   

Voimallinen   

Valtikka

Markkinahinta   

01–07

Taianmuuntovaltikka, ulottava, vähäinen

3 000 kr

08–14

Taianmuuntovaltikka, pitkittävä, vähäinen

3 000 kr

15–21

Taianmuuntovaltikka, äänetön, vähäinen

3 000 kr

22–28

Hievahtamaton valtikka

5 000 kr

29–35

Taianmuuntovaltikka, voimistava, vähäinen

9 000 kr

36–42

Kaivosmiehen valtikka

10 500 kr

43–53

01–04

Kumoojavaltikka

11 000 kr

54–57

05–06

Taianmuuntovaltikka, ulottava

11 000 kr

58–61

07–08

Taianmuuntovaltikka, pitkittävä

11 000 kr

62–65

09–10

Taianmuuntovaltikka, äänetön

11 000 kr

66–71

11–14

Ihmeiden valtikka

12 000 kr

72–79

15–18

Pytonvaltikka

13 000 kr

80–83

Taianmuuntovaltikka, enimmäistävävähäinen   

14 000 kr

84–89

19–21

Sammutusvaltikka

15 000 kr

90–97

22–25

Kyyvaltikka

19 000 kr

26–30

Vihollisvaistovaltikka

23 500 kr

31–36

Taianmuuntovaltikka, ulottava, voimallinen

24 500 kr

37–42

Taianmuuntovaltikka, pitkittävä, voimallinen

24 500 kr

43–48

Taianmuuntovaltikka, äänetön, voimallinen

24 500 kr

49–53

Vallasväen valtikka

25 000 kr

54–58

Näivetysvaltikka

25 000 kr

98–99

59–64

Taianmuuntovaltikka, voimistava

32 500 kr

65–69

Ukkosen ja salaman valtikka

33 000 kr

100

70–73

Taianmuuntovaltikka, jouduttava, vähäinen

35 000 kr

74–77

Tukahdutusvaltikka

37 000 kr

78–80

Haltuunottovaltikka

50 000 kr

81–84

Varstavaltikka

50 000 kr

85–86

Taianmuuntovaltikka, enimmäistävä

54 000 kr

87–88

Yliherruuden valtikka

60 000 kr

89–90

Suojavaltikka

61 000 kr

91–92

Mahtivaltikka

70 000 kr

93–94

Taianmuuntovaltikka, voimistava, voimallinen

73 000 kr

95–96

Taianmuuntovaltikka, jouduttava

75 500 kr

97–98

Valppauden valtikka

85 000 kr

99

Taianmuuntovaltikka, enimmäistävävoimallinen   

121 500 kr

100

Taianmuuntovaltikka, jouduttava, voimallinen

170 000 kr

Haltuunottovaltikka

Tämä valtikka imee magneetin tavoin itseensä loitsuja ja loitsunomaisia kykyjä. Haltuun otetun taikuuden on oltava joko säde tai yhteen ainoaan kohteeseen suunnattu kohteellinen loitsu (kohteena on oltava joko valtikkaa hallussaan pitävä hahmo tai hänen varusteensa). Valtikka mitätöi loitsun vaikutuksen ja varastoi sen energian siihen asti, kun valtikan käyttelijä vapauttaa tämän energian omina loitsuinaan. Käyttelijä havaitsee haltuun otetun loitsun tason välittömästi. Haltuunotto ei vaadi käyttelijältä toimintoa, kunhan valtikka on haltuunottohetkellä hänen kädessään.

Haltuun otetuista (ja käytetyistä) loitsutasoista on pidettävä kirjaa. Valtikan käyttelijä voi käyttää valtikkaan sieppaamaansa loitsuenergiaa minkä tahansa alustamansa loitsun langettamiseen siten, ettei alustus katoa. Ainoat rajoitukset ovat, että valtikkaan on varastoituna loitsuenergiaa vähintään sen verran kuin loitsu vaatii, että loitsun mahdolliset ainesosatekijät ovat käytettävissä ja että valtikka on langetushetkellä kädessä. Jos langettaja ei alusta loitsujaan (hän on esimerkiksi bardi tai taikuri), hän voi käyttää valtikan energiaa minkä tahansa osaamansa loitsun langettamiseen, kunhan loitsun taso ei ole liian korkea.

