Aarteet

Hirviöiden aarteet

Jokaisessa hirviökuvauksessa mainitaan, paljonko aarteita hirviöllä on (yksi mahdollisuus on tosin "Ei ole"). Aarteen tarkka koostumus määritellään alla olevien taulukoiden avulla. Kun olet selvittänyt olennon kuvauksesta aarteiden määrän ja lajin (kolikoita, kalleuksia vai esineitä), etsi taulukosta Aarteet oikea taso ja sarake ja heitä noppaa ilmoitetulla tavalla.

Kun laadit kohtaamisia, joissa hirviö ei ole pesässään, pidä mielessä, että hirviö ottaa mukaansa vain sen, minkä se pystyy helposti kantamaan. Jos se ei kykene hyödyntämään aarteitaan, se ei yleensä kuljeta niitä mukanaan vaan pitää ne pesässään mahdollisimman hyvässä tallessa. Älylliset olennot, joilla on hyödyllisiä aarteita (esimerkiksi taikaesineitä), jättävät ne kotiinsa vain, jos niitä ei ole mahdollista kantaa.

Aarteet on jaettu kolmeen lajiin: kolikoihin, kalleuksiin ja esineisiin. Hirviöllä voi olla eri lajeja eri suhteissa.

Vakio

Katso taulukkoa Aarteet ja heitä n% jokaisen aarrelajin (Kolikot, Kalleudet, Esineet) kohdalla. Valitse se Taso-osio, joka vastaa hirviön haasteluokitusta (jos kyse on hirviöryhmästä, käytä ryhmän kohtaamistasoa). Jos olennolle on merkitty vakioaarteet kaksin-, kolmin- tai nelinkertaisina, heitä jokaisen aarrelajin kohdalla kaksi, kolme tai neljä kertaa.

Ei ole

Olento ei kerää itselleen aarteita.

Epätavallinen

Olennolla voi olla taipumuksia tai tottumuksia, jotka vaikuttavat sen keräämien aarteiden luonteeseen. Tällainen olento käyttää samaa aarretaulukkoa kuin muutkin, mutta heittojen tuloksiin tehdään muutoksia.

Murto-osa kolikkomäärästä

Heitä kolikkojen määrä olennon haasteluokituksen mukaisesta Kolikot-sarakkeesta mutta jaa tulos siten kuin olennon tiedoissa ilmoitetaan.

Kalleudet tai esineet (%)

Olennolla ei välttämättä ole kalleuksia tai esineitä. Ennen kuin arvot kalleudet tai esineet, heitä n% annettua prosenttilukua vastaan. Jos heitto onnistuu, voit arpoa aarteiden lukumäärän asiaankuuluvasta Kalleudet- tai Esineet-sarakkeesta (tällöinkin tuloksena voi olla, ettei olennolla ole näitä aarteita).

Kaksi kertaa kalleudet tai esineet

Heitä kahdesti asiaankuuluvasta Kalleudet- tai Esineet-sarakkeesta.

Huomautukset suluissa

Jotkin hirviöt pystyvät keräämään vain tietynlaisia kalleuksia tai esineitä. Tästä mainitaan niiden tietolaatikoissa.

Kun huomautuksessa on sana "ei", se tarkoittaa, että olento ei kerää tai ei voi säilyttää kyseisenlaisia aarteita. Jos hirviölle arvotaan tällainen aarre, tulokseksi katsotaan "ei ole".

Kun huomautuksessa on sana "vain", olento kerää vaivojaan säästämättä nimenomaan kyseisenlaisia aarteita. Laske kaikki asiaankuuluvasta aarrelajista saadut tulokset tällaisiksi aarteiksi. Toisinaan joudut heittämään uudestaan ennen kuin saat tulokseksi oikeanlaisen esineen.

Taulukko: Aarteiden arvot per kohtaaminen

Haasteluokitus   

Aarteiden arvo
per kohtaaminen
   

Haasteluokitus   

Aarteiden arvo
per kohtaaminen
   

1

300 kr

11

7 500 kr

2

600 kr

12

9 800 kr

3

900 kr

13

13 000 kr

4

1 200 kr

14

17 000 kr

5

1 600 kr

15

22 000 kr

6

2 000 kr

16

28 000 kr

7

2 600 kr

17

36 000 kr

8

3 400 kr

18

47 000 kr

9

4 500 kr

19

61 000 kr

10

5 800 kr

20

80 000 kr

Pelaajahahmojen tulisi ansaita keskimäärin yksi kokemustasonsa mukaisen haasteluokituksen arvoinen aarre jokaisesta selvittämästään kohtaamisesta.

