Arkontti

Arkontit ovat maanylisiä olentoja, jotka ovat kotoisin jostakin hengenlaadultaan lainkuuliais-hyvästä sfääristä.

Arkontit puhuvat maanyliskieltä, pätsinkieltä ja lohikäärmekieltä, joskin ne voivat viestiä kielten lahja -kykynsä ansiosta lähes minkä tahansa olennon kanssa.


Taistelu

Arkontit haluavat kohdata vihollisensa useimmiten silmästä silmään, mutta jos vihollinen on liian vahva, ne tasoittavat tilannetta parhaansa mukaan (yleensä vetäytymällä aina hyökkäystensä jälkeen kauemmas tai iskemällä etäältä taikakeinoin ennen kuin käyvät lähitaisteluun).

Arkonttien tyyppipiirteet

Arkonteilla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita):


Lyhtyarkontti

Koko/tyyppi

Pieni vierasolio (arkontti, hyvä, lainkuuliainen, sfäärinulkoinen)

Kestonoppia

1n8 (4 kp)

Aloite

+4

Nopeus

Lento 60 j (täydellinen) (12 ruutua)

Panssariluokka

15 (+1 koko, +4 kehopanssari), kosketus 11, valmistautumaton 15          

Perushyökkäys/paini   

+1/–8

Hyökkäys

Valonsäde +2 kantamakosketus (1n6)

Täyshyökkäys

2 valonsädettä +2 kantamakosketus (1n6)

Tila/ulottuma

5 j/5 j

Erikoishyökkäykset

Loitsunomaiset kyvyt

Erikoisominaisuudet

Immuunius kivetykselle ja sähkölle, kaukosiirto, kielten lahja, pimeänäkö 60 j, taikapiiri pahuutta vastaan, uhkaava aura, vauriovähennys 10/paha ja taika

Laistot

Sitk +2 (myrkkyjä vastaan +6), Ref +2, Tahto +2

Kyvyt

Vma 1, Ket 11, Ruk 10, Äly 6, Vii 11, Kar 10

Taidot

Aikeen aavistus +4, Diplomatia +4, Havainnointi +4, Keskittyminen +4, Kuuntelu +4, Tietämys (sfäärit) +2

Valtit

Nopea aloite

Esiintymisympäristö

Hengenlaadultaan lainkuuliais-hyvä sfääri

Järjestäytyminen

Erakko, pari tai partio (3–5)

Haasteluokitus

2

Aarteet

Ei ole

Hengenlaatu

Aina lainkuuliais-hyvä

Kehittyminen

2–4 KN (Pieni)

Tasolisä

Lyhtyarkontti näyttää leijuvalta valopallolta, jonka kirkkaus vastaa osapuilleen soihtua. Se sammuu vain tuhoutuessaan, joskin se voi yrittää kätkeä valonsa.

Taistelu

Lyhtyarkontilla ei ole juuri syytä tulla lähitaisteluetäisyydelle. Yleensä se leijailee juuri niin lähelle, että vihollinen on sen uhkaavan auran alueella, ja ampuu sitten valonsäteitään. Lyhtyarkontti keskittyy mieluiten yhteen viholliseen kerrallaan, jotta vihollismäärä hupenisi mahdollisimman nopeasti.

Uhkaava aura (Yl)

Tahto VA 12 mitätöi.

Valonsäde (Po)

Lyhtyarkontin valonsäteiden kantama on 30 jalkaa. Tämä hyökkäys sivuuttaa kaikentyyppiset vauriovähennykset.

Loitsunomaiset kyvyt

Aina halutessaan – avitus, ikiliekki, pahuuden paljastus. Langettajataso 3.


Pasuuna-arkontti

Koko/tyyppi

Keskikokoinen vierasolio (arkonttihyvälainkuuliainensfäärinulkoinen)            

Kestonoppia

12n8+72 (126 kp)

Aloite

+7

Nopeus

40 j (8 ruutua), lento 90 j (hyvä)

Panssariluokka

27 (+3 Ket, +14 kehopanssari), kosketus 13, valmistautumaton 24

Perushyökkäys/paini   

+12/+17

Hyökkäys

Kahden käden miekka +4, +21 lähitaistelu (2n6+11/19–20)

Täyshyökkäys

Kahden käden miekka +4, +21/+16/+11 lähitaistelu (2n6+11/19–20)

Tila/ulottuma

5 j/5 j

Erikoishyökkäykset

Loitsunomaiset kyvyt, loitsut, pasuuna

Erikoisominaisuudet

Immuunius kivetykselle ja sähkölle, kaukosiirto, kielten lahja, loitsunsieto 29, pimeänäkö 60 j, taikapiiri pahuutta vastaan, uhkaava aura, vauriovähennys 10/paha

