Kirotut esineet

Kirotut esineet ovat taikaesineitä, joilla on jokin haitallinen vaikutus. Toisinaan ne ovat käyttäjälleen suureksi vahingoksi, toisinaan niistä on vain pientä riesaa. Jotkin niistä ovat sekä haitaksi että hyödyksi ja pakottavat siten käyttäjänsä tekemään vaikeita päätöksiä.

Kirottujen esineiden tavanomaisia kirouksia

n%

Kirous

01–15

Harhaisuus

16–35

Päinvastainen vaikutus tai kohde

36–45

Ajoittainen toiminta

46–60

Käyttövaatimus

61–75

Haittapuoli

76–90

Täysin eri vaikutus

91–100

Valitse jokin vakiotyyppinen kirottu esine

Harhaisuus

Käyttäjä uskoo esineen olevan sitä miltä se näyttää, vaikka todellisuudessa sen ainoa taikavoima on kyky antaa itsestään väärä kuva. Käyttäjä luulee, että esine toimii kuten pitääkin, eikä häntä voida vapauttaa luulostaan muutoin kuin kirouksen purku -loitsulla.

Päinvastainen vaikutus tai kohde

Tällainen kirottu esine oikuttelee siten, että se saa aikaan päinvastaista kuin sen valmistaja tarkoitti tai vaikuttaa aiotun kohteen sijasta käyttäjään. Mielenkiintoista ja huomionarvoista on, etteivät nämä esineet ole aina pelkästään haitallisia. Tähän ryhmään kuuluvat myös aseet, jotka tuottavat hyökkäys- ja vaurioheittoihin hyvitysten sijasta sakkoa. Hahmo ei välttämättä huomaa heti, että ase on kirottu – eihän hän tiedä heti sitäkään, mikä kiroamattoman aseen tehostushyvitys on. Kun asia lopulta selviää, esineestä voidaan hankkiutua eroon, ellei siinä ole jonkinlaista taikavaikutusta, joka pakottaa hahmon pitämään esineen ja käyttämään sitä. Tällaisissa tapauksissa esineestä eroon pääsemiseen vaaditaan yleensä kirouksen purku -loitsu.

Ajoittainen toiminta

Ajoittain toimivat esineet täyttävät tehtävänsä virheettömästi ja kuvauksensa mukaisesti – paitsi silloin kun eivät toimi. Näitä esineitä on kolmea lajia: epäluotettava, olosuhteista riippuvainen ja hallitsematon esine.

Epäluotettava

Aina kun esine aktivoidaan, on 5 %:n mahdollisuus (n% 01–05), että se ei toimi.

Olosuhteista riippuvainen

Esine toimii vain tietynlaisissa olosuhteissa. Valitse tai arvo nämä olosuhteet alla olevasta taulukosta.

Taulukko: Milloin olosuhteista riippuvainen esine toimii

n%

Vaaditut olosuhteet

01–03

Lämpötila alle nollan

04–05

Lämpötila yli nollan

06–10

Päivällä

11–15

Yöllä

16–20

Suorassa auringonvalossa

21–25

Suojassa suoralta auringonvalolta

26–34

Veden alla

35–37

Kuivalla maalla

38–45

Maan alla

46–55

Maanpinnan yläpuolella

56–60

10 jalan säteellä arvotusta olentotyypistä

61–64

10 jalan säteellä arvotusta olentorodusta tai -lajista

65–72

10 jalan säteellä oppiloitsijasta

73–80

10 jalan säteellä jumalloitsijasta

81–85

Ei-loitsijan käsissä

86–90

Loitsijan käsissä

91–95

Oikeaa hengenlaatua olevan olennon käsissä

96

Oikeaa sukupuolta olevan olennon käsissä

97–99

Muina kuin pyhinä päivinä, tai vain tiettyjen astrologisten tapahtumien aikana

100

Yli 100 virstan päässä tietystä paikasta

Hallitsematon

Hallitsematon esine voi aktivoitua itsestään. Heitä joka päivä n%. Jos tulos on 01–05, esine aktivoituu päivän kuluessa jonakin arvottuna ajankohtana.

Käyttövaatimus

Tavallaan esineen käskysanakin on "käyttövaatimus", mutta joillakin esineillä on vielä paljon tiukemmat ehdot käyttönsä suhteen. Niitä käyttävän hahmon on täytettävä vähintään yksi seuraavista vaatimuksista:

Käyttövaatimukset ovat niin tiukasti sidoksissa esineen tarkoitukseen, ettei niitä kannata koskaan valita arpomalla. Jos esine on älyllinen, se valvoo käyttövaatimuksensa täyttymistä usein minuutensa välityksellä. Jos vaatimus ei täyty, kirottu esine lakkaa toimimasta. Jos se täyttyy, esine toimii yleensä yhden päivän ennen kuin vaatimus on täytettävä uudelleen (tosin on myös vaatimuksia, jotka on täytettävä vain kertaalleen, kerran kuussa tai jatkuvasti).