Haltuunottovaltikka voi imeä itseensä enintään 50 loitsutasoa, minkä jälkeen se voi enää vain vapauttaa jäljellä olevan voimansa. Valtikkaa ei voida ladata uudelleen. Käyttelijä tietää valtikan jäljellä olevan haltuunottokyvyn ja valtikkaan kulloinkin varastoituina olevien tasojen määrän.

Kun määrität vasta löydetyn valtikan haltuunottokykyä, heitä n% ja jaa tulos 2:lla. Tämä kertoo, montako loitsutasoa valtikka on jo imenyt itseensä. Heitä sitten n% uudelleen. Jos tulos on 71–100, puolet valtikan imemistä tasoista on yhä varastoituna sen sisällä.

Vahva estäntä; LT 15; Taikavaltikoiden valmistus, loitsunkääntö; Markkinahinta 50 000 kr.

Hievahtamaton valtikka

Tämä valtikka on litteä rautatanko, jonka toisessa päässä on pieni nappi. Kun nappia painetaan (perustoimintona), valtikka ei enää hievahda paikaltaan, vaikka paikoilleen jääminen uhmaisi painovoimaa. Niinpä omistaja voi sijoittaa valtikan minne tahtoo, painaa nappia ja päästää irti. Jos käytössä on useampia kuin yksi hievahtamaton valtikka (kaksikin riittää), niitä voidaan käyttää yhdessä jopa tikapuina. Hievahtamaton valtikka kestää enintään 8 000 naulan painon ennen kuin se putoaa maahan. Jos jokin olento yrittää työntää hievahtamatonta valtikkaa, olennon on onnistuttava Voimakkuus-testissä (VA 30) voidakseen liikuttaa valtikkaa enintään 10 jalkaa yhdessä kierroksessa.

Keskivahva muutanta; LT 10; Taikavaltikoiden valmistus, keijunta; Markkinahinta 5 000 kr.

Ihmeiden valtikka

Ihmeiden valtikka on outo ja arvaamaton esine, jonka käyttö tuottaa sattumanvaraisesti mitä erilaisimpia vaikutuksia. Valtikan aktivointi on perustoiminto. Valtikalla on tyypillisesti seuraavanlaisia voimia:

n%

Ihmevaikutus

01–05

Osoitetun olennon hidastus 10 kierrokseksi (Tahto VA 15 mitätöi).

06–10

Virvaliekki ympäröi kohteen.

11–15

Käyttelijä hämääntyy 1 kierrokseksi uskomaan, että valtikka toimii jonkin toisen noppatuloksen osoittamalla tavalla (ei laistoa).

16–20

Tuulenvihuri, mutta myrskytuulen vahvuisena (Sitkeys VA 14 mitätöi).

21–25

Käyttelijä voi lukea kohteen päällimmäiset ajatukset (kuten ajatusten paljastuksella) 1n4 kierroksen ajan (ei laistoa).

26–30

Kantamaltaan 30 j:n löyhkäpilvi (Sitkeys VA 15 mitätöi).

31–33

Rankkasadetta 1 kierroksen ajan säteeltään 60 j:n ympyrässä, jonka keskipisteessä on valtikan käyttelijä.

34–36

Valtikka loihtii esiin eläimen – joko sarvikuonon (n% 01–25), norsun (26–50) tai hiiren (51–100).

37–46

Salamanisku (70 j pitkä, 5 j leveä), vauriot 6n6 (Refleksi VA 15 puolittaa).

47–49

Valtikasta purkautuu 600 suurta perhosta, jotka lepattelevat 2 kierroksen ajan ja sokaisevat kaikki (myös käyttelijän) 25 j:n säteellä. (Refleksi VA 14 mitätöi).

50–53

Ihmisolion suurennus johonkin valtikasta 60 j:n säteellä olevaan olentoon (Sitkeys VA 13 mitätöi).

54–58

Läpimitaltaan 30 j:n pimeys, jonka keskipiste on 30 j:n päässä valtikasta.   

