Älylliset esineet

Taikaesineellä voi olla oma äly. Tällaiselle esineelle on annettu taikakeinoin tietoisuus itsestään, se tuntee ja ajattelee, ja siihen tulee suhtautua kuten ei-pelaajahahmoon. Älyllisillä esineillä on ylimääräisiä kykyjä, voimia ja käyttötarkoituksia. Älyllisiä esineitä voivat olla vain pysyvät taikaesineet (eivät siis sellaiset, joilla on vain yksi käyttökerta tai latauksia). Niinpä esimerkiksi loitsukääröt, taikasauvat ja taikajuomat eivät koskaan ole älyllisiä. Yleensä vain alle 1 % taikaesineistä on älyllisiä.

Älylliset esineet voidaan itse asiassa katsoa olennoiksi, koska niillä on Älykkyys-, Viisaus- ja Karisma-arvot. Niitä kohdellaan rakentoina. Älyllisillä esineillä on usein kyky valaista ympäristönsä taika-aseiden tavoin aina halutessaan – eivätkä monet niistä näe muutoin mitään.

Toisin kuin useimmat muut taikaesineet, älyllinen esine voi aktivoida voimansa joutumatta odottamaan haltijansa käskysanaa. Älyllinen esine toimii aloitejärjestyksessä haltijansa vuorolla.


Älyllisen esineen hengenlaatu

Kaikilla älyllisillä esineillä on jokin hengenlaatu. Jos luot älyllisen aseen arpomalla, sen hengenlaadun on oltava sopusoinnussa sen mahdollisten hengenlaatuaiheisten erikoiskykyjen kanssa.

Älyllisen esineen hengenlaatu

n%

Esineen hengenlaatu

01–05

Kaoottis-hyvä

06–15

Kaoottis-neutraali1

16–20

Kaoottis-paha

21–25

Neutraali paha1

26–30

Lainkuuliais-paha

31–55

Lainkuuliais-hyvä

56–60

Lainkuuliais-neutraali1

61–80

Neutraali hyvä1

81–100

Neutraali

  1. Esinettä voivat käyttää kaikki sellaisetkin hahmot, joiden hengenlaatu käy yksiin vain esineen hengenlaadun ei-neutraalin osan kanssa.

Hahmo, jonka hengenlaatu ei käy yksiin esineen hengenlaadun kanssa (pois lukien taulukossa numeroidut poikkeukset), saa yhden negatiivisen tason, vaikka hän vain poimisi esineen käteensä. Tämä negatiivinen taso ei koskaan aiheuta todellista tasonmenetystä, mutta se on voimassa niin kauan kuin esine on hahmon kädessä eikä sitä voida kumota millään tavoin (ei edes kunnonpalautus-loitsulla). Tämä negatiivinen taso kasautuu mahdollisten muiden sakkojen kanssa, joita esine aiheuttaa sopimattomalle käyttäjälle. Esine, jonka minuusarvo (ks. alla) on 20–29, tuottaa kaksi negatiivista tasoa. Esine, jonka minuusarvo on vähintään 30, tuottaa kolme negatiivista tasoa.


Esineen osaamat kielet

Useimmat älylliset esineet puhuvat hahmojen tapaan yhteiskieltä ja lisäksi yhtä kieltä jokaista Älykkyys-hyvityksensä pistettä kohden. Valitse sellaisia kieliä, jotka sopivat esineen alkuperään ja tarkoitukseen.