Haittapuoli

Esine, jolla on haittapuoli, on yleensä haltijalleen enimmäkseen hyödyllinen mutta aiheuttaa silti hankaluuksia tavalla tai toisella. Toisinaan haittapuoli ilmenee vain silloin, kun esinettä käytetään (tai esimerkiksi aseen tapauksessa pidellään kädessä), mutta yleensä se vaikuttaa hahmoon niin kauan kuin esine on hänen hallussaan.

Heitä haittapuoli alla olevasta taulukosta. Ellei toisin mainita, haittapuoli vaikuttaa niin kauan kuin esine on hahmon hallussa.

n%   

Haittapuoli

01–04

Hahmon hiukset kasvavat 1 tuuman. Näin tapahtuu vain kerran.

05–09   

Hahmo joko kutistuu ½ tuumaa (n% 01–50) tai kasvaa saman verran (51–100). Näin tapahtuu vain kerran.

10–13

Lämpötila esineen ympärillä on 5°C normaalia alhaisempi.

14–17

Lämpötila esineen ympärillä on 5°C normaalia korkeampi.

18–21

Hahmon hiusten väri muuttuu.

22–25

Hahmon ihonväri muuttuu.

26–29

Hahmo saa jonkin tuntomerkin (tatuoinnin, omituisen valonhehkun ympärilleen tms.).

30–32

Hahmon sukupuoli vaihtuu.

33–34

Hahmon rotu tai laji vaihtuu.

35

Hahmo saa jonkin arvotun taudin, jota ei voida parantaa.

36–39

Esineestä kuuluu jatkuvasti jokin häiritsevä ääni (vaikerointia, itkua, huutoa, kiroilua, solvauksia).

40

Esine näyttää naurettavalta (kirkuvat värit, hassunkurinen muoto, kirkas vaaleanpunainen hehku tms.).

41–45

Hahmo suhtautuu esineeseen äärimmäisen omistushaluisesti.

46–49

Hahmo pelkää vainoharhaisesti esineen menettämistä tai vaurioitumista.

50–51

Hahmon hengenlaatu vaihtuu.

52–54

Hahmon on hyökättävä lähintä olentoa vastaan (joka päivä 5 %:n mahdollisuus [n% 01–05]).

55–57

Hahmo lamaantuu 1n4 kierrokseksi, kun esineen toiminta lakkaa (tai arvotulla hetkellä, 1/päivä).

58–60

Hahmon näkö sumenee (sakkoa –2 hyökkäysheittoihin, laistoihin ja näkökykyä vaativiin taitotesteihin).

61–64

Hahmo saa yhden negatiivisen tason.

65

Hahmo saa kaksi negatiivista tasoa.

66–70

Hahmon on onnistuttava joka päivä Tahto-laistossa tai hän kärsii 1 pisteen verran Älykkyys-vaurioita.

71–75

Hahmon on onnistuttava joka päivä Tahto-laistossa tai hän kärsii 1 pisteen verran Viisaus-vaurioita.

76–80

Hahmon on onnistuttava joka päivä Tahto-laistossa tai hän kärsii 1 pisteen verran Karisma-vaurioita.

81–85

Hahmo on onnistuttava joka päivä Sitkeys-laistossa tai hän kärsii 1 pisteen verran Ruumiinkunto-vaurioita.

86–90

Hahmo on onnistuttava joka päivä Sitkeys-laistossa tai hän kärsii 1 pisteen verran Voimakkuus-vaurioita.

91–95

Hahmo on onnistuttava joka päivä Sitkeys-laistossa tai hän kärsii 1 pisteen verran Ketteryys-vaurioita.

96

Hahmo kokee muodonmuutoksen tietynlaiseksi olennoksi (joka päivä 5 %:n mahdollisuus [n% 01–05]).

97

Hahmo ei voi langettaa oppiloitsuja.

98

Hahmo ei voi langettaa jumalloitsuja.

99

Hahmo ei voi langettaa mitään loitsuja.

100

Valitse edeltä yksi sopiva haittapuoli tai luo esinettä varten aivan uusi.


Vakiotyyppiset kirotut esineet

Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä vakiotyyppisistä kirotuista esineistä. Niille on annettu valmistuksen ennakkoehdot siltä varalta, että joku haluaa tieten tahtoen valmistaa niitä (tosin niillä voi olla muunkinlainen alkuperä). Huomaa kuitenkin kaksi poikkeusta: hypnoottista kristallipalloa ja ahnasta säkkiä ei voida valmistaa millään tunnetulla keinolla.

