Taikahaarniskat
ja taikakilvet

Taulukko: Taikahaarniskat ja taikakilvet

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Esine   

Perusmarkkinahinta   

01–60

01–05

Kilpi +1

1 000 kr

61–80

06–10

Haarniska +1

1 000 kr

81–85

11–20

Kilpi +2

4 000 kr

86–87

21–30

Haarniska +2

4 000 kr

31–40

01–08

Kilpi +3

9 000 kr

41–50

09–16

Haarniska +3

9 000 kr

51–55

17–27

Kilpi +4

16 000 kr

56–57

28–38

Haarniska +4

16 000 kr

39–49

Kilpi +5

25 000 kr

50–57

Haarniska +5

25 000 kr

Haarniska/kilpi +61

36 000 kr

Haarniska/kilpi +71

49 000 kr

Haarniska/kilpi +81

64 000 kr

Haarniska/kilpi +91

81 000 kr

Haarniska/kilpi +101

100 000 kr

88–89

58–60

58–60

Vakiotyyppinen haarniska2

90–91

61–63

61–63

Vakiotyyppinen kilpi3

92–100

64–100

64–100

Erikoiskyky4 ja heitä uudelleen   

  1. Haarniskoilla ja kilvillä ei voi olla todellisuudessa näin suuria hyvityksiä. Käytä näitä rivejä perusmarkkinahinnan laskemiseen silloin, kun haarniskalla tai kilvellä on jokin erikoiskyky.

  2. Arvotaan alta taulukosta Vakiotyyppiset haarniskat.

  3. Arvotaan alta taulukosta Vakiotyyppiset kilvet.

  4. Arvotaan alta taulukosta Haarniskojen erikoiskyvyt tai taulukosta Kilpien erikoiskyvyt.


Taulukko: Arvotut haarniskatyypit

n%

Haarniska

Lisähinta1

01

Asetakki

+155 kr

02

Nahkahaarniska

+160 kr

03–17

Raudoitettu nahkahaarniska

+175 kr

18–32

Rengaspaita

+250 kr

33–42

Vuotahaarniska

+165 kr

43

Suomuspanssari

+200 kr

44

Rengaspanssari

+300 kr

45–57

Rintapanssari

+350 kr

58

Liuskapanssari

+350 kr

59

Vannepanssari

+400 kr

60

Levyhaarniska

+750 kr

61–100

Ritarihaarniska

+1 650 kr

  1. Lisää yllä taulukossa Taikahaarniskat ja taikakilvet ilmoitettuun perusmarkkinahintaan, niin saat lopullisen markkinahinnan.

Kaikki taikahaarniskat ovat valiohaarniskoja (joten niiden testisakko on 1:tä pienempi kuin tavallisilla haarniskoilla).


Taulukko: Arvotut kilpityypit

n%

Kilpi

Lisähinta1

01–10

Kupurakilpi

+165 kr

11–15

Puukilpi, kevyt

+153 kr

16–20

Teräskilpi, kevyt

+159 kr

21–30

Puukilpi, raskas

+157 kr

31–95

Teräskilpi, raskas

+170 kr

96–100

Tornikilpi

+180 kr

  1. Lisää yllä taulukossa Taikahaarniskat ja taikakilvet ilmoitettuun perusmarkkinahintaan, niin saat lopullisen markkinahinnan.

Kaikki taikakilvet ovat valiokilpiä (joten niiden testisakko on 1:tä pienempi kuin tavallisilla kilvillä).

Taikahaarniskat ja taikakilvet suojaavat pitäjäänsä yleensä paremmin kuin taikuudettomat vastineensa. Taikahaarniskan suoma hyvitys on tehostushyvitys. Se on enintään +5, ja se kasautuu tavallisen haarniskahyvityksen kanssa. Samoin taikakilven suoma hyvitys on tehostushyvitys, joka kasautuu tavallisen kilpihyvityksen kanssa. Kaikki taikahaarniskat ja -kilvet ovat myös valiohaarniskoja ja -kilpiä, mikä vähentää niiden testisakkoa 1:llä.

Tehostushyvityksensä lisäksi taikahaarniskoilla ja taikakilvillä voi olla erikoiskykyjä. Erikoiskyvyt kasvattavat haarniskojen ja kilpien "laskennallista" hyvitystä, jonka avulla selvitetään esineiden markkinahinta, mutta todellisuudessa erikoiskyvyt eivät korota panssariluokkaa. Haarniskojen ja kilpien laskennallinen hyvitys (tehostushyvitys + erikoiskyvyn tuottama hyvitys) voi olla enintään +10. Erikoiskyvyllä varustetulla haarniskalla tai kilvellä on oltava tehostushyvitystä vähintään +1.

Haarniska tai kilpi on voitu tehdä jostakin epätavallisesta aineesta. Heitä n%: 01–95 tarkoittaa, että esine on perusmallinen, ja 96–100 tarkoittaa, että se on tehty jostakin erikoisaineesta, kuten mithralista.

Taikahaarniskat on aina valmistettu siten, että jos haarniskaan kuuluu saappaat tai taisteluhansikkaat, ne voidaan vaihtaa toisiin taikasaappaisiin tai -taisteluhansikkaisiin.

Haarniskojen ja kilpien langettajataso

Erikoiskyvyllä varustetun haarniskan tai kilven langettajataso ilmoitetaan esineen kuvauksessa. Jos esineellä on pelkkä tehostushyvitys eikä erikoiskykyjä, langettajataso on kolme kertaa tehostushyvityksen verran. Jos esineellä on sekä tehostushyvitys että jokin erikoiskyky, valmistajan on täytettävä näiden kahden ominaisuuden langettajatasoehdoista korkeampi.

