Loitsujen langetus

Loitsun langetus on aina varsin samantapainen toimitus riippumatta siitä, onko kyseessä oppiloitsu vai jumalloitsu ja täytyykö se alustaa etukäteen vai ei.


Loitsun valinta

Ensin sinun on päätettävä, minkä loitsun langetat. Jos olet druidi, pappi, kokenut paladiini, kokenut samooja tai velho, valitset sellaisen loitsun, jonka olet alustanut aiemmin samana päivänä ja jota et ole vielä langettanut (ks. Velhonloitsujen alustus ja Jumalloitsujen alustus).

Jos olet bardi tai taikuri, voit valita minkä tahansa osaamasi loitsun, kunhan pystyt langettamaan vähintään kyseisen tason loitsuja.

Sinun on pystyttävä puhumaan (jos loitsulla on puheosatekijä), elehtimään (jos loitsulla on eleosatekijä) ja käsittelemään ainesosatekijöitä tai kanavoijaa (jos niitä tarvitaan). Loitsun langetus vaatii lisäksi keskittymistä.

Jos loitsusta on useita eri versioita, valitset version vasta langetuksen yhteydessä. Sinun ei tarvitse alustaa (tai bardien ja taikurien tapauksessa opetella) loitsusta jotakin tiettyä versiota.

Kun olet langettanut alustamasi loitsun, et voi enää langettaa sitä ennen kuin alustat sen uudestaan. (Jos olet alustanut samasta loitsusta useita kappaleita, voit langettaa jokaisen kappaleen kertaalleen.) Jos olet bardi tai taikuri, loitsun langetus verottaa päivittäistä loitsukiintiötäsi kyseisen loitsutason osalta, mutta voit langettaa saman loitsun uudestaan, jos kiintiössäsi on vielä tilaa.


Keskittyminen

Loitsun langetus vaatii keskittymistä. Jos jokin häiritsee keskittymistäsi langetuksen aikana, sinun on onnistuttava Keskittyminen-testissä tai loitsu menee hukkaan. Testin vaikeusaste on sitä korkeampi, mitä pahemmasta häiriötekijästä ja mitä korkeamman tason loitsusta on kyse. Jos epäonnistut testissä, menetät loitsun ikään kuin olisit langettanut sen.

Vamma

Jos kärsit loitsun langetuksen aikana vaurioita, sinun pitää onnistua Keskittyminen-testissä (VA 10 + kärsityt vauriot + langettamasi loitsun taso). Jos epäonnistut, loitsu menee hukkaan. Vauriot kärsitään langetuksen aikana, jos ne osuvat loitsun aloittamisen ja loppuunsaattamisen väliin (niissä loitsuissa, joiden langetusaika on vähintään 1 kierros) tai jos ne tuotetaan reaktiona langetukseen (esimerkiksi vapaahyökkäyksellä, jolle langettaja altistuu, tai valmistellulla hyökkäyksellä, jonka langetus laukaisee).

Jos kärsit jatkuvia vaurioita (esimerkiksi happonuolesta), puolet vaurioista katsotaan kärsityiksi sinä aikana, kun langetat loitsuasi. Niinpä sinun pitää onnistua Keskittyminen-testissä, jonka vaikeusaste on 10 + puolet vaurioista, jotka jatkuvien vaurioiden lähde tuotti viimeksi + langettamasi loitsun taso. Jos edelliset vauriot olivat viimeiset vauriot, jotka vaikutus pystyi tuottamaan, vauriot ovat lakanneet eivätkä enää häiritse keskittymistä.

Toistuvia vaurioita (esimerkiksi henkimaailman aseesta) ei lasketa jatkuviksi vaurioiksi.

Loitsu

Jos jokin loitsu vaikuttaa sinuun sinä aikana, kun langetat omaa loitsuasi, sinun on onnistuttava Keskittyminen-testissä tai langettamasi loitsu menee hukkaan. Jos sinuun vaikuttava loitsu tuottaa vaurioita, testin vaikeusaste on 10 + kärsityt vauriot + langettamasi loitsun taso.