Tavallinen taikuuden paljastus -loitsu paljastaa esineestä jonkin harhaanjohtavan auran ja sen voimakkuuden. Ne antavat usein ymmärtää, että esine on jokin vastaavantyyppinen kiroamaton esine. Tunnistus-loitsulla on vain 1 %:n mahdollisuus langettajatasoa kohden paljastaa kirotun esineen todelliset ominaisuudet – edes se, että esine on kirottu. Taianerittely paljastaa kirotun esineen todellisen luonteen aina.

Taulukko: Vakiotyyppiset kirotut esineet

n%

Esine

Markkinahinta   

01–05

Pakkomiellesuitsuke

200 kr

06–15

Kömpelyyssormus

500 kr

16–20

Kavaltaja-amuletti

1 000 kr

21–25

Taakkakivi (riippakivi)

1 000 kr

26–30

Suojattoman rannesuojukset

1 200 kr

31–35

Haparointihanskat

1 300 kr

36–40

Kirottu miekka –2

1 500 kr

41–43

Vihattujen haarniska

1 600 kr

44–46

Ajatusharhamedaljonki

1 800 kr

47–52

Kirouspullo

2 100 kr

53–54

Tukehdutustomu

2 400 kr

55

Vastakkaisen hengenlaadun kypärä   

4 000 kr

56–60

Myrkkytaikajuoma

5 000 kr

61

Lyövä luuta

5 200 kr

62–63

Voimattomuuskaapu

5 500 kr

64

Velttomielen kirja

6 000 kr

65–68

Selkäänpuukottajakeihäs

7 500 kr

69–70

Nuolensyöttihaarniska

9 000 kr

71–72

Pyytäjäverkko

10 000 kr

73–75

Ahnas säkki

76–80

Verinuija

16 000 kr

81–85

Syöpäläiskaapu

16 500 kr

86–88

Mädättäjäriipus

17 000 kr

89–92

Raivohulluusmiekka

17 500 kr

93–96

Tanssitautisen saappaat

30 000 kr

97

Hypnoottinen kristallipallo

98

Kuristajakäädyt

60 000 kr

99

Myrkyttäjäviitta

62 000 kr

100

Tappajaskarabee

80 000 kr

Ahnas säkki

Tämä esine näyttää tavalliselta säkiltä, ja jos sen taikaominaisuuksia tutkitaan, se vaikuttaa kaikin puolin pohjattomalta säkiltä. Todellisuudessa se on kuitenkin ulottuvuudenulkoisen olennon käyttämä syötti – tai tarkemmin sanoen yksi sen suista.

Säkki "nielaisee" kaiken sinne pannun eläin- tai kasviperäisen aineksen. Kun ahnaaseen säkkiin tunkeudutaan ensimmäisen kerran, on 90 %:n mahdollisuus, ettei se reagoi mitenkään, mutta jokaisella kerralla tämän jälkeen on 60 %:n mahdollisuus, että se sulkeutuu sisäänsä työnnetyn elävän lihan (esimerkiksi tavaraa hamuavan käden) ympärille, minkä jälkeen se yrittää kiskaista uhrin sisään kokonaisuudessaan. Säkki saa hyvitystä +8 painitesteihin, joilla se yrittää kiskaista uhrin sisäänsä.

Säkkiin mahtuu enintään 30 kuutiojalkaa ainesta. Se toimii muutoin kuten I tyypin pohjaton säkki, mutta sillä on joka tunti 5 %:lla kasvava mahdollisuus nielaista sisällyksensä ja sylkäistä se sitten johonkin ulottuvuudettomaan tilaan tai toiseen sfääriin. Säkki sulattaa sisälleen kiskaisemansa olennot 1 kierroksessa. Se tuhoaa uhrin ruumiin niin, ettei vainajaa voida herättää henkiin tai nostattaa kuolleista millään sellaisella keinolla, joka vaatisi jonkin vainajan ruumiinosan. On kuitenkin 50 %:n mahdollisuus, että nielty uhri voidaan palauttaa eloon toivomus-, ihme- tai tosi ylösnousemus -loitsulla. Testaa asia kerran jokaista nieltyä olentoa kohden. Jos testi epäonnistuu, olentoa ei voida palauttaa eloon kuolevaisten taikuudella.

Keskivahva loihdinta; LT 17; Säkki on käytännössä olento, joten sitä ei voida valmistaa; Markkinahinta –.

Ajatusharhamedaljonki

Tämä esine vaikuttaa toimintasädettään myöten mietteiden medaljongilta, mutta sen havaitsemat ajatukset ovat epäselviä ja vääristyneitä ja niistä selvän saaminen vaatii Tahto-laiston (VA 15). Vaikka käyttäjä luulee näin lukevansa muiden ajatuksia, todellisuudessa hän kuulee vain medaljongin itsensä tuottamia harhaääniä. Nämä valeajatukset vaikuttavat aina uskottavilta, joten ne voivat johtaa pahasti harhaan kenet tahansa, joka toimii niiden varassa. Mikä pahempaa, kirottu medaljonki välittää käyttäjänsä ajatukset medaljongin vaikutuskeilassa oleville olennoille ja varoittaa niitä siten hänen läsnäolostaan.