Taulukko: Aarteiden keskimääräiset arvot

Tyyppi

Keskimääräinen arvo

Jalokivi

275 kr

Taideluomus

1 100 kr

Varuste

350 kr

Vähäinen taikaesine

1 000 kr

Keskiverto taikaesine

10 000 kr

Voimallinen taikaesine   

40 000 kr

Taulukon Aarteet käyttö

Etsi taulukosta oikea taso ja arvo aarrelajeja hirviökuvauksessa annettujen tietojen mukaisesti. Aarteen taso on yhtä kuin kohdattavan hirviön haasteluokitus. Vakioaarre (sellainen, jossa on sekä kolikoita, kalleuksia että esineitä) vaatii kolme heittoa, yhden jokaista aarrelajia kohden.

Taulukko: Aarteet

Taso   

n%

Kolikot

n%

Kalleudet

n%

Esineet

1.

01–14

01–90

01–71

15–29

1n6 × 1 000 pr

91–95

1 jalokivi

72–95

1 varuste

30–52

1n8 × 100 hr

96–100   

1 taideluomus

96–100   

1 vähäinen

53–95

2n8 × 10 kr

96–100   

1n4 × 10 plr

2.

01–13

01–81

01–49

14–23

1n10 × 1 000 pr

82–95

1n3 jalokiveä

50–85

1 varuste

24–43

2n10 × 100 hr

96–100

1n3 taideluomusta

86–100

1 vähäinen

44–95

4n10 × 10 kr

96–100

2n8 × 10 plr

3.

01–11

01–77

01–49

12–21

2n10 × 1 000 pr

78–95

1n3 jalokiveä

50–79

1n3 varustetta

22–41

4n8 × 100 hr

96–100

1n3 taideluomusta

80–100

1 vähäinen

42–95

1n4 × 100 kr

96–100

1n10 × 10 plr

4.

01–11

01–70

01–42

12–21

3n10 × 1 000 pr

71–95

1n4 jalokiveä

43–62

1n4 varustetta

22–41

4n12 × 1 000 hr

96–100

1n3 taideluomusta

63–100   

1 vähäinen

42–95

1n6 × 100 kr

96–100

1n8 × 10 plr

5.

01–10

01–60

01–57

11–19

1n4 × 10 000 pr

61–95

1n4 jalokiveä

58–67

1n4 varustetta

20–38

1n6 × 1 000 hr

96–100

1n4 taideluomusta

68–100

1n3 vähäistä

39–95

1n8 × 100 kr

96–100

1n10 × 10 plr

6.

01–10

01–56

01–54

11–18

1n6 × 10 000 pr

57–92

1n4 jalokiveä

55–59

1n4 varustetta

19–37

1n8 × 1 000 hr

93–100

1n4 taideluomusta

60–99

1n3 vähäistä

38–95

1n10 × 100 kr

100

1 keskiverto

96–100

1n12 × 10 plr

7.

01–11

01–48

01–51

12–18

1n10 × 10 000 pr   

49–88

1n4 jalokiveä

52–97

1n3 vähäistä

19–35

1n12 × 1 000 hr

89–100

1n4 taideluomusta

98–100

1 keskiverto

36–93

2n6 × 100 kr

94–100

3n4 × 10 plr

8.

01–10

01–45

01–48

11–15

1n12 × 10 000 pr

46–85

1n6 jalokiveä

49–96

1n4 vähäistä

16–29

2n6 × 1 000 hr

86–100

1n4 taideluomusta

97–100

1 keskiverto

30–87

2n8 × 100 kr

88–100

1n4 × 10 plr

9.

01–10

01–40

01–43

11–15

2n6 × 10 000 pr

41–80

1n8 jalokiveä

44–91

1n4 vähäistä

16–29

2n8 × 1 000 hr

81–100

1n4 taideluomusta

92–100

1 keskiverto

30–85

5n4 × 100 kr

86–100

2n12 × 10 plr

10.

01–10

01–35

01–40

11–24

2n10 × 1 000 hr

36–79

1n8 jalokiveä

41–88

1n4 vähäistä

25–79

6n4 × 100 kr

80–100

1n6 taideluomusta

89–99

1 keskiverto

80–100

5n6 × 10 plr

100

1 voimallinen

11.

01–08

01–24

01–31

09–14

3n10 × 1 000 hr

25–74

1n10 jalokiveä

32–84

1n4 vähäistä

15–75

4n8 × 100 kr

75–100

1n6 taideluomusta

85–98

1 keskiverto

76–100

4n10 × 10 plr

99–100

1 voimallinen

12.

01–08

01–17

01–27

09–14

3n12 × 1 000 hr

18–70

1n10 jalokiveä

28–82

1n6 vähäistä

15–75

1n4 × 1 000 kr

71–100

1n8 taideluomusta

83–97

1 keskiverto

76–100

1n4 × 100 plr

98–100

1 voimallinen

13.