Älyllisen esineen voimat

Taulukko: Esineen Älykkyys, Viisaus, Karisma ja voimat

n%

Henkiset kykyarvot   

Viestintäkeino      

Voimat

Aistit

Perusmarkkinahinnan   
muunnin
   

01–34

Kaksi 12:ta, yksi 10

Tuntemukset1

Yksi vähäinen voima         

Näkö ja kuulo 30 j

+1 000 kr

35–59   

Kaksi 13:a, yksi 10

Tuntemukset1

Kaksi vähäistä voimaa

Näkö ja kuulo 60 j

+2 000 kr

60–79

Kaksi 14:ää, yksi 10

Puhe2

Kaksi vähäistä voimaa

Näkö ja kuulo 120 j

+4 000 kr

80–91

Kaksi 15:tä, yksi 10

Puhe2

Kolme vähäistä voimaa

Pimeänäkö ja kuulo 60 j

+5 000 kr

92–97

Kaksi 16:ta, yksi 10

Puhe2, 3

Kolme vähäistä voimaa

Pimeänäkö ja kuulo 60 j

+6 000 kr

98

Kaksi 17:ää, yksi 10

Puhe, ajatuksensiirto3, 4   

Kolme vähäistä voimaa
ja yksi väkevä voima6

Pimeänäkö ja kuulo 120 j   

+9 000 kr

99

Kaksi 18:aa, yksi 10

Puhe, ajatuksensiirto4, 5

Kolme vähäistä voimaa
ja kaksi väkevää voimaa6

Pimeänäkö, sokkoaisti
ja kuulo 120 j

+12 000 kr

100

Kaksi 19:ää, yksi 10

Puhe, ajatuksensiirto4, 5

Neljä vähäistä voimaa
ja kolme väkevää voimaa6   

Pimeänäkösokkoaisti
ja kuulo 120 j

+15 000 kr

  1. Haltija aistii esineen lähettämiä tuntemuksia ja yllykkeitä, joilla esine yrittää ohjailla haltijaa toimimaan haluamallaan tavalla.

  2. Älylliset esineet puhuvat hahmojen tapaan yhteiskieltä ja lisäksi yhtä kieltä jokaista Älykkyys-hyvityksensä pistettä kohden.

  3. Esine osaa myös lukea kaikkia kieliään.

  4. Esine voi käyttää kumpaa tahansa viestintäkeinoa aina halutessaan, ja se voi käyttää kieliään kuten mikä tahansa älyllinen esine. Se voi lähettää haltijalleen viestejä ajatuksen voimalla.

  5. Esine osaa lukea kaikkia mahdollisia kieliä ja myös käyttää taianlukua.

  6. Älyllisellä esineellä voi olla väkevän voiman sijasta jokin täsmätarkoitus (ja tätä tarkoitusta palveleva voima).

Yllä olevasta taulukosta näkyy, montako vähäistä ja väkevää voimaa älyllisellä esineellä on. Se, mitä nämä voimat ovat, selvitetään valitsemalla tai arpomalla ne alla olevista taulukoista:

Älyllisen esineen vähäiset voimat

n%

Vähäinen voima

Perusmarkkinahinnan   
muunnin
   

01–05

Esine voi käyttää siunausta liittolaisiinsa 3/päivä

+1 000 kr

06–10

Esine voi käyttää virvaliekkiä 3/päivä

+1 100 kr

11–13

Esine voi langettaa suppean kuvajaisen 1/päivä

+2 200 kr

14–20

Esineellä on vainajavahti jatkuvasti voimassa

+2 700 kr

21–25

Esine voi käyttää taikuuden paljastusta aina halutessaan

+3 600 kr

26–31

Esineellä on 10 tasoa Kovistelussa

+5 000 kr

32–33

Esineellä on 10 tasoa Kirjoituksen tulkinnassa

+5 000 kr

34–36

Esineellä on 10 tasoa Tietämyksessä (valitse ala)