Heikko näentä; LT 7; Ihme-esineiden valmistus, ajatusten paljastus, aaveääni; Markkinahinta 1 800 kr.

Haparointihanskat

Nämä taisteluhansikkaat ovat joko taipuisaa nahkaa tai jotakin raskasta ja suojaavaa materiaalia, joka sopii käytettäväksi haarniskan kanssa. Ensin mainitussa tapauksessa ne näyttävät ketteryyshansikkailta, jälkimmäisessä isohisvoimain hansikkailta. Taisteluhansikkaat toimivat kaikilta osin kuten ketteryyshansikkaat tai isohisvoimain hansikkaat, kunnes pitäjän kimppuun hyökätään tai hän joutuu muutoin hengenvaaralliseen tilanteeseen. Tällöin kirous astuu voimaan: hansikkaiden pitäjästä tulee kömpelökätinen, ja hänellä on joka kierroksella 50 %:n mahdollisuus pudottaa kaikki käsissään pitelemänsä. Hansikkaat myös vähentävät hänen Ketteryyttään 2 pisteellä. Sen jälkeen kun kirous on astunut voimaan, hansikkaat voidaan riisua vain kirouksen purku -loitsun, toivomuksen tai ihmeen avulla.

Keskivahva muutanta; LT 7; Ihme-esineiden valmistus, kirouksen julistus; Markkinahinta 1 300 kr.

Hypnoottinen kristallipallo

Tämä kirottu esine ei eroa ulkonäöltään tavallisesta kristallipallosta, mutta kaikki, jotka yrittävät käyttää sitä, haltioituvat 1n6 minuutiksi ja heidän mieleensä istutetaan salaisvaikutus (Tahto VA 19 mitätöi).

Esineen käyttäjä uskoo, että hän on nähnyt etsimänsä olennon tai tilanteen, vaikka todellisuudessa hän on joutunut voimakkaan velhon, kalmomaagin tai sfäärinulkoisen olennon pauloihin. Kun hän katsoo tämän jälkeen hypnoottiseen kristallipalloon, hän vaipuu kerta kerralta syvemmälle ohjailijansa valtaan, joko palvelijaksi tai käsikassaraksi. Huomaa, ettei käyttäjä havaitse missään vaiheessa joutuneensa alistetuksi.

Keskivahva näentä; LT 17; Tämä on käytännössä vähäinen ikiluoma, joten sitä ei voida valmistaa; Markkinahinta –.

Kavaltaja-amuletti

Tätä esinettä pidetään yleensä kaulaketjussa tai rintakoruna. Kun sitä tutkitaan taikakeinoin, se näyttää estävän taikapaikannuksen, kaukotarkkailun ja ajatusten paljastuksen tai ajatuksensiirron avulla tapahtuvan havainnoinnin ja mieleen vaikuttamisen – toisin sanoen se näyttää kätkentäamuletilta. Todellisuudessa se tuottaa pitäjälleen sakkoa –10 kaikkiin laistoihin näentäloitsuja vastaan.

Keskivahva estäntä; LT 10; Ihme-esineiden valmistus, kirouksen julistus; Markkinahinta 1 000 kr.

Kirottu miekka –2

Tämä pitkämiekka toimii harjoitustilanteissa moitteitta, mutta kun sitä käytetään taistelussa vihollista vastaan, sen käyttelijä saa hyökkäysheittoihinsa sakkoa –2.

Sen tuottamista vaurioista vähennetään niin ikään 2 pistettä (kaikki osumat tuottavat silti aina vähintään 1 pisteen verran vaurioita). Kun miekka on ollut hahmon hallussa yhden viikon, hänen on siitä eteenpäin pakko käyttää aina sitä eikä koskaan muita aseita. Hän tarttuu siihen automaattisesti, vaikka olisikin aikonut vetää esiin jonkin toisen aseen. Miekasta voidaan päästä eroon vain rajatulla toivomuksella, toivomuksella tai ihmeellä.

Vahva lietsonta; LT 15; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kirouksen julistus ja rajattu toivomus tai ihme; Markkinahinta 1 500 kr.

Kirouspullo

Tämä esine näyttää aivan tavalliselta pullolta, karahvilta tai ruukulta. Se voi sisältää nestettä tai siitä voi nousta savukiehkuroita. Kun pullon korkki avataan, kaikkien 30 jalan säteellä olevien on onnistuttava Tahto-laistossa (VA 17) tai heidät kirotaan. He saavat sakkoa –2 hyökkäysheittoihinsa, laistoheittoihinsa ja taitotesteihinsä, kunnes heihin langetetaan kirouksen purku -loitsu.

Keskivahva loihdinta; LT 7; Ihme-esineiden valmistus, kirouksen julistus; Markkinahinta 2 100 kr.