Kilvet

Kilpien tehostushyvitykset kasautuvat haarniskojen tehostushyvitysten kanssa, kun lasketaan panssariluokkaa. Kilven tehostushyvitys ei tuota hyökkäys- tai vauriohyvitystä, kun kilpeä käytetään kilpilyöntiin. Lyömäase-erikoiskyky kuitenkin tuottaa tehostushyvitystä +1 hyökkäys- ja vaurioheittoihin.

Kilpi voidaan valmistaa toimimaan myös taika-aseena, mutta tällöin hyökkäysheittoon laskettavan tehostushyvityksen hinta on lisättävä kilven ja sen PL-tehostushyvityksen hintaan.

Kilven lujuus ja kestopisteet

Jokainen tehostushyvityksen +1 lisää kilven lujuutta 2:lla ja antaa kilvelle +10 kestopistettä.

Aktivointi

Hahmo saa käyttöönsä taikahaarniskojen ja -kilpien hyödyt samalla tavoin kuin taikuudettomienkin haarniskojen ja kilpien hyödyt eli esinettä pitämällä. Jos haarniskalla tai kilvellä on jokin erikoiskyky, joka vaatii aktivoinnin, pitäjän on yleensä lausuttava oikea käskysana (tämä on perustoiminto).

Poikkeusolentojen haarniskat

Muille kuin ihmisolioille ja muille kuin Pienille tai Keskikokoisille olennoille tarkoitettujen haarniskojen hinnat vaihtelevat. Valiolaatuisuuden, tehostushyvitysten ja erikoiskykyjen kustannukset pysyvät kuitenkin koosta riippumatta samoina.

Taikahaarniskojen ja taikakilpien erikoiskykyjen kuvaukset

Useimmilla taikahaarniskoilla ja taikakilvillä on vain tehostushyvitys, mutta niillä voi olla myös yksi tai useampia alla kuvatuista erikoiskyvyistä. Erikoiskyvyllä varustetulla haarniskalla tai kilvellä on oltava tehostushyvitystä vähintään +1.

Taulukko: Haarniskojen erikoiskyvyt

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Erikoiskyky   

Perusmarkkinahinnan   
muunnin
   

01–25

01–05

01–03

Naamioitu

+18 000 kr

26–32

06–08

04

Suojamuuri, ohut

+1 hyvitykseen1

33–52

09–11

Livettävä

+3 750 kr

53–72

12–14

Varjo

+3 750 kr

73–92

15–17

Äänetön liikunto

+3 750 kr

93–96

18–19

Loitsunsieto (13)

+2 hyvitykseen1

97

20–29

05–07

Livettävä, paranneltu

+15 000 kr

98

30–39

08–10

Varjo, paranneltu

+15 000 kr

99

40–49

11–13

Äänetön liikunto, paranneltu

+15 000 kr

50–54

14–16

Haponkestävyys

+18 000 kr

55–59

17–19

Kylmyydenkestävyys

+18 000 kr

60–64

20–22

Sähkönkestävyys

+18 000 kr

65–69

23–25

Tulenkestävyys

+18 000 kr

70–74

26–28

Äänenkestävyys

+18 000 kr

75–79

29–33

Haamukosketus

+3 hyvitykseen1

80–84

34–35

Haavoittumattomuus

+3 hyvitykseen1

85–89

36–40

Suojamuuri, keskipaksu

+3 hyvitykseen1

90–94

41–42

Loitsunsieto (15)

+3 hyvitykseen1

95–99

43

Eräpanssari

+3 hyvitykseen1

44–48

Livettävä, voimallinen

+33 750 kr

49–53

Varjo, voimallinen

+33 750 kr

54–58

Äänetön liikunto, voimallinen

+33 750 kr

59–63

Haponkestävyys, paranneltu

+42 000 kr

64–68

Kylmyydenkestävyys, paranneltu

+42 000 kr

69–73

Sähkönkestävyys, paranneltu

+42 000 kr

74–78

Tulenkestävyys, paranneltu

+42 000 kr

79–83

Äänenkestävyys, paranneltu

+42 000 kr

84–88

Loitsunsieto (17)

+4 hyvitykseen1

89

Eteerisyys

+42 000 kr

90

Epäkuolleiden hallinta

+42 000 kr

91–92

Suojamuuri, paksu

+5 hyvitykseen1

93–94

Loitsunsieto (19)

+5 hyvitykseen1

95

Haponkestävyys, voimallinen

+66 000 kr

96

Kylmyydenkestävyys, voimallinen   

+66 000 kr

97

Sähkönkestävyys, voimallinen

+66 000 kr

98

Tulenkestävyys, voimallinen

+66 000 kr

99

Äänenkestävyys, voimallinen

+66 000 kr

100

100

100

Heitä kahdesti uudelleen2

  1. Lisää tehostushyvitykseen taulukossa Taikahaarniskat ja taikakilvet, niin saat haarniskan perusmarkkinahinnan.

  2. Jos heität saman erikoiskyvyn kahdesti, vain toinen heitto otetaan huomioon. Jos heität kaksi eri versiota samasta erikoiskyvystä, käytä voimakkaampaa.