59–62

Valtikan eteen kasvaa 160 j2:n ruohoalue. Jos alueella on ruohoa jo ennestään, sen korkeus kymmenkertaistuu.

63–65

Muuttaa eteeriseksi minkä tahansa elottoman esineen, jonka massa on enintään 1 000 n ja tilavuus enintään 30 j3.

66–69

Huventaa käyttelijän pituuden kahdestoistaosaan (ei laistoa).

70–79

Tulipallo osoitettuun kohteeseen tai 100 j suoraan eteenpäin, vauriot 6n6 (Refleksi VA 15 puolittaa).

80–84

Näkymättömyys kätkee valtikan käyttelijän.

85–87

Kohteesta versoo lehtiä, jos se on 60 j:n säteellä valtikasta. Lehdet säilyvät 24 tuntia.

88–90

10–40 jalokiveä, joista kunkin arvo on 1 kr, syöksähtää valtikasta 30 j pitkänä suihkuna. Jokainen jalokivi tuottaa 1 pisteen verran vaurioita tielleen osuvalle olennolle. Selvitä osumien lukumäärä heittämällä 5n4 ja jaa tulos kohteiden lukumäärän kanssa.

91–95

Valtikan edessä olevalle 40 × 30 j:n alueelle ilmestyy hohtelevia ja tanssivia värejä. Alueella olevat olennot muuttuvat sokaistuvat 1n6 kierrokseksi (Sitkeys VA 15 mitätöi).

96–97

Joko käyttelijä (50 %:n mahdollisuus) tai kohde (50 %:n mahdollisuus) muuttuu pysyvästi siniseksi, vihreäksi tai violetiksi (ei laistoa).

98–100   

Liha kiveksi (tai kivi lihaksi, jos kohde on jo ennestään kiveä), mikäli kohde on 60 j:n säteellä. (Sitkeys VA 18 mitätöi).

Keskivahva kiehdonta; LT 10; Taikavaltikoiden valmistus, sekavoitus, valmistajan on oltava kaoottinen; Markkinahinta 12 000 kr.

Kaivosmiehen valtikka

Tämä valtikka sykähtelee käyttelijänsä kädessä ja paikantaa suurimman yksittäisen metalli- tai mineraaliesiintymän 30 jalan säteellä. Käyttelijä voi halutessaan keskittyä johonkin tiettyyn metalliin tai mineraaliin. Jos etsittyä ainetta on 30 jalan säteellä, valtikka osoittaa kaikki paikat, joissa sitä on, ja valtikan käyttelijä saa tietoonsa myös aineen summittaisen määrän. Jos kantamalla on useampia kuin yksi etsityn metallin tai mineraalin esiintymä, valtikka osoittaa ensimmäiseksi suurinta esiintymää. Kunkin esiintymän etsintä vaatii täyskierrostoiminnon.

Keskivahva näentä; LT 9; Taikavaltikoiden valmistus, esineen paikannus; Markkinahinta 10 500 kr.

Kumoojavaltikka

Tämä pelätty valtikka on taikaesineiden turma, sillä sen kosketus riistää esineeltä kaikki taikavoimat. Kosketetun esineen on onnistuttava Tahto­-laistossa (VA 23), jotta valtikka ei veisi sen voimia. Jos jokin olento pitelee esinettä laiston hetkellä, esine voi käyttää oman Tahto-laistohyvityksensä sijasta pitelijän hyvitystä, jos viimeksi mainittu on parempi. Olennon pitelemää esinettä voidaan koskettaa vain onnistuneella lähitaistelukosketushyökkäyksellä. Kun kumoojavaltikka on riistänyt voimat yhdeltä esineeltä, valtikka muuttuu hauraaksi eikä sitä voida käyttää enää toiste. Esineeltä riistetyt voimat voidaan palauttaa vain toivomuksella tai ihmeellä. (Jos kumoojavaltikka joutuu kosketuksiin tuhonkuulan kanssa, ne hävittävät toisensa eikä mikään voi tuoda niitä enää takaisin.)

Vahva estäntä; LT 17; Taikavaltikoiden valmistus, maagin osittelu; Markkinahinta 11 000 kr.