Kuristajakäädyt

Kuristajakäädyt näyttävät harvinaiselta, ihmeellisen kauniilta ja kallisarvoiselta kaulakorulta. Niiden todellista luonnetta ei voi selvittää ennen kaulaan panemista muutoin kuin ihmeen tai toivomuksen kaltaisella voimallisella taikuudella. Ne puristuvat välittömästi pitäjänsä kaulan ympärille ja tuottavat 6 pistettä vaurioita kierrosta kohden. Ne voidaan irrottaa vain rajatulla toivomuksella, toivomuksella tai ihmeellä, ja ne pysyvät tiukasti uhrinsa kurkussa senkin jälkeen, kun tämä on saanut surmansa. Ne hellittävät otteensa vasta kun uhri on kuihtunut luurangoksi (noin kuukauden kuluttua) ja ovat sen jälkeen valmiina uutta uhria varten.

Vahva loihdinta; LT 18; Ihme-esineiden valmistus, elävän surma; Markkinahinta 60 000 kr.

Kömpelyyssormus

Tämä sormus toimii muutoin kuten höyhenenkeveyssormus, mutta se tekee pitäjästään myös kömpelön. Hän saa sakkoa –4 Ketteryyteensä, ja hänellä on 20 %:n epäonnistumismahdollisuus, kun hän langettaa oppiloitsuja, joilla on eleosatekijä. (Tämä oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus kasautuu muiden vastaavien mahdollisuuksien kanssa.)

Vahva muutanta; LT 15; Sormusten taonta, höyhenenkeveys, kirouksen julistus; Markkinahinta 500 kr.

Lyövä luuta

Tämä esine ei eroa päältä katsoen mitenkään tavallisesta luudasta. Se on myös aivan samannäköinen kuin lentävä luuta, joskaan se ei toimi samalla tavalla.

Jos esineen käskysana lausutaan, luuta kiepauttaa ratsastajansa ylösalaisin ja pudottaa hänet pää edellä maahan 1n4+5 jalan korkeudesta (ei putoamisvaurioita, koska pudotus on alle 10 jalkaa). Sen jälkeen luuta hyökkää uhrinsa kimppuun, hutkii häntä kasvoihin varvuillaan ja pieksee häntä varrellaan.

Luuta saa sekä varvuilla että varrella kaksi hyökkäystä kierroksessa eli yhteensä neljä hyökkäystä kierrosta kohden. Se saa jokaiseen hyökkäysheittoonsa hyvitystä +5. Onnistunut varpuhyökkäys sokaisee uhrin 1 kierrokseksi. Varsi tuottaa osuessaan 1n6 pistettä vaurioita. Luudan PL on 13, sillä on 18 kestopistettä, ja sen lujuus on 4.

Keskivahva muutanta; LT 10; Ihme-esineiden valmistus, lento, esineiden elävöitys; Markkinahinta 5 200 kr.

Myrkkytaikajuoma

Tämä taikajuoma on menettänyt entiset hyödylliset ominaisuutensa ja muuttunut vahvaksi myrkyksi. Juojan on onnistuttava Sitkeys-laistossa (VA 16) tai hän kärsii 1n10 pistettä Ruumiinkunto-vaurioita. Minuuttia myöhemmin hänen on suoriuduttava toisesta laistosta (VA 16) tai hän kärsii jälleen 1n10 pistettä Ruumiinkunto-vaurioita.

Keskivahva loihdinta; LT 12; Ihme-esineiden valmistus, myrkky; Markkinahinta 5 000 kr.

Myrkyttäjäviitta

Tämä viitta on tehty yleensä villakankaasta, joskin se voi olla myös nahkaa. Viittaan imeytetty myrkky voidaan havaita myrkyn paljastus -loitsulla. Viittaa voidaan käsitellä vaaratta, mutta kun se puetaan ylle, sen pitäjä kuolee välittömästi, ellei hän onnistu Sitkeys-laistossa (VA 28).

Kun myrkyttäjäviitta on puettu ylle, se voidaan riisua vain kirouksen purku -loitsun avulla, jolloin myös viitan taikavoimat katoavat. Uhri voidaan herättää henkiin langettamalla riisumisen jälkeen ensin myrkyn mitätöinti -loitsu ja sitten kuolleista nostatus- tai ylösnousemus-loitsu.

Vahva estäntä; LT 15; Ihme-esineiden valmistus, myrkky ja rajattu toivomus tai ihme; Markkinahinta 62 000 kr.