Taulukko: Kilpien erikoiskyvyt

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Erikoiskyky   

Perusmarkkinahinnan   
muunnin
   

01–20

01–10

01–05

Nuolensieppaus

+1 hyvitykseen1

21–40

11–20

06–08

Lyömäase

+1 hyvitykseen1

41–50

21–25

09–10

Sokaiseva

+1 hyvitykseen1

51–75

26–40

11–15

Suojamuuri, ohut

+1 hyvitykseen1

76–92

41–50

16–20

Nuolen sivuunohjaus

+2 hyvitykseen1

93–97

51–57

21–25

Elävöitetty

+2 hyvitykseen1

98–99

58–59

Loitsunsieto (13)

+2 hyvitykseen1

60–63

26–28

Haponkestävyys

+18 000 kr

64–67

29–31

Kylmyydenkestävyys

+18 000 kr

68–71

32–34

Sähkönkestävyys

+18 000 kr

72–75

35–37

Tulenkestävyys

+18 000 kr

76–79

38–40

Äänenkestävyys

+18 000 kr

80–85

41–46

Haamukosketus

+3 hyvitykseen1

86–95

47–56

Suojamuuri, keskipaksu

+3 hyvitykseen1

96–98

57–58

Loitsunsieto (15)

+3 hyvitykseen1

99

59

Eräpanssari

+3 hyvitykseen1

60–64

Haponkestävyys, paranneltu

+42 000 kr

65–69

Kylmyydenkestävyys, paranneltu

+42 000 kr

70–74

Sähkönkestävyys, paranneltu

+42 000 kr

75–79

Tulenkestävyys, paranneltu

+42 000 kr

80–84

Äänenkestävyys, paranneltu

+42 000 kr

85–86

Loitsunsieto (17)

+4 hyvitykseen1

87

Epäkuolleiden hallinta

+49 000 kr

88–91

Suojamuuri, paksu

+5 hyvitykseen1

92–93

Heijastava

+5 hyvitykseen1

94

Loitsunsieto (19)

+5 hyvitykseen1

95

Haponkestävyys, voimallinen

+66 000 kr

96

Kylmyydenkestävyys, voimallinen   

+66 000 kr

97

Sähkönkestävyys, voimallinen

+66 000 kr

98

Tulenkestävyys, voimallinen

+66 000 kr

99

Äänenkestävyys, voimallinen

+66 000 kr

100

100

100

Heitä kahdesti uudelleen2

  1. Lisää tehostushyvitykseen taulukossa Taikahaarniskat ja taikakilvet, niin saat kilven perusmarkkinahinnan.

  2. Jos heität saman erikoiskyvyn kahdesti, vain toinen heitto otetaan huomioon. Jos heität kaksi eri versiota samasta erikoiskyvystä, käytä voimakkaampaa.

Elävöitetty

Elävöitetty kilpi leijuu käskettäessä 2 jalan etäisyydellä käyttelijästään ja suojaa häntä niin kuin hän pitelisi sitä itse, jolloin hänen molemmat kätensä ovat vapaita muuhun toimintaan. Hahmoa voi suojata vain yksi tällainen kilpi kerrallaan. Elävöitetyn kilven pitäjä kärsii silti kaikki kilven käytöstä mahdollisesti aiheutuvat sakot, kuten haarniskan testisakon, oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuuden ja epäpätevyyssakon.

Vahva muutanta; LT 12; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, esineiden elävöitys; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Epäkuolleiden hallinta

Tällä kyvyllä varustetun haarniskan tai kilven pitäjä voi ottaa päivässä enintään 26 KN:n edestä epäkuolleita hallintaansa kuten epäkuolleiden hallinta -loitsulla. Pitäjä menettää aina uuden päivän sarastaessa hallintansa kaikkiin epäkuolleisiin, jotka hänellä on tuolla hetkellä alaisuudessaan. Haarniska tai kilpi näyttää siltä kuin se olisi valmistettu luusta, mutta tämä on pelkkää koristelua eikä sillä ole vaikutusta esineen ominaisuuksiin.

Vahva mananta; LT 13; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, epäkuolleiden hallinta; Markkinahinta +49 000 kr.

Eräpanssari

Tällä kyvyllä varustetun haarniskan tai kilven pitäjä säilyttää sen tuottaman haarniska- tai kilpihyvityksen (ja mahdollisen tehostushyvityksen) erähahmossa ollessaan. Haarniska tai kilpi on yleensä koristeltu lehtikuvioin. Esine ei ole näkyvissä, kun esineen pitäjä on erähahmossa.

Keskivahva muutanta; LT 9; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, turmiollinen muodonmuutos; Markkinahinta +3 hyvitykseen.

Eteerisyys

Tämän haarniskan pitäjä voi muuttua kerran päivässä eteeriseksi (kuten eetterivierailu-loitsulla). Pitäjä voi pysytellä eteerisenä niin pitkään kuin tahtoo, mutta normaaliksi palattuaan hän ei voi enää muuttua eteeriseksi toiste samana päivänä.

Vahva muutanta; LT 13; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, eetterivierailu; Markkinahinta +49 000 kr.

Haamukosketus

Tämä haarniska tai kilpi on miltei läpikuultava. Sekä sen tehostushyvitys että haarniska- tai kilpihyvitys tehoavat myös ruumiittomien olentojen hyökkäyksiä vastaan. Ruumiittomat olennot voivat milloin tahansa tarttua siihen, liikutella sitä ja pitää sitä suojanaan. Ruumiittomat olennot saavat haarniskan tai kilven hyödyt sekä ruumiillisia että ruumiittomia hyökkäyksiä vastaan mutta voivat edelleen kulkea vapaasti kiinteiden kappaleiden läpi.

Vahva muutanta; LT 15; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, eteerisyys; Markkinahinta +3 hyvitykseen.

Haavoittumattomuus

Tämä haarniska antaa pitäjälleen vauriovähennystä 5/taika.