Kyyvaltikka

Tänä valtikka on taistelussa kuin raskas sotanuija +2. Valtikan pää voi käskettäessä muuttua kerran päivässä 10 minuutin ajaksi elävän käärmeen pääksi. Tänä aikana kaikki valtikalla suoritetut onnistuneet hyökkäykset tuottavat tavalliset vaurionsa ja lisäksi myrkyttävät osuman saaneen olennon. Myrkky tuottaa 1n10 pistettä Ruumiinkunto-vaurioita heti (Sitkeys VA 14 mitätöi) ja toiset 1n10 pistettä Ruumiinkunto-vaurioita 1 minuuttia myöhemmin (Sitkeys VA 14 mitätöi). Valtikka toimii vain, jos sen haltija on paha.

Keskivahva mananta; LT 10; Taikavaltikoiden valmistus, Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, myrkky, valmistajan on oltava paha; Markkinahinta 19 000 kr.

Mahtivaltikka

Tällä valtikalla on loitsunomaisia kykyjä, ja sitä voidaan käyttää myös erilaisina taika-aseina. Lisäksi sillä on useita tavanomaisempia käyttötarkoituksia. Mahtivaltikka on valmistettu metallista, ja se on muita valtikoita paksumpi. Sen päässä on metallikauluksinen pallo ja varressa kuusi nastamaista nappia. (Napin painaminen vastaa toimintona aseen esiin vetämistä.) Valtikka painaa 10 naulaa.

Seuraavia loitsunomaisia kykyjä voidaan käyttää kerran päivässä.

Seuraavia valtikan asekykyjä voidaan käyttää aina haluttaessa.

Valtikan muita kykyjä voidaan käyttää niin ikään aina haluttaessa.

Vahva kiehdonta, lietsonta, mananta ja muutanta; LT 19; Taikavaltikoiden valmistus, Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, lievien haavojen aiheutus, häränvoima, lieskamiekka, ihmisolion seisautus, kammo; Markkinahinta 70 000 kr.

Näivetysvaltikka

Näivetysvaltikka toimii muutoin kuten kevyt sotanuija +1, mutta se ei tuota lainkaan kestopistevaurioita. Niiden sijasta käyttelijä tuottaa 1n4 pistettä Voimakkuus-vaurioita ja 1n4 pistettä Ruumiinkunto-vaurioita kaikille olennoille, joita hän koskettaa valtikalla (lähitaistelu­kosketushyökkäys). Jos hän aiheuttaa kriittisen osuman, siitä kärsityt vauriot ovat pysyvää kyvynriistoa. Puolustautuja voi mitätöidä sekä kykyvauriot että kyvynriiston Sitkeys-laistolla (VA 17).

Vahva mananta; LT 13; Taikavaltikoiden valmistus, Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, taudintartutus; Markkinahinta 25 000 kr.

Pytonvaltikka

Tämä valtikka on muita valtikoita pitempi – se on noin 4 jalan pituinen ja painaa 10 naulaa. Se iskee kuten taistelusauva +1/+1. Jos käyttelijä heittää valtikan maahan (perustoiminto), se kasvaa kierroksen loppuun mennessä jättiläiskuristajakäärmeeksi, joka noudattaa kaikkia käyttelijän käskyjä. (Käärmehahmo säilyttää hyökkäyksiin ja vaurioihin laskettavan +1:n tehostushyvityksen, joka valtikalla on.) Käärme muuttuu takaisin valtikaksi (täyskierrostoiminto) aina, kun käyttelijä niin tahtoo tai kun se liikkuu yli 100 jalan päähän hänestä. Jos käärmehahmo surmataan, se palaa valtikaksi eikä sitä voida käyttää uudelleen kolmeen päivään. Pytonvaltikka toimii vain, jos sen käyttelijä on hyvä.

Keskivahva muutanta; LT 10; Taikavaltikoiden valmistus, Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, turmiollinen muodonmuutos, valmistajan on oltava hyvä; Markkinahinta 13 000 kr.

Sammutusvaltikka

Tämä valtikka voi sammuttaa Keskikokoisia tai sitä pienempiä taikuudettomia tulia pelkällä kosketuksella (perustoiminto). Jotta valtikka tehoaisi muunlaisiin tuliin, käyttelijän on kulutettava valtikasta vähintään 1 lataus.