Jos loitsu häiritsee sinua jollakin muulla tavalla, testin vaikeusaste on yhtä kuin häiritsevän loitsun laiston VA + langettamasi loitsun taso. Jos häiritsevä loitsu ei salli laistoheittoa, laiston vaikeusaste on sama kuin se olisi siinä tapauksessa, että laistoheitto sallittaisiin.

Painissa tai sidonnassa

Kun olet painissa tai sidonnassa, voit langettaa vain sellaisia loitsuja, joilla ei ole eleosatekijää ja joiden mahdolliset ainesosatekijät ovat valmiiksi kädessäsi. Tällöinkin sinun pitää onnistua Keskittyminen-testissä (VA 20 + langettamasi loitsun taso) tai loitsu menee hukkaan.

Tärinä

Jos olet liikkuvan ratsun selässä, töyssähtelevässä vaunukyydissä, pienessä veneessä keskellä kovaa aallokkoa, myrskyn keikuttaman laivan kannen alla tai muulla tärisevällä alustalla, sinun pitää onnistua Keskittyminen-testissä (VA 10 + langettamasi loitsun taso) tai loitsu menee hukkaan.

Heittelehdintä

Jos olet laukkaavan ratsun selässä, erittäin röykkyisessä vaunukyydissä, pienessä veneessä keskellä koskea tai myrskyä, myrskyn keikuttaman laivan kannella tai muulla tavoin heiteltävänä, sinun pitää onnistua Keskittyminen-testissä (VA 15 + langettamasi loitsun taso) tai loitsu menee hukkaan.

Ankarat sääolosuhteet

Jos yrität langettaa loitsun ankarissa sääolosuhteissa, sinun pitää onnistua Keskittyminen-testissä. Piiskaavassa ja sokaisevassa vesi- tai räntäsateessa testin vaikeusaste on 5 + langettamasi loitsun taso. Raemyrskyssä ja tuulen nostattamassa pöly- tai hiekkapilvessä vaikeusaste on 10 + langettamasi loitsun taso. Jos epäonnistut testissä, loitsu menee hukkaan. Jos sääolosuhteet ovat jonkin loitsun tuottamat, tilanteeseen sovelletaan yllä olevan Loitsu-kohdan sääntöjä.

Puolustuskannalla langetus

Jos haluat langettaa loitsun altistumatta vapaahyökkäyksille, sinun pitää onnistua Keskittyminen-testissä (VA 15 + langettamasi loitsun taso). Jos epäonnistut, loitsu menee hukkaan.

Takerruksissa

Jos haluat langettaa loitsun, kun olet takerruksissa verkkoon tai takerrutuspussiin tai kärsit jostakin niiden tapaan vaikuttavasta loitsusta, sinun on onnistuttava Keskittyminen-testissä (VA 15). Jos epäonnistut, loitsu menee hukkaan.


Torjuntaloitsut

Mikä tahansa loitsu voidaan langettaa torjuntaloitsuna. Tällöin teet loitsusi energialla tyhjäksi jonkun toisen hahmon yrityksen langettaa sama loitsu. Torjuntaloitsu tehoaa silloinkin, kun toinen loitsuista on oppi- ja toinen jumalloitsu.

Miten torjuntaloitsu toimii

Kun käytät torjuntaloitsua, valitse ensin jokin vihollinen torjuntaloitsun kohteeksi. Tämä tehdään suorittamalla valmistelutoiminto. Tällöin lykkäät toimintosi loppuunsaattamista siihen asti, kun vihollisesi yrittää langettaa loitsun. (Voit silti liikkua nopeutesi verran, koska valmistelu on perustoiminto.)

Jos torjuntaloitsusi kohde yrittää langettaa loitsun, suorita Loitsutuntemus-testi (VA 15 + loitsun taso). Tämä testi on ilmaistoiminto. Jos testi onnistuu, tunnistat vihollisesi loitsun ja voit yrittää torjua sen. Jos testi epäonnistuu, et tunnista loitsua etkä voi torjua sitä.