Vahva estäntä ja mahdollisesti lietsonta (jos on käytetty ihmettä); LT 18; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kivinahka, toivomus tai ihme; Markkinahinta +3 hyvitykseen.

Haponkestävyys

Tällä kyvyllä varustettu haarniska tai kilpi on yleensä sameanharmaa. Se torjuu jokaisesta hyökkäyksestä ensimmäiset 10 pistettä happovaurioita, jotka esineen pitäjä normaalisti kärsisi (vastaa energiankestävyys-loitsua).

Heikko estäntä; LT 3; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +18 000 kr.

Haponkestävyys, paranneltu

Kuten haponkestävyys, mutta esine torjuu ensimmäiset 20 pistettä happovaurioita jokaisesta hyökkäyksestä.

Keskivahva estäntä; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +42 000 kr.

Haponkestävyys, voimallinen

Kuten haponkestävyys, mutta esine torjuu ensimmäiset 30 pistettä happovaurioita jokaisesta hyökkäyksestä.

Keskivahva estäntä; LT 11; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +66 000 kr.

Heijastava

Tämä kilpi näyttää peililtä, sillä sen pinta on täysin heijastava. Se voidaan käskeä kerran päivässä heijastamaan jokin loitsu takaisin langettajaansa kohti. Vaikutus vastaa täsmälleen loitsunkääntö-loitsua.

Vahva estäntä; LT 14; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, loitsunkääntö; Markkinahinta +5 hyvitykseen.

Kylmyydenkestävyys

Tällä kyvyllä varustettu haarniska tai kilpi on yleensä turkiksella koristeltu tai väriltään jäisen sinertävä. Se torjuu jokaisesta hyökkäyksestä ensimmäiset 10 pistettä kylmyysvaurioita, jotka esineen pitäjä normaalisti kärsisi (vastaa energiankestävyys-loitsua).

Heikko estäntä; LT 3; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +18 000 kr.

Kylmyydenkestävyys, paranneltu

Kuten kylmyydenkestävyys, mutta esine torjuu ensimmäiset 20 pistettä kylmyysvaurioita jokaisesta hyökkäyksestä.

Keskivahva estäntä; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +42 000 kr.

Kylmyydenkestävyys, voimallinen

Kuten kylmyydenkestävyys, mutta esine torjuu ensimmäiset 30 pistettä kylmyysvaurioita jokaisesta hyökkäyksestä.

Keskivahva estäntä; LT 11; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +66 000 kr.

Livettävä

Livettävä haarniska tuntuu aina siltä kuin sen pinnalla olisi hiven rasvaa tai öljyä. Se tuottaa osaamishyvitystä +5 pitäjänsä Kahlekuninkuus-testeihin. (Haarniskan testisakko vaikuttaa silti normaalisti.)

Heikko loihdinta; LT 4; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, rasvaus; Markkinahinta +3 750 kr.

Livettävä, paranneltu

Kuten livettävä, mutta haarniska tuottaa Kahlekuninkuus-testeihin osaamishyvitystä +10.

Keskivahva loihdinta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, rasvaus; Markkinahinta +15 000 kr.

Livettävä, voimallinen

Kuten livettävä, mutta haarniska tuottaa Kahlekuninkuus-testeihin osaamishyvitystä +15.

Keskivahva loihdinta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, rasvaus; Markkinahinta +15 000 kr.

Loitsunsieto

Tämä ominaisuus antaa haarniskan pitäjälle loitsunsietoa. Loitsunsieto on haarniskan tyypistä riippuen joko 13, 15, 17 tai 19.

Vahva estäntä; LT 15; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, loitsunsieto; Markkinahinta +2 hyvitykseen (LS 13), +3 hyvitykseen (LS 15), +4 hyvitykseen (LS 17) tai +5 hyvitykseen (LS 19).

Lyömäase

Tällä erikoiskyvyllä varustettu kilpi on tarkoitettu kilpilyöntien suorittamiseen. Lyömäasekilpi tuottaa vaurioita niin kuin se olisi kaksi kokoluokkaa todellista kokoaan suurempi ase (Keskikokoinen kevyt kilpi tuottaa siten 1n6 pistettä vaurioita ja Keskikokoinen raskas kilpi 1n8 pistettä vaurioita). Kilpi toimii kuten ase +1, kun sitä käytetään kilpilyöntiin. (Tämä kyky voi olla vain kevyillä ja raskailla kilvillä, ei kupurakilvillä tai tornikilvillä.)

Keskivahva muutanta; LT 8; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, häränvoima; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Naamioitu

Tällä kyvyllä varustettu haarniska näyttää normaalilta, mutta se voi muuttaa käskystä muotoaan tavallisen vaatetuksen näköiseksi. Haarniska säilyttää naamioituna kaikki ominaisuutensa (myös painon). Vain tosinäkö-loitsu tai vastaava taikuus paljastaa naamioituneen haarniskan todellisen luonteen.

Keskivahva harhanta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, valeasu; Markkinahinta +2 700 kr.