01–08

01–11

01–19

09–75

1n4 × 1 000 kr

12–66

1n12 jalokiveä

20–73

1n6 vähäistä

76–100

1n10 × 100 plr

67–100

1n10 taideluomusta

74–95

1 keskiverto

96–100   

1 voimallinen

14.

01–08

01–11

01–19

09–75

1n6 × 1 000 kr

12–66

2n8 jalokiveä

20–58

1n6 vähäistä

76–100

1n12 × 100 plr

67–100

2n6 taideluomusta

59–92

1 keskiverto

93–100

1 voimallinen

15.

01–03

01–09

01–11

04–74

1n8 × 1 000 kr

10–65

2n10 jalokiveä

12–46

1n10 vähäistä

75–100

3n4 × 100 plr

66–100

2n8 taideluomusta

47–90

1 keskiverto

91–100

1 voimallinen

16.

01–03

01–07

01–40

04–74

1n12 × 1 000 kr

08–64

4n6 jalokiveä

41–46

1n10 vähäistä

75–100

3n4 × 100 plr

65–100

2n10 taideluomusta

47–90

1n3 keskivertoa

91–100

1 voimallinen

17.

01–03

01–04

01–33

04–68

3n4 × 1 000 kr

05–63

4n8 jalokiveä

34–83

1n3 keskivertoa

69–100

2n10 × 100 plr

64–100

3n8 taideluomusta

84–100

1 voimallinen

18.

01–02

01–04

01–24

03–65

3n6 × 1 000 kr

05–54

3n12 jalokiveä

25–80

1n4 keskivertoa

66–100

5n4 × 100 plr

55–100

3n10 taideluomusta   

81–100

1 voimallinen

19.

01–02

01–03

01–04

03–65

3n8 × 1 000 kr

04–50

6n6 jalokiveä

05–70

1n4 keskivertoa

66–100

3n10 × 100 plr

51–100

6n6 taideluomusta

71–100

1 voimallinen

20.

01–02

01–02

01–25

03–65

4n8 × 1 000 kr

03–38

4n10 jalokiveä

26–65

1n4 keskivertoa   

66–100

4n10 × 100 plr

39–100

7n6 taideluomusta

66–100

1n3 voimallista

Käytä yli 20. tason aarteissa 20. tason riviä ja lisää siihen arvottuja voimallisia taikaesineitä alla olevan taulukon mukaisesti:

Taso   

Taikaesineitä   

21.

+1

22.

+2

23.

+4

24.

+6

25.

+9

26.

+12

27.

+17

28.

+23

29.

+31

30.

+42


Taulukko: Jalokivet

n%

Arvo

Keskimäärin   

Esimerkkejä

01–25

4n4 kr

10 kr

Atsuriitti; hematiitti; lasuurikivi; makean veden helmi (epäsäännöllinen); malakiitti; obsidiaani; rodokrosiitti; sammal-, silmä- tai juovikas akaatti; sininen kvartsi; tiikerinsilmäturkoosi

26–50   

2n4 × 10 kr

50 kr

Adulaari; ioliitti, jaspis; kalsedoni; karneoli; krysopraasi; onyksi; peridootti; sardi; sardonyksi; savu-, ruusu- tai tähtiruusukvartsi; sitriini; verikivi; vuorikristalli (läpinäkyvä kvartsi); zirkoni

51–70

4n4 × 10 kr

100 kr

Ametisti; gagaatti; jade; koralli; krysoberylli; meripihka; punainen, punaruskea tai syvänvihreä spinelli; turmaliini; vaaleanpunainen tai hopeanvärinen helmi; valkoinen, keltainen, punainen tai ruskeanvihreä granaatti

71–90

2n4 × 100 kr

500 kr

Akvamariini; aleksandriitti; kullankeltainen topaasi; musta helmi; syvänsininen spinelli; violetti granaatti

91–99   

4n4 × 100 kr

1 000 kr

Liekinkeltainen tai sininen safiiri; sininen tai musta tähtisafiiri; smaragdi; syvänvioletti korundi; tähtirubiini; valkoinen, musta tai tuliopaali

100

2n4 × 1 000 kr   

5 000 kr

Hyasintti; kirkkaanvihreä smaragdi; sinivalkoinen, keltainen, vaaleanpunainen, ruskea tai sininen timantti


Taulukko: Taideluomukset

n%

Arvo

Keskimäärin   

Esimerkkejä

01–10

1n10 × 10 kr

55 kr

Hopeinen uuhi; luusta tai norsunluusta kaiverrettu patsas; taitavasti taottu pieni kultarannekoru

11–25

3n6 × 10 kr

105 kr

Kullalla kirjailtu vaatekappale; musta samettinaamio, jossa on runsaasti sitriinejä; lasuurikivin koristeltu hopeakalkki