Kun sammutettavana on Iso tai sitä suurempi taikuudeton tuli tai Keskikokoinen tai sitä pienempi taikatuli (esimerkiksi liekehtivän aseen tai korventavat kädet -loitsun liekki), valtikasta kuluu 1 lataus. Jatkuvatoimiset taikatulet, kuten aseen tai tuliolennon tuli, tukahtuvat 6 kierrokseksi, minkä jälkeen ne leimahtavat uudelleen. Jotta valtikka voisi sammuttaa silmänräpäyksellisen tuliloitsun, sen on oltava loitsun vaikutuksen alueella ja käyttelijän on täytynyt sitä ennen suorittaa valmistelutoiminto, jolloin hän käytännössä torjuu loitsun.

Kun valtikkaa käytetään Isoihin tai sitä suurempiin taikatuliin, esimerkiksi tulipalloon, liekkipatsaaseen tai tuliseinämään, liekkien sammutus kuluttaa 2 latausta.

Jos valtikkaa käytetään tuliolentoon (lähitaistelukosketushyökkäys), se tuottaa olennolle 6n6 pistettä vaurioita. Tämä käyttötarkoitus kuluttaa 3 latausta.

Löydetyssä sammutusvaltikassa on 10 latausta. Kulutetut lataukset palaavat takaisin päivittäin, joten käyttelijä voi käyttää minä tahansa 24 tunnin jaksona 10 latausta.

Vahva muutanta; LT 12; Taikavaltikoiden valmistus, tulitehoste; Markkinahinta 15 000 kr.

Suojavaltikka

Tämä esine luo ulottuvuudettoman tilan, eräänlaisen taskuparatiisin. Valtikan haltija ja enintään 199 muuta olentoa voivat viettää siellä täysin turvassa ajan, joka on enintään 200 päivää jaettuna vaikutuksen alaisten olentojen lukumäärällä. Kaikki jakojäännökset pyöristetään alaspäin.

Taskuparatiisissa olevat olennot eivät ikäänny, ja luonnollisen paranemisen nopeus on normaaliin verrattuna kaksinkertainen. Tuoretta vettä ja ruokaa (vain hedelmiä ja vihanneksia) on yllin kyllin. Ilma on kaikkien oleskelijoiden kannalta miellyttävä.

Kun valtikka aktivoidaan (perustoiminto), käyttelijä ja kaikki valtikkaa koskettavat olennot kulkeutuvat paratiisiin silmänräpäyksessä. Suurilukuisten ryhmien jäsenet voivat pidellä toisiaan kädestä tai olla muutoin kosketuksissa toisiinsa, jolloin valtikka vaikuttaa kaikkiin piirin tai ketjun muodostaneisiin olentoihin. Vastentahtoiset olennot saavat Tahto-laiston (VA 17) vaikutuksen mitätöimiseksi. Jos tällainen olento onnistuu laistossaan, valtikka voi silti vaikuttaa hänen jälkeensä ketjussa tuleviin olentoihin.

Kun valtikan vaikutus päättyy tai rauetetaan, kaikki vaikutuksen alaiset olennot ilmestyvät välittömästi siihen tilaan, jota he miehittivät valtikan aktivoimishetkellä. Jos tilassa on tuolloin jotakin muuta, palaajan ruumis kulkeutuu tilasta niin kauas, että hän mahtuu palaamaan takaisin. Valtikan haltija voi pyörtää vaikutuksen milloin tahansa ennen enimmäisajan täyttymistä, mutta valtikka voidaan aktivoida vain kerran viikossa.

Vahva loihdinta; LT 20; Taikavaltikoiden valmistus, portti; Markkinahinta 61 000 kr.

Taianmuuntovaltikat

Taianmuuntovaltikka sisältää jonkin taianmuuntovaltin ominaisuudet mutta ei vaikuta muunneltavan loitsun loitsupaikkaan. Kaikki taianmuuntovaltikat ovat käytöstä aktivoituvia (mutta loitsujen langetus uhatulla alueella altistaa silti ilmaishyökkäyksille). Langettaja voi käyttää yksittäiseen loitsuun vain yhtä taianmuuntovaltikkaa, mutta hän voi yhdistää valtikkansa valtin itse osaamiinsa taianmuuntovaltteihin. Tällöin vain käyttelijän itsensä osaamat valtit vaikuttavat langetettavana olevan loitsun loitsupaikkaan.