Mädättäjäriipus

Tämä kaiverruksin koristeltu jalokiviriipus näyttää melko mitättömältä helyltä, mutta jos hahmo pitää sitä hallussaan yli 24 tuntia, hän saa hirvittävän ruumista mädättävän taudin, joka huventaa hänen Ketteryyttään, Ruumiinkuntoaan ja Karismaansa joka viikko pysyvästi 1 pisteen verran. Riipuksesta (ja taudista) voidaan päästä eroon vain kirouksen purku -loitsulla, jonka jälkeen langetetaan ensin taudinkarkotus ja sitten joko terveytys, ihme, rajattu toivomus tai toivomus. Mätäneminen voidaan pysäyttää myös murskaamalla terveen ruumiin riipus ja sirottelemalla se tomuna taudista kärsivän hahmon päälle (täyskierrostoiminto), jolloin mädättäjäriipuskin murenee tomuksi.

Heikko estäntä; LT 10; Ihme-esineiden valmistus, taudintartutus; Markkinahinta 17 000 kr.

Nuolensyöttihaarniska

Taikakeinoin tutkittuna tämä haarniska vaikuttaa tavalliselta ritarihaarniska +3:lta. Se on kuitenkin kirottu: lähitaistelu­hyökkäyksiä vastaan se toimii normaalisti, mutta kantama-aseita se suorastaan houkuttelee puoleensa. Pitäjä saa sakkoa ­–15 panssariluokkaansa kaikkia kantama-asehyökkäyksiä vastaan. Haarniskan todellinen luonne ei paljastu ennen kuin hahmoa vastaan suoritetaan kantamahyökkäys vahingoittamistarkoituksessa.

Vahva estäntä; LT 16; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kirouksen julistus; Markkinahinta 9 000 kr.

Pakkomiellesuitsuke

Nämä suitsukepalat näyttävät mietiskelysuitsukkeelta. Jos hahmo mietiskelee ja rukoilee palavan pakkomiellesuitsukkeen lähellä, sen haju ja savu saavat hänet vakuuttuneeksi siitä, että hänellä on ylivertaiset loitsijankyvyt. Hän haluaa ehdottomasti käyttää loitsujaan joka käänteessä, silloinkin kun niitä ei tarvita tai niistä ei ole mitään hyötyä. Käyttäjä suhtautuu kykyihinsä ja loitsuihinsa tällä tavoin, kunnes ne kaikki on käytetty tai langetettu tai on kulunut 24 tuntia.

Keskivahva kiehdonta; LT 6; Ihme-esineiden valmistus, kirouksen julistus; Markkinahinta 200 kr.

Pyytäjäverkko

Tämä verkko tuottaa hyvitystä +3 hyökkäysheittoihin, mutta sitä voidaan käyttää vain veden alla. Useimpien mielestä se on pikemminkin hyödyllinen kuin kirottu esine. Se voidaan käskeä syöksähtämään veden alla enintään 30 jalan päähän ja takerruttamaan olento.

Keskivahva lietsonta; LT 8; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, esteetön liike; Markkinahinta 10 000 kr.

Raivohulluusmiekka

Tällä esineellä näyttää olevan samat ominaisuudet kuin kahden käden miekka +2:lla, mutta aina kun sitä käytetään taistelussa, sen käyttelijä muuttuu raivohulluksi (saaden samat hyödyt ja haitat kuin barbaari taisteluvimma-kyvystään). Hän hyökkää lähimmän olennon kimppuun ja jatkaa taistelua, kunnes hän itse on tajuton tai kuollut tai kun 30 jalan säteellä ei ole enää yhtään elävää olentoa. Vaikka tämä miekka on monien mielestä kirottu esine, jotkut pitävät sitä siunauksellisena.

Keskivahva lietsonta; LT 8; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, taisteluvimma, kirouksen julistus; Markkinahinta 17 500 kr.

Selkäänpuukottajakeihäs

Tämä lyhytkeihäs +2 toimii muutoin normaalisti, mutta aina kun sitä käytetään lähitaistelussa vihollista vastaan ja hyökkäysheitto on puhdas 1, se vaurioittaa aiotun kohteensa sijasta käyttelijäänsä. Kun kirous vaikuttaa, keihäs kääntyy iskemään käyttelijää selkään ja tuottaa hänelle vaurioita automaattisesti. Kirous vaikuttaa silloinkin, kun keihäs heitetään – tällöin heittäjä kärsii kaksinkertaiset vauriot.

Keskivahva lietsonta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kirouksen julistus; Markkinahinta 7 500 kr.

Suojattoman rannesuojukset

Nämä esineet näyttävät varjelevat rannesuojukset +5:iltä ja toimivatkin siten, kunnes pitäjän kimppuun hyökkää vahingoittamistarkoituksessa vihollinen, jonka haasteluokitus on vähintään yhtä korkea kuin pitäjän taso. Tällöin ja siitä eteenpäin rannesuojukset tuottavat pitäjän panssariluokkaan sakkoa –5. Kun kirous on astunut voimaan, suojattoman rannesuojukset voidaan riisua vain kirouksen purku -loitsun avulla.

Keskivahva loihdinta; LT 16; Ihme-esineiden valmistus, maaginhaarniska, kirouksen julistus; Markkinahinta 1 200 kr.