26–40   

1n6 × 100 kr

350 kr

Suuri ja taiten kudottu villaseinävaate; jadeupotuksin koristeltu pronssimuki

41–50

1n10 × 100 kr

550 kr

Adulaarein koristeltu hopeakampa; hopeoitu pitkämiekka, jonka kahvassa on gagaatti

51–60

2n6 × 100 kr

700 kr

Harvinaisesta puusta veistetty harppu, joka on koristeltu norsunluu-upotuksin ja zirkonein; jumalankuva puhdasta kultaa (10 n)

61–70

3n6 × 100 kr

1 050 kr

Lohikäärmeen muotoinen kultakampa, jolla on punainen granaattisilmä; kullasta ja topaaseista tehty pullonkorkki; elektrumista tehty seremoniatikari, jonka ponnessa on tähtirubiini

71–80

4n6 × 100 kr

1 400 kr

Silmälappu, jonka päällä on safiirista ja kuukivestä tehty valesilmä; tuliopaaliriipus ohuessa kultaketjussa; vanha maalaustaiteen mestariteos

81–85

5n6 × 100 kr

1 750 kr

Kirjailtu silkki- ja samettiviitta, jossa on runsaasti adulaareja; safiiririipus kultaketjussa

86–90

1n4 × 1 000 kr

2 500 kr

Kirjailtu ja jalokivin koristeltu hansikas; jalokivikoristeinen nilkkakoru; kultainen soittorasia

91–95

1n6 × 1 000 kr

3 500 kr

Kultainen otsapanta, jossa on neljä akvamariinia; pienistä vaaleanpunaisista helmistä tehty kaulanauha

96–99   

2n4 × 1 000 kr

5 000 kr

Jalokivikoristeinen elektrumsormus; jalokivikoristeinen kultakruunu

100

2n6 × 1 000 kr   

7 000 kr

Kultainen rubiinisormus; safiiriupotuksin koristeltu kultapikari


Taulukko: Varusteet

n%

Varuste

01–17

Alkemistinen esine

01–12

Alkemistintulta (1n4 pulloa, 20 kr/kpl)

13–24

Happoa (2n4 pulloa, 10 kr/kpl)

25–36

Savukeppejä (1n4 keppiä, 20 kr/kpl)

37–48

Pyhää vettä (1n4 pulloa, 25 kr/kpl)

49–62

Vastamyrkkyä (1n4 annosta, 50 kr/kpl)

63–74

Ikisoihtu

75–88

Takerrutuspusseja (1n4 pussia, 50 kr/kpl)

89–100

Ukkoskiviä (1n4 kiveä, 30 kr/kpl)

18–50

Haarniska tai kilpi (heitä n%: 01–10 = Pieni,   
11–100 = Keskikokoinen)

01–12

Rengaspaita (100 kr)

13–18

Raudoitettu valionahkahaarniska (175 kr)

19–26

Rintapanssari (200 kr)

27–34

Vannepanssari (250 kr)

35–54

Levyhaarniska (600 kr)

55–80

Ritarihaarniska (1 500 kr)

81–90

Mustapuuta

   01–50

   Kevyt mustapuukilpi (205 kr)

   51–100

   Raskas mustapuukilpi (257 kr)

91–100

Valiokilpi

   01–17

   Kupurakilpi (165 kr)

   18–40

   Kevyt puukilpi (153 kr)

   41–60

   Kevyt teräskilpi (159 kr)

   61–83

   Raskas puukilpi (157 kr)

   84–100

   Raskas teräskilpi (170 kr)

51–83

Aseet

01–50

Yleinen valiolähitaisteluase

51–70

Harvinainen valioase

71–100

Yleinen valiokantama-ase

84–100   

Työkalut ja välineet

01–03

Reppu, tyhjä (2 kr)

04–06

Sorkkarauta (2 kr)

07–11

Keilalyhty (12 kr)

12–16

Lukko, yksinkertainen (20 kr)

17–21

Lukko, keskiverto (40 kr)

22–28

Lukko, hyvä (80 kr)

29–35

Lukko, ylivertainen (150 kr)

36–40

Valiokahleraudat (50 kr)

41–43

Pieni teräspeili (10 kr)

44–46

Silkkiköysi (50 j) (10 kr)

47–53

Kaukoputki (1 000 kr)

54–58

Käsityöläisen valiotyökalut (55 kr)

59–63

Kiipeilyvarusteet (80 kr)

64–68

Naamioitumisvälineet (50 kr)

69–73

Parantajan välineet (50 kr)

74–77

Pyhä tunnusmerkki, hopeinen (25 kr)

78–81

Tiimalasi (25 kr)

82–88

Suurennuslasi (100 kr)

89–95

Valiosoitin (100 kr)

96–100

Varkaan valiovälineet (50 kr)


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.