Taianmuuntovaltikan käyttelijä ei opi valtikan valttia, vaan hänellä on vain kyky käyttää sitä tietty määrä kertoja päivässä. Taikurin on suoritettava taianmuuntovaltikkaa käyttäessään täyskierrostoiminto aivan kuten silloin, kun hän käyttää jotakin itse osaamaansa taianmuuntovalttia.

Vähäiset ja voimalliset taianmuuntovaltikat

Tavallisia taianmuuntovaltikoita voidaan käyttää enintään 6. tason loitsuihin. Vähäisiä valtikoita voidaan käyttää enintään 3. tason loitsuihin ja voimallisia valtikoita enintään 9. tason loitsuihin.

Taianmuuntovaltikka, enimmäistävä

Käyttelijä voi langettaa päivässä enintään kolme loitsua, jotka ovat enimmäistettyjä niin kuin niihin olisi käytetty Loitsun enimmäistys -valttia.

Vahva (ei koulukuntaa); LT 17; Taikavaltikoiden valmistus, Loitsun enimmäistys; Markkinahinta 14 000 kr (vähäinen), 54 000 kr (normaali), 121 500 kr (voimallinen).

Taianmuuntovaltikka, jouduttava

Käyttelijä voi langettaa päivässä enintään kolme loitsua, jotka ovat joudutettuja niin kuin niihin olisi käytetty Loitsun joudutus -valttia.

Vahva (ei koulukuntaa); LT 17; Taikavaltikoiden valmistus, Loitsun joudutus; Markkinahinta 35 000 kr (vähäinen), 75 500 kr (normaali), 170 000 kr (voimallinen).

Taianmuuntovaltikka, pitkittävä

Käyttelijä voi langettaa päivässä enintään kolme loitsua, jotka ovat pitkitettyjä niin kuin niihin olisi käytetty Loitsun pitkitys -valttia.

Vahva (ei koulukuntaa); LT 17; Taikavaltikoiden valmistus, Loitsun pitkitys; Markkinahinta 3 000 kr (vähäinen), 11 000 kr (normaali), 24 500 kr (voimallinen).

Taianmuuntovaltikka, ulottava

Käyttelijä voi langettaa päivässä enintään kolme loitsua, jotka ovat ulotettuja niin kuin niihin olisi käytetty Loitsun ulotus -valttia.

Vahva (ei koulukuntaa); LT 17; Taikavaltikoiden valmistus, Loitsun ulotus; Markkinahinta 3 000 kr (vähäinen), 11 000 kr (normaali), 24 500 kr (voimallinen).

Taianmuuntovaltikka, voimistava

Käyttelijä voi langettaa päivässä enintään kolme loitsua, jotka ovat voimistettuja niin kuin niihin olisi käytetty Loitsun voimistus -valttia.

Vahva (ei koulukuntaa); LT 17; Taikavaltikoiden valmistus, Loitsun voimistus; Markkinahinta 9 000 kr (vähäinen), 32 500 kr (normaali), 73 000 kr (voimallinen).

Taianmuuntovaltikka, äänetön

Käyttelijä voi langettaa päivässä enintään kolme loitsua ilman puheosatekijää niin kuin niihin olisi käytetty Äänetön loitsu -valttia.

Vahva (ei koulukuntaa); LT 17; Taikavaltikoiden valmistus, Äänetön loitsu; Markkinahinta 3 000 kr (vähäinen), 11 000 kr (normaali), 24 500 kr (voimallinen).