Syöpäläiskaapu

Kun tämä kaapu puetaan ylle, sen pitäjä ei huomaa muuta erityistä kuin että se parantaa taikakeinoin hänen suojaustaan (kuten sietoviitta +4). Vaatekappaleen todellinen luonto kuitenkin paljastuu heti kun pitäjä joutuu tilanteeseen, joka vaatii keskittynyttä toimintaa vihollista vastaan: hän saa välittömästi lukuisia puremia taikahyönteisiltä, jotka pesivät kaavussa. Nämä syöpäläiset aiheuttavat hänelle niin epämukavan olon, että hänen on raavittava ja kiemurreltava jatkuvasti.

Tämän jälkeen pitäjä saa sakkoa –5 aloitetesteihinsä ja sakkoa –2 kaikkiin hyökkäysheittoihinsa, laistoihinsa ja taitotesteihinsä. Jos hän yrittää langettaa loitsun, hänen on onnistuttava Keskittyminen-testissä (VA 20 + loitsutaso) tai loitsu menee hukkaan.

Keskivahva estäntä; LT 13; Ihme-esineiden valmistus, parven esiinloihdinta, valmistajan on oltava vähintään 13. tasolla; Markkinahinta 16 500 kr.

Taakkakivi (riippakivi)

Tämä esine näyttää mustalta ja sileäksi hiotulta kiveltä. Se vähentää haltijansa perusnopeuden maalla puoleen normaalista. Kun kivi on kerran poimittu maasta, siitä ei päästä eroon muuten kuin taikakeinoin – jos se heitetään pois tai lyödään rikki, se ilmestyy takaisin poimijansa kantamuksiin. Jos taakkakiveen langetetaan kirouksen purku -loitsu, siitä voidaan hankkiutua eroon normaalisti eikä se enää palaa poimijansa riesaksi.

Heikko muutanta; LT 5; Ihme-esineiden valmistus, hidastus; Markkinahinta 1 000 kr.

Tanssitautisen saappaat

Nämä saappaat näyttävät joiltakin muilta taikasaappailta ja toimivat esikuviensa tavoin, mutta kun niiden pitäjä on taistelussa (tai pakenee sellaisesta), ne häiritsevät hänen liikkumistaan ja saavat hänet käyttäytymään niin kuin häneen olisi langetettu tanssitauti. Kun saappaiden todellinen luonne on paljastunut, pitäjä pääsee niistä eroon vain kirouksen purku -loitsulla.

Vahva kiehdonta; LT 16; Ihme-esineiden valmistus, tanssitauti; Markkinahinta 30 000 kr.

Tappajaskarabee

Tämä pieni rintakoru ei erotu ulkonäöltään sellaisista amuleteista, rintakoruista tai skarabeista, joista on pitäjälleen hyötyä. Jos elollinen olento pitää sitä kädessään kauemmin kuin 1 kierroksen ajan tai kuljettaa sitä kantamuksissaan 1 minuutin ajan, se muuttuu hirvittäväksi kovakuoriaisen kaltaiseksi olennoksi, joka kaivautuu pitäjänsä sisään. Olento läpäisee kaikki nahkaiset ja kankaiset vaatekappaleet, pureutuu lihaan ja saavuttaa uhrin sydämen 1 kierroksessa, jolloin uhri saa surmansa. Pitäjä voi repiä skarabeen irti ennen kuin se kaivautuu pois näkyvistä, jos hän onnistuu Refleksi-laistossa (VA 25), mutta tällöinkin hän kärsii 3n6 pistettä vaurioita. Surmatyön tehtyään kovakuoriainen palaa skarabeemuotoonsa. Jos skarabee pannaan puiseen, keraamiseen, luiseen tai metalliseen astiaan, olento ei pääse heräämään henkiin ja sitä voidaan säilyttää turvallisesti pitkiäkin aikoja.

Vahva estäntä; LT 19; Ihme-esineiden valmistus, elävän surma; Markkinahinta 80 000 kr.

Tukehdutustomu

Tämä hienojakoinen tomu näyttää paljastustomulta. Jos sitä heitetään ilmaan, se tuottaa kaikille olennoille 20 jalan leviämällä voimakkaan aivastus- ja yskänkohtauksen. Olennot, jotka epäonnistuvat Sitkeys-laistossa (VA 15), kärsivät välittömästi 2n6 pistettä Ruumiinkunto-vaurioita. Minuuttia myöhemmin suoritetaan toinen Sitkeys-laisto (VA 15), jossa epäonnistujat kärsivät 1n6 pistettä Ruumiinkunto-vaurioita. Laistoheitoissa onnistujatkin kärsivät 5n4 kierrosta tukehtumisoireista (heidät katsotaan lamaantuneiksi).

Heikko loihdinta; LT 7; Ihme-esineiden valmistus, myrkky; Markkinahinta 2 400 kr.