Nuolensieppaus

Tällä kyvyllä varustettu kilpi vetää kantama-aseita puoleensa. Sillä on sivuunohjaushyvitystä +1 kantama-aseita vastaan, koska ammukset ja heittoaseet kaartavat sitä kohti. Lisäksi kaikki ammukset ja heittoaseet, jotka tähdätään kilven pitäjästä 5 jalan säteellä olevaan kohteeseen, harhautuvat alkuperäisestä kohteestaan ja suuntautuvat kilven pitäjää vastaan. (Jos pitäjä on hyökkääjän kannalta täydellisessä suojassa, ammus tai heittoase ei harhaudu alkuperäisestä kohteestaan.) Lisäksi ne, jotka hyökkäävät pitäjää vastaan kantama-aseilla, voivat jättää huomiotta kaikki ohihyökkäysmahdollisuudet, jotka heillä normaalisti olisi. Ammukset ja heittoaseet, joiden tehostushyvitys on korkeampi kuin kilven perus-PL-hyvitys (tehostushyvitys + kilpihyvitys), eivät harhaudu kohti kilven pitäjää (mutta sivuunohjaushyvityksellä korotettu perus-PL-hyvitys vaikuttaa silti tällaisia aseita vastaan). Kilven pitäjä voi aktivoida tai pysäyttää tämän kyvyn käskysanalla.

Keskivahva estäntä; LT 8; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, hajekilpi; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Nuolen sivuunohjaus

Tällä kyvyllä varustettu kilpi suojaa pitäjäänsä kantamahyökkäyksiltä. Hän voi suorittaa kerran kierroksessa Refleksi-laiston (VA 20) silloin, kun häneen normaalisti osuttaisiin kantama-aseella. Jos kantama-aseella on tehostushyvitystä, laiston vaikeusaste kohoaa hyvityksen verran. Jos laisto onnistuu, kilpi ohjaa aseen sivuun. Pitäjän on oltava tietoinen hyökkäyksestä, eikä hän saa olla valmistautumaton. Kantama-aseen sivuun ohjaamista ei lasketa toiminnoksi. Poikkeuksellisia kantama-aseita, kuten jättiläisten paiskomia kivenlohkareita tai happonuolta, ei voida ohjata sivuun.

Heikko estäntä; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, kilpi; Markkinahinta +2 hyvitykseen.

Sokaiseva

Tällä kyvyllä varustettu kilpi voi luoda kirkkaan valonleimahduksen enintään kahdesti päivässä pitäjänsä käskystä. Pitäjää lukuun ottamatta kaikkien, jotka ovat kilvestä 20 jalan säteellä, on onnistuttava Refleksi-laistossa (VA 14) tai he sokaistuvat 1n4 kierrokseksi.

Keskivahva lietsonta; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, polttava valo; Markkinahinta +1 hyvitykseen.

Suojamuuri

Tällainen haarniska tai kilpi luo voimakentän, joka suojelee pitäjän elintärkeitä ruumiinosia. Kun pitäjään kohdistuu onnistunut kriittinen osuma tai salahyökkäys, niillä on mahdollisuus mitätöityä, jolloin pitäjä kärsii vain normaalit vauriot.

Suojamuurin tyyppi

Normaalien vaurioiden mahdollisuus

Perusmarkkinahinnan   
muunnin
   

Ohut

25 %

+1 hyvitykseen

Keskipaksu

75 %

+3 hyvitykseen

Paksu

100 %

+5 hyvitykseen

Vahva estäntä; LT 13; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, rajattu toivomus tai ihme; Markkinahinta vaihtelee (ks. yllä).

Sähkönkestävyys

Tällä kyvyllä varustettu haarniska tai kilpi on väriltään yleensä sinertävä, ja siinä on usein jokin myrskyä tai salamaa kuvaava koristeaihe. Se torjuu jokaisesta hyökkäyksestä ensimmäiset 10 pistettä sähkövaurioita, jotka esineen pitäjä normaalisti kärsisi (vastaa energiankestävyys-loitsua).

Heikko estäntä; LT 3; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +18 000 kr.

Sähkönkestävyys, paranneltu

Kuten sähkönkestävyys, mutta esine torjuu ensimmäiset 20 pistettä sähkövaurioita jokaisesta hyökkäyksestä.

Keskivahva estäntä; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +42 000 kr.

Sähkönkestävyys, voimallinen

Kuten sähkönkestävyys, mutta esine torjuu ensimmäiset 30 pistettä sähkövaurioita jokaisesta hyökkäyksestä.

Keskivahva estäntä; LT 11; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +66 000 kr.

Tulenkestävyys

Tällä kyvyllä varustettu haarniska tai kilpi on yleensä väriltään punertava, ja siinä on usein jokin lohikäärmettä kuvaava koristeaihe. Se torjuu jokaisesta hyökkäyksestä ensimmäiset 10 pistettä tulivaurioita, jotka esineen pitäjä normaalisti kärsisi (vastaa energiankestävyys-loitsua).

Heikko estäntä; LT 3; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +18 000 kr.

Tulenkestävyys, paranneltu

Kuten tulenkestävyys, mutta esine torjuu 20 pistettä tulivaurioita jokaisesta hyökkäyksestä.

Keskivahva estäntä; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +42 000 kr.

Tulenkestävyys, voimallinen

Kuten tulenkestävyys, mutta esine torjuu 30 pistettä tulivaurioita jokaisesta hyökkäyksestä.

Keskivahva estäntä; LT 11; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +66 000 kr.

Varjo

Tämä sysimusta haarniska sumentaa pitäjänsä aina, kun hän yrittää piiloutua. Sen ansiosta hän saa osaamishyvitystä +5 Piiloutuminen-testeihinsä. (Haarniskan testisakko vaikuttaa silti normaalisti.)

Heikko harhanta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, näkymättömyys; Markkinahinta +3 750 kr.

Varjo, paranneltu

Kuten varjo, mutta haarniska tuottaa Piiloutuminen-testeihin osaamishyvitystä +10.

Keskivahva harhanta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, näkymättömyys; Markkinahinta +15 000 kr.