Laistot

Sitk +14 (myrkkyjä vastaan +18), Ref +11, Tahto +11

Kyvyt

Vma 20, Ket 17, Ruk 23, Äly 16, Vii 16, Kar 16

Taidot

Aikeen aavistus +18, Diplomatia +20, Eläintenkäsittely +18, Esiintyminen (puhallinsoittimet) +18, Havainnointi +18, Kahlekuninkuus +18, Keskittyminen +21, Kuuntelu +18, Köydenkäyttö +3 (toista sidottaessa +5), Ratsastus +20, Tietämys (valitse yksi) +18, Äänetön liike +18

Valtit

Iskun saattelu, Nopea aloite, Sokkotaistelu, Taistelurefleksit, Väkihyökkäys

Esiintymisympäristö

Hengenlaadultaan lainkuuliais-hyvä sfääri

Järjestäytyminen

Erakko, pari tai partio (3–5)

Haasteluokitus

14

Aarteet

Ei kolikoita; kaksi kertaa kalleudet; vakioesineet

Hengenlaatu

Aina lainkuuliais-hyvä

Kehittyminen

13–18 KN (Keskikokoinen); 19–36 KN (Iso)

Tasolisä

+8

Kaikilla pasuuna-arkonteilla on noin 6 jalan pituinen hohteleva hopeapasuuna.

Taistelu

Pasuuna-arkontti ei yleensä alennu lähitaisteluun vaan tuhoaa vihollisensa nopeasti loitsuillaan ja palaa sitten täyttämään velvollisuuksiaan. Jos taistelu pitkittyy, se puhaltaa ensin pasuunaansa ja käy sitten armotta kimppuun.

Pasuuna-arkontin kehoaseet, kuten myös muut sen mahdollisesti käyttelemät aseet, katsotaan hengenlaadultaan hyviksi ja lainkuuliaisiksi, kun selvitetään niiden kykyä sivuuttaa vauriovähennys.

Loitsunomaiset kyvyt 

Aina halutessaan – ikiliekki, pahuuden paljastus, sanoma. Langettajataso 12.

Uhkaava aura (Yl) 

Tahto VA 21 mitätöi.

Loitsut

Pasuuna-arkontti voi langettaa jumalloitsuja kuten 14. tason pappi. Pasuuna-arkontilla on valittuina kaksi seuraavista valtapiireistä: Hyvyys, Hävitys, Ilma, Laki ja Sota (ja lisäksi mahdolliset jumaluudelta saadut valtapiirit). Laistojen vaikeusasteet ovat Viisaus-pohjaisia.

Tyypillisesti alustettuina olevat papinloitsut
(6/7/7/6/5/4/4/3; VA 17 + loitsutaso)

0 – ruoan ja veden puhdistus, sieto (2), taianluku, taikuuden paljastus, valo; 1. – jumalsuosio (2), siunaus (2), suoja kaaokselta*, turva, uskonkilpi; 2. – avitus*, häränvoima (2), pyhitys, pöllönviisaus (2), vähäinen kunnonpalautus; 3. – näkyväksiteko, päivänvalo, suoja energialta (2), taikapiiri kaaosta vastaan*, taikasotisopa; 4. – immuunius loitsulle, jumalvoima, karkotus, myrkyn mitätöinti, pyhä hävitysisku*; 5. – kuolleista nostatus, pahuuden rauetus*, ryhmittäinen lievien haavojen hoito, sfäärinvaihto; 6. – epäkuolema kuolemaksi, häätökäsky, miekkamuuri*, terveytys; 7. – mahtikäsky*, pyhä sana, ryhmittäinen vaikeiden haavojen hoito.

*Valtapiiriloitsu. Valtapiirit: Hyvyys ja Laki.

Pasuuna (Yl)

Pasuuna-arkontin pasuuna tuottaa joko kristallinkirkasta ja huikaisevan kaunista musiikkia tai – jos arkontti niin tahtoo – jähmettää kuulijat pyhänkammosta. Kaikkien olentojen (paitsi arkonttien), jotka ovat 100 jalan säteellä raikuvasta pasuunasta, on onnistuttava Sitkeys-laistossa (VA 19) tai ne jähmettyvät 1n4 kierrokseksi. Laiston vaikeusaste on Karisma-pohjainen. Arkontti voi myös käskeä vapaatoimintona pasuunaansa muuttumaan kahden käden miekka +4:ksi.

Jos arkontin pasuuna varastetaan, se muuttuu arvottomaksi metallimöhkäleeksi, kunnes se palaa omistajansa haltuun. Kiinni jäänyttä varasta odottaa kova kohtalo.