Tukahdutusvaltikka

Tämä esine tukahduttaa taikaesineen loitsu- ja loitsunomaiset vaikutukset. Kun käyttelijä osoittaa valtikalla taikaesinettä, valtikasta sinkoutuu esineeseen harmaa juova, joka hyökkää kuten säde (kantamakosketushyökkäys). Säde toimii muutoin kuten väkevä taikuuden rauetus -loitsu, mutta se vaikuttaa vain taikaesineisiin. Jotta valtikan käyttelijä voisi mitätöidä jonkin esineen tuottaman silmänräpäyksellisen vaikutuksen, hänen on täytynyt sitä ennen käyttää valmistelutoiminto. Rauetustestissä käytetään valtikan langettajatasoa (15). Kohteena oleva esine ei saa laistoheittoa – tosin valtikka ei voi mitätöidä ikiluomia (edes vähäisiä ikiluomia). Valtikkaa voidaan käyttää kolme kertaa päivässä.

Vahva (vaihtelee); LT 15; Taikavaltikoiden valmistus, taikuuden rauetus ja rajattu toivomus tai ihme; Markkinahinta 37 000 kr.

Ukkosen ja salaman valtikka

Tällä hopeaniitein koristellulla rautavaltikalla on samat ominaisuudet kuin kevyt sotanuija +2:lla. Lisäksi sillä on seuraavat taikavoimat:

Keskivahva lietsonta; LT 9; Taikavaltikoiden valmistus, Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, salamanisku, huuto; Markkinahinta 33 000 kr.

Vallasväen valtikka

Tämän valtikan haltija saa tehostushyvitystä +4 Karisma-arvoonsa niin kauan kuin hän pitelee tai kantaa valtikkaa. Valtikka luo kerran päivässä kankaisen vaatekerran, pukee haltijan siihen ja koristelee hänet turkiksin ja jalokivin.

Valtikan taikuuden luomat vaatteet ja asusteet säilyvät 12 tuntia. Jos haltija yrittää myydä tai antaa niitä pois, käyttää niitä loitsun osatekijöinä tms., ne kaikki katoavat välittömästi. Samoin käy, jos mikään niistä otetaan häneltä väkisin.

Valtikan luomien ylimyksen vaatteiden arvo on 7 000–10 000 kr (1n4+6 × 1 000 kr); 1 000 kr kankaista, 5 000 kr turkiksista ja loput jalokivistä (enintään 20 jalokiveä, joista kunkin arvo on enintään 200 kr).

Lisäksi valtikalla on toinen erityisvoima, jota voidaan käyttää kerran viikossa. Valtikka voi luoda käskystä valtavan ja loisteliaan teltan, jonka läpimitta on 60 jalkaa. Teltan sisällä on niin ikään loistelias tilapäissisustus ja kylliksi ruokaa enintään sadalle hengelle. Teltta ja sen sisällys säilyvät yhden päivän. Tämän jälkeen teltta ja kaikki siihen liittyvät esineet (nekin, jotka on viety sieltä pois) katoavat.

Vahva loihdinta ja muutanta; LT 12; Taikavaltikoiden valmistus, kotkanloisto, valmistus, kattava luomus; Markkinahinta 25 000 kr.

Valppauden valtikka

Tämä valtikka on käytännössä kevyt sotanuija +1, jonka sotanuijapäässä on kahdeksan ulkonemaa. Se tuottaa ennaltanäkemis­hyvitystä +1 aloitetesteihin. Jos sitä pidellään tiukasti kädessä, se antaa pitelijälle seuraavat kyvyt: hyvyyden paljastus, kaaoksen paljastus, lain paljastus, näkymättömän näentä, pahuuden paljastus, taikuuden paljastus, valheentunnistus ja valo. Kunkin kyvyn käyttö on perustoiminto.

Jos valppauden valtikka työnnetään maahan pystyyn ja sen haltija antaa sille ajatuksensa voimalla käskyn olla valppaana (perustoiminto), valtikka havaitsee 120 jalan säteeltä kaikki olennot, jotka yrittävät vahingoittaa haltijaa. Samalla valtikka tuottaa rukous-loitsun vaikutuksen kaikkiin 20 jalan säteellä oleviin haltijalle ystävällismielisiin olentoihin. Välittömästi tämän jälkeen valtikka lähettää näiden ystävällismielisten olentojen ajatuksiin varoituksen kaikista heille vihamielisistä olennoista 120 jalan säteellä. Nämä vaikutukset kestävät 10 minuuttia, ja valtikka voi luoda ne kerran päivässä. Valtikalla voidaan myös jäljitellä esineiden elävöitys -loitsua, jolloin vaikutuksen kohteina ovat mitkä tahansa enintään 11 Pientä esinettä, jotka sijoitetaan maahan pystytetyn valtikan ympärille säteeltään noin 5 jalan ympyrän kehälle. Esineet pysyvät elävöitettyinä 11 kierrosta. Valtikka voi suorittaa tämän toiminnon kerran päivässä.