Vastakkaisen hengenlaadun kypärä

Tämä esine näyttää tavalliselta metallikypärältä, mutta kun se pannaan päähän, sen kirous astuu välittömästi voimaan (Tahto VA 15 mitätöi). Jos laisto epäonnistuu, pitäjän hengenlaatu muuttuu niin toisenlaiseksi kuin vain on mahdollista – hyvä pahaksi, kaoottinen lainkuuliaiseksi, neutraali joksikin äärihengenlaaduksi (LP, LH, KP tai KH). Hengenlaadun muutos vaikuttaa niin asenteisiin kuin moraaliinkin, ja muuttunut hahmo nauttii uudesta maailmankatsomuksestaan täysin rinnoin. Jos hän onnistuu laistossaan, hän voi jatkaa kypärän pitämistä kirouksen vaikutuksia kärsimättä, mutta jos hän riisuu sen ja panee sen myöhemmin uudestaan päähänsä, vaaditaan uusi laisto. Kirous vaikuttaa vain kerran – toisin sanoen muuttunut hahmo ei voi muuttua uudelleen, jos hän panee kypärän päähänsä toisen kerran.

Entinen hengenlaatu voidaan palauttaa vain toivomuksella tai ihmeellä, eikä muuttunut hahmo itse tee elettäkään palatakseen entiseen hengenlaatuunsa. (Hän päinvastoin kauhistuu koko ajatusta ja yrittää välttää paluun kaikin keinoin.) Jos muuttuva hahmo kuuluu luokkaan, jolla on jokin hengenlaatuvaatimus, kirouksen hävittämiseksi tarvitaan lisäksi sovitus-loitsu. Kun vastakkaisen hengenlaadun kypärä on vaikuttanut kerran, se menettää taikavoimansa.

Vahva muutanta; LT 12; Ihme-esineiden valmistus, valmistajan on oltava 12. tasolla; Markkinahinta 4 000 kr; Paino 3 n.

Velttomielen kirja

Tämä esine näyttää aivan tavalliselta kirjalta jostakin aavistuksen mielenkiintoisesta aiheesta. Jos hahmo avaa teoksen ja lukee siitä yhdenkin sanan, hänen on suoritettava kaksi Tahto-laistoa (VA 15). Ensimmäisellä selvitetään, riistetäänkö hahmolta pysyvästi 1 piste Älykkyydestä. Toisella selvitetään, riistetäänkö häneltä pysyvästi 2 pistettä Viisaudesta. Kirjan tuhoaminen vaatii, että se poltetaan ja siihen langetetaan samalla kirouksen purku. Jos se pannaan muiden kirjojen joukkoon, se muuttaa välittömästi muotoaan niiden kaltaiseksi.

Vahva kiehdonta; LT 20; Ihme-esineiden valmistus, vähämielisyys; Markkinahinta 6 000 kr.

Verinuija

Tämä raskas sotanuija +3 on siveltävä joka päivä verellä tai sen hyvitys katoaa (tosin vain siihen asti, kun se sivellään verellä seuraavan kerran). Hahmon on onnistuttava Tahto-laistossa (VA 13) jokaisena päivänä, jona ase on hänen hallussaan, tai hän muuttuu kaoottis-pahaksi.

Keskivahva estäntä; LT 8; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, valmistajan on oltava vähintään 9. tasolla ja kaoottis-paha; Markkinahinta 16 000 kr.

Vihattujen haarniska

Tämä haarniska on aivan samannäköinen kuin käskijän rintapanssari ja vastaa ominaisuuksiltaan ritarihaarniska +1:tä. Sen pitäjä saa kuitenkin sakkoa –4 Karismaansa, ja kaikki vihamieliset olennot 300 jalan säteellä saavat rohkeushyvitystä +1 hyökkäysheittoihinsa häntä vastaan. Pitäjä ja vaikutuksen alaiset olennot eivät huomaa mitään erikoista. (Toisin sanoen pitäjä ei havaitse heti, että hänen ongelmansa johtuvat haarniskasta, eivätkä viholliset tajua, miksi ovat niin vimmoissaan.)

Vahva mananta; LT 16; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kirouksen julistus; Markkinahinta 1 600 kr.

Voimattomuuskaapu

Voimattomuuskaapu näyttää joltakin toiselta taikakaavulta. Heti kun hahmo pukee sen ylleen, hän saa Voimakkuuteensa ja Älykkyyteensä sakkoa –10 ja unohtaa tämän mukaisesti loitsujaan ja muuta taikatietämystään. Kaapu voidaan riisua helposti, mutta hengen- ja ruumiinvoimien palauttaminen vaatii, että hahmoon langetetaan ensin kirouksen purku ja sitten terveytys.

Keskivahva muutanta; LT 13; Ihme-esineiden valmistus, kirouksen julistus, pysyvyys; Markkinahinta 5 500 kr.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.