Toimintosi lopuksi sinun pitää langettaa tarvittava torjuntaloitsu. Pääsääntö on, että loitsu voi torjua vain itsensä. Jos pystyt langettamaan saman loitsun ja sinulla on se alustettuna (sikäli kuin alustat loitsusi), langetat sen hieman muunneltuna ja tuotat torjuntaloitsuvaikutuksen. Jos kohde on torjuntaloitsun kantamalla, loitsut mitätöivät toisensa automaattisesti eikä niistä koidu muita vaikutuksia.

Taianmuuntoloitsujen torjunta

Taianmuuntovaltit eivät vaikuta siihen, voidaanko loitsu torjua vai ei.

Yksittäiset poikkeukset

On myös loitsupareja, joiden osapuolet torjuvat aina toisensa. Useimmiten näillä loitsuilla on täysin päinvastaiset vaikutukset.

Taikuuden rauetus torjuntaloitsuna

Voit käyttää torjuntaloitsuna myös taikuuden rauetusta, jolloin sinun ei tarvitse tunnistaa torjuttavaa loitsua. Taikuuden rauetus ei kuitenkaan tehoa aina, kun sitä käytetään torjuntaloitsuna.


Langettajataso

Loitsun tehovoima riippuu usein sen langettajatasosta. Loitsijahahmon langettajataso on yleensä yhtä kuin hänen tasonsa siinä luokassa, jonka loitsua hän langettaa.

Voit langettaa loitsun normaalia alemmalla langettajatasolla, mutta valitsemasi tason on oltava niin korkea, että voit langettaa sillä kyseisen loitsun. (Jos esimerkiksi langetat tulipallon ja olet velho, langettajatasosi on oltava vähintään 5, koska tulipallo on 3. tason loitsu.) Loitsun kaikki tasosidonnaiset ominaisuudet (kuten kantama, kestoaika ja vauriot) ovat valitsemasi tason mukaiset.

Jos jokin luokkaominaisuus, valtapiirin suoma voima tai muu erikoiskyky muuttaa langettajatasoasi, muutos vaikuttaa loitsujen tasosidonnaisten ominaisuuksien lisäksi langettajatasotesteihin, joilla yrität läpäistä loitsunsiedon, rauetustesteihin, joilla yrität rauettaa jonkin toisen taikavaikutuksen, ja rauetustestien vaikeusasteeseen, kun omaa loitsuasi yritetään rauettaa.

Langettajatasotesti

Kun suoritat langettajatasotestin, heitä 1n20 ja lisää silmälukuun langettajatasosi (asiaankuuluvassa luokassa). Jos tulos on vähintään yhtä suuri kuin testin vaikeusaste (tai loitsunsieto, mikäli langettajatasotesti suoritetaan loitsunsietoa vastaan), testi onnistuu.


Loitsun epäonnistuminen

Jos yrität langettaa loitsua tilanteessa, johon loitsun ominaisuudet eivät sovellu, langetus epäonnistuu ja loitsu menee hukkaan.

Loitsu epäonnistuu myös silloin, kun keskittymisesi herpaantuu, ja mahdollisesti silloin, kun langetat eleosatekijällistä loitsua haarniskaan pukeutuneena.


Loitsun seuraukset

Loitsun seuraukset voidaan panna toimeen, kun loitsun vaikutuksille altistuneet olennot (tai esineet tai alueet) ovat tiedossa ja kun olennot ovat suorittaneet laistoheittonsa (sikäli kuin laistoja sallittiin).


Loitsujen erikoisvaikutukset

Loitsujen erikoisvaikutukset riippuvat usein loitsun koulukunnasta. On myös erikoisvaikutuksia, jotka ovat aina samoja koulukunnasta riippumatta.