+5 000 kr

37–40

Esineellä on 10 tasoa Etsinnässä

+5 000 kr

41–45

Esineellä on 10 tasoa Havainnoinnissa

+5 000 kr

46–50

Esineellä on 10 tasoa Kuuntelussa

+5 000 kr

51–54

Esineellä on 10 tasoa Loitsutuntemuksessa

+5 000 kr

55–60

Esineellä on 10 tasoa Aikeen aavistuksessa

+5 000 kr

61–66

Esineellä on 10 tasoa Hämäyksessä

+5 000 kr

67–72

Esineellä on 10 tasoa Diplomatiassa

+5 000 kr

73–77

Esine voi langettaa kattavan kuvajaisen 1/päivä

+5 400 kr

78–80

Esine voi langettaa pimeyden 3/päivä

+6 500 kr

81–83

Esine voi käyttää ihmisolion seisautusta viholliseen 3/päivä   

+6 500 kr

84–86

Esine voi luoda valheettoman vyöhykkeen 3/päivä

+6 500 kr

87–89

Esine voi käyttää hirviön huumausta 3/päivä

+6 500 kr

90–95

Esine voi käyttää esineen paikannusta 3/päivä

+6 500 kr

96–100   

Esine voi käyttää tuntuvien haavojen hoitoa (2n8+3) käyttelijäänsä 3/päivä

+6 500 kr


Älyllisen esineen väkevät voimat

n%

Väkevä voima

Perusmarkkinahinnan   
muunnin
   

01–06

Esine voi paljastaa vastakkaisen hengenlaadun aina halutessaan   

+7 200 kr

07–10

Esine voi käyttää epäkuolleiden paljastusta aina halutessaan

+7 200 kr

11–13

Esine voi käyttää pelon herätystä viholliseen aina halutessaan

+7 200 kr

14–18

Esine voi käyttää ulottuvuusankkuria viholliseen 1/päivä

+10 000 kr

19–23

Esine voi käyttää karkotuksen viholliseen 1/päivä

+10 000 kr

24–28

Esine voi käyttää vähäistä koskemattomuuskupua 1/päivä

+10 000 kr

29–33

Esine voi käyttää loihtosilmää 1/päivä

+10 000 kr

34–37

Esineellä on jatkuvatoiminen kaukotarkkailun paljastus -vaikutus

+10 000 kr

38–41

Esine luo tuliseinämän kehäksi, jonka keskipisteessä on esineen käyttelijä, 1/päivä   

+10 000 kr

42–45

Esine voi käyttää sammutusta tuliin 3/päivä

+16 000 kr

46–50

Esine voi käyttää asiaintilaa aina halutessaan

+11 000 kr

51–54

Esine voi käyttää tuulenvihuria 3/päivä

+11 000 kr

55–59

Esine voi käyttää selvänäköä 3/päivä

+16 000 kr

60–64

Esine voi luoda taikapiirin (vastakkaista hengenlaatua) vastaan aina halutessaan

+16,000 kr

65–68

Esine voi käyttää nopeutusta omistajaansa 3/päivä

+16 000 kr

69–73

Esine voi luoda päivänvalon 3/päivä

+16 000 kr

74–76

Esine voi luoda syvän pimeyden 3/päivä

+16 000 kr

77–80

Esine voi käyttää näkyväksitekoa (kantama 30 j) 3/päivä

+16 000 kr

81–85

Esine voi käyttää hidastusta vihollisiinsa 3/päivä

+16 000 kr

86–91

Esine voi käyttää olennon paikannusta 3/päivä

+30 000 kr

91–97

Esine voi käyttää kammoa vihollisiinsa 3/päivä

+30 000 kr

98–100   

Esine voi käyttää ajatusten paljastusta aina halutessaan

+44 000 kr

Kaikki voimat toimivat esineen itsensä ohjaamina, joskin älylliset esineet noudattavat yleensä omistajansa toiveita. Voiman aktivointi tai aktivoituun voimaan keskittyminen on esineelle perustoiminto.

Jos arvot saman voiman kahdesti, heitä noppaa uudestaan.


Täsmätarkoitusesineet

Älyllisen esineen täsmätarkoitus

n%

Täsmätarkoitus

01–20

Kukistaa/surmata täysin vastakkaisen hengenlaadun edustajia1   

21–30

Kukistaa/surmata oppiloitsijoita (mukaan lukien oppiloitsuja langettavia tai loitsunomaisia kykyjä käyttäviä hirviöitä)

31–40

Kukistaa/surmata jumalloitsijoita (mukaan lukien jumaluuksia ja niiden palvelijaolentoja)

41–50

Kukistaa/surmata kaikkia muita paitsi loitsijoita

51–55

Kukistaa/surmata jonkin olentotyypin edustajia (ks. vaihtoehtoja taika-aseiden turma-erikoiskyvyn kuvauksesta)

56–60

Kukistaa/surmata jonkin rodun tai lajin edustajia

61–70

Puolustaa jonkin rodun tai lajin edustajia

71–80

Kukistaa/surmata jonkin jumaluuden palvelijoita

81–90

Puolustaa jonkin jumaluuden palvelijoita ja etuja

91–95

Kukistaa/surmata kaikki (paitsi esine itse ja sen käyttelijä)

96–100   

Valitse yksi

  1. Tämän esineen neutraalin (N) version täsmätarkoitus on pitää yllä tasapainoa kukistamalla tai surmaamalla äärihengenlaatuja (LH, LP, KH, KP) edustavia voimallisia olentoja.