Keskivahva estäntä, kiehdonta, lietsonta ja näentä; LT 11; Taikavaltikoiden valmistus, hälytys, kaaoksen paljastus, pahuuden paljastus, hyvyyden paljastus, lain paljastus, taikuuden paljastus, valheentunnistus, valo, näkymättömän näentä, rukous, esineiden elävöitys; Markkinahinta 85 000 kr.

Varstavaltikka

Tämä esine muuttuu käskettäessä tavallisen näköisestä valtikasta kaksipäinen varsta +3:ksi. Kaksipäinen varsta on kaksoisase eli aseen kumpaakin päätä voidaan käyttää hyökkäämiseen. Käyttelijä saa toisesta päästä lisähyökkäyksen, mutta tällöin hän saa kaikkiin hyökkäyksiinsä sakkoa –2 (niin kun hänellä olisi Kahdella aseella taistelu -valtti).

Käyttelijä voi saada kerran päivässä vapaatoiminnolla valtikalta sivuunohjaushyvitystä +4 panssariluokkaansa ja sietohyvitystä +4 laistoheittoihinsa 10 minuutiksi. Valtikan ei tarvitse olla tämän hyödyn saamiseksi aseen muodossa.

Esineen muuttaminen aseeksi tai takaisin valtikaksi on aina liikkumistoiminto.

Keskivahva kiehdonta; LT 9; Taikavaltikoiden valmistus, Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, siunaus; Markkinahinta 50 000 kr.

Vihollisvaistovaltikka

Tämä esine sykähtelee käyttelijänsä kädessä ja osoittaa jonkin suunnan, jossa on käyttelijälle vihamielinen olento tai olentoja (lähimpänä olevien vihollisten suunta ilmoitetaan ensimmäisenä). Osoitettavat olennot voivat olla näkymättömiä, eteerisiä, piiloutuneita, naamioituneita tai täysin näkyvillä. Havaintokyvyn kantama on 60 jalkaa. Jos valtikan pitäjä keskittyy täyden kierroksen ajan, valtikka kertoo hänelle lähimmän vihollisen sijainnin ja sen, montako vihollista kantamalla on kaikkiaan. Valtikkaa voidaan käyttää kolmesti päivässä enintään 10 minuuttia kerrallaan. Valtikan aktivointi on perustoiminto.

Keskivahva näentä; LT 10; Taikavaltikoiden valmistus, tosinäkö; Markkinahinta 23 500 kr.

Yliherruuden valtikka

Tämä valtikka näyttää loisteliaalta hallitsijansauvalta, ja jo sen valmistusaineet ja vaadittava käsityötaito maksavat 5 000 kr. Kun käyttelijä aktivoi valtikan (perustoiminto), hän voi muuttaa olentoja 120 jalan säteeltä uskollisiksi alamaisikseen. Hän voi ottaa valtaansa enintään 300 kestonopan edestä olentoja, mutta ne, joiden Älykkyys-arvo on vähintään 12, saavat Tahto-laiston (VA 16) vaikutuksen mitätöimiseksi. Hallitut olennot tottelevat käyttelijää niin kuin hän olisi heidän ehdoton valtiaansa. Taika kuitenkin päättyy, jos käyttelijä antaa käskyn, joka on vastoin käskettävien luontoa. Valtikkaa voidaan käyttää yhteensä 500 minuuttia, minkä jälkeen se murenee tomuksi. Tämä aika voi kulua useissa osissa.

Vahva kiehdonta; LT 20; Taikavaltikoiden valmistus, ryhmittäinen hirviön lumous; Markkinahinta 60 000 kr; Valmistushinta 27 500 kr + 2 200 KoP.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.