Hyökkäykset

Joidenkin loitsujen kuvauksissa puhutaan hyökkäyksistä (ks. esimerkiksi tenhovoima). Hyökkäykseksi katsotaan mikä tahansa hyökkäävä taistelutoiminto, sellainenkin, joka ei tuota vastustajalle vaurioita. Myös epäkuolleiden käännytys- tai ojennusyritys on hyökkäys. Mikä tahansa loitsu, jota voidaan vastustaa laistoheitolla tai joka tuottaa vaurioita tai vaikuttaa muutoin haitallisesti loitsittuun, on hyökkäys. Loitsu, jolla loihditaan esiin hirviöitä tai muita liittolaisia, ei ole hyökkäys, koska loitsu itsessään ei vahingoita ketään.

Hyvitystyypit

Hyvityksellä on yleensä jokin tyyppi, joka ilmaisee, millä keinoin hyvitys vaikuttaa. Hyvitystyypeistä on tärkeintä muistaa, että samaa tyyppiä olevat hyvitykset eivät yleensä kasaudu keskenään – poikkeuksia tästä säännöstä ovat väistelyhyvitykset, useimmat olosuhdehyvitykset sekä rotuhyvitykset. Kasautumisen sijasta hahmon eduksi lasketaan vain paras hyvitys (ks. alla Päällekkäiset taikavaikutukset). Sama periaate pätee sakkoihin: hahmo, johon kohdistuu useita samaa tyyppiä olevia sakkoja, kärsii niistä yleensä vain pahimman.

Vainajien henkiinherätys

On moniakin loitsuja, joiden avulla voidaan herättää surmattu hahmo takaisin eloon.

Kun elävä olento kuolee, sen sielu erkanee ruumiista, poistuu Materian sfääristä, matkaa halki Astraalisfäärin ja asettuu asumaan olennon jumaluuden kotisfääriin. Jos olento ei palvonut eläessään mitään jumaluutta, sen sielu asettuu johonkin oman hengenlaatunsa mukaiseen sfääriin. Vainajan henkiin herättäminen tarkoittaa, että sielu haetaan sfääristään takaisin vanhaan ruumiiseensa.

Tasonmenetys

Henkiin herätetyt hahmot menettävät yleensä yhden kokemustason. Hahmon KoP-määrä laskee uuden (alemman) tason vähimmäis­määrän ja seuraavalle tasolle vaadittavan määrän puoleenväliin. Jos hahmo oli kuollessaan 1. tasolla, hän menettää tason sijasta 2 pistettä Ruumiinkunnostaan.

Tason tai Ruumiinkunnon menetystä ei voida korvata kuolevaisten keinoin, ei edes toivomuksella tai ihmeellä. Eloon herätetty hahmo voi saada menetetyn tasonsa takaisin vain keräämällä kokemuspisteitä uusissa seikkailuissa. Eloon herätetty hahmo, joka oli kuollessaan 1. tasolla, voi saada menetettyjä Ruumiinkunto-pisteitään takaisin vain korottamalla Ruumiinkunto-arvoaan, kun hän nousee kykyarvon nostoon oikeuttavalle tasolle.

Henkiinherätyksen estäminen

Viholliset voivat halutessaan vaikeuttaa hahmon kuolleista palaamista. Ruumiin kätkeminen estää muita käyttämästä kuolleista nostatusta tai ylösnousemusta hahmon henkiinherätykseen. Sielupyydys-loitsu estää kaikki eloonherätysyritykset, ellei sielua ensin vapauteta loitsun vallasta.

Henkiinherätys vastoin tahtoa

Sielua ei voida palauttaa elämään vastoin tahtoaan. Sielu saa tietoonsa henkiinherätystä yrittävän hahmon nimen, hengenlaadun ja mahdollisen suojelusjumaluuden ja voi halutessaan kieltäytyä palaamasta.


Päällekkäiset taikavaikutukset

Loitsut ja taikavaikutukset toimivat yleensä kuvauksensa mukaisesti riippumatta siitä, kuinka monta muuta loitsua tai taikavaikutusta samaan alueeseen tai vastaanottajaan on kohdistettu. Loitsu ei vaikuta minkään toisen loitsun toimintaan muulloin kuin eräissä poikkeus­tapauksissa. Aina kun loitsulla on jokin vaikutus muiden loitsujen toimintaan, se selitetään loitsun kuvauksessa. On myös joitakin yleisiä sääntöjä, joita sovelletaan, kun samaan paikkaan vaikuttaa useita loitsuja tai taikavaikutuksia.