Esineen tarkoitus

Esineen täsmätarkoituksen on oltava sopusoinnussa esineen tyypin ja hengenlaadun kanssa, ja tarkoituksen tulkitsemisessa on aina noudatettava kohtuutta. Esimerkiksi tarkoitus "kukistaa/surmata oppiloitsijoita" ei tarkoita, että miekka pakottaa käyttelijänsä tappamaan jokaisen vastaan tulevan velhon. Se ei myöskään tarkoita, että miekka uskoisi olevan mahdollista tappaa kaikki maailman velhot, taikurit ja bardit. Se voi kenties tarkoittaa, että esine vihaa oppiloitsijoita, haluaa hajottaa paikallisten velhojen salaseuran ja syöstä vallasta lähivaltakunnan taikurikuningattaren. Niin ikään sellainen tarkoitus kuin "puolustaa haltioita" ei tarkoita, että jos esineen käyttelijä on haltia, esine haluaa auttaa vain käyttelijäänsä. Se tarkoittaa, että esine haluaa tulla käytetyksi haltioiden asian edistämiseen, heidän vihollistensa kitkemiseen ja heidän johtajiensa auttamiseen. Toisaalta tarkoitus "kukistaa/surmata kaikki" ei rajoitu vain itsesuojeluun. Se tarkoittaa, että esine ei lepää (eikä anna käyttelijänsä levätä) ennen kuin se on vienyt voiton kaikista muista esineistä ja olennoista.


Tarkoitusta palveleva voima

Tarkoitusta palveleva voima on käytettävissä vain silloin, kun älyllinen esine toteuttaa täsmätarkoitustaan. Siitä, milloin tämä ehto toteutuu, päättää aina esine itse. Jotta esine olisi suosiollinen, toiminnalla ja esineen tarkoituksella on oltava helposti havaittava syy-yhteys. Toisin kuin muita voimiaan, älyllinen esine voi kieltäytyä käyttämästä tarkoitusta palvelevaa voimaansa silloinkin, kun sen omistaja on hallitsevassa asemassa (ks. alla Esineet vastaan hahmot).

Täsmätarkoitusesineiden tarkoitusta palvelevat voimat

n%

Tarkoitusta palveleva voima

Perusmarkkinahinnan   
muunnin
   

01–06

Esine voi käyttää jäämyrskyä

+50 000 kr

07–12

Esine voi käyttää sekavoitusta

+50 000 kr

13–17

Esine voi käyttää houretappajaa

+50 000 kr

18–24

Esine voi käyttää musertavaa epätoivoa

+50 000 kr

25–31

Esine voi käyttää ulottuvuusovea itseensä ja haltijaansa

+50 000 kr

32–36

Esine voi käyttää taudintartutusta (4. tasolle korotettunakosketushyökkäyksenä   

+56 000 kr

37–43

Esine voi käyttää myrkkyä (4. tasolle korotettunakosketushyökkäyksenä   

+56 000 kr

44–50

Esine voi käyttää ruostekouraa kosketushyökkäyksenä

+56 000 kr

51–56

Esine voi langettaa salamaniskun (10n6)

+60 000 kr

57–62

Esine voi langettaa tulipallon (10n6)