Varjo, voimallinen

Kuten varjo, mutta haarniska tuottaa Piiloutuminen-testeihin osaamishyvitystä +15.

Keskivahva harhanta; LT 15; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, näkymättömyys; Markkinahinta +33 750 kr.

Äänenkestävyys

Tällä kyvyllä varustettu haarniska tai kilpi on yleensä kiilteleväpintainen. Se torjuu jokaisesta hyökkäyksestä ensimmäiset 10 pistettä äänivaurioita, jotka esineen pitäjä normaalisti kärsisi (vastaa energiankestävyys-loitsua).

Heikko estäntä; LT 3; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +18 000 kr.

Äänenkestävyys, paranneltu

Kuten äänenkestävyys, mutta esine torjuu ensimmäiset 20 pistettä äänivaurioita jokaisesta hyökkäyksestä.

Keskivahva estäntä; LT 7; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +42 000 kr.

Äänenkestävyys, voimallinen

Kuten äänenkestävyys, mutta esine torjuu ensimmäiset 30 pistettä äänivaurioita jokaisesta hyökkäyksestä.

Keskivahva estäntä; LT 11; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, energiankestävyys; Markkinahinta +66 000 kr.

Äänetön liikunto

Tämä haarniska on taikuutensa ja huolellisen öljyämisensä ansiosta äänetön, ja lisäksi se vaimentaa ääniä ympärillään. Se tuottaa osaamishyvitystä +5 pitäjänsä Äänetön liike -testeihin. (Haarniskan testisakko vaikuttaa silti normaalisti.)

Heikko harhanta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, hiljaisuus; Markkinahinta +3 750 kr.

Äänetön liikunto, paranneltu

Kuten äänetön liikunto, mutta haarniska tuottaa Äänetön liike -testeihin osaamishyvitystä +10.

Keskivahva harhanta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, hiljaisuus; Markkinahinta +15 000 kr.

Äänetön liikunto, voimallinen

Kuten äänetön liikunto, mutta haarniska tuottaa Äänetön liike -testeihin osaamishyvitystä +15.

Keskivahva harhanta; LT 15; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, hiljaisuus; Markkinahinta +33 750 kr.

Vakiotyyppiset haarniskat

Nämä haarniskat on yleensä valmistettu siten, että niissä on vain ja ainoastaan alla kuvatut ominaisuudet.

Taulukko: Vakiotyyppiset haarniskat

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Vakiotyyppinen haarniska

Markkinahinta   

01–50

01–25

Mithralpaita

1 100 kr

51–80

26–45

Lohikäärmeennahkainen ritarihaarniska   

3 300 kr

81–100

46–57

Haltiarengaspanssari

4 150 kr

58–67

Sarvikuononvuota

5 165 kr

68–82

01–10

Adamantiinirintapanssari

10 200 kr

83–97

11–20

Kääpiöritarihaarniska

16 500 kr

98–100

21–32

Myötäonnen vannepanssari

18 900 kr

33–50

Maanylinen haarniska

22 400 kr

51–60

Syvänteiden haarniska

24 650 kr

61–75

Käskijän rintapanssari

25 400 kr

76–90

Nopeuttava mithralritarihaarniska

26 500 kr

91–100

Demonihaarniska

52 260 kr

Adamantiinirintapanssari

Tämä taikuudeton rintapanssari on valmistettu adamantiinista, minkä ansiosta sen pitäjä saa vauriovähennystä 2/–.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 10 200 kr.

Demonihaarniska

Tämä ritarihaarniska +4 on muotoiltu tekemään pitäjästään demonin näköinen. Kypärä on kuin sarvekkaan demonin pää, ja kypärän silmäaukkoa ympäröi ammottava ja hampaiden täyttämä "suu". Haarniskan pitäjä voi suorittaa kynsihyökkäyksiä, jotka tuottavat 1n10 pistettä vaurioita, iskevät kuten ase +1 ja sairastuttavat kohteensa niin kuin tähän olisi langetettu taudintartutus-loitsu (Sitkeys VA 14 mitätöi). Taudintartutuksen käyttö vaatii normaalin lähitaisteluhyökkäyksen kynsillä. "Kynnet" on kiinnitetty haarniskan käsivarrensuojuksiin ja taisteluhansikkaisiin.

Haarniska tuottaa yhden negatiivisen tason kaikille pitäjilleen, jotka eivät ole pahoja. Tämä negatiivinen taso on voimassa niin kauan kuin olento pitää haarniskaa ja katoaa, kun haarniska riisutaan. Tämä negatiivinen taso ei johda koskaan pysyvään tasonmenetykseen, mutta sitä ei voida kumota millään tavoin (ei edes kunnonpalautus-loitsulla) niin kauan kuin haarniskaa pidetään.

Vahva mananta [paha]; LT 13; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, taudintartutus; Markkinahinta 52 260 kr; Valmistushinta 26 130 kr + 2 090 KoP.

Haltiarengaspanssari

Tämä erittäin kevyt rengaspanssari on tehty pienen pienistä mithralrenkaista. Haltiarengaspanssaria pitävien Keskikokoisten olentojen nopeus on 30 jalkaa ja Pienten olentojen 20 jalkaa. Haarniskan aiheuttama oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus on 20 %, sen suurin sallittu Ketteryys-hyvitys on +4, ja sen testisakko on –2. Se katsotaan kevyeksi haarniskaksi, ja se painaa 20 naulaa.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 4 150 kr.