Vahtiarkontti

Vahtiarkontti

Vahtiarkonttiurho, 11. tason paladiini

Koko/tyyppi

Keskikokoinen vierasolio (arkonttihyvälainkuuliainen, sfäärinulkoinen)

Keskikokoinen vierasolio (arkonttihyvälainkuuliainen,    sfäärinulkoinen)

Kestonoppia

6n8+6 (33 kp)

6n8+18 plus 11n10+33 (143 kp)

Aloite

+4

+4

Nopeus

40 j (8 ruutua)

30 j ritarihaarniskassa (6 ruutua); perusnopeus 40 j

Panssariluokka

19 (+9 kehopanssari), kosketus 10, valmistautumaton 19   

30 (+9 kehopanssari, +11 ritarihaarniska +3), kosketus 10, valmistautumaton 30

Perushyökkäys/paini   

+6/+8

+17/+22

Hyökkäys

Puraisu +8 lähitaistelu (1n8+2) tai kahden käden miekka +8 lähitaistelu (2n6+3/19–20)

Kahden käden kylmärautamiekka +2, +25 lähitaistelu (2n6+9/19–20) tai puraisu +22 lähitaistelu (1n8+5)

Täyshyökkäys

Puraisu +8 lähitaistelu (1n8+2) ja isku +3 lähitaistelu (1n4+1); tai kahden käden miekka +8/+3 lähitaistelu (2n6+3/19–20) ja puraisu +3 lähitaistelu (1n8+1)

Kahden käden kylmärautamiekka +2,
+25/+20/+15/+10 lähitaistelu (2n6+9/19–20) ja puraisu +17 lähitaistelu (1n8+2); tai puraisu +22 lähitaistelu (1n8+5) ja isku +17 lähitaistelu (1n4+2)

Tila/ulottuma

5 j/5 j

5 j/5 j

Erikoishyökkäykset

Loitsunomaiset kyvyt

Epäkuolleiden käännytys 6/päivä, isku vasten pahuutta, loitsunomaiset kyvyt, loitsut

Erikoisominaisuudet

Hahmonvaihto, immuunius kivetykselle ja sähkölle, kaukosiirto, kielten lahja, loitsunsieto 16, pimeänäkö 60 j, taikapiiri pahuutta vastaan, uhkaava aura, vainu, vauriovähennys 10/paha

Hahmonvaihto, immuunius kivetykselle ja sähkölle, kaukosiirto, kielten lahja, loitsunsieto 27, paladiininkyvyt, pimeänäkö 60 j, taikapiiri pahuutta vastaan, uhkaava aura, vainu, vauriovähennys 10/paha

Laistot

Sitk +6 (myrkkyjä vastaan +10), Ref +5, Tahto +6

Sitk +18 (myrkkyjä vastaan +22), Ref +11, Tahto +13

Kyvyt

Vma 15, Ket 10, Ruk 13, Äly 10, Vii 13, Kar 12

Vma 21, Ket 10, Ruk 16, Äly 8, Vii 14, Kar 16

Taidot

Aikeen aavistus +10, Diplomatia +3, Eränkäynti +10* (jälkiä seurattaessa +12), Havainnointi +10, Keskittyminen +10, Kuuntelu +10, Loikkaus +15, Piiloutuminen +9*, Äänetön liike +9

Aikeen aavistus +19, Diplomatia +19, Eränkäynti +2*, Havainnointi +10, Keskittyminen +20, Kuuntelu +10, Loikkaus +0, Piiloutuminen +2*, Ratsastus +14

Valtit

Jäljitys, Nopea aloite, Väkihyökkäys

Aseeseen keskittyminen (kahden käden miekka), Hyökkäys ohiratsastuksesta, Johtajuus, Jäljitys, Nopea aloite, Ratsain taistelu

Esiintymisympäristö

Hengenlaadultaan lainkuuliais-hyvä sfääri

Hengenlaadultaan lainkuuliais-hyvä sfääri

Järjestäytyminen

Erakko, pari tai partio (3–5)

Erakko tai varhaisaikuisen pronssilohikäärmeen seurassa

Haasteluokitus

4

16

Aarteet

Ei kolikoita; kaksi kertaa kalleudet; vakioesineet

Vakio

Hengenlaatu

Aina lainkuuliais-hyvä

Aina lainkuuliais-hyvä

Kehittyminen

7–9 KN (Keskikokoinen); 10–18 KN (Iso)

Hahmoluokan mukaan

Tasolisä

+5

+5

Vahtiarkontti näyttää lihaksikkaalta ihmiseltä, jolla on koiran pää.

Taistelu

Vahtiarkontti hyökkää mieluimmin kehoaseillaan mutta käyttää toisinaan myös kahden käden miekkaa.

Vahtiarkontin kehoaseet, kuten myös muut sen mahdollisesti käyttelemät aseet, katsotaan hengenlaadultaan hyviksi ja lainkuuliaisiksi, kun selvitetään niiden kykyä sivuuttaa vauriovähennys.