+60 000 kr

63–68

Käyttelijä saa onnihyvitystä +2 hyökkäyksiinsä, laistoihinsa ja testeihinsä

+80 000 kr

69–74

Esine voi käyttää ryhmittäistä lievien haavojen aiheutusta

+81 000 kr

75–81

Esine voi käyttää riitasointua

+81 000 kr

82–87

Esine voi käyttää uteliaita silmiä

+81 000 kr

88–92

Esine voi langettaa väkevän huudon (15n6) 3/päivä

+130 000 kr

93–98

Esine voi käyttää nääntymyksen aaltoja

+164 000 kr

99–100   

Esine voi langettaa toden ylösnousemuksen käyttelijäänsä kerran kuussa

+200 000 kr


Esineen minuus

Esineen minuudella mitataan sen luonteenlujuutta ja tahdonvoimaa. Minuus voidaan laskea vasta, kun kaikki muut esineen ominaisuudet on määritelty. Kuten alempana kerrotaan, minuusarvo auttaa selvittämään, kumpi esineen ja hahmon suhteessa on niskan päällä.

Esineen minuus

Esineen ominaisuudet

Minuuspisteitä   

Jokainen esineen tehostushyvityksen +1

1

Jokainen erikoiskykyjen tuottama +1:n hyvitys

1

Jokainen vähäinen voima

1

Jokainen väkevä voima

2

Täsmätarkoitus (ja tarkoitusta palveleva voima)      

4

Ajatuksensiirtokyky

1

Kyky lukea kieliä

1

Taianluku-kyky

1

Jokainen Älykkyys-hyvityksen +1

1

Jokainen Viisaus-hyvityksen +1

1

Jokainen Karisma-hyvityksen +1

1


Esineet vastaan hahmot

Kun esineellä on oma minuus, sillä on myös oma tahto, ja se noudattaa tietenkin myös tiukasti omaa hengenlaatuaan. Jos omistaja toimii vastoin esineen hengenlaatua tai täsmätarkoitusta, tuloksena on esineen ja omistajan välinen luonneristiriita. Lisäksi kaikki esineet, joiden minuusarvo on vähintään 20, pitävät itseään aina omistajaansa ylempiarvoisina, joten luonneristiriita syntyy heti, jos omistaja ei toimi kaikessa esineen mielen mukaan.

Kun luonneristiriita syntyy, omistajan on suoritettava Tahto-laistoheitto (VA = esineen minuus). Jos omistaja onnistuu, hän on suhteessa hallitsevassa asemassa. Jos hän epäonnistuu, esine on hallitseva. Hallitseva asema kestää yhden päivän tai kunnes vastaan tulee jokin kriittinen tilanne (suuri taistelu, vakava uhka joko esineelle tai hahmolle tms.). Jos esine pääsee hallitsevaan asemaan, se vastustaa hahmon toiveita ja vaatii esimerkiksi seuraavanlaisia myönnytyksiä:

Ääritilanteissa esine voi turvautua vieläkin kovempiin keinoihin, esimerkiksi seuraaviin:

Tällaiset temput ovat tietenkin epätodennäköisiä silloin, kun hahmon ja esineen hengenlaadut ovat sopusoinnussa tai kun kaksikon tavoitteet ja luonteet sopivat hyvin yhteen. Toisaalta esine saattaa tällöinkin haluta haltijakseen jonkun voimiltaan nykyistä vaatimattomamman hahmon, jotta se pääsee helposti hallitsevaan asemaan, tai jonkun ylemmän tason hahmon, jotta sen on helpompi saavuttaa tavoitteensa.

Kaikki älylliset taikaesineet haluavat esittää tärkeää osaa tilanteessa kuin tilanteessa, etenkin taisteluissa. Tällaiset esineet ovat aina toistensa kilpailijoita, vaikka ne olisivat samaa hengenlaatuakin. Älyllinen esine on tietoinen kaikista muista älyllisistä esineistä 60 jalan säteellä, ja useimmat esineet yrittävät parhaansa mukaan hämätä tai harhauttaa haltijaansa, jotta tämä jättäisi kilpailijan huomiotta tai tuhoaisi sen. Esineen hengenlaatu voi tietysti estää tällaisen käytöksen.

Älyllisen esineen haltija ei voi ikinä nujertaa tai vaientaa esinettä kokonaan, vaikka pääsisikin hallitsevaan asemaan. Esine ei lannistu vaan esittää jatkuvasti uusia toivomuksia ja vaatimuksia.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.