Käskijän rintapanssari

Tällä taidokkaasti valmistetulla rintapanssari +2:lla on voimakas taikuusaura, ja sen pitäjä huokuu arvovaltaa ja käskevyyttä. Pitäjä saa osaamishyvitystä +2 kaikkiin Karisma-testeihinsä, käännytystesteihinsä ja Karisma-pohjaisiin taitotesteihinsä. Hän saa myös osaamishyvitystä +2 Johtajuus-arvoonsa. Liittolaisjoukot 360 jalan säteellä pitäjästä muuttuvat tavallista rohkeammiksi. Koska vaikutus johtuu suurelta osin haarniskan huomiota herättävästä ulkonäöstä, se katoaa, jos haarniskan pitäjä piiloutuu tai menee millään tavoin näkösuojaan.

Vahva kiehdonta; LT 15; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, ryhmittäinen hirviön lumous; Markkinahinta 25 400 kr; Valmistushinta 10 975 kr + 850 KoP.

Kääpiöritarihaarniska

Tämä ritarihaarniska on valmistettu adamantiinista, minkä ansiosta sen pitäjä saa vauriovähennystä 3/–.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 16 500 kr.

Lohikäärmeennahkainen ritarihaarniska

Tämä ritarihaarniska on valmistettu metallin sijasta lohikäärmeennahasta, joten druiditkin voivat pitää sitä. Muilta osin se vastaa täysin valioritarihaarniskaa.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 3 300 kr.

Maanylinen haarniska

Tämä hopean- tai kullanhohtoinen rengaspanssari +3 on niin ohut ja kevyt, että sitä voidaan pitää normaalin vaatetuksen alla kenenkään huomaamatta. Sen suurin sallittu Ketteryys-hyvitys on +8, sen testisakko on –2, ja sen aiheuttama oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus on 15 %. Se katsotaan kevyeksi haarniskaksi, se painaa 20 naulaa, ja sen pitäjä voi käyttää käskysanalla lentoa kerran päivässä.

Heikko muutanta [hyvä]; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, valmistajan on oltava hyvä, lento; Markkinahinta 22 400 kr; Valmistushinta 12 550 kr + 1 004 KoP.

Mithralpaita

Tämä erittäin kevyt rengaspaita on tehty pienen pienistä mithralrenkaista. Mithralpaitaa pitävien Keskikokoisten olentojen nopeus on 30 jalkaa ja Pienten 20 jalkaa. Haarniskan aiheuttama oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus on 10 %, sen suurin sallittu Ketteryys-hyvitys on +6, eikä sillä ole haarniskan testisakkoa. Se katsotaan kevyeksi haarniskaksi, ja se painaa 10 naulaa.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 1 100 kr.

Myötäonnen vannepanssari

Tämä vannepanssari +3 on koristeltu kymmenellä 100 kr:n arvoisella jalokivellä. Haarniskan pitäjä voi vaatia kerran viikossa, että jokin häntä vastaan suoritettu hyökkäysheitto uusitaan. Hänen on kärsittävä jälkimmäisen heiton kaikki seuraukset. Pitäjähahmon pelaajan on päätettävä hyökkäysheiton uusimisesta ennen kuin hyökkäyksen tuottamat vauriot heitetään.

Vahva kiehdonta; LT 12; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, siunaus; Markkinahinta 18 900 kr; Valmistushinta 10 150 kr + 700 KoP.

Nopeuttava mithralritarihaarniska

Tämän taiten tehdyn mithralritarihaarniska +1:n pitäjä voi aktivoida haarniskan vapaatoimintona, minkä jälkeen hän voi toimia enintään 10 kierrosta päivässä niin kuin hän olisi nopeutus-loitsun vaikutuksen alainen. Nopeutus-vaikutuksen kestoajan ei tarvitse kulua perättäisillä kierroksilla.

Keskikokoisen olennon nopeus mithralritarihaarniskassa on 20 jalkaa ja Pienen 15 jalkaa. Haarniskan aiheuttama oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus on 25 %, sen suurin sallittu Ketteryys-hyvitys on +3, ja sen testisakko on –3. Se katsotaan keskiraskaaksi haarniskaksi, ja se painaa 25 naulaa.

Heikko muutanta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, nopeutus; Markkinahinta 26 500 kr; Valmistushinta 13 250 + 1060 KoP.

Sarvikuononvuota

Tämä vuotahaarniska +2 on tehty sarvikuononvuodasta. Haarniska tuottaa normaaliin tapaan tehostushyvitystä +2 panssariluokkaan, mutta sen testisakko on vain –1 ja se tuottaa ylimääräiset 2n6 pistettä vaurioita kaikissa pitäjän onnistuneesti suorittamissa rynnäkkö­hyökkäyksissä, myös ratsain rynnäköitäessä.

Keskivahva muutanta; LT 9; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, häränvoima; Markkinahinta 5 165 kr; Valmistushinta 2 665 kr + 200 KoP.

Syvänteiden haarniska

Tämä ritarihaarniska +1 on koristeltu aalto- ja kalakuvioin. Syvänteiden haarniskan pitäjä katsotaan Uinti-testien yhteydessä haarniskoimattomaksi. Pitäjä voi hengittää veden alla ja puhua kaikkien vedessä hengittävien kielellisten olentojen kanssa.

Keskivahva estäntä; LT 11; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, esteetön liike, kielten lahja, vedessähengitys; Markkinahinta 24 650 kr; Valmistushinta 17 150 kr + 600 KoP.

Vakiotyyppiset kilvet

Nämä kilvet on yleensä valmistettu siten, että niissä on vain ja ainoastaan alla kuvatut ominaisuudet.