Vaikutusten kasautuminen

Jos loitsu tuottaa hyvitystä tai sakkoa hyökkäys-, vaurio- tai laistoheittoihin tai muihin suorituksiin, sen vaikutukset eivät yleensä kasaudu, vaikka se langetettaisiin kohteeseen useaan kertaan. Hyvitykset ja sakot eivät kasaudu silloinkaan, kun ne ovat peräisin kahdesta erilaisesta loitsusta tai taikavaikutuksesta mutta ovat samaa tyyppiä (ks. yllä Hyvitystyypit).

Hyvitykset eri tyyppiä

Kahden eri loitsun tuottamat hyvitykset ja sakot kasautuvat silloin, kun ne ovat keskenään eri tyyppiä. Hyvitys, joka ei ole mitään tyyppiä, kasautuu minkä tahansa hyvityksen kanssa.

Sama vaikutus useina erivahvuisina kappaleina

Kun sama loitsu vaikuttaa useana kappaleena samaan alueeseen tai kohteeseen, mutta kappaleet ovat keskenään erivahvuisia, vain vahvin vaikutus lasketaan.

Sama vaikutus, eri seuraukset

Jos loitsu langetetaan samaan vastaanottajaan useammin kuin kerran, sen seuraukset voivat vaihdella (esimerkiksi silloin, kun hahmoon langetetaan peräjälkeen useita muodonmuutos-loitsuja). Sarjan viimeinen loitsu peittää yleensä aiemmat alleen. Aiemmat loitsut eivät lakkaa tai raukea, mutta niiden vaikutuksilla ei ole väliä niin kauan kuin sarjan viimeinen loitsu on voimassa.

Vaikutus tekee toisesta merkityksettömän

Toisinaan loitsu voi tehdä jostakin myöhemmästä loitsusta merkityksettömän. Esimerkiksi hahmo, joka on langettanut itseensä hahmonvaihdon, voi kumota itseensä kohdistetun muodonmuutos-loitsun vaikutukset milloin haluaa. Molemmat loitsut ovat yhä voimassa, mutta toinen niistä on tehnyt toisesta hyödyttömän.

Useita mielenhallintavaikutuksia

Loitsitun mieltä hallitseva taikavaikutus voi tehdä jonkin toisen mielenhallintavaikutuksen merkityksettömäksi (esimerkiksi viemällä loitsitulta kaiken toimintakyvyn). Sellaiset mielenhallintaloitsut, jotka eivät vie kohteensa toimintakykyä, eivät yleensä häiritse toisiaan. Jos hahmon mieltä ohjailee useampi kuin yksi olento, hän yrittää totella parhaansa mukaan heitä kaikkia siinä määrin kuin kukin vaikutus sallii. Jos ohjailtu olento vastaanottaa samalla hetkellä keskenään sotivia käskyjä, voittava käsky ratkaistaan ohjailijoiden suorittamilla kilpailevilla Karisma-testeillä.

Loitsut, joilla on päinvastaiset vaikutukset

Loitsut, joilla on keskenään päinvastaiset vaikutukset, vaikuttavat normaalisti, ja hyvitykset, sakot ja muutokset toteutuvat siinä järjestyksessä kuin ne astuvat voimaan. Eräät loitsut torjuvat tai rauettavat toisensa. Tällaisista erikoisvaikutuksista mainitaan loitsujen kuvauksissa.

Silmänräpäykselliset vaikutukset

Kestoajaltaan silmänräpäyksellisten loitsujen vaikutukset kasautuvat, kun niillä on sama kohde. Esimerkiksi samaan hahmoon langetetut taikavasama-loitsut vaikuttavat kukin normaalisti.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.