Loitsunomaiset kyvyt  

Aina halutessaan – avitus, ikiliekki, pahuuden paljastus, sanoma. Langettajataso 6.

Uhkaava aura (Yl)  

Tahto VA 16 mitätöi.

Hahmonvaihto (Yl)

Vahtiarkontti voi muuntua miksi tahansa Pieneksi, Keskikokoiseksi tai Isoksi koiraeläimeksi. Koirahahmossaan vahtiarkontti menettää puraisu-, isku- ja kahden käden miekka -hyökkäyksensä mutta saa ottamansa hahmon puraisuhyökkäyksen. "Koiraeläin" tarkoittaa tämän kyvyn yhteydessä mitä tahansa koiran tai suden kaltaista eläin-tyyppiin kuuluvaa olentoa.

Taidot

*Koirahahmossaan vahtiarkontti saa olosuhdehyvitystä +4 Eränkäynti- ja Piiloutuminen-testeihinsä.


Vahtiarkonttiurho

Vahtiarkonttiurho on oikeuden väkevä esitaistelija, joka on vannonut etsivänsä ja tuhoavansa pahuutta sen kaikissa muodoissa.

Taistelu

Vahtiarkonttiurho on mieltynyt aikojen saatossa aseeseensa. Se käyttää mieluummin kahden käden miekkaansa kuin puraisu- ja iskuhyökkäyksiään.

Loitsunomaiset kyvyt   

Aina halutessaan – avitus, ikiliekki, pahuuden paljastus, sanoma. Langettajataso 6.

Uhkaava aura (Yl)   

Vahtiarkonttiurhon uhkaava aura -kyvyn laiston vaikeusaste on 18, mikä johtuu olennon korkeasta Karisma-arvosta.

Isku vasten pahuutta (Yl)

Vahtiarkonttiurho voi yrittää kolme kertaa päivässä normaalia lähitaisteluhyökkäystä, johon lasketaan hyvitystä +3 ja joka tuottaa 11 pistettä ylimääräisiä vaurioita pahalle olennolle. Jos hyökkäys epäonnistuu, käyttökerta menee hukkaan. Jos hyökkäys osuu vahingossa olentoon, joka ei ole paha, se ei tuota ylimääräisiä vaurioita ja käyttökerta menee hukkaan.

Hahmonvaihto (Yl) 

Vahtiarkonttiurho voi muuntua miksi tahansa Pieneksi, Keskikokoiseksi tai Isoksi koiraeläimeksi. Koirahahmossaan vahtiarkontti menettää puraisu-, isku- ja kahden käden miekka -hyökkäyksensä mutta saa ottamansa hahmon puraisuhyökkäyksen. "Koiraeläin" tarkoittaa tämän kyvyn yhteydessä mitä tahansa koiran tai suden kaltaista eläin-tyyppiin kuuluvaa olentoa.

Taidot

*Koirahahmossaan vahtiarkonttiurho saa olosuhdehyvitystä +4 Eränkäynti- ja Piiloutuminen-testeihinsä.

Paladiininkyvyt

Paladiinin ratsu (varhaisaikuinen pronssilohikäärme), hyvyyden aura, jumalterveys, jumalturva, kättenpäällepaneminen (33 pistettä/päivä), pahuuden paljastus, rohkeuden aura, taudinkarkotus 2/viikko.

Tyypillisesti alustettuina olevat paladiininloitsut (2/2; laiston VA = 12 + loitsutaso)

1. – jumalsuosio, suoja pahuudelta; 2. – häränvoima, kotkanloisto.

Omaisuus

Ritarihaarniska +3, kahden käden kylmärautamiekka +2.

Vahtiarkonttiurhon ratsu

Moni vahtiarkonttiurho ystävystyy seikkailujensa myötä pronssilohikäärmeen kanssa, ja tästä lohikäärmeestä voi tulla arkontin ratsu. Ratsun ja sen maanylisen ystävän suhde on vielä läheisempi kuin tavallisen paladiinin ja hänen ratsunsa. Lohikäärme ja arkontti ovat luontaisia liittolaisia ja ystäviä, ovathan molemmat voimakkaita kosmisen oikeudenmukaisuuden puolustajia. Varhaisaikuinen pronssilohikäärmeratsu saa 2 ylimääräistä kestonoppaa, 4 pistettä Voimakkuuteensa, 4 ylimääräistä pistettä kehopanssariinsa, harjaantunut pelastautuminen -kyvyn ja +10 jalkaa nopeuteensa kaikissa liikkumistavoissaan. Lohikäärme ei kuitenkaan voi komentaa muita kaltaisiaan olentoja niin kuin tavalliset paladiinien ratsut.

Vahtiarkontit hahmoina

Vahtiarkonttihahmoilla on seuraavat rotupiirteet.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.