Taulukko: Vakiotyyppiset kilvet

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Vakiotyyppinen kilpi   

Markkinahinta   

01–30

01–20

Mustapuukilpi, kevyt

205 kr

31–80

21–45

Mustapuukilpi, raskas   

257 kr

81–95

46–70

Mithralkilpi, raskas

1 020 kr

96–100

71–85

01–20

Loitsijankilpi

3 153 kr

86–90

21–40

Mantikorakilpi

5 580 kr

91–95

41–60

Jalopeurakilpi

9 170 kr

96–100

61–90

Siipikilpi

17 257 kr

91–100

Sulautuskilpi

50 170 kr

Jalopeurakilpi

Tämä raskas teräskilpi +2 on taottu karjuvan leijonanpään muotoiseksi. Kilven pitäjä voi käskeä kolmesti päivässä vapaatoimintona, että pää hyökkää pitäjästä erillään, jolloin se puraisee käyttäen pitäjän perushyökkäyshyvitystä (jos pitäjällä on useita hyökkäyksiä, leijonanpää suorittaa saman määrän hyökkäyksiä samoin pienenevin perushyökkäyshyvityksin) ja tuottaa osuessaan 2n6 pistettä vaurioita. Kilven hyökkäykset suoritetaan kaikkien pitäjän suorittamien toimintojen lisäksi.

Keskivahva loihdinta; LT 10; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, luontokappaleen esiinloihdinta IV; Markkinahinta 9 170 kr; Valmistushinta 4 670 kr + 360 KoP.

Loitsijankilpi

Tämän kevyt puukilpi +1:n takapuolella on pieni nahansuikale, johon loitsija voi kirjoittaa yhden loitsun niin kuin loitsukääröön. Tällä tavoin kirjoitetun loitsun perusvalmistushinta on vain puolet normaalista. Kokemuspiste- ja osatekijähinnat pysyvät samoina. Nahansuikaleeseen voidaan kirjoittaa korkeintaan 3. tason loitsu. Suikaletta voidaan käyttää yhä uudelleen.

Arvotussa loitsijankilvessä on 50 %:n todennäköisyydellä valmiiksi kirjoitettuna jokin keskiverron loitsukäärön loitsu. Tämä loitsu on joko jumalloitsu (n% 01–80) tai oppiloitsu (81–100).

Loitsijankilven aiheuttama oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus on 5 %.

Keskivahva estäntä; LT 6; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, Loitsukääröjen kirjoitus, valmistajan on oltava vähintään 6. tasolla; Markkinahinta 3 153 kr (plus loitsukääröloitsun arvo, jos sellainen on kirjoitettuna kilpeen jo valmiiksi); Valmistushinta 1 653 kr + 120 KoP.

Mantikorakilpi

Tämä raskas teräskilpi +1 on piikkien peittämä ja toimii kuten tavallinen piikkikilpi. Lisäksi kilven pitäjä voi käskeä kolme kertaa päivässä kilpeä ampumaan yhden piikeistään. Ammuttavalla piikillä on tehostushyvitystä +1, sen kantamaporras on 120 jalkaa, ja se tuottaa 1n10 pistettä vaurioita (19–20/×2). Ammutut piikit kasvavat päivässä takaisin.

Keskivahva lietsonta; LT 6; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, taikavasama; Markkinahinta 5 580 kr; Valmistushinta 2 740 kr + 223 KoP.

Mithralkilpi, raskas

Tämä raskas kilpi on valmistettu mithralista, minkä ansiosta se on paljon kevyempi kuin tavallinen teräskilpi. Sen aiheuttama oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus on vain 5 %, eikä sillä ole haarniskan testisakkoa. Se painaa 5 naulaa.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 1 020 kr.

Mustapuukilpi, kevyt

Tämä taikuudeton kevyt puukilpi on valmistettu mustapuusta. Sillä ei ole tehostushyvitystä, mutta valmistusaineensa ansiosta se on normaalia puukilpeä kevyempi.

Kilpi painaa 2½ naulaa, eikä sillä ole haarniskan testisakkoa.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 205 kr.

Mustapuukilpi, raskas

Tämä taikuudeton raskas puukilpi on valmistettu mustapuusta. Sillä ei ole tehostushyvitystä, mutta valmistusaineensa ansiosta se on normaalia puukilpeä kevyempi.

Kilpi painaa 5 naulaa, eikä sillä ole haarniskan testisakkoa.

Ei auraa (taikuudeton); Markkinahinta 257 kr.

Siipikilpi

Tällä pyöreällä raskaalla puukilvellä on tehostushyvitystä +3. Kilven reunuskoristeina on pieniä höyhenpeitteisiä siipiä.

Kilpi voidaan käskeä kerran päivässä lentoon ja kantamaan pitäjäänsä mukanaan. Kilpi voi joko kantaa enintään 133 naulaa ja liikkua 60 jalkaa kierroksessa tai kantaa enintään 266 naulaa ja liikkua 40 jalkaa kierroksessa.

Heikko muutanta; LT 5; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, lento; Markkinahinta 17 257 kr; Valmistushinta 8 628 kr ja 5 hr + 690 KoP.

Sulautuskilpi

Tämä raskas teräskilpi +1 on sameanmusta ja näyttää imevän itseensä valoa. Käskettäessä se voi käyttää kerran kahdessa päivässä hajautuksen (vastaa samannimistä loitsua) koskettamaansa esineeseen, joskin tämä vaatii onnistuneen lähitaistelukosketushyökkäyksen.

Vahva muutanta; LT 17; Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, hajautus; Markkinahinta 50 170 kr; Valmistushinta 25 170 kr + 2 000 KoP.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.